Dąbrowa Górnicza, Pologne

Akademia WSB

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Relations internationalesétudes en anglais
International Business, Trade & Marketingétudes en anglais
Digital Marketing & Sales Managementétudes en anglais
English Studiesétudes en anglais
Traductionétudes en anglais
Business English – specjalność z językiem angielskim nauczanym od podstawétudes en anglais
English in Business and Tourismétudes en anglais
English in New Mediaétudes en anglais
English Studies with Chineseétudes en anglais
English Studies with Russianétudes en anglais
English Studies with Spanishétudes en anglais
Game & Interactive Graphic Designétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesieétudes en polonais
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczneétudes en polonais
Zarządzanie publiczne i e-administracjaétudes en polonais
Cosmétologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Banque et assurancesétudes en polonais
Analityk rynkuétudes en polonais
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Przedsiębiorczość i e-biznesétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Comptabilité et fiscalitéétudes en polonais
Analityk rynków finansowychétudes en polonais
Doradztwo finansowe i inwestycyjneétudes en polonais
Finanse na rynkach międzynarodowychétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Exécution de projetétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Digital marketing i zarządzanie sprzedażąétudes en polonais
Kadry i płace w praktyceétudes en polonais
Kreowanie marki osobistejétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Zarządzanie miastemétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Resocjalizacjaétudes en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Commerce internationalétudes en polonais
Biznes i marketing międzynarodowyétudes en polonais
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowaétudes en polonais
Projekty w biznesie międzynarodowymétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Doradztwo zawodoweétudes en polonais
Socjologia biznesu i zachowań konsumenckichétudes en polonais
Społeczeństwo cyfrowe i nowe mediaétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowejétudes en polonais
Kryminalistykaétudes en polonais
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznegoétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwaétudes en polonais
Ratownictwo medyczneétudes en polonais
Международный бизнесétudes en russe

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Aplikacje webowe i mobilneétudes en polonais
Bezpieczeństwo danych i informatyka śledczaétudes en polonais
Grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanejétudes en polonais
Inżynieria internetu rzeczyétudes en polonais
Projektowanie gier komputerowychétudes en polonais
Sieci komputerowe i bazy danychétudes en polonais
Services de transportétudes en polonais
Inżynier optymalizacji i symulacjiétudes en polonais
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcieétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczymétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Inżynier optymalizacji i symulacjiétudes en polonais
Logistyka w biznesieétudes en polonaisformation duale
Transport i spedycjaétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyétudes en polonais
Zarządzanie jakością w produkcji i usługachétudes en polonais
Zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymiétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Physiothérapieétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Data Scientistétudes en anglais
English in Managementétudes en anglais
English in E-busienessétudes en anglais
Intercultural Business Communicationétudes en anglais
Translation in Businessétudes en anglais
Financial Management and Accountingétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja w biznesieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
International Human Resources Managementétudes en anglais
Informatiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo teleinformatyczneétudes en polonais
Chmura obliczeniowaétudes en polonais
Internet rzeczy w przemyśle 4.0études en polonais
Technologie multimedialneétudes en polonais
Zastosowanie sztucznej inteligencjiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopediiétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznejétudes en polonais
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowejétudes en polonais
Resocjalizacja z profilaktyka społecznąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowychétudes en polonais
Kryminalistyka i techniki śledczeétudes en polonais
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowychétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Analityk procesów logistycznychétudes en polonais
E-commerceétudes en polonais
Ekologistykaétudes en polonais

Doctoratplus »
Pédagogie études en polonais
Nauki o bezpieczeństwie études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en polonais
Executive MBA dla branży wodociągowej études en polonaisétudes en ligne
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business) études en polonaisétudes en ligne
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) études en polonais
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla pielęgniarek i położnych études en polonais

Autres programmesplus »
Administration publique études en polonais
ACCA po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (partner kierunku: ey academy of business) études en polonais
Akademia Administratorów CISCO études en polonais
Akademia Firm Rodzinnych Nowej Generacji études en polonais
Akademia Lean Management études en polonais
Akademia Menedżera Sprzedaży études en polonais
Akademia Profesjonalnego Coachingu études en polonais
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe études en polonais
Akademia trenera biznesu études en polonais
Arteterapia études en polonais
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne études en polonais
Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych études en polonais
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych études en polonais
Business Development - coaching, konsulting, mentoring études en polonais
Cloud Computing études en polonais
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie études en polonais
Controlling i audit w przedsiębiorstwie études en polonais
Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych études en polonais
Doradca podatkowy études en polonais
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Etyka i filozofia dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne études en polonais
Grafika komputerowa i multimedia études en polonais
HR Business Partner études en polonais
Human Smart Cities études en polonais
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym études en polonais
Integracja sensoryczna z terapia ręki études en polonais
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne études en polonais
Kadry i płace w praktyce études en polonais
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości études en polonais
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe études en polonais
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne études en polonais
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym études en polonais
Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia études en polonais
Logopedia - studia kwalifikacyjne études en polonais
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Management 3.0 akademia zwinnego zarządzania études en polonais
Master Class of Mediation - poziom zaawansowany études en polonais
Medycyna przeciwstarzeniowa z elementami mikroodżywiania études en polonais
Menedżer Contact Center i Customer Service études en polonais
Menedżer Jakości études en polonais
Menedżer Logistyki études en polonais
Menedżer w świecie VUCA études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole études en polonais
Negocjacje w biznesie études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Nowoczesny menedżer w automotive études en polonais
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych études en polonais
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej études en polonais
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne études en polonais
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne études en polonais
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii – studia kwalifikacyjne études en polonais
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami études en polonais
Pośrednictwo o obrocie nieruchomościami études en polonais
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych études en polonais
Prawo w zarządzaniu études en polonais
Prawo zamówień publicznych études en polonais
Programowanie i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne études en polonais
Prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie szkoły études en polonais
Psychologia przywództwa études en polonais
Psychologia zdrowia i rozwoju études en polonais
Rachunkowość i finanse études en polonais
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne études en polonais
Sieci komputerowe i Internet rzeczy études en polonais
Surdologopedia études en polonais
Terapia manualna études en polonais
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB études en polonais
Trener zdrowego stylu życia études en polonais
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne études en polonais
Wychowanie do życia w rodzinie-studia kwalifikacyjne études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych études en polonais
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem études en polonais
Zarządzanie kapitałem ludzkim études en polonais
Zarządzanie nieruchomościami études en polonais
Zarządzanie projektami études en polonais
Zarządzanie ryzykiem w transporcie études en polonais
Zarządzanie w oświacie études en polonais
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem biznesu études en polonais
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży études en polonais
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym études en polonais

Unitésplus »
Wydział Nauk Stosowanych

Autres centres éducatifs
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieCracovie (Kraków)
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

site Web d'université:
www.wsb.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy