Chorzów, Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Język angielski w biznesieétudes en anglais
Business English with German – angielski biznesu z niemieckimétudes en anglais
Business English with Spanish – angielski biznesu z hiszpańskimétudes en anglais
Business Translation – tłumaczenia biznesoweétudes en anglais
English in Game Design – angielski w projektowaniu gier komputerowychétudes en anglais
International Business – biznes międzynarodowyétudes en anglais
Marketing and Salesétudes en anglais
Innovative Marketingétudes en anglais
Sales Strategies and Techniquesétudes en anglais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja podatkowaétudes en polonais
Administracja rządowaétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
Pracownik cywilny w służbach mundurowychétudes en polonais
Zarządzanie w administracji publicznejétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en anglais
Bankowość i usługi finansoweétudes en polonais
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAétudes en polonais
Podatki i finanse publiczneétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Affaires internationalesétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonaisétudes en ligne
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Marketing i zarządzanie sprzedażąétudes en polonais
Zarządzanie produkcjąétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie projektami ITétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zespołem zdalnymétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciowąétudes en polonais
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiétudes en polonais
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społecznaétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
Menedżer sportuétudes en polonais
Obsługa ruchu lotniczegoétudes en polonais
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczekétudes en polonais
Turystyka międzynarodowaétudes en polonais
Turystyka regionalna i promocja produktów turystycznych Śląskaétudes en polonais
Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellnessétudes en polonais
Zarządzanie gastronomią i dietetykaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo antyterrorystyczneétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Kryminologia z elementami kryminalistykiétudes en polonais
Menedżer bezpieczeństwaétudes en polonais
Pracownik cywilny w służbach mundurowychétudes en polonais
Służby policyjneétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymiétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Content marketing – tworzenie treści marketingowychétudes en polonais
Customer care – zarządzanie relacjami z klientemétudes en polonais
E-handel i sprzedaż w nowych mediachétudes en polonais
Innowacyjny marketingétudes en polonais
Marketing i nowe mediaétudes en polonais
Public relations i nowoczesna komunikacjaétudes en polonais
Strategie i techniki sprzedażyétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Negocjacje, arbitraż i mediacjeétudes en polonais
Prawo i finanseétudes en polonais
Prawo i zarządzanieétudes en polonais
Wierzytelności, windykacja i egzekucjaétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
HR Business Partner i rozwój biznesuétudes en polonais
Negocjacje, arbitraż i mediacjeétudes en polonais
Psychologia menedżeraétudes en polonais
Psychologia pozytywnaétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestion du matérielétudes en anglais
Logistics and International Forwardingétudes en anglais
Logistics of Trade and Distributionétudes en anglais
Informatiqueétudes en polonais
Administrator baz danychétudes en polonais
Cloud Developerétudes en polonais
Multimedia i grafika komputerowaétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Programowanie urządzeń mobilnychétudes en polonais
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
Tester oprogramowaniaétudes en polonais
Inżynieria zarządzaniaétudes en polonais
Santé et sécurité au travailétudes en polonais
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezjiétudes en polonais
Inżynieria jakości w produkcji i usługachétudes en polonais
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśleétudes en polonais
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiétudes en polonais
Inżynieria zarządzania środowiskiemétudes en polonais
Inżynieria zarządzania transportem drogowymétudes en polonais
Zarządzanie inwestycjami budowlanymiétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Inteligentne systemy logistyczneétudes en polonais
Logistyka handlu i dystrybucjiétudes en polonais
Logistyka i spedycja międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka produkcjiétudes en polonais
Logistyka transportuétudes en polonais
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachétudes en polonais
Logistyka w organizacjiétudes en polonais
Zarządzanie usługami logistycznymiétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Financial Services Managementétudes en anglais
Project Management – Junior Project Managerétudes en anglais
Financeétudes en polonais
Bankowość i innowacje finansoweétudes en polonais
Controllingétudes en polonais
Finanse publiczne i podatkiétudes en polonais
Kadry i płaceétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Sprawozdawczość i rewizja finansowaétudes en polonais
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Commerce extérieurétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
E-biznesétudes en polonais
Gospodarka nieruchomościamiétudes en polonais
Logistyka w biznesieétudes en polonais
Menedżer BHPétudes en polonais
Nowoczesny marketingétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie marketingiem i sprzedażąétudes en polonais
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie produkcją i lean manufacturingétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie projektami – Junior Project Managerétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie systemami informatycznymiétudes en polonais
Zarządzanie w administracjiétudes en polonais
Zarządzanie w oświacieétudes en polonais
Zarządzanie wierzytelnościamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Internet rzeczy i sieci przyszłościétudes en polonais
Programista Pythonétudes en polonais
Zaawansowane systemy baz danychétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymétudes en polonais
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąétudes en polonais
Resocjalizacja i socjoterapiaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwaétudes en polonais
Kryminologia z elementami kryminalistykiétudes en polonais
Służby mundurowe i specjalneétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Biznes i administracjaétudes en polonais
Gospodarka nieruchomościamiétudes en polonais
Nowoczesna polityka ekologicznaétudes en polonais
Prawo i inwestycjeétudes en polonais
Prawo w administracji publicznejétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Lean Logisticsétudes en polonais
Menedżer TSLétudes en polonais
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostawétudes en polonais
Zarządzanie dla inżynierówétudes en polonais
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostawétudes en polonais
Zarządzanie produkcją i usługamiétudes en polonais
Zarządzanie systemami informatycznymiétudes en polonais

MBAplus »
Master of Business Administration études en polonais

Autres programmesplus »
Comptabilité et fiscalité études en polonais
Éducation surveillée études en polonais
Protection de l'environnement études en polonais
Adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej études en polonais
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami études en polonaisétudes en ligne
Agile i Scrum. Zwinne zarządzanie projektami études en polonaisétudes en ligne
Akademia Lean Lidera - efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem études en polonais
Akademia menedżera - certyfikat Franklin University études en polonais
Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat Franklin University études en polonais
Akademia profesjonalnego coacha études en polonais
Akademia przywództwa dla kobiet études en polonais
Akademia rozwoju osobistego études en polonais
Akademia trenera études en polonais
Akademia trenera dla zaawansowanych études en polonais
Analityk biznesowy études en polonais
Analityk finansowy études en polonais
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych études en polonaisétudes en ligne
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji études en polonais
Branding i Content Marketing études en polonais
Coaching systemów i relacji études en polonais
Controlling i audyt wewnętrzny études en polonais
Doradztwo zawodowe i coaching kariery études en polonais
Dydaktyka języków obcych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych études en polonais
Employer Branding études en polonaisétudes en ligne
Headhunter études en polonaisétudes en ligne
HR Biznes Partner études en polonais
Inspektor ochrony danych osobowych études en polonais
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP études en polonaisétudes en ligne
Kadry i płace études en polonais
Lean Six Sigma Manager études en polonais
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University études en polonais
Logopedia études en polonais
Marketing kultury études en polonaisétudes en ligne
Mediacje w oświacie études en polonais
Menedżer BHP études en polonais
Menedżer CSR études en polonaisétudes en ligne
Menedżer ds. eksportu études en polonaisétudes en ligne
Menedżer ds. transformacji cyfrowej études en polonais
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej études en polonais
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej dla zaawansowanych études en polonais
Negocjacje i biznesie - certyfikat Franklin University études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia études en polonais
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) études en polonais
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych études en polonais
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS études en polonaisétudes en ligne
Podyplomowe studium dla doktorantów études en polonaisétudes en ligne
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami études en polonais
Praktyczny marketing internetowy études en polonaisétudes en ligne
Programista aplikacji Java études en polonaisétudes en ligne
Programista front-end z Angular études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów études en polonais
Psychodietetyka études en polonais
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej études en polonais
Psychologia pozytywna w czasach kryzysu - budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów études en polonais
Psychologia reklamy i komunikacji études en polonaisétudes en ligne
Psychologia relacji z uczniami. Edukacyjna analiza transakcyjna études en polonais
Psychologia śledcza études en polonais
Psychologia w biznesie études en polonais
Psychologia zdrowego stylu życia études en polonais
Rachunkowość i controlling finansowy études en polonais
Rachunkowość i controlling w sektorze publicznym études en polonais
Rachunkowość i finanse dla kandydatów księgowych i liderów finansowych études en polonais
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERP études en polonaisétudes en ligne
Social media menedżer w przedsiębiorstwie handlowym études en polonais
Terapia zajęciowa études en polonais
Tester oprogramowania études en polonaisétudes en ligne
Transport i spedycja études en polonaisétudes en ligne
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych études en polonaisétudes en ligne
Wczesne wspomaganie rozwoju études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych études en polonais
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami études en polonaisétudes en ligne
Wycena nieruchomości études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie jakością études en polonais
Zarządzanie nieruchomościami études en polonais
Zarządzanie produkcją - certyfikat Franklin University études en polonais
Zarządzanie projektem - Akademia Project Managera études en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalista HR études en polonais
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP études en polonaisétudes en ligne
Zwinne zarządzanie usługami études en polonaisétudes en ligne

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieVarsovie (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
site Web d'université:
www.wsb.pl/chorzow/

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy