Varsovie (Warszawa), Pologne

Collegium Humanum

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglaisétudes en ligne
Commercialisationétudes en anglaisétudes en ligne
Business and International Marketingétudes en anglaisétudes en ligne
Business leadershipétudes en anglaisétudes en ligne
Business Psychology and Coachingétudes en anglaisétudes en ligne
Career Consuling and Coachingétudes en anglaisétudes en ligne
Cryptocurrencies in Businessétudes en anglaisétudes en ligne
Data Management and Big Data analyticsétudes en anglaisétudes en ligne
Diplomacy, Negotiations and Communication in International Businessétudes en anglaisétudes en ligne
E-Sport Managementétudes en anglaisétudes en ligne
Gamification in Marketingétudes en anglaisétudes en ligne
Health and Safety Managementétudes en anglaisétudes en ligne
HR and Talent Management (Human Resources Management)études en anglaisétudes en ligne
Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)études en anglaisétudes en ligne
Internet Marketing (e-Marketing and e-Commerce)études en anglaisétudes en ligne
Management and Marketing in Tourism, Hospitality and Gastronomyétudes en anglaisétudes en ligne
Management in IT and Digital Designétudes en anglaisétudes en ligne
Management in Public Administarationétudes en anglaisétudes en ligne
Management of Small and Medium-sized eEnterprises (SMEs)études en anglaisétudes en ligne
Managerial Engineeringétudes en anglaisétudes en ligne
Marketing and Management of Eventsétudes en anglaisétudes en ligne
Marketing and Sales Managementétudes en anglaisétudes en ligne
Mobile & Digital Marketingétudes en anglaisétudes en ligne
Neuromarketingétudes en anglaisétudes en ligne
Security and Cybersecurity Managementétudes en anglaisétudes en ligne
Transport, Logistics and Shippingétudes en anglaisétudes en ligne
Administrationétudes en polonaisétudes en ligne
Administration publiqueétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja celna i skarbowaétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja dyplomatyczno-konsularnaétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowiaétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja samorządowaétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo pracy (BHP)études en polonaisétudes en ligne
E-administracjaétudes en polonaisétudes en ligne
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Zamówienia publiczneétudes en polonaisétudes en ligne
Criminologieétudes en polonaisétudes en ligne
Protection des biens et des personnesétudes en polonaisétudes en ligne
Detektywistyka i kryminalistykaétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo śledczeétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminalistykaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia i kryminalistykaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia i resocjalizacjaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia policyjnaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia sądowo-penitencjarnaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia wiktymologicznaétudes en polonaisétudes en ligne
Patologie społeczne i ochrona ofiarétudes en polonaisétudes en ligne
Prewencja kryminalnaétudes en polonaisétudes en ligne
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaétudes en polonaisétudes en ligne
Przestępczość i patologie społeczneétudes en polonaisétudes en ligne
Psychokryminalistykaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychokryminologiaétudes en polonaisétudes en ligne
Financeétudes en polonaisétudes en ligne
Finances internationalesétudes en polonaisétudes en ligne
Finances publiquesétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion comptableétudes en polonaisétudes en ligne
Audyt i kontrola finansowaétudes en polonaisétudes en ligne
Bankowość i doradztwo inwestycyjneétudes en polonaisétudes en ligne
Controlling inwestycyjnyétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweétudes en polonaisétudes en ligne
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaétudes en polonaisétudes en ligne
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)études en polonaisétudes en ligne
Kryptowalutyétudes en polonaisétudes en ligne
Podatki, kadry i płaceétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie ryzykiem w finansachétudes en polonaisétudes en ligne
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Marketingétudes en polonaisétudes en ligne
Biznes i marketing międzynarodowyétudes en polonaisétudes en ligne
Blockchain & FinTech w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymétudes en polonaisétudes en ligne
Grywalizacja w marketinguétudes en polonaisétudes en ligne
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)études en polonaisétudes en ligne
Inżynieria Menedżerskaétudes en polonaisétudes en ligne
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)études en polonaisétudes en ligne
Kryptowaluty w biznesieétudes en polonais
Marketing i zarządzanie organizacją eventówétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing i zarządzanie sprzedażąétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)études en polonaisétudes en ligne
Mobile & Digital Marketingétudes en polonaisétudes en ligne
Neuromarketingétudes en polonaisétudes en ligne
Przywództwo w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia biznesu i coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Transport, logistyka i spedycjaétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwemétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie danymi i analityka Big Dataétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie e-sportemétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomiiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w administracji publicznejétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w IT i Digital Designétudes en polonaisétudes en ligne
Pédagogieétudes en polonaisétudes en ligne
Andragogika, mentoring i coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i HRétudes en polonaisétudes en ligne
Edukacja medialna i technologie informatyczneétudes en polonaisétudes en ligne
Grywalizacja w edukacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Innowacyjne metody kształceniaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia i resocjalizacjaétudes en polonaisétudes en ligne
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychétudes en polonaisétudes en ligne
Opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dzieckaétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńcza osób starszychétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieżyétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika turystyki i rekreacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąétudes en polonaisétudes en ligne
Profilaktyka i interwencja kryzysowaétudes en polonaisétudes en ligne
Resocjalizacja z socjoterapiąétudes en polonaisétudes en ligne
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychétudes en polonaisétudes en ligne
Santéétudes en polonaisétudes en ligne
Sécurité intérieureétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo energetyczneétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)études en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo i porządek publicznyétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneétudes en polonaisétudes en ligne
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneétudes en polonaisétudes en ligne
Obrona cywilna i terytorialna krajuétudes en polonaisétudes en ligne
Ochrona obiektów, osób i mieniaétudes en polonaisétudes en ligne
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneétudes en polonaisétudes en ligne
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościétudes en polonaisétudes en ligne
Travail socialétudes en polonaisétudes en ligne
Mediaétudes en polonaisétudes en ligne
Animacja i efekty specjalneétudes en polonaisétudes en ligne
Badania i analityka w mediach i reklamieétudes en polonaisétudes en ligne
Content writing and copywritingétudes en polonaisétudes en ligne
Digital marketing i reklama internetowaétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo prasoweétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineétudes en polonaisétudes en ligne
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiétudes en polonaisétudes en ligne
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaétudes en polonaisétudes en ligne
Game designétudes en polonaisétudes en ligne
Grafika, design i multimediaétudes en polonaisétudes en ligne
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)études en polonaisétudes en ligne
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaétudes en polonaisétudes en ligne
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)études en polonaisétudes en ligne
Psychologia mediów i reklamyétudes en polonaisétudes en ligne
Public relations (PR) i media relationsétudes en polonaisétudes en ligne
Social media i influencer marketingétudes en polonaisétudes en ligne

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Psychologieétudes en anglaisétudes en ligne
Droitétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologieétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologie cliniqueétudes en polonaisétudes en ligne
Neuromarketingétudes en polonaisétudes en ligne
Neuropsychologiaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia biznesu i coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia dzieci i młodzieżyétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia kryminalistyczno-śledczaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia międzykulturowaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia reklamy i mediówétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia rodzinyétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia sądowaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia sądowo-penitencjarnaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia społecznaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia sportuétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia szkolnaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia uzależnieńétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia zdrowiaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia zwierzątétudes en polonaisétudes en ligne
Psychoseksuologiaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychoterapiaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychotraumatologiaétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo - dla licencjatów i magistrówétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia dla licencjatów i magistrówétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologie cliniqueétudes en polonaisétudes en ligne
Neuromarketingétudes en polonaisétudes en ligne
Neuropsychologiaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia biznesu i coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia dzieci i młodzieżyétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia kryminalistyczno-śledczaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia międzykulturowaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia reklamy i mediówétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia rodzinyétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia sądowaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia sądowo-penitencjarnaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia społecznaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia sportuétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia szkolnaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia uzależnieńétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia zdrowiaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia zwierzątétudes en polonaisétudes en ligne
Psychoseksuologiaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychoterapiaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychotraumatologiaétudes en polonaisétudes en ligne

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglaisétudes en ligne
Commercialisationétudes en anglaisétudes en ligne
Business and International Marketingétudes en anglaisétudes en ligne
Business leadershipétudes en anglaisétudes en ligne
Business Psychology and Coachingétudes en anglaisétudes en ligne
Career Consuling and Coachingétudes en anglaisétudes en ligne
Cryptocurrencies in Businessétudes en anglaisétudes en ligne
Data Management and Big Data analyticsétudes en anglaisétudes en ligne
Diplomacy, Negotiations and Communication in International Businessétudes en anglaisétudes en ligne
E-Sport Managementétudes en anglaisétudes en ligne
Gamification in Marketingétudes en anglaisétudes en ligne
Health and Safety Managementétudes en anglaisétudes en ligne
HR and Talent Management (Human Resources Management)études en anglaisétudes en ligne
Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)études en anglaisétudes en ligne
Internet Marketing (e-Marketing and e-Commerce)études en anglaisétudes en ligne
Management and Marketing in Tourism, Hospitality and Gastronomyétudes en anglaisétudes en ligne
Management in IT and Digital Designétudes en anglaisétudes en ligne
Management in Public Administarationétudes en anglaisétudes en ligne
Management of Small and Medium-sized eEnterprises (SMEs)études en anglaisétudes en ligne
Managerial Engineeringétudes en anglaisétudes en ligne
Marketing and Management of Eventsétudes en anglaisétudes en ligne
Marketing and Sales Managementétudes en anglaisétudes en ligne
Mobile & Digital Marketingétudes en anglaisétudes en ligne
Neuromarketingétudes en anglaisétudes en ligne
Security and Cybersecurity Managementétudes en anglaisétudes en ligne
Transport, Logistics and Shippingétudes en anglaisétudes en ligne
Administrationétudes en polonaisétudes en ligne
Administration publiqueétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja celna i skarbowaétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja dyplomatyczno-konsularnaétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowiaétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja samorządowaétudes en polonaisétudes en ligne
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo pracy (BHP)études en polonaisétudes en ligne
E-administracjaétudes en polonaisétudes en ligne
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Zamówienia publiczneétudes en polonaisétudes en ligne
Criminologieétudes en polonaisétudes en ligne
Protection des biens et des personnesétudes en polonaisétudes en ligne
Detektywistyka i kryminalistykaétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo śledczeétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminalistykaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia i kryminalistykaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia i resocjalizacjaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia policyjnaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia sądowo-penitencjarnaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia wiktymologicznaétudes en polonaisétudes en ligne
Patologie społeczne i ochrona ofiarétudes en polonaisétudes en ligne
Prewencja kryminalnaétudes en polonaisétudes en ligne
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaétudes en polonaisétudes en ligne
Przestępczość i patologie społeczneétudes en polonaisétudes en ligne
Psychokryminalistykaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychokryminologiaétudes en polonaisétudes en ligne
Financeétudes en polonaisétudes en ligne
Finances internationalesétudes en polonaisétudes en ligne
Finances publiquesétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion comptableétudes en polonaisétudes en ligne
Audyt i kontrola finansowaétudes en polonaisétudes en ligne
Bankowość i doradztwo inwestycyjneétudes en polonaisétudes en ligne
Controlling inwestycyjnyétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweétudes en polonaisétudes en ligne
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaétudes en polonaisétudes en ligne
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)études en polonaisétudes en ligne
Kryptowalutyétudes en polonaisétudes en ligne
Podatki, kadry i płaceétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie ryzykiem w finansachétudes en polonaisétudes en ligne
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Marketingétudes en polonaisétudes en ligne
Biznes i marketing międzynarodowyétudes en polonaisétudes en ligne
Blockchain & FinTech w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymétudes en polonaisétudes en ligne
Grywalizacja w marketinguétudes en polonaisétudes en ligne
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)études en polonaisétudes en ligne
Inżynieria Menedżerskaétudes en polonaisétudes en ligne
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)études en polonaisétudes en ligne
Kryptowaluty w biznesieétudes en polonais
Marketing i zarządzanie organizacją eventówétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing i zarządzanie sprzedażąétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)études en polonaisétudes en ligne
Mobile & Digital Marketingétudes en polonaisétudes en ligne
Neuromarketingétudes en polonaisétudes en ligne
Przywództwo w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia biznesu i coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Transport, logistyka i spedycjaétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwemétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie danymi i analityka Big Dataétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie e-sportemétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomiiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w administracji publicznejétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w IT i Digital Designétudes en polonaisétudes en ligne
Pédagogieétudes en polonaisétudes en ligne
Andragogika, mentoring i coachingétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i HRétudes en polonaisétudes en ligne
Edukacja medialna i technologie informatyczneétudes en polonaisétudes en ligne
Grywalizacja w edukacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Innowacyjne metody kształceniaétudes en polonaisétudes en ligne
Kryminologia i resocjalizacjaétudes en polonaisétudes en ligne
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychétudes en polonaisétudes en ligne
Opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dzieckaétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńcza osób starszychétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieżyétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika turystyki i rekreacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąétudes en polonaisétudes en ligne
Profilaktyka i interwencja kryzysowaétudes en polonaisétudes en ligne
Resocjalizacja z socjoterapiąétudes en polonaisétudes en ligne
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychétudes en polonaisétudes en ligne
Santéétudes en polonaisétudes en ligne
Sécurité intérieureétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo energetyczneétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)études en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo i porządek publicznyétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneétudes en polonaisétudes en ligne
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneétudes en polonaisétudes en ligne
Obrona cywilna i terytorialna krajuétudes en polonaisétudes en ligne
Ochrona obiektów, osób i mieniaétudes en polonaisétudes en ligne
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneétudes en polonaisétudes en ligne
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościétudes en polonaisétudes en ligne
Travail socialétudes en polonaisétudes en ligne
Mediaétudes en polonaisétudes en ligne
Animacja i efekty specjalneétudes en polonaisétudes en ligne
Badania i analityka w mediach i reklamieétudes en polonaisétudes en ligne
Content writing and copywritingétudes en polonaisétudes en ligne
Digital marketing i reklama internetowaétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo prasoweétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineétudes en polonaisétudes en ligne
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieétudes en polonaisétudes en ligne
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiétudes en polonaisétudes en ligne
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaétudes en polonaisétudes en ligne
Game designétudes en polonaisétudes en ligne
Grafika, design i multimediaétudes en polonaisétudes en ligne
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)études en polonaisétudes en ligne
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaétudes en polonaisétudes en ligne
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)études en polonaisétudes en ligne
Psychologia mediów i reklamyétudes en polonaisétudes en ligne
Public relations (PR) i media relationsétudes en polonaisétudes en ligne
Social media i influencer marketingétudes en polonaisétudes en ligne

MBAplus »
Executive Master of Business Administration (MBA) études en polonais
Executive Master of Business Administration (MBA) ON-LINE études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Cyberbezpieczeństwo études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Sportu i Kultury études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Mobile & Digital Marketing études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w IT études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Turystyce études en polonais
Master of Business Administration (MBA) – Zmiana & Dialog études en polonais

Autres centres éducatifs
Collegium Humanum - Filia w GdańskuGdańsk
Collegium Humanum - Filia w KatowicachKatowice
Collegium Humanum - Filia w KielcachKielce
Collegium Humanum - Filia w LublinieLublin
Collegium Humanum - Filia w PoznaniuPoznań
Collegium Humanum - Filia w RzeszowieRzeszów
Collegium Humanum - Filia w SzczecinieSzczecin
Collegium Humanum - Filia we WrocławiuWrocław
site Web d'université:
humanum.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy