Présentation de l'université
Varsovie (Warszawa), Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja i finanse samorządoweétudes en polonais
Administracja skarbowaétudes en polonais
Inspektor ochrony danych osobowychétudes en polonais
Zamówienia publiczneétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Analiza ekonomiczno-prawnaétudes en polonais
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Gospodarowanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Comptabilitéétudes en polonais
Bankowość i innowacje finansoweétudes en polonais
Controlling i audyt w przedsiębiorstwieétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Kadry i płaceétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
HR biznes partnerétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Menedżer BHPétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Asystent osoby starszej i osoby niepełnosprawnejétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciowąétudes en polonais
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społecznaétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Dietetyka i turystyka zdrowotnaétudes en polonais
Hotelarstwo i gastronomiaétudes en polonais
Obsługa ruchu lotniczegoétudes en polonais
SPA i wellnessétudes en polonais
Turystyka i międzynarodowaétudes en polonais
Zarządzanie biznesem turystycznymétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Coaching i doradztwo zawodoweétudes en polonais
Psychologia menedżera i organizacjiétudes en polonais
Psychologia negocjacji i mediacjiétudes en polonais
Psychologia reklamy i sprzedażyétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Administrator baz danychétudes en polonais
Bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
IT biznes partnerétudes en polonais
Multimedia i grafika komputerowaétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
SAP – wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwachétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Centra logistyczne i strefy wolnocłoweétudes en polonais
Logistyka i spedycja międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka małych i średnich przedsiębiorstwétudes en polonais
Logistyka portów lotniczychétudes en polonais
Logistyka służb ratowniczych i imprez masowychétudes en polonais
Logistyka systemu gospodarki odpadamiétudes en polonais
Zarządzanie procesami i projektami logistycznymiétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administracja i finanse samorządoweétudes en polonais
Administracja w wymiarze sprawiedliwościétudes en polonais
Inspektor ochrony danych osobowychétudes en polonais
Systemy finansowania projektów unijnychétudes en polonais
Zamówienia publiczneétudes en polonais
Zarządzanie w administracji publicznejétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Gospodarowanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Menedżer hotelarstwaétudes en polonais
Narzędzia IT do analiz projektów biznesowychétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Andragogika z doradztwem personalno-wychowawczymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąétudes en polonais
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

Autres programmesplus »
Comptabilité études en polonais
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Akademia menedżera études en polonais
Akademia trenera études en polonais
Analityk biznesowy études en polonais
Aplikacje internetowe i mobilne études en polonais
Aplikacje internetowe i mobilne - online études en polonais
BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi études en polonais
Coaching études en polonais
Controlling i audyt wewnętrzny études en polonais
Doradztwo zawodowe i edukacyjne études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dla pedagogów specjalnych études en polonais
HR biznes partner études en polonais
Informatyka – dla przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych études en polonais
Innowacyjny e-marketing études en polonais
Inspektor Ochrony Danych - prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji études en polonais
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w ABAP études en polonais
Lean management études en polonais
Logopedia études en polonais
Matematyka – dla przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych études en polonais
Menedżer w BHP études en polonais
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego études en polonais
Nowe prawo zamówień publicznych études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) études en polonais
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych études en polonais
Psychologia zarządzania études en polonais
SAP - zintegrowane systemy informatyczne études en polonais
Studia menedżerskie études en polonais
Tester oprogramowania études en polonais
Wycena nieruchomości études en polonais
Zarządzanie jakością études en polonais
Zarządzanie projektem: Akademia Project Managera études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi: kadry i płace études en polonais

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
site Web d'université: www.wsb.pl/warszawa

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy