Présentation de l'université
Varsovie (Warszawa), Pologne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

type de l'université: agricoles
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Organic Agriculture and Food Productionétudes en anglais
Biologieétudes en polonais
Diététiqueétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Agricultureétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Constructionétudes en polonais
Horticultureétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Management et ingénierie de productionétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Sécurité alimentaireétudes en polonais
Sylvicultureétudes en polonais
Technologie de l'alimentation et alimentation humaineétudes en polonais
Zootechnieétudes en polonais
Architektura krajobrazuétudes en polonais
Bioinżynieria zwierzątétudes en polonais
Gastronomia i hotelarstwoétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichétudes en polonais
Inżynieria ekologicznaétudes en polonais
Inżynieria i gospodarka wodnaétudes en polonais
Inżynieria systemów biotechnicznychétudes en polonais
Inżynieria środowiskaétudes en polonais
Meblarstwoétudes en polonais
Ochrona zdrowia roślinétudes en polonais
Technologia drewnaétudes en polonais
Technologie energii odnawialnejétudes en polonais
Towaroznawstwo w biogospodarceétudes en polonais
Żywienie człowieka i ocena żywnościétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Constructions civilesétudes en anglais
Engineering Infrastructureétudes en anglais
Horticultureétudes en anglais
Protection de l'environnementétudes en anglais
Restoration and Management of Environmentétudes en anglais
Sylvicultureétudes en anglais
Forest Information Technologyétudes en anglais
Economics and Organization of Enterprisesétudes en anglais
Environmental Engineeringétudes en anglais
Information systems in Water Resources Managementétudes en anglais
Informatics and Econometricsétudes en anglais
Big Data Analyticsétudes en anglais
Information Systems in Managementétudes en anglais
Agricultureétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biotechnologieétudes en polonais
Constructionétudes en polonais
Diététiqueétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Horticultureétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Management et ingénierie de productionétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Sylvicultureétudes en polonais
Technologie de l'alimentation et alimentation humaineétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Zootechnieétudes en polonais
Architektura krajobrazuétudes en polonais
Bioinżynieria zwierzątétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Inżynieria ekologicznaétudes en polonais
Inżynieria i gospodarka wodnaétudes en polonais
Inżynieria środowiskaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Ochrona zdrowia roślinétudes en polonais
Technologia drewnaétudes en polonais
Technologie energii odnawialnejétudes en polonais
Żywienie człowieka i ocena żywnościétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Médecine vétérinaireétudes en anglais
Sciences vétérinairesétudes en polonais

Doctoratplus »
Sciences vétérinaires études en polonais
Ekonomia i finanse études en polonais
Inżynieria lądowa i transport études en polonais
Inżynieria mechaniczna études en polonais
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka études en polonais
Nauki biologiczne études en polonais
Nauki leśne études en polonais
Rolnictwo i ogrodnictwo études en polonais
Technologia żywności i żywienia études en polonais
Zootechnika i rybactwo études en polonais

MBAplus »
Zarządzanie w agrobiznesie MBA études en polonais

Autres programmesplus »
Administracja i finanse publiczne études en polonais
Administracja systemami i aplikacjami études en polonais
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej études en polonais
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym études en polonais
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska études en polonais
Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia publicznego études en polonais
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków études en polonais
Choroby drobiu i ptaków ozdobnych études en polonais
Choroby psów i kotów études en polonais
Choroby zwierząt nieudomowionych études en polonais
Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa études en polonais
Drewno - surowiec i technologia études en polonais
Edukacja zdalna w erze cyfrowej études en polonais
Efektywna administracja systemami linuksowymi études en polonais
Ekonomika rolnictwa études en polonais
Epizootiologia i administracja weterynaryjna études en polonais
Florystyka – sztuka układania kwiatów études en polonais
Gerontologia społeczna études en polonais
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego études en polonais
Informatyka i technologie informacyjne études en polonais
Infrastruktura drogowa w lasach études en polonais
Logistyka études en polonais
Metody i techniki menedżerskie études en polonais
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii études en polonais
Ochrona zdrowia publicznego études en polonais
Od pomysłu do audytu: przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu z obszaru life sciences z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania études en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna études en polonais
Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie études en polonais
Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności études en polonais
Podyplomowe studia bankowości i finansów études en polonais
Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej études en polonais
Podyplomowe studia baz danych études en polonais
Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej études en polonais
Podyplomowe studia konserwacji drewna études en polonais
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego études en polonais
Podyplomowe studia rachunkowości études en polonais
Podyplomowe studia rachunkowości bankowej études en polonais
Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej études en polonais
Podyplomowe studia rozrachunków publicznoprawnych études en polonais
Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli études en polonais
Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym études en polonais
Podyplomowe studia strategii i psychologii inwestowania études en polonais
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne études en polonais
Prawo podatkowe - kadry i płace études en polonais
Projektowanie geotechniczne études en polonais
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym études en polonais
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie études en polonais
Przyroda i Biologia études en polonais
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych études en polonais
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie études en polonais
Systemy informacyjne i analiza danych études en polonais
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności études en polonais
Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych études en polonais
Technologie informacyjne i zarządzanie łańcuchem dostaw études en polonais
Transport i spedycja études en polonais
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych études en polonais
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna études en polonais
Wycena nieruchomości études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie bankiem spółdzielczym études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych études en polonais
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie études en polonais
Zarządzanie flotą samochodową études en polonais
Zarządzanie nieruchomościami études en polonais
Zarządzanie populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych études en polonais
Zarządzanie w agrobiznesie – MBA études en polonais
Zarządzanie w energetyce études en polonais
Zoopsychologia - problemy behawioru psów études en polonais
Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym études en polonais
Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie études en polonais
Żywienie człowieka i gastronomia études en polonais

Unitésplus »
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Leśny
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Wydział Nauk o Żywności
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Biologii
Wydział Technologii Drewna
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
site Web d'université: www.sggw.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy