Varsovie (Warszawa), Pologne

Akademia Sztuki Wojennej

type de l'université: militaires
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja bezpieczeństwaétudes en polonais
Administracja wojskowaétudes en polonais
Défenseétudes en polonais
Obrona terytorialnaétudes en polonais
Współczesne konflikty zbrojneétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Archivismeétudes en polonais
Historia służb specjalnychétudes en polonais
Historia wojskowaétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Sécurité publiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo powszechneétudes en polonais
Bezpieczeństwo społeczneétudes en polonais
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacjaétudes en polonais
Analityka i prognostykaétudes en polonais
Bezpieczeństwo obszaru azjatyckiegoétudes en polonais
Bezpieczeństwo obszaru europejskiegoétudes en polonais
Dyplomacja i komunikacja politycznaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacyjneétudes en polonais
Ochrona i obrona narodowaétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Dowodzenie - studia wojskoweétudes en polonais
Planowanie i organizacja działań wojsk obrony terytorialnejétudes en polonais
Praca analityczno-sztabowaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Services de transportétudes en polonais
Logistyka przedsiębiorstwaétudes en polonais
Logistyka w sytuacjach kryzysowychétudes en polonais
Logistyka wojskowaétudes en polonais
Rachunek ekonomiczny w logistyceétudes en polonais
Lotnictwoétudes en polonais
Organizacje lotniczeétudes en polonais
Zarządzanie ruchem lotniczymétudes en polonais
Zarządzanie i dowodzenieétudes en polonais
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznejétudes en polonais
Zarządzanie jakościąétudes en polonais
Zarządzanie systemami informacyjnymiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Prawo bezpieczeństwaétudes en polonais
Prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologiiétudes en polonais
Prawo lotnicze i kosmiczneétudes en polonais
Prawo obronne i wojskoweétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administration électroniqueétudes en polonais
Administracja bezpieczeństwaétudes en polonais
Administracja gospodarczaétudes en polonais
Défenseétudes en polonais
Obronność państwaétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Sécurité publiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo powszechneétudes en polonais
Bezpieczeństwo społeczneétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacyjneétudes en polonais
Info-menadżerétudes en polonais
Inspektor ochrony danych osobowychétudes en polonais
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacyjnegoétudes en polonais
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnegoétudes en polonais
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacjaétudes en polonais
Analityka i prognozowanieétudes en polonais
Dyplomacja i komunikacjaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacyjneétudes en polonais
Ochrona i obrona narodowaétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Services de transportétudes en polonais
Logistyka przedsiębiorstwaétudes en polonais
Logistyka w sytuacjach kryzysowychétudes en polonais
Logistyka wojskowaétudes en polonais
Rachunek ekonomiczny w logistyceétudes en polonais
Lotnictwoétudes en polonais
Organizacje lotniczeétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwieétudes en polonais
Zarządzanie i dowodzenieétudes en polonais
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznejétudes en polonais
Zarządzanie jakościąétudes en polonais
Zarządzanie systemami informacyjnymiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais

Doctoratplus »
Nauki o bezpieczeństwie études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais

MBAplus »
Defense and Security (MBA) études en polonais

Autres programmesplus »
Sécurité intérieure études en polonais
Administracja obrony narodowej études en polonais
Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni RP études en polonais
Bezpieczeństwo ekonomiczne Państwa études en polonais
Bezpieczeństwo narodowe études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie études en polonais
Historia Służb Specjalnych études en polonais
Logistyka systemów gospodarczych études en polonais
Międzynarodowe stosunki wojskowe études en polonais
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym études en polonais
Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji études en polonais
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych études en polonais
Zarządzanie lotnictwem études en polonais
Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa études en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej études en polonais
Zarządzanie w organizacjach publicznych études en polonais
Zarządzanie w sztabach wojskowych études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais
Zrządzanie kryzysowe études en polonais

Unitésplus »
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Wojskowy
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy