Présentation de l'université
Gdańsk, Pologne

Université de Gdańsk

Uniwersytet Gdański

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Affaires internationalesétudes en anglais
Mathématiquesétudes en anglais
Economical mathematicsétudes en anglais
Physiqueétudes en anglais
Physique médicaleétudes en anglais
Cultural Communicationétudes en anglais
European Business Administrationétudes en anglais
Financial Analystétudes en anglais
Intercultural and Business Relations in Europeétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administracja bezpieczeństwa publicznegoétudes en polonais
Administracja finansów i biznesuétudes en polonais
Administracja gospodarczaétudes en polonais
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychétudes en polonais
Administracja wymiaru sprawiedliwościétudes en polonais
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowaétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka i diagnostyka chemicznaétudes en polonais
Chemia biomedycznaétudes en polonais
Chemia kosmetykówétudes en polonais
Chemia żywnościétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Analityk rynkuétudes en polonais
Audytor przedsiębiorstwétudes en polonais
Biznes elektronicznyétudes en polonais
Ekonomika transportu i logistykaétudes en polonais
Innowacyjność w gospodarceétudes en polonais
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościétudes en polonais
Teoria przedsiębiorstwétudes en polonais
Ethnologieétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Animacja kulturyétudes en polonais
Krytyka i edukacja kulturalnaétudes en polonais
Redaktor serwisów on-lineétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Comptabilitéétudes en polonais
Bankowość i doradztwo finansoweétudes en polonais
Finanse i ubezpieczeniaétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstw i controllingétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Géologieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Marketingétudes en polonais
Inwestycje i nieruchomościétudes en polonais
Menedżerétudes en polonais
Menedżer personalnyétudes en polonais
Zarządzanie jakością i środowiskiemétudes en polonais
Zarządzanie małym przedsiębiorstwemétudes en polonais
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwaétudes en polonais
Zarządzanie w turystyceétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Aplikacje internetowe i bazy danychétudes en polonais
Informatyka ogólnaétudes en polonais
Tester programistaétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Matematyka ekonomicznaétudes en polonais
Matematyka nauczycielskaétudes en polonais
Océanographieétudes en polonais
Oceanografia biologicznaétudes en polonais
Oceanografia fizycznaétudes en polonais
Oceanografia geologiczno-chemicznaétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualnąétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społecznąétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społecznaétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowaétudes en polonais
Edytorskaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Nauczycielska, edytorskaétudes en polonais
Publicystyczno-dziennikarskaétudes en polonais
Philologie romaneétudes en polonais
Komunikacja kulturowaétudes en polonais
Kultura i mediaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Język biznesu i translatorykaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatoryka i język biznesuétudes en polonais
Zarządzanie kulturąétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Physique médicaleétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Europeistyka i przemiany globalneétudes en polonais
Komunikowanie polityczne i publiczneétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki polityczneétudes en polonais
Ustrojowo-samorządowaétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Akwakultura – biznes i technologiaétudes en polonais
Amerykanistykaétudes en polonais
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bioinformatykaétudes en polonais
Biologia medycznaétudes en polonais
Neurobiologieétudes en polonais
Diagnostyka molekularno-biochemicznaétudes en polonais
Dyplomacjaétudes en polonais
Dyplomacja publicznaétudes en polonais
Dyplomacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Etnofilologia kaszubskaétudes en polonais
Animacyjno-medialnaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Biznesowo-gospodarczaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Filologia hiszpańskaétudes en polonais
Międzykulturowaétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Filologia klasycznaétudes en polonais
Cywilizacja śródziemnomorskaétudes en polonais
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeétudes en polonais
Genetyka i biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódétudes en polonais
Ichtiologia morskaétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Aplikacje informatyczne w biznesieétudes en polonais
Metody analizy danychétudes en polonais
Krajoznawstwo i turystyka historycznaétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Commerce extérieurétudes en polonais
Europejski wymiar przedsiębiorczościétudes en polonais
Finanse międzynarodowe i bankowośćétudes en polonais
Marketing międzynarodowyétudes en polonais
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Międzynarodowy transport i handel morskiétudes en polonais
Modelowanie matematyczne i analiza danychétudes en polonais
Niemcoznawstwoétudes en polonais
Biznesowo-turystycznaétudes en polonais
Integracji europejskiejétudes en polonais
Ochrona zasobów przyrodniczychétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Oligofrenopedagogika z surdopedagogikąétudes en polonais
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogicznąétudes en polonais
Oligofrenopedagogika z tyflopedagogikąétudes en polonais
Pedagogika wczesnej edukacjiétudes en polonais
Wczesna edukacja z edukacją teatralnąétudes en polonais
Wczesna edukacja z językiem angielskimétudes en polonais
Wczesna edukacja z logopediąétudes en polonais
Wczesna edukacja z terapią pedagogicznąétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Religioznawstwoétudes en polonais
Rosjoznawstwoétudes en polonais
Biznesowo-gospodarczaétudes en polonais
Medioznawczaétudes en polonais
Sinologiaétudes en polonais
Skandynawistykaétudes en polonais
Język, kultura i gospodarka Finlandiiétudes en polonais
Komunikacja międzykulturowaétudes en polonais
Media i społeczeństwo w krajach nordyckichétudes en polonais
Slawistykaétudes en polonais
Językoznawczaétudes en polonais
Kulturoznawczaétudes en polonais
Literaturoznawczaétudes en polonais
Studia bałkańskieétudes en polonais
Studia wschodnieétudes en polonais
Język rosyjski z językiem chińskimétudes en polonais
Studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiejétudes en polonais
Tradycje cywilizacji europejskiej - filologicznaétudes en polonais
Tradycje cywilizacji europejskiej - historycznaétudes en polonais
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejétudes en polonais
Wiedza o teatrzeétudes en polonais
Organizacja i animacja działalności teatralnejétudes en polonais
Zarządzanie instytucjami artystycznymiétudes en polonais
Menedżerskaétudes en polonais
Sceniczno-menedżerskaétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Biznes chemicznyétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Affaires internationalesétudes en anglais
Mathématiquesétudes en anglais
Applied mathematicsétudes en anglais
Financial mathematicsétudes en anglais
Theoretical mathematicsétudes en anglais
Physiqueétudes en anglais
Physique médicaleétudes en anglais
Cultural Communicationétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka i diagnostyka chemicznaétudes en polonais
Chemia biomedycznaétudes en polonais
Chemia i technologia środowiskaétudes en polonais
Chemia obliczeniowaétudes en polonais
Zaawansowana analityka chemicznaétudes en polonais
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymiétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Analityk rynkuétudes en polonais
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwétudes en polonais
E-commerceétudes en polonais
Ekonomika transportu i logistykaétudes en polonais
Finanse w przedsiębiorstwach (specjalność akredytowana przez ACCA)études en polonais
Gospodarowanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Innowacyjność w gospodarceétudes en polonais
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościétudes en polonais
Ethnologieétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Kultura audiowizualnaétudes en polonais
Zarządzanie kulturąétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Comptabilitéétudes en polonais
Bankowość i doradztwo finansoweétudes en polonais
Biegły rewidentétudes en polonais
Finanse i ubezpieczeniaétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstw i controllingétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Rachunkowość ACCAétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Marketingétudes en polonais
Inwestycje i nieruchomościétudes en polonais
Menedżerétudes en polonais
Menedżer personalnyétudes en polonais
Zarządzanie jakością i środowiskiemétudes en polonais
Zarządzanie małym przedsiębiorstwemétudes en polonais
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwaétudes en polonais
Zarządzanie w turystyceétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Informatyka ogólnaétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Matematyka finansowaétudes en polonais
Matematyka nauczycielskaétudes en polonais
Matematyka stosowanaétudes en polonais
Matematyka teoretycznaétudes en polonais
Océanographieétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Edukacja dorosłychétudes en polonais
Edukacja mobilna w kulturze cyfrowejétudes en polonais
Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnymétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapiiétudes en polonais
Pedagogika społeczna – animacja zmianyétudes en polonais
Pedagogika szkołyétudes en polonais
Pedagogika wielokulturowościétudes en polonais
Wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją szkolnąétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Przetwarzanie języka naturalnegoétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Relations publiquesétudes en polonais
Edytorskaétudes en polonais
Krytyka artystyczno-literackaétudes en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcegoétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Retoryczna (public relations)études en polonais
Wiedza o filmieétudes en polonais
Philologie romaneétudes en polonais
Komunikacja kulturowaétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Lingwistycznaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatoryka i język biznesuétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Physique médicaleétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Europeistyka i przemiany globalneétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki polityczneétudes en polonais
Ustrojowo-samorządowąétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Asystentura rodzin w pracy socjalnejétudes en polonais
Środowiskowa praca socjalnaétudes en polonais
Amerykanistykaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Biologia medycznaétudes en polonais
Biznes i technologia ekologicznaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Biznesowo-gospodarczaétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Filologia klasycznaétudes en polonais
Studia klasyczneétudes en polonais
Studia renesansoweétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Aplikacje informatyczne w biznesieétudes en polonais
Informatyka ekonomicznaétudes en polonais
Statystyka ubezpieczeniowaétudes en polonais
Krajoznawstwo i turystyka historycznaétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Neurologopediaétudes en polonais
Wczesna interwencja logopedycznaétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Commerce extérieurétudes en polonais
Europejski wymiar przedsiębiorczościétudes en polonais
Europejski wymiar przedsiębiorczości,études en polonais
Finanse międzynarodowe i bankowośćétudes en polonais
Finanse międzynarodowe i bankowość,études en polonais
Handel zagraniczny,études en polonais
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Międzynarodowa ekonomia menedżerska,études en polonais
Międzynarodowe strategie marketingoweétudes en polonais
Międzynarodowe strategie marketingowe,études en polonais
Międzynarodowy transport i handel morskiétudes en polonais
Międzynarodowy transport i handel morski,études en polonais
Turystyka międzynarodowaétudes en polonais
Turystyka międzynarodowa.études en polonais
Niemcoznawstwoétudes en polonais
Komunikacja międzykulturowaétudes en polonais
Medioznawstwoétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeńétudes en polonais
Rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapią zajęciowąétudes en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościąétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Prawo w administracji i gospodarceétudes en polonais
Skandynawistykaétudes en polonais
Studia regionalneétudes en polonais
Translatorycznaétudes en polonais
Slawistykaétudes en polonais
Językoznawczo-translatorycznaétudes en polonais
Literaturoznawczo-kulturoznawczaétudes en polonais
Teatrologiaétudes en polonais
Dramaturgiczno-krytycznaétudes en polonais
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrodyétudes en polonais
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Neurobiopsychologiaétudes en polonais
Psychologia pracy i biznesuétudes en polonais
Psychoseksuologiaétudes en polonais

Doctoratplus »
Droit études en anglais
Économie études en anglais
Mathematical Modeling études en anglais
Droit études en polonais
Économie études en polonais
Philosophie études en polonais
Psychologie études en polonais
Biologia, Ekologia i Mikrobiologia études en polonais
Chemia i biochemia études en polonais
Chemia i ochrona środowiska études en polonais
Europeistyka études en polonais
Filologiczne studia doktoranckie études en polonais
Fizyka matematyka i informatyka études en polonais
Historia i historia sztuki études en polonais
Interdyscyplinarne przyrodniczo-matematyczne studia doktoranckie études en polonais
Modelowanie matematyczne études en polonais
Oceanologia i geografia études en polonais
Pedagogika i nauki o polityce études en polonais
Socjologiczne studia doktoranckie études en polonais
Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania études en polonais
Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Oceanografii i Geografii études en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en anglais

Double diplômeplus »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Autres programmesplus »
Commerce extérieur études en polonais
Droit du travail études en polonais
Histoire de l'art études en polonais
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe études en polonais
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem études en polonais
Diagnostyka psychologiczna études en polonais
Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka études en polonais
Dyplomacja współczesna études en polonais
Emisja i higiena głosu études en polonais
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach études en polonais
Gerontologopedia études en polonais
Italianistyka études en polonais
Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL] études en polonais
Logopedia études en polonais
Logopedia medialna études en polonais
Marketing Międzynarodowy études en polonais
Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa études en polonais
Menedżer w instytucjach kultury études en polonais
Nauczanie języka kaszubskiego études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Ochrona danych osobowych études en polonais
Podstawy informatyki études en polonais
Postępowanie administracyjne études en polonais
Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii études en polonais
Psychologia Przywództwa w Organizacjach études en polonais
Psychologia Transportu études en polonais
Psychotraumatologia études en polonais
Rachunkowości i podatki études en polonais
Rachunkowość ACCA études en polonais
Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny études en polonais
Reklama i Marketing Medialny études en polonais
Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna études en polonais
Skandynawistyka études en polonais
Socjoterapia i praca z grupą études en polonais
Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych études en polonais
Studia podyplomowe menedżerskie études en polonais
Studia podyplomowe uzupełniające terapii logopedycznej études en polonais
Surdologopedia études en polonais
Translatoryka – przekład literacki études en polonais
Translatoryka – przekład medyczny études en polonais
Transport i Logistyka études en polonais
Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych études en polonais
Wczesna interwencja logopedyczna études en polonais
Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju études en polonais
Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej études en polonais
Wycena Nieruchomości études en polonais
Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa études en polonais
Zamówienia Publiczne études en polonais
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej études en polonais
Zarządzanie kapitałem ludzkim études en polonais
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z JLL oraz EURO STYL] études en polonais
Zarządzanie podmiotami leczniczymi études en polonais

Unitésplus »
Faculté de Chimie
Faculté de droit et d'administration
Faculté de gestion
Faculté des Langues et Lettres
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
site Web d'université: ug.edu.pl

Carte


« retour - Universités
Privacy Policy