Toruń, Pologne

L`Université Nicolas Copernic

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Chimieétudes en anglais
Soins infirmiersétudes en anglais
English Studiesétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Astronomieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Cosmétologieétudes en polonais
Diététiqueétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)études en polonais
Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)études en polonais
Financeétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Obstétriqueétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Philologie romaneétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Architektura informacjiétudes en polonais
Architektura wnętrzétudes en polonais
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąétudes en polonais
Audiofonologiaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Biologia sądowaétudes en polonais
Biotechnologia medycznaétudes en polonais
Chemia i technologia żywnościétudes en polonais
Chemia kosmetycznaétudes en polonais
Chemia medycznaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Elektroradiologiaétudes en polonais
Etnologia – antropologia kulturowaétudes en polonais
Filologia bałkańskaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskieétudes en polonais
Filologia polska jako obcaétudes en polonais
Filologia włoskaétudes en polonais
Japonistykaétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Komparatystyka literacko-kulturowaétudes en polonais
Komunikacja i psychologia w biznesieétudes en polonais
Krytyka artystycznaétudes en polonais
Lingwistyka praktyczna i copywritingétudes en polonais
Lingwistyka stosowana – język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskimétudes en polonais
Lingwistyka stosowana – język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskimétudes en polonais
Lingwistyka stosowana – język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskimétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Matematyka i ekonomiaétudes en polonais
Medioznawstwoétudes en polonais
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczneétudes en polonais
Nauki o rodzinieétudes en polonais
Ochrona dóbr kulturyétudes en polonais
Optyka okularowa z elementami optometriiétudes en polonais
Ratownictwo medyczneétudes en polonais
Sport i wellnessétudes en polonais
Studia skandynawsko-bałtyckieétudes en polonais
Sztuka mediów i edukacja wizualnaétudes en polonais
Terapia zajęciowaétudes en polonais
Wojskoznawstwoétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Informatique appliquéeétudes en polonais
Physique techniqueétudes en polonais
Automatyka i robotykaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Matematyka stosowanaétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Médecineétudes en anglais
Pharmacieétudes en anglais
Physiothérapieétudes en anglais
Laboratory Medicineétudes en anglais
Droitétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Médecineétudes en polonais
Peintureétudes en polonais
Pharmacieétudes en polonais
Physiothérapieétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Sciences vétérinairesétudes en polonais
Théologieétudes en polonais
Analityka medycznaétudes en polonais
Konserwacja i restauracja dzieł sztukiétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Chimieétudes en anglais
Économieétudes en anglais
Gestionétudes en anglais
Cognitive Scienceétudes en anglais
English Studiesétudes en anglais
Global Change Biologyétudes en anglais
International Politics and Diplomacyétudes en anglais
Physics and Astronomyétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Astronomieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Cosmétologieétudes en polonais
Diététiqueétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Informatique appliquéeétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Obstétriqueétudes en polonais
Optométrieétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Philologie romaneétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Physique techniqueétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Santé publiqueétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Analiza danychétudes en polonais
Architektura informacjiétudes en polonais
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąétudes en polonais
Automatyka i robotykaétudes en polonais
Biotechnologia medycznaétudes en polonais
Chemia kosmetycznaétudes en polonais
Chemia kryminalistycznaétudes en polonais
Chemia medycznaétudes en polonais
Diagnostyka molekularnaétudes en polonais
Doradztwo podatkoweétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Filologia bałkańskaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskieétudes en polonais
Geoinformacja środowiskowaétudes en polonais
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanieétudes en polonais
Japonistykaétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Nauki o rodzinieétudes en polonais
Ochrona dóbr kulturyétudes en polonais
Studia nad nauką i technologiąétudes en polonais
Wojskoznawstwoétudes en polonais
Wychowanie fizyczne i sportétudes en polonais

Doctoratplus »
Archéologie études en polonais
Astronomie études en polonais
Histoire études en polonais
Linguistique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Pédagogie études en polonais
Philosophie études en polonais
Sciences médicales études en polonais
Sciences physiques études en polonais
Ekonomia i finanse études en polonais
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna études en polonais
Literaturoznawstwo études en polonais
Nauki biologiczne études en polonais
Nauki chemiczne études en polonais
Nauki farmaceutyczne études en polonais
Nauki o bezpieczeństwie études en polonais
Nauki o komunikacji społecznej i mediach études en polonais
Nauki o polityce i administracji études en polonais
Nauki o sztuce études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais
Nauki o zdrowiu études en polonais
Nauki o Ziemi i środowisku études en polonais
Nauki prawne études en polonais
Nauki socjologiczne études en polonais
Nauki teologiczne études en polonais
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki études en polonais

Autres programmesplus »
Studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki i zarządzania dokumentacją études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki Wydział Teologiczny études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Controllingu „Business Controlling” études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w Biznesie études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia) études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Egzekucji administracyjnej études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie etnologii Wydział Humanistyczny 2 études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatrii études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Infobrokerstwa i zarządzania informacją études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych – metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia tłumaczy études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Logorytmiki z elementami arteterapii études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie militariów z okresu I i II Wojny Światowej études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Ochrony i zarządzania kolekcją muzealną études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Planowania przestrzennego études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Prawa medycznego études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Prawa podatkowego études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Programowania i zastosowań komputerów études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie projektowania gier komputerowych Game ART études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Psychogeriatrii études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Publikowania sieciowego études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Ratownictwa chemiczno-ekologicznego études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Redakcyjno-wydawniczym études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i profilaktyki społecznej études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmu études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w opiece i resocjalizacji études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie terapii integracji sensorycznej études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznej études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznej études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCI études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami “Project Management” – edycja TORUŃ études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie Żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) études en polonais

Unitésplus »
Faculté d’Histoire
Faculté de Chimie
Faculté de droit et d'administration
Faculté de Mathématiques et Informatique
Faculté de Physique, Astronomie et Informatique Appliquée
Faculté de Théologie
Faculté des Beaux-Arts
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
Faculté des sciences humaines
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Autres centres éducatifs
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuBydgoszcz


L`Université Nicolas Copernic

logo_70_lat_UMK_190.jpg

L`Université Nicolas Copernic a été créée en 1945. C`est l`une des plus grandes universités en Pologne. Aujourd`hui, elle possède 17 facultés ( y compris 3 facultés de médecine à Collegium Medicum à Bydgoszcz faisant partie de l`UNC ). À présent, l`UNC accueille presque 30 mille étudiants qui étudient plus de 80 disciplines, plus de 100 spécialités et qui font plus de 50 études postuniversitaires. Les deux campus de l `UNC, ceux de Toruń et de Bydgoszcz, emploient 4300 personnes, parmi elles, plus de 50% des enseignants. Jusqu`à présent, presque 200 mille diplômés ont quitté les murs de l`UNC.

L`UNC prend part à l`échange universitaire international ( programme ERASMUS ) et national ( programme MOST /PONT/ ). Les études organisées de concert avec les universités étrangères progressent - à présent, avec l`université d`Angers ( économie ) et avec celle de Moscou ( histoire ).

L`UNC possède l`infrastructue moderne de recherche : entre autres, le Laboratoire National de physique atomique, de physique moléculaire et de physique optique ( FAMO ), le Centre de l`Optique Quantique, le Centre Interdisciplinaire des Technologies Modernes, et celle didactique : entre autres, Collegium Humanisticum et le Centre sportif universitaire équipé à la moderne. Dans le Centre d`Astronomie de l`UNC à Piwnice, se situant aux alentours de Toruń, se trouve le radiotélescope unique de 32 mètres. Au Spitzberg ( Mer Arctique ), l`UNC possède une station polaire de recherche. L`UNC organise aussi la Mission Historique Polonaise à l`université de Würzburg. Les scientifiques de l`UNC obtiennent beaucoup de beaux succès: ils ont entre autres construit un ultramoderne tomographe optique pour l`examen de l`oeil.

Les fonds de la Bibliothèque de l`université sont imposants. Elle offre environ 3 millions de volumes : livres, périodiques et collections spéciales. Le Centre universitaire d`art et de culture « Od Nowa », l`un des plus anciens en Pologne, organise de nombreux spectacles qui attirent un large public.

Grâce à ses multiples atouts, l`UNC se place dans le groupe de 5 meilleures universités en Pologne et sur la liste QS World University Rankings ( 4% des meilleures écoles supérieures du monde entier).

site Web d'université:
www.umk.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy