Présentation de l'université
Cracovie (Kraków), Pologne

Académie "Ignatianum" de Cracovie

Akademia Ignatianum w Krakowie

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Études culturellesétudes en polonais
Cyberkultura i mediaétudes en polonais
Sztuki wizualneétudes en polonais
Zarządzanie instytucjami kulturyétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąétudes en polonais
Resocjalizacja kreującaétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Komunikacja międzykulturowa w biznesieétudes en polonais
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychétudes en polonais
Redakcja tekstów anglojęzycznychétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Etyka i coachingétudes en polonais
Filozofia klasyczna i współczesnaétudes en polonais
Science politiqueétudes en polonais
Sécurité publiqueétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
International Politics and Communicationétudes en polonais
Logistyka bezpieczeństwaétudes en polonais
Public relations i marketing politycznyétudes en polonais
Zarządzanie informacją i mediaétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaétudes en polonais
Turystyka regionalnaétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychétudes en polonais
Praca socjalna z dzieckiem i rodzinąétudes en polonais
Praca socjalna z migrantami i uchodźcamiétudes en polonais
Administracja i polityka publicznaétudes en polonais
Administracja publiczna i służby państwoweétudes en polonais
Administracja samorządowa i fundusze europejskieétudes en polonais
Administration and Public Policy in the European Unionétudes en polonais
Analityk i koordynator polityk publicznych w administracjiétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo internetoweétudes en polonais
Dziennikarstwo prasoweétudes en polonais
Dziennikarstwo radioweétudes en polonais
Dziennikarstwo telewizyjneétudes en polonais
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejétudes en polonais
Infobrokering i zarządzanie informacjąétudes en polonais
Zarządzanie w administracji publicznejétudes en polonais
Zarządzanie w instytucjach kościelnychétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Études culturellesétudes en polonais
Cyberkultura i mediaétudes en polonais
Kultura europy środkowo-wschodniejétudes en polonais
Promocja kulturyétudes en polonais
Sztuki wizualne i teatrétudes en polonais
Turystyka międzynarodowaétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąétudes en polonais
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessoriétudes en polonais
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowymétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąétudes en polonais
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskimétudes en polonais
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckimétudes en polonais
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychétudes en polonais
Wolontariat misyjny z językiem angielskimétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Etyka i coachingétudes en polonais
Filozofia klasyczna i współczesnaétudes en polonais
Science politiqueétudes en polonais
Analityka politycznaétudes en polonais
Bezpieczeństwo państwaétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Media, reklama i promocja w sferze publicznejétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychétudes en polonais
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysowąétudes en polonais
Wsparcie społeczneétudes en polonais
Administracja i polityka publicznaétudes en polonais
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychétudes en polonais
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyétudes en polonais
Zarządzanie kapitałem ludzkimétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodniaétudes en polonais
Dziennikarstwo śledczeétudes en polonais
Dziennikarstwo w mediach cyfrowychétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Psychologieétudes en polonais
Psychologie cliniqueétudes en polonais
Psychokryminologiaétudes en polonais
Psychologia zarządzaniaétudes en polonais
Wspomaganie rozwojuétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

Doctoratplus »
Pédagogie études en polonais
Philosophie études en polonais
Nauki o kulturze i religii études en polonais
Nauki o polityce i administracji études en polonais

Autres programmesplus »
Administration publique études en polonais
Sécurité publique études en polonais
Arteterapia w animacji kultury études en polonais
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna études en polonais
Cyberbezpieczeństwo études en polonais
Doradztwo zawodowe études en polonais
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna études en polonais
Etyka - specjalizacja nauczycielska études en polonais
Katecheza przedszkolna études en polonais
Komunikacja i migracje kulturowe études en polonais
Logopedia études en polonais
Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna études en polonais
Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych études en polonais
Organizacja i zarządzanie w oświacie études en polonais
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży études en polonais
Szkoła Formatorów études en polonais
Technologie internetowe w polityce études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi études en polonais
Wiedza o kulturze i sztuce études en polonais
Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym études en polonais

Unitésplus »
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny

site Web d'université: www.ignatianum.edu.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy