Varsovie (Warszawa), Pologne

Kozminski University

Akademia Leona Koźmińskiego

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Commercialisationétudes en anglais
Digital Society & New Mediaétudes en anglais
Entrepreneurshipétudes en anglais
HoReCa Management (Hotel, Restaurant, Catering)études en anglais
International Managementétudes en anglais
Gestion financièreétudes en anglais
Management and Artificial Intelligenceétudes en anglais
Économieétudes en polonais
Ekonomia zmian klimatycznychétudes en polonais
Rynki zagraniczneétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Doradztwo finansoweétudes en polonais
Finanse i bankowośćétudes en polonais
Rachunkowość, finanse i skarbowośćétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion d'entrepriseétudes en polonaisétudes en ligne
Marketingétudes en polonaisétudes en ligne
Przedsiębiorczośćétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo i finanseétudes en polonais
Prawo w zarządzaniu biznesemétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediówétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Prawo i finanseétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Exécution de projetétudes en anglais
Artificial Intelligence in Businessétudes en anglais
Digital Marketingétudes en anglais
HR TECH Biznes Partnerétudes en anglais
Logistics & Supply Chain Managementétudes en anglais
Strategy & Innovation Mangementétudes en anglais
Applied Global Economicsétudes en anglais
Big Data Scienceétudes en anglais
Finance and Accountingétudes en anglais
Financement de l'entrepriseétudes en anglais
Corporate Reporting and Accountingétudes en anglais
International Bankingétudes en anglais
Financial Crime Preventionétudes en anglais
Financeétudes en polonais
Audyt i kontrola zarządcza w biznesieétudes en polonais
Bankowość oraz strategie inwestycyjneétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowaétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion prévisionnelleétudes en polonaisétudes en ligne
HR TECH Biznes Partnerétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie marką i strategie marketingoweétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektamiétudes en polonaisétudes en ligne
Prawo i zarządzanie w biznesieétudes en polonais
Prawo zatrudnieniaétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediówétudes en polonais
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawétudes en polonais
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielskaétudes en polonais
Zarządzanie w wirtualnym środowiskuétudes en polonais

Doctoratplus »
Ekonomia i finanse études en polonais
Nauki o zarządzaniu i jakości études en polonais
Nauki prawne études en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en anglais
MBA in International Management études en anglais
Executive MBA études en polonais
MBA Cyfrowa Transformacja études en polonais
MBA dla inżynierów études en polonais
MBA dla kadry medycznej études en polonais
MBA finanse études en polonais
MBA HR études en polonais
MBA IT études en polonais
MBA logistyka i łańcuchy dostaw études en polonais
Executive MBA w Mińsku études en russe

Autres programmesplus »
Économie études en allemand
ACCA Professional études en anglais
Business Studies études en anglais
LLM in International Commercial Law études en anglais
Management Program in Corporate Finance études en anglais
Performance Marketing on the Internet études en anglais
Transition Manager Academy études en anglais
Commerce électronique études en polonais
Droit fiscal études en polonais
Akademia kompetencji menedżera études en polonais
Akademia przywództwa kobiet lidership études en polonais
Analityk Compliance i AML études en polonais
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych études en polonais
Analityk finansowy ryzyka kredytowego études en polonais
Audyt wewnętrzny études en polonais
Automatyzacja procesów biznesowych études en polonais
Badania i analizy marketingowe w internecie études en polonais
Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku études en polonais
Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji études en polonais
Budowanie wizerunku pracodawcy employer branding études en polonais
Chmura Obliczeniowa w Zarządzaniu Projektami i Organizacją études en polonais
Coaching profesjonalny - metody i praktyka études en polonais
Controlling personalny études en polonais
CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy études en polonais
Data Science i Big Data w Zarządzaniu études en polonais
Dyrektor finansowy études en polonais
Frontend development z React études en polonais
GFT&Google Cloud études en polonais
HoReCa manadżer études en polonais
HR Business Partner études en polonais
Kadry i płace w prawie i praktyce études en polonais
Konsultant oprogramowania Atlassian - projektowanie procesów IT w Jira études en polonais
Kontroler Finansowy études en polonais
Lider innowacji études en polonais
Logistyka w zarządzaniu études en polonais
Marketing internetowy études en polonais
Menedżer do spraw szkoleń i rozwoju études en polonais
Menedżer w przemyśle 4.0 études en polonais
Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych études en polonais
Nowoczesny menedżer administracji publicznej études en polonais
Ochrona Danych Osobowych études en polonais
Performance marketing w internecie études en polonaisétudes en ligne
Polityka Compliance w organizacji études en polonais
Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy études en polonais
Praktyczne zastosowanie SAP ERP études en polonais
Prawo farmaceutyczne dla biznesu études en polonais
Prawo nowoczesnych technologii études en polonais
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych études en polonais
Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym études en polonais
Psychologia biznesu dla menedżerów études en polonais
Rachunkowość - akredytacja ACCA études en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa études en polonais
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych études en polonais
Rekrutacja i selekcja études en polonais
Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe études en polonais
Salesforce CRM i marketing automotion études en polonais
Senior HR Business Partner études en polonais
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową études en polonais
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży études en polonais
Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji études en polonais
Transformacja cyfrowa biznesu études en polonais
Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem études en polonais
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw études en polonais
Zarządzanie hotelami études en polonais
Zarządzanie ludźmi w firmie études en polonais
Zarządzanie marketingowe études en polonais
Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych études en polonais
Zarządzanie praktyką weterynaryjną études en polonais
Zarządzanie projektami - z GFKM études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektami informatycznymi études en polonais
Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych études en polonais
Zarządzanie w małej i średniej firmie études en polonais
Zarządzanie w mediach études en polonais
Zarządzanie w sporcie études en polonais
Zarządzanie wymaganiami w analiza biznesowa w projektach études en polonais
Zarządzanie zakupami études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych études en polonais

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy