Varsovie (Warszawa), Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

type de l'université: économie
statut d'université: privées

Contact:

ul. Łabiszyńska 25
Targówek
03-204 Warszawa
tel. 22 256 23 00

Biuro Rekrutacji studiów I, II stopnia
Tel.: 22 256 23 04
E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Tel.: 22 256 23 17
E-mail: dsp@wsb.warszawa.pl

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Exécution de projetétudes en anglais
Marketing and Salesétudes en anglais
Tourism and Recreationétudes en anglais
Ecotourismétudes en anglais
International Tourismétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja celno-skarbowaétudes en polonais
Administracja i finanse samorządoweétudes en polonais
Administracja skarbowaétudes en polonais
Prawo w biznesie i administracjiétudes en polonais
Zamówienia publiczneétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Comptabilitéétudes en polonais
Bankowość i innowacje finansoweétudes en polonais
Doradca finansowo-inwestycyjnyétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Kadry i płaceétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Exécution de projetétudes en anglais
Marketing and Salesétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing i social mediaétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Zarządzanie nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zespołem zdalnymétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Santé et sécurité au travailétudes en polonais
Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Funkcjonariusz służb mundurowychétudes en polonais
Kryminologia i kryminalistykaétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Dietetyka i turystyka zdrowotnaétudes en polonais
Ekoturystyka i zrównoważony rozwójétudes en polonais
Hotelarstwo i gastronomiaétudes en polonais
Obsługa ruchu lotniczegoétudes en polonais
Turystyka międzynarodowa i pilot wycieczekétudes en polonais
Zarządzanie biznesem turystycznymétudes en polonais
Język angielski w biznesieétudes en polonais
Business English with German – angielski biznesu z niemieckimétudes en polonais
Business English with Spanish / Angielski biznesowy z hiszpańskimétudes en polonais
Translation in business management – tłumaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwemétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Content marketing – tworzenie treści marketingowychétudes en polonais
Customer care – zarządzanie relacjami z klientemétudes en polonais
E-marketingétudes en polonais
Innowacyjny w sprzedaży i obsłudze klientaétudes en polonais
Public relations i nowoczesna komunikacjaétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Prawo i finanseétudes en polonais
Prawo i HRétudes en polonais
Prawo i zarządzanieétudes en polonais
Prawo w nowych technologiachétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Psychologia marketingu i nowych mediówétudes en polonais
Psychologia menedżera i organizacjiétudes en polonais
Psychologia negocjacji i mediacjiétudes en polonais
Psychologia pozytywna w organizacjiétudes en polonais
Psychologia reklamy i sprzedażyétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en anglais
Graphic Designétudes en anglais
Programmingétudes en anglais
Informatiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
Front-end developerétudes en polonais
Multimedia i grafika komputerowaétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Programowanie gierétudes en polonais
User Experience – projektowanie aplikacjiétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Inteligentne systemy transportoweétudes en polonais
Logistyka międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka w e-commerceétudes en polonais
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachétudes en polonais
Transport, spedycja, magazynowanieétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Économieétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
Gestionétudes en anglais
Digital Marketingétudes en anglais
E-businessétudes en anglais
Marketing and Salesétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administracja i finanse samorządoweétudes en polonais
Inspektor ochrony danychétudes en polonais
Zarządzanie kryzysowe w administracjiétudes en polonais
Zarządzanie w administracji publicznejétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Ekonomia transportu i logistykiétudes en polonais
Gospodarka finansowa i rachunkowośćétudes en polonais
Inwestycje kapitałoweétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Banqueétudes en polonais
Analityk runku finansowegoétudes en polonais
Finanse i podatki w przedsiębiorstwieétudes en polonais
Rachunkowość i audyt finansowyétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Affaires internationalesétudes en anglais
Digital Marketingétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
E-biznesétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie marketingoweétudes en polonais
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie projektem – junior project managerétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w ITétudes en polonais
Zarządzanie w transporcie i w logistyceétudes en polonais
Zarządzanie w turystyceétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
HR Business Partner i rozwój biznesuétudes en polonais
Psychologia sprzedażyétudes en polonais
Trener biznesuétudes en polonais

MBAplus »
Master of Business Administration études en polonais

Autres programmesplus »
Éducation surveillée études en polonaisétudes en ligne
Formation aux bibliothèques études en polonaisétudes en ligne
Protection de l'environnement études en polonaisétudes en ligne
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami études en polonaisétudes en ligne
Agile i scrum. Zwinne zarządzanie projektami études en polonaisétudes en ligne
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji études en polonaisétudes en ligne
Akademia menedżera études en polonais
Akademia project managera études en polonaisétudes en ligne
Akademia przywództwa kobiet études en polonaisétudes en ligne
Akademia trenera études en polonais
Analityk biznesowy études en polonais
Analityk finansowy études en polonaisétudes en ligne
Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej études en polonaisétudes en ligne
Assessor Przemysłu 4.0 études en polonaisétudes en ligne
Automatyzacja pracy (RPA) na macOS études en polonaisétudes en ligne
Big Data. Inżynieria danych études en polonais
BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi études en polonais
Branding i Content Marketing études en polonaisétudes en ligne
Controlling w biznesie études en polonaisétudes en ligne
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy études en polonaisétudes en ligne
Customer Experience Management études en polonaisétudes en ligne
Cyberbezpieczeństwo chmury obliczeniowej études en polonais
Doradca finansowy études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i coaching kariery études en polonais
Dydaktyka języków obcych études en polonaisétudes en ligne
E-commerce études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja włączająca études en polonaisétudes en ligne
Employer Branding études en polonaisétudes en ligne
Etyka dla nauczycieli études en polonaisétudes en ligne
Etyka i filozofia dla nauczycieli études en polonaisétudes en ligne
Headhunter études en polonaisétudes en ligne
HR biznes partner études en polonais
Inspektor ochrony danych - prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji études en polonais
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych études en polonaisétudes en ligne
Integracja sensoryczna études en polonaisétudes en ligne
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP études en polonaisétudes en ligne
Kadry i płace études en polonais
Konsultant rozwiązań Microsoft Power Platform études en polonaisétudes en ligne
Konsultant rozwoju organizacji études en polonais
Lider ukierunkowany na przyszłość études en polonais
Logopedia dla nauczycieli études en polonaisétudes en ligne
MacOS - Architektura i wsparcie études en polonaisétudes en ligne
Marketing kultury études en polonaisétudes en ligne
Mediacje sądowe i pozasądowe études en polonais
Mediacje w oświacie études en polonaisétudes en ligne
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing études en polonaisétudes en ligne
Menedżer ds. eksportu études en polonaisétudes en ligne
Menedżer zarządzania zakupami études en polonais
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej études en polonaisétudes en ligne
Nauczanie języka polskiego jako obcego études en polonaisétudes en ligne
Neurobiznes études en polonaisétudes en ligne
Neurodydaktyka études en polonaisétudes en ligne
Neurologopedia études en polonaisétudes en ligne
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonaisétudes en ligne
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) études en polonaisétudes en ligne
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS études en polonaisétudes en ligne
Podatki i doradztwo podatkowe études en polonaisétudes en ligne
Praktyczny marketing internetowy études en polonaisétudes en ligne
Programista aplikacji Java études en polonaisétudes en ligne
Programista Python Developer études en polonaisétudes en ligne
Programowanie urządzeń mobilnych Apple z wykorzystaniem UIKit études en polonaisétudes en ligne
Projektowanie interfejsów graficznych études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów études en polonaisétudes en ligne
Psychodietetyka études en polonais
Psychologia pozytywna: budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów études en polonais
Psychologia reklamy i komunikacji études en polonaisétudes en ligne
Psychologia relacji z uczeniem. Edukacyjna analiza transakcyjna. études en polonaisétudes en ligne
Psychologia zarządzania études en polonais
Psychosomatyka études en polonaisétudes en ligne
Public speaker - akademia wystąpień publicznych études en polonais
Rachunkowość w praktyce études en polonais
SAP - zintegrowane systemy informatyczne études en polonais
SAP S/4 HANA - nowoczesny system ERP études en polonaisétudes en ligne
Social media i influencer marketing études en polonaisétudes en ligne
Socjoterapia études en polonaisétudes en ligne
Specjalista HR études en polonais
Tester oprogramowania études en polonaisétudes en ligne
Transformacja cyfrowa z Salesforce études en polonaisétudes en ligne
Transport i spedycja études en polonaisétudes en ligne
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych études en polonaisétudes en ligne
Wczesne wspomaganie rozwoju études en polonaisétudes en ligne
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami études en polonaisétudes en ligne
Wycena nieruchomości études en polonais
Zaawansowane kompetencje menedżerskie w podmiotach leczniczych études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy études en polonais
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem études en polonais
Zarządzanie flotą samochodową études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości études en polonais
Zarządzanie jakością w branży automotive études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie operacjami w logistyce études en polonais
Zarządzanie relacjami w firmie w oparciu o modele Analizy Transakcyjnej études en polonais
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych études en polonais
Zarządzanie w podmiotach leczniczych études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimi - Menedżer HR études en polonais
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP études en polonaisétudes en ligne
Zmiana i dialog études en polonaisétudes en ligne
Zrównoważony rozwój organizacji études en polonais

Unitésplus »
Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w ŁodziŁódź
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole

site Web d'université:
www.wsb.pl/warszawa

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy