Présentation de l'université
Cracovie (Kraków), Pologne

Université de pédagogie de Cracovie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

type de l'université: pédagogiques
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Peintureétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Philologie romaneétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Politique socialeétudes en polonais
Protection de l'environnementétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Architektura informacjiétudes en polonais
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoétudes en polonais
Bezpieczeństwo państwaétudes en polonais
Bezpieczeństwo zdrowotneétudes en polonais
Designétudes en polonais
Digital Designétudes en polonais
Dokumentacja i infobrokerstwoétudes en polonaisétudes en ligne
Ekonomia społecznaétudes en polonais
Etyka – mediacje i negocjacjeétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Filologia hiszpańskaétudes en polonais
Filologia włoskaétudes en polonais
Kognitywistykaétudes en polonais
Komunikacja wizualnaétudes en polonais
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Sztuka i edukacjaétudes en polonais
Sztuka i mediaétudes en polonais
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweétudes en polonais
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweétudes en polonais
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiétudes en polonais
Zarządzanie w służbach społecznychétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Constructions civilesétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Bioinformatykaétudes en polonais
Edukacja techniczno-informatycznaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Géographieétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Philologie romaneétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Politique socialeétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoétudes en polonais
Art & designétudes en polonais
Bezpieczeństwo państwaétudes en polonais
Edukacja techniczno-informatycznaétudes en polonais
Ekonomia społecznaétudes en polonais
Etyka – mediacje i negocjacjeétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Filologia hiszpańskaétudes en polonais
Filologia włoskaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachétudes en polonais
Logopediaétudes en polonais
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieétudes en polonais
Sztuka współczesnaétudes en polonais
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweétudes en polonais
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweétudes en polonais

Doctoratplus »
Histoire études en polonais
Linguistique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Pédagogie études en polonais
Philosophie études en polonais
Sciences physiques études en polonais
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna études en polonais
Literaturoznawstwo études en polonais
Nauki biologiczne études en polonais
Nauki o bezpieczeństwie études en polonais
Nauki o polityce i administracji études en polonais
Nauki o Ziemi i środowisku études en polonais
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki études en polonais

Autres programmesplus »
Faune et flore études en polonais
Géographie études en polonais
Informatique études en polonais
Mathématiques études en polonais
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych études en polonais
Administracja samorządowa études en polonais
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa études en polonais
BIBLIOTKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Z MODUŁEM NAUCZYCIELSKIM études en polonais
Cracoviana – miasto i region w turystyce études en polonais
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna études en polonais
Druk 3 D, grafika, poligrafia cyfrowa dla nauczycieli études en polonais
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonais
Edukacja techniczna études en polonais
Edytorstwo études en polonais
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt études en polonais
Geoinformacja w edukacji études en polonais
Historia i wiedza o społeczeństwie études en polonais
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego études en polonais
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny études en polonais
Kreatywne nowe media w służbach społecznych études en polonais
Leadership w edukacji i biznesie études en polonais
Logopedia études en polonais
MARKETING I NOWOCZESNA PROMOCJA études en polonais
Mechatronika études en polonais
Mediacje i negocjacje études en polonais
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej études en polonais
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego études en polonais
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii études en polonais
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) études en polonais
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) études en polonais
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca études en polonais
Pedagogika specjalna – surdopedagogika études en polonais
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna études en polonais
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi études en polonais
Prawo dla urzędników nieprawników études en polonais
Prawo inwestycyjno-budowlane études en polonais
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych études en polonais
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową études en polonais
Prawo wykonawcze études en polonais
Profesjonalny coaching études en polonais
Przedsiębiorczość études en polonais
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela études en polonais
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych études en polonais
Resocjalizacja i penitencjarystyka études en polonais
Socjoterapia études en polonais
Terapia pedagogiczna études en polonais
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) études en polonais
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (*dla pedagogów specjalnych) études en polonais
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie études en polonais
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie études en polonais

Unitésplus »
Faculté des arts
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
site Web d'université: www.up.krakow.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy