Łódź, Pologne

Polski Uniwersytet Wirtualny

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglaisétudes en ligne
Graphicsétudes en anglaisétudes en ligne
Administrationétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja samorządowaétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ściganiaétudes en polonaisétudes en ligne
Broker innowacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo podatkoweétudes en polonaisétudes en ligne
E-administracjaétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo pracy w Polsce i UEétudes en polonaisétudes en ligne
Procedury sądowo-administracyjneétudes en polonaisétudes en ligne
Économieétudes en polonaisétudes en ligne
Banqueétudes en polonaisétudes en ligne
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaétudes en polonaisétudes en ligne
Rachunkowość i finanseétudes en polonaisétudes en ligne
Études culturellesétudes en polonaisétudes en ligne
Kreatywny producent i menedżer kulturyétudes en polonaisétudes en ligne
Produkcja i realizacja muzykiétudes en polonaisétudes en ligne
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Innovative Management for Business Developmentétudes en anglaisétudes en ligne
Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektami i procesamiétudes en polonaisétudes en ligne
Graphiqueétudes en polonaisétudes en ligne
Grafika 3d i Game Artétudes en polonaisétudes en ligne
Komunikacja wizualna i multimediaétudes en polonaisétudes en ligne
Informatiqueétudes en polonaisétudes en ligne
Technologie programowaniaétudes en polonaisétudes en ligne
Pédagogieétudes en polonaisétudes en ligne
Éducation surveilléeétudes en polonaisétudes en ligne
Coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i personalneétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika szkolna i zdrowiaétudes en polonaisétudes en ligne
Philologie polonaiseétudes en polonaisétudes en ligne
Architektura informacji i redakcjaétudes en polonaisétudes en ligne
Komunikacja i social mediaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologieétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia kreatywnego rozwojuétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia zdrowia i jakości życiaétudes en polonaisétudes en ligne
Sciences politiquesétudes en polonaisétudes en ligne
E-politykaétudes en polonaisétudes en ligne
Studia wschodnieétudes en polonaisétudes en ligne
Sécurité intérieureétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mieniaétudes en polonaisétudes en ligne
Obronność państwa i służby munduroweétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonaisétudes en ligne
Services de transportétudes en polonaisétudes en ligne
Transport terrestreétudes en polonaisétudes en ligne
Logistyka w transporcieétudes en polonaisétudes en ligne
Soins infirmiersétudes en polonaisétudes en ligne
Tourisme et loisirsétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing i organizacja usług turystycznychétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)études en polonaisétudes en ligne
Travail socialétudes en polonaisétudes en ligne
Asystent rodzinyétudes en polonaisétudes en ligne
Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnejétudes en polonaisétudes en ligne
Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnejétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarz – twórca mediów interaktywnychétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowychétudes en polonaisétudes en ligne
Media firmowe i komunikacja wizerunkowaétudes en polonaisétudes en ligne

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Computer Scienceétudes en anglaisétudes en ligne
Computer Graphics and Multimedia Technologiesétudes en anglaisétudes en ligne
ICT Networksétudes en anglaisétudes en ligne
Programming Technologiesétudes en anglaisétudes en ligne

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo dochodoweétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo medyczneétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Specjalność cywilnaétudes en polonaisétudes en ligne
Specjalność gospodarczo-finansowaétudes en polonaisétudes en ligne
Specjalność karnaétudes en polonaisétudes en ligne

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Science politiqueétudes en anglaisétudes en ligne
Graphiqueétudes en polonaisétudes en ligne
Grafika artystycznaétudes en polonaisétudes en ligne
Projektowanie graficzne i fotografiaétudes en polonaisétudes en ligne
Sztuka kreatywnaétudes en polonaisétudes en ligne
Pédagogieétudes en polonaisétudes en ligne
Coaching1études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiemétudes en polonaisétudes en ligne
Gerontologia społeczna z językiem obcymétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społecznąétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika resocjalizacyjna z terapiaétudes en polonaisétudes en ligne
Terapia pedagogiczna z elementami logopediiétudes en polonaisétudes en ligne
Philologie anglaiseétudes en polonaisétudes en ligne
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiétudes en polonaisétudes en ligne
Specjalizacja translatorsko-biznesowaétudes en polonaisétudes en ligne
Philologie polonaiseétudes en polonaisétudes en ligne
Architektura informacji i e-marketingétudes en polonaisétudes en ligne
Kreowanie wizerunku i social mediaétudes en polonaisétudes en ligne
Sciences politiquesétudes en polonaisétudes en ligne
Animacja i zarządzanie w sferze publicznejétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweétudes en polonaisétudes en ligne
E-polityka1études en polonaisétudes en ligne
Psychologia politykiétudes en polonaisétudes en ligne
Filologia germańskaétudes en polonaisétudes en ligne
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki1études en polonaisétudes en ligne
Specjalizacja translatorsko-biznesowa1études en polonaisétudes en ligne

Autres programmesplus »
Diététique études en polonaisétudes en ligne
Éducation surveillée études en polonaisétudes en ligne
Administracja i zarządzanie publiczne études en polonaisétudes en ligne
Analityka rynku finansowego - CKP Łódź études en polonaisétudes en ligne
Audyt śledczy études en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe études en polonaisétudes en ligne
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową études en polonaisétudes en ligne
Compliance w organizacji études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo podatkowe études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa études en polonaisétudes en ligne
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej études en polonaisétudes en ligne
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma études en polonaisétudes en ligne
Filozofia dialogu. Sztuka życia études en polonaisétudes en ligne
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej - CKP Łódź études en polonaisétudes en ligne
Kontroler finansowy études en polonaisétudes en ligne
Kreatywny menedżer kultury études en polonaisétudes en ligne
Logistyka études en polonaisétudes en ligne
Neurologopedia ogólna i dziecięca études en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki études en polonaisétudes en ligne
Prawo medyczne z elementami bioetyki études en polonaisétudes en ligne
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne études en polonaisétudes en ligne
Psychologia sportu études en polonaisétudes en ligne
Psychologia w biznesie études en polonaisétudes en ligne
Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera études en polonaisétudes en ligne
Turystyka regionalna - marketing i promocja regionów i miast études en polonaisétudes en ligne
Windykacja należności études en polonaisétudes en ligne
Wychowanie do życia w rodzinie études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kulturą études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie oświatą études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektami informatycznymi études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie ryzykiem w organizacji études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w ochronie zdrowia études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonaisétudes en ligne

site Web d'université: www.puw.pl

Carte

YouTube« retour - Universités
Privacy Policy