Présentation de l'université
Cracovie (Kraków), Pologne

Université Jagellonne de Cracovie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
International Managementétudes en allemand et polonaisétudes en allemand et polonais
Etudes européennesétudes en anglais
European Politics and Society in a Global Contextétudes en anglais
Global and Development Studiesétudes en anglais
International Relations and Area Studiesétudes en anglais
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societiesétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Astronomieétudes en polonais
Biochimieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biophysiqueétudes en polonais
Physique médicaleétudes en polonais
Biofizyka molekularnaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Diététiqueétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Économie internationaleétudes en polonais
Finanse, bankowość, ubezpieczeniaétudes en polonais
Éthiqueétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Buddologiaétudes en polonais
Kulturoznawstwo międzynarodoweétudes en polonais
Porównawcze studia cywilizacjiétudes en polonais
Teksty kulturyétudes en polonais
Études européennesétudes en polonais
Analityk zjawisk i procesówétudes en polonais
Ekspert organizacji społecznychétudes en polonais
Niemcoznawstwoétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Tourismeétudes en polonais
Geografia fizycznaétudes en polonais
Geografia społeczno-ekonomicznaétudes en polonais
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalnyétudes en polonais
Géologieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Administration du personnelétudes en polonais
Zarządzanie firmąétudes en polonais
Zarządzanie międzynarodoweétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Biomatematykaétudes en polonais
Matematyka w ekonomiiétudes en polonais
Ogólnaétudes en polonais
Stosowanaétudes en polonais
Teoretycznaétudes en polonais
Musicologieétudes en polonais
Neurobiologieétudes en polonais
Obstétriqueétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Animacja społeczno-kulturowaétudes en polonais
Pedagogika społeczno-opiekuńczaétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Antropologiczno-kulturowaétudes en polonais
Nauczycielska - Filologia polskaétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Fizyka doświadczalnaétudes en polonais
Fizyka stosowanaétudes en polonais
Fizyka teoretycznaétudes en polonais
Politique socialeétudes en polonais
Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimiétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Intégration européenneétudes en polonais
Sécurité internationaleétudes en polonais
Dyplomacja współczesnaétudes en polonais
Santé publiqueétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Doradztwo polityczneétudes en polonais
Dziennikarstwo polityczneétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Amerykanistykaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Biofizyka molekularna i komórkowaétudes en polonais
Chemia medycznaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Edytorstwoétudes en polonais
Elektroniczne przetwarzanie informacjiétudes en polonais
Elektroradiologiaétudes en polonais
Etnologia i antropologia kulturowaétudes en polonais
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediachétudes en polonais
Filologia klasycznaétudes en polonais
Informatyka analitycznaétudes en polonais
Język polski w komunikacji społecznejétudes en polonais
Komunikacja w praktyce społecznejétudes en polonais
Judaistykaétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Latynoamerykanistykaétudes en polonais
Matematyka komputerowaétudes en polonais
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczneétudes en polonais
Migracje międzynarodoweétudes en polonais
Neofilologiaétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Filologia angielska z językiem niemieckimétudes en polonais
Filologia francuskaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Filologia germańska z językiem angielskimétudes en polonais
Filologia hiszpańskaétudes en polonais
Filologia orientalna – arabistykaétudes en polonais
Filologia orientalna – indologiaétudes en polonais
Filologia orientalna – iranistykaétudes en polonais
Filologia orientalna – japonistykaétudes en polonais
Filologia orientalna – sinologiaétudes en polonais
Filologia orientalna – turkologiaétudes en polonais
Filologia portugalskaétudes en polonais
Filologia rumuńskaétudes en polonais
Filologia słowiańskaétudes en polonais
Filologia szwedzkaétudes en polonais
Filologia ukraińska z językiem rosyjskimétudes en polonais
Filologia węgierskaétudes en polonais
Filologia włoskaétudes en polonais
Język i kultura Rosjiétudes en polonais
Kultura Rosji i narodów sąsiednichétudes en polonais
Ochrona dóbr kulturyétudes en polonais
Organizacja i ekonomika ochrony zdrowiaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Resocjalizacjaétudes en polonais
Polonistyka-komparatystykaétudes en polonais
Prawo własności intelektualnej i nowych mediówétudes en polonais
Ratownictwo medyczneétudes en polonais
Relacje międzykulturoweétudes en polonais
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świataétudes en polonais
Rosjoznawstwoétudes en polonais
Studia azjatyckieétudes en polonais
Studia bliskowschodnie - moduł: Izraelétudes en polonais
Studia bliskowschodnie - moduł: świat arabskiétudes en polonais
Studia dalekowschodnie - moduł: Azja Centralnaétudes en polonais
Studia dalekowschodnie - moduł: Azja Południowo-Wschodniaétudes en polonais
Studia dalekowschodnie - moduł: Chinyétudes en polonais
Studia dalekowschodnie - moduł: Indie i Azja Południowaétudes en polonais
Studia dalekowschodnie - moduł: Japoniaétudes en polonais
Studia dalekowschodnie - moduł: Koreaétudes en polonais
Studia eurazjatyckieétudes en polonais
Studia matematyczno-przyrodniczeétudes en polonais
Studia polsko-ukraińskieétudes en polonais
Wiedza o teatrzeétudes en polonais
Zaawansowane materiały i nanotechnologiaétudes en polonais
Zarządzanie informacjąétudes en polonais
Zarządzanie kulturą i mediamiétudes en polonais
Zarządzanie kulturąétudes en polonais
Zarządzanie mediamiétudes en polonais
Zarządzanie publiczneétudes en polonais
Международные отношения и регионоведение - Международная безопасность, Политика и культура, Регионоведениеétudes en russe
Культурологіяétudes en ukrainien et polonaisétudes en ukrainien et polonais
Польсько-Українські Студії. Пограниччя та Сусідство в Європіétudes en ukrainien et polonaisétudes en ukrainien et polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Ecologie et évolutionétudes en anglais
Études culturellesétudes en anglais
Etudes européennesétudes en anglais
Central and East European, Russian and Eurasian Studies (CEERES)études en anglais
Central and Eastern European Studiesétudes en anglais
Central and Eastern European Studies: Research Trackétudes en anglais
EU Studiesétudes en anglais
European Studies / Central and Eastern European Studies / Europeanisation and Governance in CEEétudes en anglais
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europeétudes en anglais
Governance, Leadership and Democracy Studiesétudes en anglais
Studies in the Holocaust and Genocideétudes en anglais
Gestionétudes en anglais
Mathématiquesétudes en anglais
Pure and Applied Mathematicsétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Europe from Visegrad Perspectiveétudes en anglais
Asian studiesétudes en anglais
Korean Studiesétudes en anglais
Drug Discovery and Developmentétudes en anglais
Environmental Protection and Managementétudes en anglais
Intellectual Property and New Technologiesétudes en anglais
International Security and Developmentétudes en anglais
Molecular Biotechnologyétudes en anglais
Polish Studies, Jewish Studies and Historyétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Astronomieétudes en polonais
Biochimieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biophysiqueétudes en polonais
Physique médicaleétudes en polonais
Biofizyka molekularnaétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Cosmétologieétudes en polonais
Diététiqueétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Rachunkowość i zarządzanie finansamiétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Porównawcze studia cywilizacjiétudes en polonais
Rosjoznawstwo - Kulturoznawstwoétudes en polonais
Studia nad buddyzmem współczesnymétudes en polonais
Teksty kulturyétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Tourismeétudes en polonais
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczegoétudes en polonais
Geografia społeczno-ekonomicznaétudes en polonais
Hydrologia, meteorologia i klimatologiaétudes en polonais
Rozwój lokalny i regionalnyétudes en polonais
Systemy informacji geograficznejétudes en polonais
Géologieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Finanse i controllingétudes en polonais
Marketing i logistykaétudes en polonais
Media społecznościowe w zarządzaniuétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymétudes en polonais
Zarządzanie w sporcieétudes en polonais
Zarządzanie w turystyceétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Informatique appliquéeétudes en polonais
Informatyka stosowana - ogólnaétudes en polonais
Informatyka stosowana - produkcja gier wideoétudes en polonais
Inżynieria oprogramowaniaétudes en polonais
Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanieétudes en polonais
Nauczanie maszynoweétudes en polonais
Littérature et linguistiqueétudes en polonais
Językoznawstwo ogólneétudes en polonais
Przekład i komunikacja międzykulturowaétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Finansowaétudes en polonais
Nauczycielska - Matematykaétudes en polonais
Stosowanaétudes en polonais
Teoretycznaétudes en polonais
Musicologieétudes en polonais
Neurobiologieétudes en polonais
Obstétriqueétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Animacja społeczno-kulturowaétudes en polonais
Pedagogika społeczno-opiekuńczaétudes en polonais
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Antropologiczno-kulturowaétudes en polonais
Krytyka literackaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Przekładoznawstwo literacko-kulturoweétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiothérapieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Fizyka doświadczalnaétudes en polonais
Fizyka teoretycznaétudes en polonais
Politique socialeétudes en polonais
Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimiétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Biologia środowiskaétudes en polonais
Chemia środowiskaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Studia nad rozwojemétudes en polonais
Studia strategiczneétudes en polonais
Santé publiqueétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Dziennikarstwo polityczneétudes en polonais
Instytucje i zarządzanie politykąétudes en polonais
Polityki publiczneétudes en polonais
Transformacje polityczne i ustrojoweétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Amerykanistykaétudes en polonais
Amérique du Nordétudes en polonais
Amérique latineétudes en polonais
Astrofizyka i kosmologiaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bioinformatyka z biofizyką stosowanąétudes en polonais
Biotechnologia molekularnaétudes en polonais
Chemia medycznaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
E-gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Edytorstwoétudes en polonais
Elektroniczne przetwarzanie informacjiétudes en polonais
Etnologia i antropologia kulturowaétudes en polonais
Europeistykaétudes en polonais
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediachétudes en polonais
Filologia klasycznaétudes en polonais
Informatyka analitycznaétudes en polonais
Język polski w komunikacji społecznejétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoétudes en polonais
Retoryka stosowanaétudes en polonais
Judaistykaétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Matematyka komputerowaétudes en polonais
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczneétudes en polonais
Migracje międzynarodoweétudes en polonais
Neofilologiaétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Filologia angielska - językoznawstwo angielskieétudes en polonais
Filologia angielska - językoznawstwo angielskie (język w biznesie)études en polonais
Filologia angielska - językoznawstwo stosowane – metodyka nauczania języka angielskiegoétudes en polonais
Filologia angielska - literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskieétudes en polonais
Filologia angielska - przekładoznawstwoétudes en polonais
Filologia angielska z językiem niemieckimétudes en polonais
Filologia francuska - filologicznaétudes en polonais
Filologia francuska - traduktologicznaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Filologia germańska z językiem angielskimétudes en polonais
Filologia hiszpańskaétudes en polonais
Filologia orientalna – arabistykaétudes en polonais
Filologia orientalna – indologiaétudes en polonais
Filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschódétudes en polonais
Filologia orientalna – japonistykaétudes en polonais
Filologia orientalna – sinologiaétudes en polonais
Filologia orientalna – turkologiaétudes en polonais
Filologia portugalskaétudes en polonais
Filologia słowiańskaétudes en polonais
Filologia szwedzkaétudes en polonais
Filologia ukraińska z językiem rosyjskimétudes en polonais
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim - językoznawstwo - literaturoznawstwo - translatorykaétudes en polonais
Filologia węgierskaétudes en polonais
Filologia włoskaétudes en polonais
Przekład literacki - język angielski - język niemiecki - język węgierski - język hiszpański - język francuski - język portugalski - język włoskiétudes en polonais
Polonistyka-komparatystykaétudes en polonais
Relacje międzykulturoweétudes en polonais
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świataétudes en polonais
Studia azjatyckieétudes en polonais
Studia bliskowschodnieétudes en polonais
Studia dalekowschodnieétudes en polonais
Studia eurazjatyckieétudes en polonais
Studia matematyczno-przyrodniczeétudes en polonais
Wiedza o teatrzeétudes en polonais
Performatyka przedstawieńétudes en polonais
Teatrologicznaétudes en polonais
Zaawansowane materiały i nanotechnologiaétudes en polonais
Zarządzanie informacjąétudes en polonais
Zarządzanie kulturą i mediamiétudes en polonais
Kultura współczesnaétudes en polonais
Zarządzanie kulturąétudes en polonais
Zarządzanie mediamiétudes en polonais
Zarządzanie reklamąétudes en polonais
Zarządzanie zasobami przyrodyétudes en polonais
Культурологіяétudes en ukrainien et polonaisétudes en ukrainien et polonais
Польсько-Українські Студії. Європейська перспективаétudes en ukrainien et polonaisétudes en ukrainien et polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Doctor of dental surgery program for high school graduates (DDS)études en anglais
Earth Sciences in a Changing Worldétudes en anglais
Medical Doctor Program for college-university students (MD)études en anglais
Medical Doctor Program for high school graduates (MD)études en anglais
Droitétudes en polonais
Médecineétudes en polonais
Pharmacieétudes en polonais
Physiothérapieétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Neuropsychologia i neurokognitywistykaétudes en polonais
Psychologia stosowanaétudes en polonais
Sciences vétérinairesétudes en polonais
Analityka medycznaétudes en polonais
Kierunek lekarsko-dentystycznyétudes en polonais

Doctoratplus »
Astronomie études en anglais
Biologie études en anglais
Biophysique études en anglais
Écologie études en anglais
Études culturelles études en anglais
Médecine études en anglais
Philosophie études en anglais
Physique études en anglais
Psychologie études en anglais
Science politique études en anglais
Dentistry études en anglais
Health Sciences études en anglais
Literary Studies études en anglais
Medical Biology études en anglais
Archéologie études en polonais
Astronomie études en polonais
Biochimie études en polonais
Biophysique études en polonais
Biotechnologie études en polonais
Chimie études en polonais
Droit études en polonais
Ethnologie études en polonais
Études culturelles études en polonais
Études dentaires études en polonais
Géographie études en polonais
Géologie études en polonais
Gestion études en polonais
Histoire études en polonais
Histoire de l'art études en polonais
Informatique études en polonais
Littérature et linguistique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Médecine études en polonais
Pédagogie études en polonais
Philosophie études en polonais
Physique études en polonais
Psychologie études en polonais
Science politique études en polonais
Sociologie études en polonais
Bibliologia i informatologia études en polonais
Biologia (Instytut Botaniki) études en polonais
Biologia (Instytut Nauk o Środowisku) études en polonais
Biologia (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych) études en polonais
Biologia medyczna études en polonais
Ekonomia, nauki o zarządzaniu études en polonais
Nauki farmaceutyczne études en polonais
Nauki o sztuce études en polonais
Nauki o zdrowiu études en polonais
Psychologia, nauki o mediach études en polonais
Religioznawstwo études en polonais

Double diplômeplus »
Business School, Reutlingen University, Germany études en allemand
Aston University, Wielka Brytania études en anglais
Universidade Católica Portuguesa, Portugalia études en anglais
University of Tartu, Estonia études en anglais
University of Vienna, Austria études en anglais
Uniwersytet w Padwie, Włochy études en anglais
Université d’Orléans, France études en français
Uniwersytet w Strasbourgu, Francja études en français
Kobe University, Japonia études en japonais
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie études en polonais

Autres programmesplus »
Studia podyplomowe polskiego prawa gospodarczego dla prawników zagranicznych – niemieckojęzyczny program LL.M. études en allemand
English and European Union Law études en anglais
Administration publique études en polonais
Relations publiques études en polonais
Analiza biznesowa études en polonais
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie études en polonais
Badania kliniczne produktów leczniczych études en polonais
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie études en polonais
Biologia sądowa études en polonais
Biznes w biotechnologii études en polonais
Chemia dla nauczycieli études en polonais
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia études en polonais
Edukacja międzykulturowa w pracy nauczyciela études en polonais
Edytorstwo - redakcja tekstu études en polonais
Enologia études en polonais
Farmacja przemysłowa études en polonais
Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie études en polonais
Imigranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe i prawne études en polonais
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu études en polonais
Koloproktologia praktyczna études en polonais
Kompetencje międzykulturowe w biznesie études en polonais
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej études en polonais
Kosmetologia praktyczna études en polonais
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa études en polonais
Lean Management oraz Lean Office études en polonais
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów études en polonais
Medycyna bólu études en polonais
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży études en polonais
Menedżer sportu études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego études en polonais
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii études en polonais
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych études en polonais
Podologia études en polonais
Podstawy psychoterapii études en polonais
Podstawy publikowania w naukach medycznych études en polonais
Podyplomowe studia matematyki études en polonais
Podyplomowe studia prawa pracy études en polonais
Podyplomowe studium muzeologiczne études en polonais
Podyplomowe studium retoryki études en polonais
Prawo dowodowe études en polonais
Prawo karne materialne i procesowe études en polonais
Prawo karne procesowe études en polonais
Prawo medyczne i bioetyka études en polonais
Prawo własności intelektualnej études en polonais
Prawo zamówień publicznych études en polonais
Programowanie urządzeń mobilnych études en polonais
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii études en polonais
Psychologia transportu études en polonais
Psychoonkologia w praktyce klinicznej études en polonais
Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji études en polonais
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie études en polonais
Specjalista kompetencji międzykulturowych études en polonais
Studia literacko-artystyczne études en polonais
Studia podyplomowe dla tłumaczy études en polonais
Studia podyplomowe z biologii molekularnej études en polonais
Systemy informacji geograficznej UNIGIS études en polonais
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii études en polonais
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu études en polonais
Testowanie oprogramowania études en polonais
Trychologia w kosmetologii études en polonais
Wiedza o Rosji współczesnej études en polonais
Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka études en polonais
Zarządzanie i audyt études en polonais
Zarządzanie i przywództwo w oświacie études en polonais
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości études en polonais
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej études en polonais
Zarządzanie kulturą études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna études en polonais

Unitésplus »
Collegium Medicum
Faculté de Chimie
Faculté de droit et d'administration
Faculté de Mathématiques et Informatique
Faculté de Médecine
Faculté de Pharmacie
Faculté de Physique, Astronomie et Informatique Appliquée
Faculté des Langues et Lettres
Faculté des Sciences de la Santé
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii
Wydział Filozoficzny
Wydział Geografii i Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Polonistyki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
L'université est composée de 15 facultés:
site Web d'université: www.uj.edu.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy