Varsovie (Warszawa), Pologne

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Accounting and Controllingétudes en anglais
Corporate Managementétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Collectivité territorialeétudes en polonais
Administracja bezpieczeństwa narodowegoétudes en polonais
Administracja dyplomatyczno-konsularnaétudes en polonais
Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)études en polonais
Administracja instytucji europejskichétudes en polonais
Administracja skarbowaétudes en polonais
Bezpieczeństwo pracy (BHP)études en polonais
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaétudes en polonais
Zamówienia publiczneétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Analyse financièreétudes en polonais
Banque et assurancesétudes en polonais
Comptabilité généraleétudes en polonais
Controlling i audyt finansowyétudes en polonais
Doradztwo finansowo-księgoweétudes en polonais
Finanse i inwestycjeétudes en polonais
Rachunkowość i finanse publiczneétudes en polonais
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieétudes en polonais
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
EMarketing & Social Mediaétudes en polonais
Menedżer biznesuétudes en polonais
Merketingétudes en polonais
Nowe trendy w turystyceétudes en polonais
Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowejétudes en polonais
Przedsiębiorczość międzynarodowaétudes en polonais
Rachunkowość i controllingétudes en polonais
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieétudes en polonais
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejétudes en polonais
Zarządzanie działalnością innowacyjnąétudes en polonais
Zarządzanie państwemétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieétudes en polonais
Zarządzanie w bankowości i finansachétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacji publicznejétudes en polonais
Dyplomacjaétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Bazy danychétudes en polonais
Bezpieczeństwo obiektów i informacjiétudes en polonais
Inżynieria systemówétudes en polonais
Systemy mobilneétudes en polonais
Systemy weboweétudes en polonais
Technologie siecioweétudes en polonais
Management et ingénierie de productionétudes en polonais
Inżynieria obsługi procesów wytwórczychétudes en polonais
Logistyka procesów wytwórczychétudes en polonais
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczychétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzaniaétudes en polonais
Psychologia kliniczna dzieci i dorosłychétudes en polonais
Psychologia mediówétudes en polonais
Psychologia ogólnaétudes en polonais
Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacjiétudes en polonais
Psychologia sądowaétudes en polonais
Psychologia sportu, zdrowia, life-style coachingétudes en polonais
Psychologia transportuétudes en polonais
Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczneétudes en polonais
Społeczna psychologia międzykulturowaétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Collectivité territorialeétudes en polonais
Administracja bezpieczeństwa narodowegoétudes en polonais
Administracja dyplomatyczno-konsularnaétudes en polonais
Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)études en polonais
Administracja instytucji europejskichétudes en polonais
Administracja skarbowaétudes en polonais
Bezpieczeństwo pracy (BHP)études en polonais
Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiejétudes en polonais
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychétudes en polonais
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaétudes en polonais
Zamówienia publiczneétudes en polonais
Zarządzanie ochroną zdrowiaétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
EMarketing & Social Mediaétudes en polonais
Marketing politycznyétudes en polonais
Menedżer HRétudes en polonais
Merketingétudes en polonais
Nowe trendy w turystyceétudes en polonais
Przedsiębiorczość międzynarodowaétudes en polonais
Przywództwo w biznesieétudes en polonais
Rachunkowość i audytétudes en polonais
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieétudes en polonais
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejétudes en polonais
Zarządzanie działalnością innowacyjnąétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Zarządzanie państwemétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieétudes en polonais
Zarządzanie w bankowości i finansachétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais

MBAplus »
Executive Master of Business Administration études en polonais

Autres programmesplus »
Psychologie clinique études en polonais
Santé et sécurité au travail études en polonais
Asystent rodziny études en polonais
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości études en polonais
Audyt śledczy études en polonais
Bibliotekoznawsto i informacja naukowa études en polonais
Budowanie kompetencji menedżerskich études en polonais
Compliance w organizacji études en polonais
Doradztwo i mentoring międzykulturowy études en polonais
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka. études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera études en polonais
Emisja głosu études en polonais
Executive Master of Business Administration (EMBA) études en polonais
Inspektor Ochrony Danych (RODO) études en polonais
Kontrola wewnętrzna i audyt études en polonais
Logopedia études en polonais
Media, kultura, sztuka études en polonais
Menedżer Jakości études en polonais
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych études en polonais
Menedżerskie studia podyplomowe études en polonais
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela études en polonais
Technika z wychowaniem komunikacyjnym études en polonais
Zarządzanie Flotą Samochodową études en polonais
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami études en polonais
Zarządzanie podmiotami leczniczymi études en polonais

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w BełchatowieBełchatów
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w CiechanowieCiechanów

site Web d'université: www.wsm.warszawa.pl/

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy