Présentation de l'université
Dąbrowa Górnicza, Pologne

Akademia WSB

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Affaires internationalesétudes en anglais
International Business, trade & marketingétudes en anglais
International Tourismétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja w biznesieétudes en polonais
Cyfryzacja w administracjiétudes en polonais
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczneétudes en polonais
Cosmétologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Banque et assurancesétudes en polonais
Analityk rynkuétudes en polonais
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Exécution de projetétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Kadry i płace w praktyceétudes en polonais
Marketing i zarządzanie sprzedażąétudes en polonais
Menedżer jakościétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwemétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - specjalność dodatkowaétudes en polonais
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - specjalność dodatkowaétudes en polonais
Resocjalizacjaétudes en polonais
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolneétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Filologia angielska z językiem chińskimétudes en polonais
Filologia angielska z językiem hiszpańskimétudes en polonais
Filologia angielska z językiem niemieckimétudes en polonais
Filologia angielska z językiem rosyjskimétudes en polonais
Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznymétudes en polonais
Język angielski w biznesie i w turystyceétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Commerce internationalétudes en polonais
Dyplomacjaétudes en polonais
Turystyka międzynarodowaétudes en polonais
Zarządzanie w korporacjach międzynarodowychétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Coaching w biznesieétudes en polonais
Media cyfrowe i metody badań w internecieétudes en polonais
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracyétudes en polonais
Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiejétudes en polonais
Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesieétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo antyterrorystyczneétudes en polonais
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowejétudes en polonais
Kryminalistykaétudes en polonais
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznegoétudes en polonais
Siły zbrojne rp w systemie bezpieczeństwa państwaétudes en polonais
Służby graniczne w bezpieczeństwie państwaétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwaétudes en polonais
Finanse, rachunkowość i podatkiétudes en polonais
Comptabilité et fiscalitéétudes en polonais
Finances internationalesétudes en polonais
Finanse i inwestycje giełdoweétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Ratownictwo medyczneétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonaisformation duale
Aplikacje mobilneétudes en polonais
Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowejétudes en polonaisformation duale
Bezpieczeństwo i ciągłość działania ITétudes en polonais
Cloud Computingétudes en polonais
Grafika komputerowa i projektowanie wwwétudes en polonais
Inżynieria internetu rzeczyétudes en polonais
Sieci komputerowe i bazy danychétudes en polonais
Systemy rzeczywistości wirtualnejétudes en polonais
Services de transportétudes en polonais
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczymétudes en polonais
Inżynieria ruchuétudes en polonais
Spedycja w transporcieétudes en polonais
Systemy informatyczne w transporcieétudes en polonais
Transport szynowy - bezpieczeństwo w transporcie kolejowymétudes en polonais
Transport szynowy - budowa i eksploatacja pojazdów szynowychétudes en polonais
Transport szynowy - infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowymétudes en polonais
Transport szynowy - logistyka i spedycja w transporcie kolejowymétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieétudes en polonais
Logistykaétudes en polonaisformation duale
Inżynier jakościétudes en polonais
Inżynier optymalizacji i symulacjiétudes en polonais
Logistyka handlu i dystrybucjiétudes en polonais
Logistyka w biznesieétudes en polonaisformation duale
Transport i spedycjaétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyétudes en polonais
Zarządzanie jakością w produkcji i usługachétudes en polonais
Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymiétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Affaires internationalesétudes en anglais
Data Scientistétudes en anglais
Gestionétudes en polonais
Analityk danych biznesowychétudes en polonais
Coaching i mentoringétudes en polonais
E-commerceétudes en polonais
Kadry i płace w praktyceétudes en polonais
Menedżer jakościétudes en polonais
Menedżer logistykiétudes en polonais
Menedżer projektuétudes en polonais
Menedżer sprzedażyétudes en polonais
Menedżer w administracji publicznejétudes en polonais
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracyétudes en polonais
Psychologia menedżerskaétudes en polonais
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwemétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyétudes en polonais
Zarządzanie menedżerskieétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowychétudes en polonais
Grafika komputerowa i multimediaétudes en polonais
Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Scienceétudes en polonais
Menedżer projektu ITétudes en polonais
Przetwarzanie danych w systemach komputerowychétudes en polonais
Systemy telemetryczne i internet rzeczyétudes en polonais
Zastosowanie sieci komputerowychétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopediiétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznejétudes en polonais
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowejétudes en polonais
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąétudes en polonais
Services de transportétudes en polonais
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczymétudes en polonais
Inżynieria ruchuétudes en polonais
Logistyka i spedycja w transporcieétudes en polonais
Systemy informatyczne w transporcieétudes en polonais
Transport szynowy - automatyka i sterowanie ruchem kolejowymétudes en polonais
Transport szynowy - bezpieczeństwo w transporcie kolejowymétudes en polonais
Transport szynowy - budowa i eksploatacja pojazdów szynowychétudes en polonais
Transport szynowy - logistyka i spedycja w transporcie kolejowymétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnymétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowychétudes en polonais
Kryminalistyka i techniki śledczeétudes en polonais
Negocjacje w sytuacjach kryzysowychétudes en polonais
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowychétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Physiothérapieétudes en polonais

Doctoratplus »
Gestion études en polonais
Pédagogie études en polonais
Sciences sociales études en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en polonais
Executive MBA dla branży wodociągowej études en polonais
Executive train the trainers - poziom zaawansowany dla trenerów études en polonais
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business) études en polonais
MBE Manager Przemysłu 4.0 études en polonais

Autres programmesplus »
Administration publique études en polonais
Akademia Administratorów CISCO études en polonais
Akademia Lean Management études en polonais
Akademia Menedżera Sprzedaży études en polonais
Akademia menedżerów IT études en polonais
Akademia Profesjonalnego Coachingu études en polonais
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe études en polonais
Akademia trenera biznesu études en polonais
Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej études en polonais
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne études en polonais
Bezpieczeństwo w portach lotniczych études en polonais
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne études en polonais
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych études en polonais
Business coaching études en polonais
Cloud Computing études en polonais
Coaching zdrowego stylu życia études en polonais
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie études en polonais
Controling i audit w przedsiębiorstwie études en polonais
Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych études en polonais
Doradca podatkowy études en polonais
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne études en polonais
Grafika komputerowa i multimedia études en polonais
HR Business Partner études en polonais
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym études en polonais
Integracja sensoryczna études en polonais
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne études en polonais
Kadry i płace w praktyce études en polonais
Korekcja wad postawy études en polonais
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości études en polonais
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe études en polonais
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne études en polonais
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym études en polonais
Logopedia - studia kwalifikacyjne études en polonais
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe études en polonais
Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży études en polonais
MBA w placówkach ochrony zdrowia études en polonais
Menedżer Jakości études en polonais
Menedżer Logistyki études en polonais
Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Neurorehabilitacja études en polonais
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych études en polonais
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia kwalifikacyjne études en polonais
Personal Branding études en polonais
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami études en polonais
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami études en polonais
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych études en polonais
Prawo zamówień publicznych études en polonais
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli études en polonais
Psychologia przywództwa études en polonais
Rachunkowość i finanse études en polonais
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne études en polonais
Sieci komputerowe i Internet rzeczy études en polonais
Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne études en polonais
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - studia kwalifikacyjne études en polonais
Surdologopedia études en polonais
Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne études en polonais
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne études en polonais
Terapia manualna études en polonais
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne études en polonais
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB études en polonais
Tyflopedagogika-studia kwalifikacyjne études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne études en polonais
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe études en polonais
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych études en polonais
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych études en polonais
Zarządzanie nieruchomościami études en polonais
Zarządzanie placówkami oświatowymi études en polonais
Zarządzanie projektami études en polonais
Zarządzanie ryzykiem w transporcie études en polonais
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi études en polonais
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne études en polonais
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym études en polonais

Unitésplus »
Wydział Nauk Stosowanych

Autres centres éducatifs
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieCracovie (Kraków)
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

site Web d'université: www.wsb.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy