Chorzów, Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Język angielski w biznesieétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
Business English with Germanétudes en anglais
Business English with Spanishétudes en anglais
Business Translationétudes en anglais
English in Game Designétudes en anglais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja podatkowaétudes en polonais
Administracja rządowaétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
Pracownik cywilny w służbach mundurowychétudes en polonais
Zarządzanie w administracji publicznejétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en anglais
Bankowość i usługi finansoweétudes en polonais
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAétudes en polonais
Podatki i finanse publiczneétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Affaires internationalesétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonaisétudes en ligne
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Marketing i zarządzanie sprzedażąétudes en polonais
Menedżer projektów ITétudes en polonais
Menedżer sportuétudes en polonais
Menedżer sprzedażyétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonaisétudes en ligne
Pédagogieétudes en polonais
Asystent osoby starszej i osoby niepełnosprawnejétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia zajęciowąétudes en polonais
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społecznaétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
Menedżer sportuétudes en polonais
Obsługa ruchu lotniczegoétudes en polonais
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczekétudes en polonais
Turystyka międzynarodowaétudes en polonais
Turystyka regionalnaétudes en polonais
Turystyka senioralnaétudes en polonais
Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellnessétudes en polonais
Zarządzanie gastronomia i dietetykaétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznymétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo antyterrorystyczneétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeniétudes en polonais
Kryminologia z elementami kryminalistykiétudes en polonais
Menedżer bezpieczeństwaétudes en polonais
Ochrona osób i mienia oraz imprez masowychétudes en polonais
Pracownik cywilny w służbach mundurowychétudes en polonais
Służby policyjneétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymiétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Content marketing – tworzenie treści marketingowychétudes en polonais
Customer care – zarządzanie relacjami z klientemétudes en polonais
E-handel i sprzedaż w nowych mediachétudes en polonais
Innowacyjny marketingétudes en polonais
Marketing i nowe mediaétudes en polonais
Public relations i nowoczesna komunikacjaétudes en polonais
Strategie i techniki sprzedażyétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Mediacja i arbitrażétudes en polonais
Prawo i finanseétudes en polonais
Prawo i zarządzanieétudes en polonais
Zabezpieczenia i windykacja w obrocie gospodarczymétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
HR Business Partnerétudes en polonais
Psychologia menedżerskaétudes en polonais
Psychologia negocjacji i mediacjiétudes en polonais
Psychologia pozytywnaétudes en polonais
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Computer Graphics and Multimediaétudes en anglais
Programmingétudes en anglais
Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznychétudes en polonais
Bazy danychétudes en polonais
Cloud Developerétudes en polonais
E-commerceétudes en polonais
Inżynieria testów oprogramowaniaétudes en polonais
Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developerétudes en polonais
Multimedia i grafika komputerowaétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
Inżynieria zarządzaniaétudes en polonais
Santé et sécurité au travailétudes en polonais
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezjiétudes en polonais
Inżynieria jakości w procesach i usługachétudes en polonais
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśleétudes en polonais
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiétudes en polonais
Inżynieria zarządzania środowiskiemétudes en polonais
Inżynieria zarządzania transportem drogowymétudes en polonais
Zarządzanie inwestycjami budowlanymiétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logistics and International Forwardingétudes en anglais
Logistics of Trade and Distributionétudes en anglais
Logistyka handlu i dystrybucjiétudes en polonais
Logistyka i spedycja międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka produkcjiétudes en polonais
Logistyka transportuétudes en polonais
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachétudes en polonais
Logistyka w organizacjiétudes en polonais
Zarządzanie usługami logistycznymiétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Financeétudes en polonais
Bankowość i innowacje finansoweétudes en polonais
Finanse i handel międzynarodowyétudes en polonais
Finanse publiczne i podatkiétudes en polonais
Kadry i płaceétudes en polonais
Marketing i sprzedaż usług finansowychétudes en polonais
Międzynarodowe standardy rachunkowościétudes en polonais
Rachunkowość i controllingétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Financial Services Managementétudes en anglais
Project Management – Junior Project Managementétudes en anglais
Commerce extérieurétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Logistyka w biznesieétudes en polonais
Menedżer BHPétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Systemy informatyczne w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie marketingiem i sprzedażąétudes en polonais
Zarządzanie marketingoweétudes en polonais
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie projektem – Junior Project Managementétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w administracjiétudes en polonais
Zarządzanie w hotelarstwieétudes en polonais
Zarządzanie w oświacieétudes en polonais
Zarządzanie w sporcie i turystyceétudes en polonais
Zarządzanie wierzytelnościamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Andragogika z doradztwem personalno-zawodowymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąétudes en polonais
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Administracja z elementami kryminalistykiétudes en polonais
Służby mundurowe i specjalneétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Zarządzanie profesjonalną ochroną osób i mieniaétudes en polonais
Zarządzanie dla inżynierówétudes en polonais
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostawétudes en polonais
Zarządzanie produkcją i usługamiétudes en polonais

MBAplus »
MBA Project Management études en polonais
MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym études en polonais

Autres programmesplus »
Comptabilité et fiscalité études en polonais
Éducation surveillée études en polonais
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Akademia Agile études en polonais
Akademia Lean Lidera – efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem études en polonais
Akademia menedżera - certyfikat Franklin University études en polonais
Akademia menedżera sprzedaży – certyfikat Franklin University études en polonais
Akademia profesjonalnego coacha études en polonais
Akademia rozwoju osobistego études en polonais
Akademia trenera études en polonais
Akademia trenera dla zaawansowanych études en polonais
Akademia wywierania wpływu i perswazji études en polonais
Analityk finansowy études en polonais
Aplikacje internetowe i mobilne studia online études en polonaisétudes en ligne
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych études en polonais
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji études en polonais
Branding i Content Marketing études en polonais
Coaching systemów i relacji études en polonais
Controlling i audyt wewnętrzny études en polonais
Doradztwo zawodowe études en polonais
Dydaktyka języków obcych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Eksport dla przedsiębiorstw études en polonais
HR Biznes Partner études en polonais
Inspektor ochrony danych osobowych études en polonais
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP études en polonais
Kadry i płace études en polonais
Lean Six Sigma Manager études en polonais
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University études en polonais
Logopedia études en polonais
Mediacje w oświacie études en polonais
Menedżer BHP études en polonais
Menedżer ds. transformacji cyfrowej études en polonais
Menedżer zakupów – certyfikat Franklin University études en polonais
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej études en polonais
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej dla zaawansowanych études en polonais
Negocjacje w biznesie – certyfikat Franklin University études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Nowoczesne modele biznesu przedsiębiorstw études en polonais
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia études en polonais
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) études en polonais
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Podyplomowe studium dla doktorantów études en polonais
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami études en polonais
Praktyczna psychologia sportu dla trenerów études en polonais
Praktyczny marketing internetowy études en polonais
Programista front-end z Angular études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów études en polonais
Psychodietetyka études en polonais
Psychologia w biznesie études en polonais
Psychologia zdrowego stylu życia études en polonais
Psychologia zdrowia études en polonais
Rachunkowość i controlling finansowy études en polonais
Rachunkowość i controlling w sektorze publicznym études en polonais
Rachunkowość i finanse dla kandydatów na głównych księgowych i liderów finansowych études en polonais
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERP études en polonais
Social media menedżer w przedsiębiorstwie handlowym études en polonais
Startup Academy - certyfikat Franklin University études en polonais
Terapia zajęciowa études en polonais
Tester oprogramowania études en polonais
Transport i spedycja études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Wycena nieruchomości études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie jakością études en polonais
Zarządzanie kryzysowe études en polonais
Zarządzanie łańcuchami dostaw études en polonais
Zarządzanie nieruchomościami études en polonais
Zarządzanie produkcją – certyfikat Franklin University études en polonais
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera études en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym études en polonais
Zarządzanie w sporcie études en polonais
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - studia modułowe (w przemyśle kolejowym, energetycznym, górniczym, medycznym, wodociągowym) études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR études en polonais
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem - studia modułowe (w przemyśle kolejowym, energetycznym, górniczym, medycznym, wodociągowym) études en polonais
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP études en polonais

Unitésplus »
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieVarsovie (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
site Web d'université: www.wsb.pl/chorzow/

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy