Gdańsk, Pologne

Université de Gdańsk

Uniwersytet Gdański

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Criminology and Criminal Justiceétudes en anglais
European Business Administrationétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administracja bezpieczeństwa publicznegoétudes en polonais
Administracja biznesu i finansówétudes en polonais
Administracja gospodarczaétudes en polonais
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychétudes en polonais
Administracja wymiaru sprawiedliwościétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka i diagnostyka chemicznaétudes en polonais
Chemia biomedycznaétudes en polonais
Chemia kosmetykówétudes en polonais
Chemia żywościétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Biznes elektronicznyétudes en polonais
Ekonomika transportu i logistykaétudes en polonais
Innowacyjność w gospodarceétudes en polonais
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościétudes en polonais
Teoria przedsiębiorstwétudes en polonais
Ethnologieétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Animacja kulturyétudes en polonais
Krytyka i popularyzacja kulturyétudes en polonais
Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowychétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Financial Analystétudes en anglais
Géographieétudes en polonais
Géologieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąétudes en polonais
Historia w przestrzeni medialnejétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Matematyka nauczycielskaétudes en polonais
Matematyka ogólnaétudes en polonais
Océanographieétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność translatorycznaétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Specjalność edytorskaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność publicystyczno-dziennikarskaétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowychétudes en polonais
Specjalność literacko-kulturowaétudes en polonais
Translatoryka i język biznesuétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Physique médicaleétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Komunikowanie polityczneétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki polityczne i studia regionalneétudes en polonais
Specjalność ustrojowo-samorządowaétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Antropologia i socjologia kulturyétudes en polonais
Socjologia życia publicznegoétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Asystent senioraétudes en polonais
Asystentura rodzinétudes en polonais
Akwakultura – biznes i technologiaétudes en polonais
Amerykanistykaétudes en polonais
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bioinformatykaétudes en polonais
Biologia medycznaétudes en polonais
Neurobiologieétudes en polonais
Diagnostyka molekularno-biochemicznaétudes en polonais
Cultural Communicationétudes en polonais
Dyplomacjaétudes en polonais
Dyplomacja publicznaétudes en polonais
Dyplomacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Etnofilologia kaszubskaétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność translatorycznaétudes en polonais
Filologia klasycznaétudes en polonais
Cywilizacja śródziemnomorskaétudes en polonais
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeétudes en polonais
Filologia romańska z drugim językiem romańskimétudes en polonais
Kultura i mediaétudes en polonais
Specjalność translatorycznaétudes en polonais
Genetyka i biologia eksperymentalnaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódétudes en polonais
Hydrografia morskaétudes en polonais
Iberystykaétudes en polonais
Specjalność międzykulturowaétudes en polonais
Specjalność translatorycznaétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Informatyka, profil ogólnoakademickiétudes en polonais
Aplikacje internetowe i bazy danychétudes en polonais
Informatyka ogólnaétudes en polonais
Informatyka, profil praktycznyétudes en polonais
Krajoznawstwo i turystyka historycznaétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en polonais
Commerce extérieurétudes en polonais
Finanse międzynarodowe i bankowośćétudes en polonais
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Międzynarodowy transport i handel morskiétudes en polonais
Projekty w biznesie międzynarodowymétudes en polonais
MISHIH – Międzynarodowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczneétudes en polonais
Modelowanie matematyczne i analiza danychétudes en polonais
Analiza danychétudes en polonais
Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniachétudes en polonais
Matematyka ekonomicznaétudes en polonais
Modelowanie zjawisk fizycznychétudes en polonais
Niemcoznawstwoétudes en polonais
Specjalność biznesowo-turystycznaétudes en polonais
Specjalność historyczno-filologicznaétudes en polonais
Ochrona zasobów przyrodniczychétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Produkcja form audiowizualnychétudes en polonais
Religioznawstwoétudes en polonais
Rosjoznawstwoétudes en polonais
Specjalność biznesowo-gospodarczaétudes en polonais
Specjalność medioznawczaétudes en polonais
Sinologiaétudes en polonais
Skandynawistykaétudes en polonais
Slawistykaétudes en polonais
Studia bałkańskieétudes en polonais
Studia wschodnieétudes en polonais
Język rosyjski z językiem białoruskimétudes en polonais
Język rosyjski z językiem chińskimétudes en polonais
Język rosyjski z językiem japońskimétudes en polonais
Język rosyjski z językiem litewskimétudes en polonais
Język rosyjski z językiem łotewskimétudes en polonais
Język rosyjski z językiem ukraińskimétudes en polonais
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejétudes en polonais
Wiedza o teatrzeétudes en polonais
Zarządzanie instytucjami artystycznymiétudes en polonais
Specjalność menedżerskaétudes en polonais
Specjalność sceniczno-menedżerskaétudes en polonais
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Biznes chemicznyétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologie cliniqueétudes en polonais
Neurobiopsychologiaétudes en polonais
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarnaétudes en polonais
Psychologia dzieci i młodzieżyétudes en polonais
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzajuétudes en polonais
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguétudes en polonais
Psychologia pracy i biznesuétudes en polonais
Psychologia rodzinyétudes en polonais
Psychologia sportuétudes en polonais
Psychoseksuologiaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąétudes en polonais
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuétudes en polonais
Wczesne wspomaganie rozwojuétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
European and International Business Lawétudes en anglais
Quantum Information Technologyétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Archéologieétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Digital Chemistryétudes en anglais
Analityka i diagnostyka chemicznaétudes en polonais
Chemia biomedycznaétudes en polonais
Chemia i technologia środowiskaétudes en polonais
Chemia obliczeniowaétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Logistics and Mobilityétudes en anglais
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwétudes en polonais
E-commerceétudes en polonais
Ekonomika transportu i logistykaétudes en polonais
Innowacyjność w gospodarceétudes en polonais
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościétudes en polonais
Ethnologieétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Kultura audiowizualnaétudes en polonais
Zarządzanie kulturąétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Finance and Accountingétudes en anglais
Gestionétudes en polonais
Gestionétudes en anglais
Histoireétudes en polonais
Specjalność nauczycielska – historia i WOSétudes en polonais
Współczesne muzeumétudes en polonais
Histoire de l'artétudes en polonais
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Matematyka finansowaétudes en polonais
Matematyka nauczycielskaétudes en polonais
Matematyka teoretycznaétudes en polonais
Océanographieétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Przetwarzanie języka naturalnegoétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność translatorycznaétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Media i PRétudes en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcegoétudes en polonais
Specjalność edytorskaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Język-kultura-mediaétudes en polonais
Przekład-komunikacja-kulturaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Physique médicaleétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Europeistyka i przemiany globalne, ustrojowo-samorządoweétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki polityczneétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Asystentura rodzin w pracy socjalnejétudes en polonais
Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społecznościétudes en polonais
Amerykanistykaétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo państwaétudes en polonais
Służby specjalne i graniczneétudes en polonais
Biologia medycznaétudes en polonais
Biznes chemicznyétudes en polonais
Biznes i technologie ekologiczneétudes en polonais
Cultural Communicationétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Fotografia medialna i reklamowaétudes en polonais
Reklama i public relationsétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Specjalność nauczycielskaétudes en polonais
Specjalność translatorycznaétudes en polonais
Filologia klasycznaétudes en polonais
Kształcenie w zakresie językoznawstwaétudes en polonais
Kształcenie w zakresie literaturoznawstwaétudes en polonais
Filologia romańska i iberystykaétudes en polonais
Geografia fizyczna z geoinformacjąétudes en polonais
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Informatique de gestionétudes en anglais
Informatyka, profil ogólnoakademickiétudes en polonais
Krajoznawstwo i turystyka historycznaétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en polonais
Commerce extérieurétudes en polonais
Commerce internationalétudes en polonais
Finanse międzynarodowe i bankowośćétudes en polonais
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Międzynarodowe strategie marketingoweétudes en polonais
Międzynarodowy transport i handel morskiétudes en polonais
Modelowanie matematyczne i analiza danychétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Prawo w administracji i gospodarceétudes en polonais
Skandynawistykaétudes en polonais
Slawistykaétudes en polonais
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyétudes en polonais
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneétudes en polonais
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejétudes en polonais
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychétudes en polonais

Doctoratplus »
Archéologie études en polonais
Histoire études en polonais
Linguistique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Philosophie études en polonais
Sciences médicales études en polonais
Sciences physiques études en polonais
Literaturoznawstwo études en polonais
Nauki biologiczne études en polonais
Nauki chemiczne études en polonais
Nauki o kulturze i religii études en polonais
Nauki o sztuce études en polonais
Nauki o Ziemi i środowisku études en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en anglais

Double diplômeplus »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Unitésplus »
Faculté de Chimie
Faculté de droit et d'administration
Faculté de gestion
Faculté des Langues et Lettres
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
site Web d'université:
ug.edu.pl

Carte


« retour - Universités
Privacy Policy