Présentation de l'université
Rzeszów, Pologne

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoétudes en polonais
Administracja celna i skarbowaétudes en polonais
Administrowanie firmąétudes en polonais
E-administracjaétudes en polonais
Ochrona informacjiétudes en polonais
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacjaétudes en polonais
Zarządzanie transportem - spedycją - logistykąétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwemétudes en polonais
Rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllinguétudes en polonais
Zarządzanie menedżerskieétudes en polonais
Zarządzanie w biznesieétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Kryminalistyka i kryminologiaétudes en polonais
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanejétudes en polonais
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznegoétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoétudes en polonais
Administracja celna i skarbowaétudes en polonais
Administrowanie firmąétudes en polonais
Ochrona informacjiétudes en polonais
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacjaétudes en polonais
Zarządzanie transportem - spedycją - logistykąétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Kryminalistyka i kryminologiaétudes en polonais
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanejétudes en polonais
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznegoétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais

Doctoratplus »
Droit études en polonais

Autres programmesplus »
Administration publique études en polonais
Éducation civique études en polonais
Santé et sécurité au travail études en polonais
Audyt wewnętrzny études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa études en polonais
Ochrona danych osobowych études en polonais
Pomoc społeczna i praca socjalna études en polonais
Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie études en polonais
Prawo dowodowe études en polonais
Prawo i bezpieczeństwo energetyczne études en polonais
Prawo i bezpieczeństwo w medycynie études en polonais
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi études en polonais
Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne études en polonais
Rachunkowość, finanse i system podatkowy études en polonais
Spółdzielczość i prawo spółdzielcze études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais

Unitésplus »
Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kolegium Prawa
Kolegium Zarządzania

site Web d'université: www.wspia.eu

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy