Szczecin, Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Business Management and Marketingétudes en anglais
Travel and Tourism Managementétudes en anglais
Financeétudes en polonais
Bankowość i doradztwo finansoweétudes en polonais
Finanse i rynek ubezpieczeńétudes en polonais
Finanse małych i średnich przesiębiorstwétudes en polonais
Specjalista ds. kadr i płacétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion d'entrepriseétudes en polonaisétudes en ligne
Menedżer BHPétudes en polonais
Menedżer sprzedaży i marketinguétudes en polonais
Zarządzanie i obrót nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonaisétudes en ligne
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejétudes en polonais
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społecznaétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Hotelarstwo i gastronomiaétudes en polonais
Nowoczesny marketing i sprzedaż usług turystycznychétudes en polonais
Turystyka międzynarodowaétudes en polonais
Turystyka zdrowotna i dietetykaétudes en polonais
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiétudes en polonais
Administracja i finanse samorządoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowiétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Kryminologia i kryminalistykaétudes en polonais
Służby wewnętrzne państwaétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Content marketing – tworzenie treści marketingétudes en polonais
E-handel i sprzedaż w nowych mediachétudes en polonais
Marketing i nowe mediaétudes en polonais
Strategie i techniki sprzedażyétudes en polonais
Zarządzanie markąétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Psychologia komunikacji, negocjacji i mediacjiétudes en polonais
Psychologia pracy i organizacjiétudes en polonais
Psychologia rozwoju osobistegoétudes en polonais
Psychologia sprzedaży i marketinguétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Inżynieria sieci komputerowychétudes en polonais
Multimedia i grafika komputerowaétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Projektowanie systemów informatycznychétudes en polonais
Inżynieria zarządzaniaétudes en polonais
Inżynieria bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiskaétudes en polonais
Inżynieria zarządzania jakością w produkcji i usługachétudes en polonais
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiétudes en polonais
Inżynieria zarządzania projektami biznesowymiétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiétudes en polonais
Logistyka i spedycja międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka w przedsiębiorstwieétudes en polonais
Systemy informatyczne w logistyce i spedycjiétudes en polonais
Transport i usługi logistyczneétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Financeétudes en polonais
Bankowość i usługi finansoweétudes en polonais
Controlling finansowy w przedsiębiorstwieétudes en polonais
Finanse publiczne i podatkiétudes en polonais
Rachunkowość menedżerskaétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem powszechnymétudes en polonais
Zarządzanie e-biznesemétudes en polonais
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektami – Junior Project Managerétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w administracjiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Adragogika z doradztwem personalno-zawodowymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąétudes en polonais
Terapia pedagogicznaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logistyka międzynarodowaétudes en polonais
Menedżer łańcucha dostawétudes en polonais
Spedycja i handel usługami transportowymiétudes en polonais
Zarządzanie (dla inżynierów)études en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Gestion financièreétudes en polonais
Zarządzanie logistyczneétudes en polonais

MBAplus »
Master of Business Administration études en polonais

Autres programmesplus »
Protection de l'environnement études en polonais
Adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej études en polonaisétudes en ligne
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja, studia wieczorowe études en polonais
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami études en polonaisétudes en ligne
Agile i scrum. Zwinne zarządzanie projektami études en polonaisétudes en ligne
Akademia Analizy Transakcyjnej dla Menedżerów études en polonaisétudes en ligne
Akademia Lean Lidera – efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem études en polonais
Akademia Lidera Oświaty études en polonaisétudes en ligne
Akademia lidera przyszłości études en polonaisétudes en ligne
Akademia trenera biznesu études en polonais
Analityk biznesowy études en polonais
Analityk finansowy études en polonaisétudes en ligne
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych études en polonaisétudes en ligne
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza études en polonais
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni études en polonais
Big data. Inżynieria danych études en polonais
Coaching i facylitacja études en polonais
Doradztwo zawodowe i coaching kariery études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dla pedagogów specjalnych études en polonais
Employer Branding études en polonaisétudes en ligne
Headhunter études en polonais
Home staging z elementami aranżacji wnętrz - Przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży études en polonais
HR Business Partner études en polonais
HR Manager études en polonais
Inspektor Ochrony Danych études en polonais
Kadry i Płace études en polonais
Kadry i płace – studia wieczorowe études en polonais
Logistyka w biznesie études en polonais
Logopedia études en polonais
Manager jednostek hotelowych, SPA & Wellness études en polonais
Manager projektów strategicznych - Six Sigma études en polonais
Marketing kultury études en polonaisétudes en ligne
Matematyka-nauczanie kolejnego przedmiotu études en polonais
Mediacje i negocjacje études en polonais
Mediacje w oświacie études en polonais
Menedżer CSR études en polonaisétudes en ligne
Menedżer ds. eksportu études en polonaisétudes en ligne
Menedżer zarządzania zakupami études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Nowe prawo zamówień publicznych études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS: études en polonaisétudes en ligne
Podatki i doradztwo podatkowe études en polonaisétudes en ligne
Podyplomowe studium dla doktorantów études en polonaisétudes en ligne
Praktyczny marketing internetowy études en polonais
Production Manager - zarządzanie w firmie produkcyjnej - certyfikat Franklin University études en polonais
Programowanie aplikacji Java études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpostawowej études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów études en polonais
Psychodietetyka études en polonais
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej études en polonais
Psychologia reklamy i komunikacji études en polonaisétudes en ligne
Psychologia śledcza études en polonais
Psychologia w edukacji i wychowaniu études en polonais
Psychologia w zarządzaniu – certyfikat Franklin University études en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw études en polonais
Rachunkowość od podstaw études en polonais
SAP – zintegrowane systemy informatyczne études en polonais
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERP études en polonaisétudes en ligne
Software project management études en polonais
Specjalista HR études en polonais
Strategiczne gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami études en polonais
Studia menedżerskie études en polonais
Terapia zajęciowa études en polonais
Tester oprogramowania études en polonais
Testowanie oprogramowania études en polonais
Transport i spedycja études en polonaisétudes en ligne
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych études en polonaisétudes en ligne
Wczesne wspomaganie rozwoju études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dla pedagogów specjalnych études en polonais
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami études en polonaisétudes en ligne
Wycena nieruchomości études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – studia wieczorowe études en polonais
Zarządzanie finansami i controlling études en polonais
Zarządzanie jakością études en polonais
Zarządzanie nieruchomościami études en polonais
Zarządzanie projektami – Akademia Project Managera études en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie sprzedażą études en polonais
Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w podmiotach opieki zdrowotnej études en polonais
Zwinne zarządzanie usługami études en polonaisétudes en ligne

Unitésplus »
Wydział Ekonomiczny

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieVarsovie (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole

site Web d'université:
www.wsb.pl/szczecin

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy