Łódź, Pologne

Uczelnia Nauk Społecznych

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Pédagogieétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo edukacyjno-zawodoweétudes en polonaisétudes en ligne
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaétudes en polonaisétudes en ligne
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąétudes en polonaisétudes en ligne
Resocjalizacja i socjoterapiaétudes en polonaisétudes en ligne
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuétudes en polonaisétudes en ligne
Trening interpersonalny i mediacjeétudes en polonaisétudes en ligne
Sécurité intérieureétudes en polonaisétudes en ligne
Protection civileétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo osób i mieniaétudes en polonaisétudes en ligne
Ochrona i obrona narodowaétudes en polonaisétudes en ligne
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kryzysowe w administracjiétudes en polonaisétudes en ligne

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelekturalnąétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuétudes en polonais
Resocjalizacja i socjoterapiaétudes en polonais
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Pédagogieétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguétudes en polonaisétudes en ligne
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaétudes en polonaisétudes en ligne
Gerontologia społeczna i oświatowaétudes en polonaisétudes en ligne
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychétudes en polonaisétudes en ligne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąétudes en polonaisétudes en ligne
Resocjalizacja i socjoterapiaétudes en polonaisétudes en ligne
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuétudes en polonaisétudes en ligne
Trening rozwoju jednostki i grupyétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo militarneétudes en polonais
Przygotowanie obronneétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais

MBAplus »
Executive Master of Business Administration études en polonais

Autres programmesplus »
Éducation surveillée études en polonais
Coaching i mentoring - Akademia Trenera études en polonais
Doradztwo zawodowe études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonais
Integracja sensoryczna études en polonais
Interwencja kryzysowa études en polonais
Logopedia études en polonais
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej études en polonais
Organizacja i zarządzanie w oświacie études en polonais
Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna études en polonais
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne od nauczania języka obcego études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka études en polonais

site Web d'université: www.uns.lodz.pl/

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy