Présentation de l'université
Bartoszyce, Pologne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Bartoszycach

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

Autres programmesplus »
Agent celny études en polonais
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej études en polonais
Autokreacja i budowanie wizerunku études en polonais
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne études en polonais
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej études en polonais
Coaching i doradztwo zawodowe études en polonais
CYBERBEZPIECZEŃSTWO études en polonais
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa études en polonais
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ études en polonais
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU études en polonais
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe études en polonais
Hortiterapia études en polonais
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo études en polonais
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką études en polonais
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej études en polonais
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości études en polonais
Logopedia z komunikacją alternatywną études en polonais
Mediacje i negocjacje études en polonais
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE études en polonais
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką études en polonais
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE études en polonais
Menadżer BHP z metodyką études en polonais
Menadżer czasu wolnego i kultury études en polonais
Menadżer turystyki zdrowotnej études en polonais
MIGRACJE I UCHODŹSTWO études en polonais
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia études en polonais
Negocjacje kryzysowe i policyjne études en polonais
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA études en polonais
Obrona terytorialna études en polonais
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza études en polonais
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ études en polonais
PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI études en polonais
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego études en polonais
Psychologia dochodzeniowo-śledcza études en polonais
Psychologia przywództwa w praktyce études en polonais
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA études en polonais
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ études en polonais
Terapia zajęciowa études en polonais
Turystyka uzdrowiskowa i spa études en polonais
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa études en polonais
Zarządzanie BHP études en polonais
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego études en polonais
Zarządzanie oświatą études en polonais
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais
ZOOPSYCHOLOGIA études en polonais

Unitésplus »
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w SkoczowieSkoczów

site Web d'université: www.wsb.net.pl/

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy