Poznań, Pologne

Université des sciences économiques de Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

type de l'université: économie
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Financeétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en anglais
Global Economyétudes en anglais
International Business and Managementétudes en anglais
Économieétudes en polonais
Ekonomia globalna i menedżerskaétudes en polonais
Public Relations i strategie komunikowaniaétudes en polonais
Strategi HR i rynek pracyétudes en polonais
Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacjiétudes en polonais
Zielona gospodarka i zrównoważona konsumpcjaétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Handel i marketingétudes en polonais
Komunikacja w biznesieétudes en polonais
Konsulting gospodarczyétudes en polonais
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwamiétudes en polonais
Politique socialeétudes en polonais
Finanse i zarządzanie usługami społecznymiétudes en polonais
Komunikacja społecznaétudes en polonais
Finanse, audyt, inwestycjeétudes en polonais
Bankowość i pośrednictwo finansoweétudes en polonais
Finanse, audyt, podatkiétudes en polonais
Kontrola finansowa i rachunkowośćétudes en polonais
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiemétudes en polonais
Gospodarka turystycznaétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Elektroniczny biznesétudes en polonais
Informatyka w gospodarce i administracjiétudes en polonais
Inżynieria finansowaétudes en polonais
Kierunek prawno-ekonomicznyétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Zrównoważona gospodarka światowaétudes en polonais
Rachunkowość i finanse biznesuétudes en polonais
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwétudes en polonais
Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwaétudes en polonais
Rachunkowość w środowisku informatycznymétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Management et ingénierie de productionétudes en polonais
Jakość i rozwój produktuétudes en polonais
Kształtowanie jakości produktów przemysłowychétudes en polonais
Kształtowanie jakości produktów spożywczychétudes en polonais
Menedżer produktuétudes en polonais
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwemétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Innovation Managementétudes en anglais
Product and Process Managementétudes en anglais
Quantitative Financeétudes en anglais
Transition, Innovation and Sustainability Environmentsétudes en anglais
Économieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Wycena nieruchomościétudes en polonais
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Marketingétudes en polonais
Analityka danych ekonomicznychétudes en polonais
Finanse, audyt, inwestycjeétudes en polonais
Banque et assurancesétudes en polonais
Finanse, audyt, podatkiétudes en polonais
Inwestycje finansoweétudes en polonais
Kontrola finansowa i rachunkowośćétudes en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Analityka gospodarczaétudes en polonais
Informatyka w gospodarce i administracjiétudes en polonais
Inżynieria finansowaétudes en polonais
Jakość i rozwój produktuétudes en polonais
Design komercjalizacja produktuétudes en polonais
Menedżer produktów kosmetycznychétudes en polonais
Kierunek prawno-ekonomicznyétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
International Businessétudes en polonais
Logistyka międzynarodowaétudes en polonais
Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europieétudes en polonais
Zarządzanie i finanse międzynarodoweétudes en polonais
Nadzór i kontrolaétudes en polonais
Przemysł 4.0études en polonais
Rachunkowość i finanse biznesuétudes en polonais
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwétudes en polonais
Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwaétudes en polonais
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieétudes en polonais
Rachunkowość i zarządzanie finansami accaétudes en polonais

Doctoratplus »
Ekonomia i finanse études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais

MBAplus »
MBA Poznań - Atlanta études en anglais
Executive MBA études en polonais

Double diplômeplus »
Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany, Freiberg
Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, Paryż

Autres programmesplus »
Accounting and Financial Management – Advanced Level études en anglais
Accounting and Financial Management – Basic Level études en anglais
CIMA Finance Leadership - Operational Level études en anglais
CIMA Finance Leadership – Management Level études en anglais
Commerce extérieur études en polonais
Comptabilité études en polonais
Comptabilité et fiscalité études en polonais
Analiza ekonomiczna i controlling études en polonais
Analizy rynkowe i strategiczne études en polonais
Audyt podatkowy études en polonais
Audyt systemów informatycznych études en polonais
Audyt śledczy études en polonais
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych études en polonais
Bankowość i doradztwo finansowe études en polonais
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji études en polonais
Biznes na rynkach wschodzących Azji études en polonais
Cła i podatki w procedurach celnych études en polonais
COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji études en polonais
Compliance w organizacji études en polonais
Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i jednostkach świadczących usługi kluczowe études en polonais
E-Commerce études en polonais
E-marketing études en polonais
Finanse i rachunkowość budżetowa études en polonais
Finanse menedżerskie études en polonais
Gospodarka nieruchomościami – Wycena nieruchomości études en polonais
Gospodarka nieruchomościami, specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości études en polonais
Gospodarka rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa études en polonais
Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań études en polonais
Kontrola zarządcza w administracji publicznej études en polonais
Koordynator dostępności études en polonais
Lean Manufacturing études en polonais
Logistyka i łańcuchy dostaw w przemyśle 4.0 études en polonais
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym études en polonais
Marketing w praktyce études en polonais
Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie études en polonais
Master of Public Administration - MPA études en polonais
Menedżer Bezpieczeństwa Informacji études en polonais
Menedżer CSR études en polonais
Menedżer jakości études en polonais
Menedżer kultury études en polonais
Menedżer sportu études en polonais
Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing) études en polonais
Menedżer w opiece zdrowotnej études en polonais
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie études en polonais
Organizacja i zarządzanie études en polonais
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej études en polonais
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych études en polonais
Partnerstwo publiczno-prywatne études en polonais
Podatki i doradztwo podatkowe études en polonais
Pomoc publiczna études en polonais
Prawo w obrocie gospodarczym études en polonais
Procedury w podatkach i opłatach lokalnych études en polonais
Psychologia w biznesie études en polonais
Public relations i komunikowanie strategiczne w biznesie études en polonais
Rachunkowość dla kandydatów na specjalistę do spraw rachunkowości études en polonais
Rachunkowość i finanse études en polonais
Rachunkowość według Krajowych Standardów Rachunkowości dla kandydatów na głównego księgowego études en polonais
Rozliczenia kadrowo-płacowe études en polonais
Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych études en polonais
Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli études en polonais
Specjalista HR études en polonais
Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie études en polonais
Strategiczny HR Business Partnering études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie edukacji ekonomicznej dla Policji - przestępczość finansowa études en polonais
Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli études en polonais
Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej études en polonais
Technologie finansowe (FinTech) études en polonais
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych z wykorzystaniem systemów ERP études en polonais
Wywiad gospodarczy i przeciwdziałanie inwigilacji études en polonais
Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy études en polonais
Zarządzanie ciągłością działania études en polonais
Zarządzanie dostępnością cyfrową études en polonais
Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi études en polonais
Zarządzanie projektami études en polonais
Zarządzanie projektami - metodyki i metody études en polonais
Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków études en polonais
Zarządzanie projektami IT études en polonais
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) études en polonais
Zarządzanie ryzykiem études en polonais
Zarządzanie sprzedażą études en polonais
Zarządzanie w opiece zdrowotnej études en polonais
Zarządzanie w oświacie études en polonais

Unitésplus »
Instytut Ekonomiczno - Społeczny
Instytut Ekonomii
Instytut Finansów
Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Instytut Informatyki i Ekonometrii Ilościowej
Instytut Marketingu
Instytut Nauk o Jakości
Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami
Instytut Zarządzania
site Web d'université:
ue.poznan.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy