Présentation de l'université
Łódź, Pologne

Polski Uniwersytet Wirtualny

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglaisétudes en ligne
Graphicsétudes en anglaisétudes en ligne
Administrationétudes en polonaisétudes en ligne
Droit du travailétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja samorządowaétudes en polonaisétudes en ligne
Broker innowacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo podatkoweétudes en polonaisétudes en ligne
E-administracjaétudes en polonaisétudes en ligne
Procedury sądowo-administracyjneétudes en polonaisétudes en ligne
Économieétudes en polonaisétudes en ligne
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaétudes en polonaisétudes en ligne
Rachunkowość i finanseétudes en polonaisétudes en ligne
Études culturellesétudes en polonaisétudes en ligne
Kreatywny producent i menedżer kulturyétudes en polonaisétudes en ligne
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
The Innovative Management for Business Developmentétudes en anglaisétudes en ligne
Kreatywne zarządzanie organizacjąétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektami w organizacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Graphiqueétudes en polonaisétudes en ligne
Grafika 3d i Game Artétudes en polonaisétudes en ligne
Komunikacja wizualna i multimediaétudes en polonaisétudes en ligne
Pédagogieétudes en polonaisétudes en ligne
Coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i personalneétudes en polonaisétudes en ligne
Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymiétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolnaétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiegoétudes en polonaisétudes en ligne
Philologie polonaiseétudes en polonaisétudes en ligne
Architektura informacji i redakcjaétudes en polonaisétudes en ligne
Reklama i komunikacja kreatywnaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologieétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia kreatywnego rozwojuétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia wspierająca jakość życiaétudes en polonaisétudes en ligne
Sciences politiquesétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweétudes en polonaisétudes en ligne
Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznegoétudes en polonaisétudes en ligne
Sécurité intérieureétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo energetyczneétudes en polonaisétudes en ligne
Edukacja dla bezpieczeństwaétudes en polonaisétudes en ligne
Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwaétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonaisétudes en ligne
Soins infirmiersétudes en polonaisétudes en ligne
Tourisme et loisirsétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing i organizacja usług turystycznychétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)études en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarz - twórca mediów interaktywnychétudes en polonaisétudes en ligne
Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowaétudes en polonaisétudes en ligne

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Computer Scienceétudes en anglaisétudes en ligne
Computer graphics and multimediaétudes en anglaisétudes en ligne
Programming Technologiesétudes en anglaisétudes en ligne
Technologies of 3D Visualisationétudes en anglaisétudes en ligne
Services de transportétudes en polonaisétudes en ligne
Transport terrestreétudes en polonaisétudes en ligne
Logistyka w transporcieétudes en polonaisétudes en ligne

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Science politiqueétudes en anglaisétudes en ligne
Graphiqueétudes en polonaisétudes en ligne
Grafika artystycznaétudes en polonaisétudes en ligne
Projektowanie graficzne i fotografiaétudes en polonaisétudes en ligne
Pédagogieétudes en polonaisétudes en ligne
Coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowegoétudes en polonaisétudes en ligne
Edukacja i promocja zdrowiaétudes en polonaisétudes en ligne
Edukacja wczesnoszkolnaétudes en polonaisétudes en ligne
Gerontologia społecznaétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopediiétudes en polonaisétudes en ligne
Psychopedagogika z profilaktyką społecznąétudes en polonaisétudes en ligne
Terapia pedagogiczna z elementami logopediiétudes en polonaisétudes en ligne
Philologie anglaiseétudes en polonaisétudes en ligne
Lingwistyka w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiétudes en polonaisétudes en ligne
Specjalizacja translatorsko-biznesowaétudes en polonaisétudes en ligne
Philologie polonaiseétudes en polonaisétudes en ligne
Architektura informacji i e-marketingétudes en polonaisétudes en ligne
Media firmowe i komunikacja kreatywnaétudes en polonaisétudes en ligne
Sciences politiquesétudes en polonaisétudes en ligne
Politics and Management in International Environmentétudes en anglaisétudes en ligne
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja wymiaru sprawiedliwościétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweétudes en polonaisétudes en ligne
Broker innowacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznegoétudes en polonaisétudes en ligne
Filologia germańskaétudes en polonaisétudes en ligne
Lingwistyka w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonaisétudes en ligne
Cywilistycznaétudes en polonaisétudes en ligne
Gospodarczo-finansowaétudes en polonaisétudes en ligne
Karnistycznaétudes en polonaisétudes en ligne

Autres programmesplus »
Diététique études en polonaisétudes en ligne
Éducation civique études en polonaisétudes en ligne
Éducation surveillée études en polonaisétudes en ligne
Administracja i zarządzanie publiczne études en polonaisétudes en ligne
Analityka rynku finansowego études en polonaisétudes en ligne
Audyt śledczy études en polonaisétudes en ligne
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową études en polonaisétudes en ligne
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania études en polonaisétudes en ligne
Chemia w szkole études en polonaisétudes en ligne
Compliance w organizacji études en polonaisétudes en ligne
Dietetyka genetyczna études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo podatkowe études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa études en polonaisétudes en ligne
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej études en polonaisétudes en ligne
E-marketing études en polonaisétudes en ligne
Edukacja dla bezpieczeństwa études en polonaisétudes en ligne
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma études en polonaisétudes en ligne
Filozofia dialogu. Sztuka życia études en polonaisétudes en ligne
Filozofia w szkole z elementami metody projektów études en polonaisétudes en ligne
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej études en polonaisétudes en ligne
Fizyka w szkole études en polonaisétudes en ligne
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia études en polonaisétudes en ligne
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się études en polonaisétudes en ligne
Informatyka z elementami e-learningu études en polonaisétudes en ligne
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna études en polonaisétudes en ligne
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD études en polonaisétudes en ligne
Kontroler finansowy études en polonaisétudes en ligne
Kreatywny menedżer kultury études en polonaisétudes en ligne
Logistyka études en polonaisétudes en ligne
Logistyka i spedycja dla nauczycieli études en polonaisétudes en ligne
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się études en polonaisétudes en ligne
Matematyka w szkole ponadpodstawowej études en polonaisétudes en ligne
Nauczanie etyki études en polonaisétudes en ligne
Neurologopedia ogólna i dziecięca études en polonaisétudes en ligne
Nowe media i dziennikarstwo internetowe études en polonaisétudes en ligne
Oligofrenopedagogika études en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki études en polonaisétudes en ligne
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych études en polonaisétudes en ligne
Prawo medyczne z elementami bioetyki études en polonaisétudes en ligne
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych études en polonaisétudes en ligne
Przedsiębiorczość (oferta dla nauczycieli) études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne études en polonaisétudes en ligne
Psychologia sportu études en polonaisétudes en ligne
Psychologia w biznesie études en polonaisétudes en ligne
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera études en polonaisétudes en ligne
Windykacja należności études en polonaisétudes en ligne
Wychowanie do życia w rodzinie études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kulturą études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie oświatą études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektami informatycznymi études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie ryzykiem w organizacji études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w ochronie zdrowia études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonaisétudes en ligne

site Web d'université: www.puw.pl

Carte

YouTube« retour - Universités
Privacy Policy