Présentation de l'université
Gdańsk, Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Philologieétudes en anglais
Filologia angielska z j.hiszpańskim, niemieickim lub norweskimétudes en anglais
Język angielski w biznesieétudes en anglais
Tłumaczenia – język angielskiétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja podatkowaétudes en polonais
E-administracjaétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Accounting and Corporate Financeétudes en anglais
International financial servicesétudes en anglais
Analityk rynku finansowegoétudes en polonais
Bankowość i innowacje finansoweétudes en polonais
International Financial Servicesétudes en polonais
Kadry i płaceétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Rynki i giełdy finansoweétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Affaires internationalesétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en polonaisétudes en ligne
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Marketing i e-commerceétudes en polonais
Marketing i nowe mediaétudes en polonais
Menadżer bhpétudes en polonais
Menedżer sprzedażyétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Administrator baz danychétudes en polonais
Analityk Big Dataétudes en polonais
Bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąétudes en polonais
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiegoétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Dyplomacja i negocjacje w biznesieétudes en polonais
Nowe media i komunikacja międzykulturowaétudes en polonais
Rekruter w środowisku międzynarodowymétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeniétudes en polonais
Bezpieczeństwo militarneétudes en polonais
Kryminalistykaétudes en polonais
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychétudes en polonais
Służby specjalne i policyjneétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Tourism and Hotel Managementétudes en anglais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
Gastronomia i dietetykaétudes en polonais
Obsługa ruchu lotniczegoétudes en polonais
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapiiétudes en polonais
Trener personalny z dietetykąétudes en polonais
Turystyka międzynarodowa z kulturami wschoduétudes en polonais
Turystyka skandynawskaétudes en polonais
Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellnessétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logistyka e-commerceétudes en polonais
Logistyka i spedycjaétudes en polonais
Logistyka międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka portów morskichétudes en polonais
Multimedia i grafika komputerowaétudes en polonais
Animacja i multimediaétudes en polonais
Grafika cyfrowaétudes en polonais
Komunikacja wizualnaétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Prawo i finanseétudes en polonais
Prawo i zarządzanieétudes en polonais
Prawo w biznesie sportowymétudes en polonais
Prawo w gospodarce morskiejétudes en polonais
Prawo w usługach itétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Coaching i mentoringétudes en polonais
Negocjacje i mediacje w biznesieétudes en polonais
Psychologia menedżeraétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimiétudes en polonais
Psychologia zachowań konsumenckichétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Software Developmentétudes en anglais
Front-end developerétudes en polonais
Inżynieria sieci komputerowychétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Software developmentétudes en polonais
Tester oprogramowaniaétudes en polonais
Inżynieria zarządzaniaétudes en polonais
Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymiétudes en polonais
Inżynieria zarządzania produkcjąétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Inteligentne systemy transportoweétudes en polonais
Inżynieria produkcjiétudes en polonais
Inżynieria systemów logistycznychétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Financeétudes en polonais
Analityk finansowyétudes en polonais
Bankowość i doradztwo finansoweétudes en polonais
Biegły rewidentétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Rachunkowość i controllingétudes en polonais
Trader rynków finansowychétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Architektura korporacyjnaétudes en polonais
Marketing i komunikacja społecznaétudes en polonais
Menedżer w turystyce i hotelarstwieétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie BHPétudes en polonais
Zarządzanie nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie projektami i usługami ITétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogicznąétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i włączającaétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoétudes en polonais
Bezpieczeństwo w systemie gospodarczym państwaétudes en polonais
Bezpieczeństwo w transporcie morskim i lotniczymétudes en polonais
Funkcjonariusz służb publicznychétudes en polonais
Kryminologia i kryminalistykaétudes en polonais
Menedżer bezpieczeństwaétudes en polonais
Pracownik cywilny w służbach mundurowychétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logistyka i inżynieria transportuétudes en polonais
Logistyka i spedycja międzynarodowaétudes en polonais
Menedżer logistykiétudes en polonais
Transport drogowy ładunków i przygotowanie do certyfikacji CPCétudes en polonais
Zarządzanie projektami logistycznymiétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais

MBAplus »
Master of Business Administration études en polonais
MBA o profilu General études en polonais
MBA w logistyce études en polonais

Double diplômeplus »
Groupe ESC Troyes, Francja

Autres programmesplus »
Cosmétologie études en polonais
Diététique études en polonais
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Administrator sieci i systemów IT. Cisco Certified Network Engineer z certyfikatem CCNA études en polonais
Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu études en polonais
Akademia motywacji wg Metody Biegun Marka Kamińskiego études en polonais
Akademia trenera personalnego z elementami dietetyki i coachingu études en polonais
Analityk Finansowy études en polonais
Analiza biznesowa w IT études en polonais
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządza w jednostkach sektora finansów publicznych études en polonais
Bezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem audytora wewnętrznego BHP études en polonais
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa études en polonais
Brand management. Zarządzanie marką firmy études en polonais
Coaching z akredytowanym programem ICF ACSTH études en polonais
Customer service études en polonais
Cyberprzestępczość études en polonais
Doradztwo zawodowe études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa - nauczanie drugiego przedmiotu études en polonais
Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi études en polonais
Employer Branding études en polonais
Executive International Human Resources Management études en polonais
Executive Marketing Masterclass – Marketing dla specjalistów i wyższej kadry menedżerskiej études en polonais
Grafika Komputerowa i Multimedia études en polonais
Informatyka śledcza études en polonais
Inspektor ds. bezpieczeństwa informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD études en polonais
Integracja sensoryczna études en polonais
International tourism and hotel management études en polonais
Internet rzeczy études en polonais
Inżynieria danych. Big Data études en polonais
Język angielski w biznesie études en polonais
Lean Management études en polonais
Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw z certyfikatami SAP i ELSE études en polonais
Marketing internetowy i e-commerce études en polonais
Menedżer produktów kosmetycznych études en polonais
Menedżer w gastronomii études en polonais
Metodyka nauczania języka angielskiego ‒ edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego études en polonais
Nauczanie matematyki z elementami informatyki ‒ nauczanie drugiego przedmiotu études en polonais
Nauczanie przedsiębiorczości w praktyce ‒ nauczanie drugiego przedmiotu études en polonais
Nowoczesne metody fizjoterapii études en polonais
Opieka senioralna études en polonais
Pedagogika specjalna études en polonais
Podatki i Doradztwo Podatkowe études en polonais
Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 études en polonais
Programista aplikacji internetowych. Senior Web Developer z certyfikatem Zend Certified PHP Engineer i Developing ASP.NET MVC Web Applications études en polonais
Programista aplikacji mobilnych études en polonais
Projektowanie i druk 3D études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne ‒ studia kwalifikacyjne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej études en polonais
Psychodietetyka études en polonais
Psychologia biznesu z certyfikatem Franklin University études en polonais
Psychologia sprzedaży études en polonais
Psychologia zdrowia i rehabilitacji études en polonais
Psychotraumatologia w pracy z rodziną études en polonais
Rachunkowość i Controlling Finansowy études en polonais
Social Media i zintegrowany marketing internetowy études en polonais
Specjalista HR études en polonais
Studia Menedżerskie études en polonais
Surdopedagogika études en polonais
Terapeuta SPA études en polonais
Tester Oprogramowania études en polonais
Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie ‒ język angielski poziom II études en polonais
Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie – język angielski poziom I études en polonais
Transport i spedycja dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyki i spedytor études en polonais
Transport i spedycja z certyfikatem SAP i ELSE. Przygotowanie do certyfikacji CPC études en polonais
Trener biznesu i facylitator grup études en polonais
Tyflopedagogika études en polonais
User Experience – projektowanie aplikacji, produktów i usług études en polonais
Wycena Nieruchomości études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie firmą transportową z certyfikatem SAP i ELSE. Przygotowanie do certyfikacji CPC études en polonais
Zarządzanie Instytucjami Kultury études en polonais
Zarządzanie kryzysowe w ratownictwie études en polonais
Zarządzanie Projektami AGile. Profesjonalny Scrum Master études en polonais
Zarządzanie Projektami z certyfikatem IPMA études en polonais
Zarządzanie ryzykiem w biznesie études en polonais
Zarządzanie w ochronie zdrowia études en polonais
Zarządzanie w oświacie études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University études en polonais
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kadry i Płace études en polonais
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna études en polonais
Zintegrowany System Informatyczny SAP ERP études en polonais

Unitésplus »
Wydział Finansów i Zarządzania

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieVarsovie (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
site Web d'université: www.wsb.pl/gdansk

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy