Varsovie (Warszawa), Pologne

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Accounting and Controllingétudes en anglais
Corporate Managementétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administracja danych osobowychétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
Bezpieczeństwo pracy (BHP)études en polonais
Bezpieczeństwo w administracji publicznejétudes en polonais
E-administracjaétudes en polonais
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaétudes en polonais
Zamówienia publiczneétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Comptabilité généraleétudes en polonais
Controlling i audyt finansowyétudes en polonais
Doradztwo finansowo-księgoweétudes en polonais
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Marketingétudes en polonais
EMarketing & Social Mediaétudes en polonais
Menedżer biznesuétudes en polonais
Nowe trendy w turystyceétudes en polonais
Rachunkowość i controllingétudes en polonais
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieétudes en polonais
Zarządzanie działalnością innowacyjnąétudes en polonais
Zarządzanie międzynarodoweétudes en polonais
Zarządzanie publiczneétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieżyétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeniétudes en polonais
Bezpieczeństwo w administracji publicznejétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Kryminologia - NOWOŚĆétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Bazy danychétudes en polonais
Bezpieczeństwo obiektów i informacjiétudes en polonais
Inżynieria systemówétudes en polonais
Systemy mobilneétudes en polonais
Systemy weboweétudes en polonais
Technologie siecioweétudes en polonais
Management et ingénierie de productionétudes en polonais
Inżynieria obsługi procesów wytwórczychétudes en polonais
Logistyka procesów wytwórczychétudes en polonais
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczychétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktykaétudes en polonais
Psychologia biznesu, rynku pracyétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
Bezpieczeństwo pracy (BHP)études en polonais
Bezpieczeństwo w administracji publicznejétudes en polonais
Ochrona danych osobowychétudes en polonais
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaétudes en polonais
Zamówienia publiczneétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Marketingétudes en polonais
EMarketing & Social Mediaétudes en polonais
Menedżer HRétudes en polonais
Nowe trendy w turystyceétudes en polonais
Przywództwo w biznesieétudes en polonais
Rachunkowość i audytétudes en polonais
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieétudes en polonais
Zarządzanie działalnością innowacyjnąétudes en polonais
Zarządzanie międzynarodoweétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie publiczneétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Kryminologia - NOWOŚĆétudes en polonais

MBAplus »
Executive Master of Business Administration études en polonais

Autres programmesplus »
Psychologie clinique études en polonais
Santé et sécurité au travail études en polonais
Akademia Coachingowego Stylu Zarządzania études en polonais
Asystent rodziny études en polonais
Audyt IT études en polonais
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości études en polonais
Audyt śledczy études en polonais
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa études en polonais
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji études en polonais
Budowanie kompetencji menedżerskich études en polonais
Compliance w organizacji études en polonais
Doradztwo i mentoring międzykulturowy études en polonais
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka. études en polonais
Emisja głosu études en polonais
Inspektor Ochrony Danych (RODO) études en polonais
Kontrola wewnętrzna i audyt études en polonais
Logopedia études en polonais
Media, kultura, sztuka études en polonais
Menedżer Jakości études en polonais
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych études en polonais
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie études en polonais
Nauczanie zdalne z elementami metodyki – kluczowe kompetencje nauczyciela études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela études en polonais
Suicydologia études en polonais
Technika z wychowaniem komunikacyjnym études en polonais
Zarządzanie Flotą Samochodową études en polonais
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami études en polonais
Zarządzanie podmiotami leczniczymi études en polonais
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – Kontrola biznesowa études en polonais

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w BełchatowieBełchatów
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w CiechanowieCiechanów

site Web d'université:
www.wsm.warszawa.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy