Lublin, Pologne

Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Biologieétudes en anglais
Medical Biologyétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Global Economyétudes en anglais
Regional Studies – Asia and Pacificétudes en anglais
Regional Studies – Central-East Europeétudes en anglais
Tourism Managementétudes en anglais
Archéologieétudes en polonais
Archeologia Polski i powszechnaétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biochimieétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Bioanalitykaétudes en polonais
Biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Biologia medycznaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka chemicznaétudes en polonais
Chemia kryminalistycznaétudes en polonais
Chemia podstawowa i stosowanaétudes en polonais
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówétudes en polonais
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Peintureétudes en polonais
Photographieétudes en polonais
Rzeźba i formy przestrzenneétudes en polonais
Éducation artistique et musicaleétudes en polonais
Prowadzenie zespołówétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)études en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Antropologia i socjologia kulturyétudes en polonais
Judaistykaétudes en polonais
Krytyka i animacja sztukiétudes en polonais
Specjalność medialnaétudes en polonais
Teatrologia i filmoznawstwoétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Bankowość i rynki finansoweétudes en polonais
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwétudes en polonais
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Geografia stosowanaétudes en polonais
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaétudes en polonais
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
E-przedsiębiorczośćétudes en polonais
Menadżer produktuétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Specjalność nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie)études en polonais
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność translatorycznaétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)études en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność redaktorsko-medialnaétudes en polonais
Studium teatralneétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Doradztwo i komunikacja w biznesieétudes en polonais
Filozofia teoretycznaétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaétudes en polonais
Biofizyka molekularna i medycznaétudes en polonais
Fizyka doświadczalnaétudes en polonais
Fizyka teoretyczna i astrofizykaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Intégration européenneétudes en polonais
Sécurité internationaleétudes en polonais
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniejétudes en polonais
Studia regionu Pacyfikuétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Société de l'informationétudes en polonais
E-przedsiębiorczość1études en polonais
Elektroniczna administracjaétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanachétudes en polonais
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoétudes en polonais
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaétudes en polonais
Zarządzanie zasobami turystycznymiétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Praca socjalna w środowisku wielokulturowymétudes en polonais
Wsparcie rodziny senioraétudes en polonais
Administracja i zarządzanie publiczneétudes en polonais
Administracja lokalna i regionalnaétudes en polonais
Administracja rządowaétudes en polonais
Anglistykaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Animacja kulturyétudes en polonais
Specjalność multimedialnaétudes en polonais
Specjalność scenicznaétudes en polonais
Architektura informacjiétudes en polonais
Architektura systemów informacyjnychétudes en polonais
Publikowanie cyfrowe i siecioweétudes en polonais
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiétudes en polonais
Archiwistyka historycznaétudes en polonais
Informatyka biurowa i archiwalnaétudes en polonais
Zarządzanie dokumentacją współczesnąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Marketing medialnyétudes en polonais
Specjalność medialnaétudes en polonais
E-edytorstwo i techniki redakcyjneétudes en polonais
E-edytorstwo w nowych mediachétudes en polonais
Wydawnictwoétudes en polonais
Ekobiznesétudes en polonais
Europeistykaétudes en polonais
Mobilność społecznaétudes en polonais
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaétudes en polonais
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaétudes en polonais
Germanistykaétudes en polonais
Specjalistyczny język niemieckiétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Hispanistykaétudes en polonais
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Italianistykaétudes en polonais
Jazz i muzyka estradowaétudes en polonais
Wykonawstwo instrumentalneétudes en polonais
Wykonawstwo wokalneétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Kreatywność społecznaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logopedia z audiologiąétudes en polonais
Matematyka w finansachétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Commerce extérieurétudes en polonais
Gospodarka i rynki azjatyckieétudes en polonais
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiejétudes en polonais
Nauczanie fizyki i informatykiétudes en polonais
Nauczanie matematyki i informatykiétudes en polonais
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieétudes en polonais
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskieétudes en polonais
Prawno-administracyjnyétudes en polonais
Prawno-biznesowyétudes en polonais
Produkcja medialnaétudes en polonais
Organizacja produkcji medialnejétudes en polonais
Specjalność multimedialnaétudes en polonais
Public Relations i zarządzanie informacjąétudes en polonais
Zarządzanie mediami społecznościowymiétudes en polonais
Zarządzanie wizerunkiemétudes en polonais
Romanistykaétudes en polonais
Język francuski (jako podstawowy)études en polonais
Język włoski (jako podstawowy)études en polonais
Rusycystykaétudes en polonais
Język rosyjski w biznesieétudes en polonais
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoétudes en polonais
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczneétudes en polonais
Technologie cyfrowe w animacji kulturyétudes en polonais
Turystyka historycznaétudes en polonais
Ukrainistykaétudes en polonais
Język ukraiński w biznesieétudes en polonais
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejétudes en polonais
Zarządzanie w politykach publicznychétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Technical Physicsétudes en anglais
Physique médicaleétudes en anglais
Computational Physicsétudes en anglais
Modern Materials and Measurement Techniquesétudes en anglais
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Geografia uwarunkowania obronnościétudes en polonais
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymétudes en polonais
Geoinformatykaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Urbanismeétudes en polonais
Zarządzanie przestrzeniąétudes en polonais
Inżynieria nowoczesnych materiałówétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika projektowaétudes en polonais
Grafika warsztatowaétudes en polonais
Sztuka mediów cyfrowychétudes en polonais
Peintureétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaétudes en polonais
Psychologia rodzinyétudes en polonais
Psychologia społecznaétudes en polonais
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessoriétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Chimieétudes en anglais
Materials Chemistryétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Central & Eastern Europe Studiesétudes en anglais
Economic Diplomacyétudes en anglais
International Institutionsétudes en anglais
International Place Brandingétudes en anglais
Data Scienceétudes en anglais
Graphic Artsétudes en anglais
Graphic Designétudes en anglais
Printmakingétudes en anglais
International Communication in Education and the Workplaceétudes en anglais
IT Cyber Securityétudes en anglais
Administration publiqueétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Archeologia historycznaétudes en polonais
Archeologia pradziejowaétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biochimieétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Bioanalitykaétudes en polonais
Biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Biologie moléculaireétudes en anglais
Biotechnologia medycznaétudes en polonais
Biotechnologia ogólnaétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka chemicznaétudes en polonais
Chemia kryminalistycznaétudes en polonais
Chemia materiałowaétudes en polonais
Chemia podstawowa i stosowanaétudes en polonais
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówétudes en polonais
Technologie fotoniczne i światłowodoweétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Kadra kierownicza organów ochrony prawaétudes en polonais
Kuratorétudes en polonais
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwaétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Économie internationaleétudes en polonais
Ekonomika i zarządzanie miastemétudes en polonais
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościétudes en polonais
Systemy ekonomiczneétudes en polonais
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeétudes en polonais
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Antropologia i etnologiaétudes en polonais
Media i kultura popularnaétudes en polonais
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćétudes en polonais
Zarządzanie w kulturzeétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Audyt i rachunkowość zarządczaétudes en polonais
Doradca finansowyétudes en polonais
Inwestycje kapitałoweétudes en polonais
Menedżer finansowyétudes en polonais
Podatki i finanse publiczneétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Klimatologia i gospodarka wodnaétudes en polonais
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapétudes en polonais
Zarządzanie rozwojem gospodarczymétudes en polonais
Zarządzanie środowiskiemétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Specjalność menadżersko-prawnaétudes en polonais
Systemy informacyjne w administracji i biznesieétudes en polonais
Zarządzanie kapitałem społecznymétudes en polonais
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika projektowaétudes en polonais
Grafika warsztatowaétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Dziedzictwo historyczne regionuétudes en polonais
Historia stosowanaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Turystyka historycznaétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Deweloperétudes en polonais
Tester/analityk/wdrożeniowiecétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Specjalność finansowa i ubezpieczeniowaétudes en polonais
Specjalność informatycznaétudes en polonais
Specjalność ogólnaétudes en polonais
Statystyczna analiza danychétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)études en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Specjalność medioznawczaétudes en polonais
Specjalność teatrologiczno-filmoznawczaétudes en polonais
Specjalność wydawniczaétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Dyplomacja ekonomicznaétudes en polonais
Międzynarodowy marketing terytorialnyétudes en polonais
Pozaeuropejskie studia regionalneétudes en polonais
Projekty międzynarodoweétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Analityka i doradztwo polityczneétudes en polonais
Marketing politycznyétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaétudes en polonais
Specjalność administracyjnaétudes en polonais
Société de l'informationétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiétudes en polonais
Turystyka dzieci i młodzieżyétudes en polonais
Turystyka zdrowotnaétudes en polonais
Zarządzanie w hotelarstwieétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Administracja i zarządzanie publiczneétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Anglistykaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Animacja kulturyétudes en polonais
Architektura informacjiétudes en polonais
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiétudes en polonais
Archiwistyka historycznaétudes en polonais
Informatyka biurowaétudes en polonais
Zarządzanie dokumentacją współczesnąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejétudes en polonais
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Relations publiquesétudes en polonais
Nowe mediaétudes en polonais
Specjalność redaktorskaétudes en polonais
E-edytorstwo i techniki redakcyjneétudes en polonais
Geoinformatykaétudes en polonais
Germanistykaétudes en polonais
Specjalistyczny język niemieckiétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Économie régionaleétudes en polonais
Polityka przestrzenna i urbanistykaétudes en polonais
Hispanistykaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Inżynieria nowoczesnych materiałówétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logopedia z audiologiąétudes en polonais
Logopedia klinicznaétudes en polonais
Surdologopediaétudes en polonais
Matematyka w finansachétudes en polonais
Metody aktuarialneétudes en polonais
Metody statystyczne w finansachétudes en polonais
Nauczanie fizyki i informatykiétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Nauczanie matematyki i informatykiétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)études en polonais
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)études en polonais
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)études en polonais
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskieétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Prawno-administracyjnyétudes en polonais
Administracja skarbowa i gospodarczaétudes en polonais
Administracja w procesach globalizacjiétudes en polonais
Służba cywilnaétudes en polonais
Prawno-menedżerskiétudes en polonais
Specjalność biznesowaétudes en polonais
Specjalność menedżerskaétudes en polonais
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiejétudes en polonais
Droit internationalétudes en polonais
Prawo Unii Europejskiejétudes en polonais
Produkcja medialnaétudes en polonais
Produkcja w branży gierétudes en polonais
Produkcja wydarzenia multimedialnegoétudes en polonais
Realizacja filmowo-telewizyjnaétudes en polonais
Romanistykaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Rusycystykaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais
Technologie cyfrowe w animacji kulturyétudes en polonais
Ukrainistykaétudes en polonais
Specjalność tłumaczeniowaétudes en polonais

Doctoratplus »
Histoire études en polonais
Linguistique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Pédagogie études en polonais
Philosophie études en polonais
Psychologie études en polonais
Sciences physiques études en polonais
Ekonomia i finanse études en polonais
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna études en polonais
Literaturoznawstwo études en polonais
Nauki biologiczne études en polonais
Nauki chemiczne études en polonais
Nauki o komunikacji społecznej i mediach études en polonais
Nauki o kulturze i religii études en polonais
Nauki o polityce i administracji études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais
Nauki o Ziemi i środowisku études en polonais
Nauki prawne études en polonais
Nauki socjologiczne études en polonais
Rolnictwo i ogrodnictwo études en polonais
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki études en polonais

Autres programmesplus »
Public relations and media marketing études en anglais
Administration études en polonais
Administration publique études en polonais
Archivisme études en polonais
Comptabilité études en polonais
Mathématiques études en polonais
Peinture études en polonais
Philosophie et morale études en polonais
Physique études en polonais
Administrowanie sieciami komputerowymi études en polonais
Analiza danych études en polonais
Arteterapia z elementami psychologii twórczości études en polonais
Coaching i mentoring études en polonais
Compliance w zarządzaniu organizacją études en polonais
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna études en polonais
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej études en polonais
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) études en polonais
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela études en polonais
Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy études en polonais
Grafika komputerowa i dtp études en polonais
Grafika wydawnicza études en polonais
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli études en polonais
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C études en polonais
Innowacyjne zarządzanie produkcją études en polonais
Kompetencje wychowawcze études en polonais
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki études en polonais
Logopedia - studia czterosemestralne études en polonais
Marketing internetowy i brokering informacji études en polonais
Mediacja szkolna i sądowa études en polonais
Menedżer XXI wieku études en polonais
Metodyka i metodologia pracy socjalnej études en polonais
Monitoring i zarządzanie środowiskiem études en polonais
Muzealnictwo études en polonais
Muzykoterapia études en polonais
Nauczanie biologii études en polonais
Nauczanie chemii études en polonais
Nauczanie geografii études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Nowe technologie dla kultury i administracji études en polonais
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej études en polonais
Ochrona danych osobowych études en polonais
Ochrona i zarządzanie środowiskiem études en polonais
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury études en polonais
Pedagogika Marii Montessori études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie études en polonais
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców études en polonais
Podyplomowe Studium Legislacji études en polonais
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego études en polonais
Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy études en polonais
Prawne instrumenty ochrony środowiska études en polonais
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego) études en polonais
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych études en polonais
Programowanie i bazy danych études en polonais
Programowanie i informatyka w szkole études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela études en polonais
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym études en polonais
Public relations i marketing medialny études en polonais
Radioekologia études en polonais
Surdologopedia études en polonais
Systemy informacji geograficznej w praktyce études en polonais
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (jęz. angielski) études en polonais
Tłumaczenie audiowizualne études en polonais
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) études en polonais
Tworzenie kolekcji cyfrowych études en polonais
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe études en polonais
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką études en polonais
Zarządzanie w administracji publicznej études en polonais

Unitésplus »
Faculté de Chimie
Faculté de droit et d'administration
Faculté des Langues et Lettres
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Autres centres éducatifs
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
site Web d'université:
www.umcs.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy