Présentation de l'université
Poznań, Pologne

Université des sciences économiques de Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

type de l'université: économie
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Financeétudes en anglais
Applied Economic and Social Analysisétudes en anglais
International Economic Relationsétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
International Managementétudes en anglais
Économieétudes en polonais
Ekonomia globalna i menedżerskaétudes en polonais
Gospodarka żywnościowa i biobiznesétudes en polonais
Publicystyka ekonomiczna i public relationsétudes en polonais
Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacjiétudes en polonais
Zasoby ludzkie w organizacjiétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Handel i marketingétudes en polonais
Komunikacja w biznesieétudes en polonais
Logistyka krajowa i międzynarodowaétudes en polonais
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Management et ingénierie de productionétudes en polonais
Politique socialeétudes en polonais
Finanse i zarządzanie usługami społecznymiétudes en polonais
Komunikacja społecznaétudes en polonais
Finanse, audyt, inwestycjeétudes en polonais
Bankowość i pośrednictwo finansoweétudes en polonais
Finanse, audyt i podatkiétudes en polonais
Rachunkowość i skarbowośćétudes en polonais
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiemétudes en polonais
Gospodarka turystycznaétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznymétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Elektroniczny biznesétudes en polonais
Informatyka w gospodarce i administracjiétudes en polonais
Inżynieria finansowaétudes en polonais
Kierunek prawno-ekonomicznyétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en anglais
International Management in Emerging Marketsétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en polonais
Logistyka międzynarodowaétudes en polonais
Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europieétudes en polonais
Rachunkowość i finanse biznesuétudes en polonais
Analityka usług finansowychétudes en polonais
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwétudes en polonais
Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwaétudes en polonais
Towaroznawstwoétudes en polonais
Ekologia produktówétudes en polonais
Kształtowanie jakości produktów przemysłowychétudes en polonais
Kształtowanie jakości produktów spożywczychétudes en polonais
Menedżer produktuétudes en polonais
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwemétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Management et ingénierie de productionétudes en polonais
Towaroznawstwoétudes en polonais
Ekologia produktówétudes en polonais
Kształtowanie jakości produktów przemysłowychétudes en polonais
Kształtowanie jakości produktów spożywczychétudes en polonais
Menedżer produktuétudes en polonais
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwemétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Financial Engineeringétudes en anglais
Innovation Managementétudes en anglais
International Economic Relationsétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
Product and Process Managementétudes en anglais
Économieétudes en polonais
Ekonomia globalna i menedżerskaétudes en polonais
Gospodarka żywnościowa i biobiznesétudes en polonais
Publicystyka ekonomiczna i public relationsétudes en polonais
Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacjiétudes en polonais
Zasoby ludzkie w organizacjiétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Handel i marketingétudes en polonais
Komunikacja w biznesieétudes en polonais
Logistyka krajowa i międzynarodowaétudes en polonais
Przedsiębiorczość w małej i średniej firmieétudes en polonais
Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnejétudes en polonais
Wycena nieruchomościétudes en polonais
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie portem lotniczymétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Management et ingénierie de productionétudes en polonais
Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczejétudes en polonais
Zarządzanie i inżynieria produkcji żywnościétudes en polonais
Zarządzanie jakością produktówétudes en polonais
Politique socialeétudes en polonais
Finanse i zarządzanie usługami społecznymiétudes en polonais
Komunikacja społecznaétudes en polonais
Aplikacje internetu rzeczyétudes en polonais
Finanse, audyt, inwestycjeétudes en polonais
Bankowość i pośrednictwo finansoweétudes en polonais
Doradztwo finansoweétudes en polonais
Finanse, audyt i podatkiétudes en polonais
Inwestycje finansoweétudes en polonais
Rachunkowość i skarbowośćétudes en polonais
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiemétudes en polonais
Gospodarka turystycznaétudes en polonais
Międzynarodowy biznes turystycznyétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Elektroniczny biznesétudes en polonais
Informatyka w gospodarce i administracjiétudes en polonais
Inżynieria finansowaétudes en polonais
Kierunek prawno-ekonomicznyétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en anglais
Logistyka międzynarodowaétudes en polonais
Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europieétudes en polonais
Zarządzanie i finanse międzynarodoweétudes en polonais
Rachunkowość i finanse biznesuétudes en polonais
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwétudes en polonais
Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwaétudes en polonais
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieétudes en polonais
Rachunkowość i zarządzanie finansami accaétudes en polonais
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymiétudes en polonais
Towaroznawstwoétudes en polonais
Design i komercjalizacja produktuétudes en polonais
Kształtowanie jakości produktów przemysłowychétudes en polonais
Kształtowanie jakości produktów spożywczychétudes en polonais
Menedżer produktów kosmetycznychétudes en polonais
Menedżer produktuétudes en polonais
Opakowalnictwoétudes en polonais
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwemétudes en polonais
Zarządzanie ryzykiem finansowymétudes en polonais

Doctoratplus »
Ekonomia i finanse études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais

MBAplus »
MBA Poznań - Atlanta études en anglais
Polskie studia MBA études en polonais

Double diplômeplus »
Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany, Freiberg
Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, Paryż

Autres programmesplus »
Commerce extérieur études en polonais
Comptabilité et fiscalité études en polonais
Accounting and Financial Management – Advanced Level études en polonais
Accounting and Financial Management – Basic Level études en polonais
Analiza ekonomiczna i controlling études en polonais
Analizy rynkowe i strategiczne études en polonais
Audyt sprawozdań finansowych études en polonais
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych études en polonais
Bankowość i doradztwo finansowe études en polonais
Business Accounting - współpraca z CIMA études en polonais
Cła i podatki w procedurach celnych études en polonais
COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji études en polonais
E-Commerce études en polonais
E-marketing études en polonais
Ekologia w biznesie/tworzenie zielonych strategii (sektor prywatny i publiczny) études en polonais
Finance Business Partner études en polonais
Finanse i rachunkowość budżetowa études en polonais
Finanse menedżerskie études en polonais
Finanse własnego biznesu études en polonais
Finansowanie projektów études en polonais
Gospodarka nieruchomościami - specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości études en polonais
Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości études en polonais
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa études en polonais
Interim Management études en polonais
Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne études en polonais
Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań études en polonais
Komunikacja i techniki perswazji w biznesie études en polonais
Lean Manufacturing études en polonais
Lean Manufacturing w praktyce études en polonais
Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw études en polonais
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym études en polonais
Marketing w praktyce études en polonais
Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie études en polonais
Master of Public Administration études en polonais
Menadżer szkolnictwa zawodowego études en polonais
Menedżer Bezpieczeństwa Informacji études en polonais
Menedżer jakości études en polonais
Menedżer kultury études en polonais
Menedżer projektów Employer Branding études en polonais
Menedżer w opiece zdrowotnej études en polonais
Metodyki i metody zarządzania projektami études en polonais
Mistrzowie rynków finansowych études en polonais
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie études en polonais
Organizacja i zarządzanie études en polonais
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej études en polonais
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej dla służb mundurowych études en polonais
Podatki i doradztwo podatkowe études en polonais
Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw. Studia pod patronatem KRDP études en polonais
Przedsiębiorczość dla nauczycieli - studia dofinansowane przez Narodowy Bank Polski études en polonais
Przywództwo strategiczne études en polonais
Psychologia w biznesie études en polonais
Rachunkowość i finanse études en polonais
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie études en polonais
Rozliczenia kadrowo-płacowe études en polonais
Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych études en polonais
Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie études en polonais
Ubezpieczenia gospodarcze études en polonais
Współczesne narzędzia komunikowania społecznego études en polonais
Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy études en polonais
Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR études en polonais
Zarządzanie marketingowe na Rynku B2B études en polonais
Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi études en polonais
Zarządzanie projektami études en polonais
Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków études en polonais
Zarządzanie projektami IT études en polonais
Zarządzanie projektem europejskim études en polonais
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) études en polonais
Zarządzanie ryzykiem études en polonais
Zarządzanie sprzedażą études en polonais
Zarządzanie w opiece zdrowotnej études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais

Unitésplus »
Faculté d'économie
Faculté de gestion
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Wydział Towaroznawstwa
site Web d'université: ue.poznan.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy