Dąbrowa Górnicza, Pologne

Akademia WSB

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Affaires internationalesétudes en anglais
Exécution de projetétudes en anglais
International Business, Trade & Marketingétudes en anglais
International Tourismétudes en anglais
Marketing and Sales Managementétudes en anglais
Mobile and Cloud Computingétudes en anglais
Psychology in Businessétudes en anglais
Security and Continuity of ITétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja w biznesieétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesieétudes en polonais
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczneétudes en polonais
Cosmétologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Banque et assurancesétudes en polonais
Analityk rynkuétudes en polonais
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Comptabilité et fiscalitéétudes en polonais
Finanse i inwestycje giełdoweétudes en polonais
Finanse na rynkach międzynarodowychétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Exécution de projetétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Kadry i płace w praktyceétudes en polonais
Marketing i zarządzanie sprzedażąétudes en polonais
Menedżer jakościétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Resocjalizacjaétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Filologia angielska z językiem chińskimétudes en polonais
Filologia angielska z językiem hiszpańskimétudes en polonais
Filologia angielska z językiem niemieckimétudes en polonais
Filologia angielska z językiem rosyjskimétudes en polonais
Język angielski w biznesie i w turystyceétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Commerce internationalétudes en polonais
Biznes i marketing międzynarodowyétudes en polonais
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowaétudes en polonais
Media i komunikacja międzynarodowaétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowymétudes en polonais
Socjologia biznesu i organizacjiétudes en polonais
Socjologia mediów i kultury popularnejétudes en polonais
Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesieétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo antyterrorystyczneétudes en polonais
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowejétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Kryminalistykaétudes en polonais
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznegoétudes en polonais
Siły zbrojne rp w systemie bezpieczeństwa państwaétudes en polonais
Służby graniczne w bezpieczeństwie państwaétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwaétudes en polonais
Ratownictwo medyczneétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Aplikacje mobilneétudes en polonais
Bezpieczeństwo i ciągłość działań ITétudes en polonais
Cloud Computingétudes en polonais
Grafika komputerowa i projektowanie wwwétudes en polonais
Inżynier oprogramowania systemów bazodanowychétudes en polonais
Inżynieria internetu rzeczyétudes en polonais
Sieci komputerowe i bazy danychétudes en polonais
Services de transportétudes en polonais
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcieétudes en polonais
Inżynieria i bezpieczeństwo kolejoweétudes en polonais
Logistyka i spedycja w transporcieétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczymétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
E-commerce i technologie mobilne w logistyceétudes en polonais
Inżynier optymalizacji i symulacjiétudes en polonais
Logistyka w biznesie – studia dualneétudes en polonais
Transport i spedycjaétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyétudes en polonais
Zarządzanie jakością w produkcji i usługachétudes en polonais
Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymiétudes en polonais
Zarządzanie zakupami i zaopatrzenieétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Physiothérapieétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Affaires internationalesétudes en anglais
Data Scienceétudes en anglais
IT Project Managementétudes en anglais
IT Securityétudes en anglais
Gestionétudes en polonais
Analityk danych biznesowychétudes en polonais
Kadry i płace w praktyceétudes en polonais
Menedżer jakościétudes en polonais
Menedżer logistykiétudes en polonais
Menedżer projektuétudes en polonais
Menedżer sprzedażyétudes en polonais
Menedżer w administracji publicznejétudes en polonais
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracyétudes en polonais
Psychologia menedżerskaétudes en polonais
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwemétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyétudes en polonais
Zarządzanie menedżerskieétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowychétudes en polonais
Grafika komputerowa i multimediaétudes en polonais
Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Scienceétudes en polonais
Menedżer projektu ITétudes en polonais
Zastosowanie sieci komputerowychétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopediiétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznejétudes en polonais
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowejétudes en polonais
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąétudes en polonais
Services de transportétudes en polonais
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczymétudes en polonais
Bezpieczeństwo w transporcie kolejowymétudes en polonais
Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcieétudes en polonais
Organizacja i technika transportu kolejowegoétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnymétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowychétudes en polonais
Kryminalistyka i techniki śledczeétudes en polonais
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowychétudes en polonais

Doctoratplus »
Pédagogie études en polonais
Nauki o bezpieczeństwie études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en polonais
Executive MBA dla branży wodociągowej études en polonais
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business) études en polonais
MBA w placówkach ochrony zdrowia études en polonais

Autres programmesplus »
Administration publique études en polonais
Akademia Lean Management études en polonais
Akademia Menedżera Sprzedaży études en polonais
Akademia menedżerów IT études en polonais
Akademia Profesjonalnego Coachingu études en polonais
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe études en polonais
Akademia Profesjonalnego Mediatora APM - mediacje sądowe i pozasądowe. Mediacje cywilne i gospodarcze études en polonais
Akademia Profesjonalnego Mediatora APM - mediacje sądowe i pozasądowe. Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej w kryzysie études en polonais
Akademia trenera biznesu études en polonais
Arteterapia études en polonais
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych études en polonais
Business coaching études en polonais
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie études en polonais
Controling i audit w przedsiębiorstwie études en polonais
Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych études en polonais
Doradca podatkowy études en polonais
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne - NOWOŚĆ études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Grafika komputerowa i multimedia études en polonais
HR Business Partner études en polonais
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym études en polonais
Integracja sensoryczna études en polonais
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia études en polonais
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne études en polonais
Kadry i płace w praktyce études en polonais
Korekcja wad postawy études en polonais
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe études en polonais
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne études en polonais
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym études en polonais
Logopedia - studia kwalifikacyjne études en polonais
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Management 3.0 Akademia Zwinnego Zarządzania études en polonais
Master Class of Mediation - poziom zaawansowany études en polonais
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe études en polonais
Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży études en polonais
Menedżer Jakości études en polonais
Menedżer Logistyki études en polonais
Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych études en polonais
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej études en polonais
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne études en polonais
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Personal Branding études en polonais
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami études en polonais
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych études en polonais
Prawo zamówień publicznych études en polonais
Psychologia przywództwa études en polonais
Rachunkowość i finanse études en polonais
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne études en polonais
Sieci komputerowe i Internet rzeczy études en polonais
Socjoterapia - studia kwalifikacyjne études en polonais
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne études en polonais
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB études en polonais
Trener zdrowego stylu życia études en polonais
Turkusowe przywództwo - Holilider études en polonais
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych études en polonais
Zarządzanie projektami études en polonais
Zarządzanie ryzykiem w transporcie études en polonais
Zarządzanie w oświacie études en polonais
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi études en polonais
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym études en polonais

Unitésplus »
Wydział Nauk Stosowanych

Autres centres éducatifs
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieCracovie (Kraków)
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

site Web d'université: www.wsb.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy