Présentation de l'université
Varsovie (Warszawa), Pologne

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

type de l'université: pédagogiques
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Edukacja plastyczna i media cyfroweétudes en polonais
Edukacja plastyczna z arteterapiąétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Animacja kulturowa z edukacją medialnąétudes en polonais
Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalnąétudes en polonais
Edukacja dorosłych z BHPétudes en polonais
Edukacja medialnaétudes en polonais
Pedagogika informatyki i pedagogika zdolnościétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonais
Psychopedagogika kreatywnościétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Socjologia komunikacji społecznejétudes en polonais
Socjologia kultury - badania i marketingétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Praca socjalna na rzecz rodzinyétudes en polonais
Praca socjalna w pomocy społecznejétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Éducation artistique et arts plastiquesétudes en polonais
Arteterapiaétudes en polonais
Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)études en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i personalneétudes en polonais
Edukacja zdalna i grafika komputerowaétudes en polonais
Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczneétudes en polonais
Pedagogika korekcyjnaétudes en polonais
Pedagogika kultury i media cyfroweétudes en polonais
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika szkolna i zdolnościétudes en polonais
Zarządzanie w oświacieétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Socjologia mediówétudes en polonais
Socjologia zmiany społecznejétudes en polonais
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dzieckaétudes en polonais
Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnościąétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmemétudes en polonais
Edukacja integracyjna i włączającaétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (studia kwalifikacyjne)études en polonais
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądowąétudes en polonais
Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnościąétudes en polonais
Surdopedagogika z terapią pedagogicznąétudes en polonais
Terapia pedagogicznaétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Psychologieétudes en polonais
Psychologie cliniqueétudes en polonais
Psychologia wspierania rozwoju i kształceniaétudes en polonais
Stosowana psychologia społecznaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąétudes en polonais
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Surdopedagogikaétudes en polonais
Terapia pedagogicznaétudes en polonais
Tyflopedagogikaétudes en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaétudes en polonais

Doctoratplus »
Pédagogie études en polonais
Psychologie études en polonais
Sociologie études en polonais

Autres programmesplus »
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej études en polonais
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej études en polonais
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe études en polonais
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji études en polonais
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej études en polonais
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem études en polonais
Edukacja integracyjna i włączająca études en polonais
Grafika Komputerowa i Multimedialna études en polonais
Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia) études en polonais
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością études en polonais
Logopedia études en polonais
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja études en polonais
Mediacja sądowa i pozasądowa études en polonais
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii études en polonais
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa études en polonais
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze études en polonais
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką études en polonais
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie études en polonais
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego études en polonais
Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i elementami terapii zajęciowej études en polonais
Socjoterapia études en polonais
Studium coachingu études en polonais
Surdopedagogika études en polonais
Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori études en polonais
Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych études en polonais
Terapia uzależnień études en polonais
Tyflopedagogika études en polonais
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością études en polonais
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin études en polonais
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi études en polonais
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach études en polonais
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna études en polonais
Zarządzenie w systemie oświaty études en polonais

Unitésplus »
Faculté des Sciences de l’Éducation
Kolegium Edukacji Artystycznej
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

site Web d'université: www.aps.edu.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy