Varsovie (Warszawa), Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

type de l'université: économie
statut d'université: privées

Contact:

ul. Łabiszyńska 25
Targówek
03-204 Warszawa
tel. 22 256 23 00

Biuro Rekrutacji studiów I, II stopnia
Tel.: 538 637 889, 538 639 650, 22 256 23 04
E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Tel.: 22 256 23 17, 880 344 035
E-mail: dsp@wsb.warszawa.pl

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja celno-skarbowaétudes en polonais
Administracja i finanse samorządoweétudes en polonais
Administracja skarbowaétudes en polonais
Prawo w biznesie i administracjiétudes en polonais
Zamówienia publiczneétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Comptabilitéétudes en polonais
Bankowość i innowacje finansoweétudes en polonais
Doradca finansowo–inwestycyjnyétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Kadry i płaceétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Exécution de projetétudes en anglais
Marketing and Salesétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Marketing i social mediaétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Zarządzanie nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Zarządzanie zespołem zdalnymétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Santé et sécurité au travailétudes en polonais
Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Funkcjonariusz służb mundurowychétudes en polonais
Kryminologia i kryminalistykaétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Dietetyka i turystyka zdrowotnaétudes en polonais
Hotelarstwo i gastronomiaétudes en polonais
Obsługa ruchu lotniczegoétudes en polonais
Turystyka międzynarodowa i pilot wycieczekétudes en polonais
Zarządzanie biznesem turystycznymétudes en polonais
Grafika i multimediaétudes en polonais
Fotografia cyfrowa i intermediaétudes en polonais
Interaktywna grafika cyfrowaétudes en polonais
Komunikacja wizualnaétudes en polonais
Język angielski w biznesieétudes en polonais
International business / Biznes międzynarodowyétudes en anglais
Business English with Spanish / Angielski biznesowy z hiszpańskimétudes en polonais
Business translation / Tłumaczenia biznesoweétudes en polonais
English in game design / Angielski w projektowaniu gier komputerowychétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Prawne aspekty nowych technologiiétudes en polonais
Prawo i finanseétudes en polonais
Prawo i HRétudes en polonais
Prawo i mediaétudes en polonais
Prawo i zarządzanieétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Psychologia marketingu i nowych mediówétudes en polonais
Psychologia menedżera i organizacjiétudes en polonais
Psychologia negocjacji i mediacjiétudes en polonais
Psychologia pozytywna w organizacjiétudes en polonais
Psychologia reklamy i sprzedażyétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en anglais
Graphic Designétudes en anglais
Programmingétudes en anglais
Informatiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
Front-end developerétudes en polonais
Multimedia i grafika komputerowaétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Programowanie Gierétudes en polonais
User Experience - projektowanie aplikacjiétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Automatyzacja procesów logistycznychétudes en polonais
Inteligentne systemy transportoweétudes en polonais
Logistyka w e-commerceétudes en polonais
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachétudes en polonais
Transport, spedycja, magazynowanieétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Économieétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
Digital Marketingétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administracja i finanse samorządoweétudes en polonais
Inspektor ochrony danych osobowych - specjalność dofinansowana z EFSétudes en polonais
Zarządzanie kryzysowe w administracjiétudes en polonais
Zarządzanie w administracji publicznej - specjalność dofinansowana z EFSétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Ekonomia dla menedżerów - specjalność dofinansowana z EFSétudes en polonais
Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznegoétudes en polonais
Ekonomika transportu i logistykiétudes en polonais
Gospodarka finansowa i rachunkowość - specjalność dofinansowana z EFSétudes en polonais
Gospodarowanie kapitałem ludzkim - specjalność dofinansowana z EFSétudes en polonais
Marketing i sprzedaż - specjalność dofinansowana z EFSétudes en polonais
Rachunkowość i controling - specjalność dofinansowana z EFSétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem - specjalność dofinansowana z EFSétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Banqueétudes en polonais
Analityk rynku finansowegoétudes en polonais
Audyt podatkowy i finansowyétudes en polonais
Finanse i podatkiétudes en polonais
Gospodarka finansowa i rachunkowośćétudes en polonais
Rachunkowość i controlingétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion d'entrepriseétudes en polonaisétudes en ligne
Digital marketingétudes en polonaisétudes en ligne
International Businessétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing i sprzedażétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie marketingoweétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektamiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektem – junior project managerétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonaisétudes en ligne
Pédagogieétudes en polonais
Andragogika z doradztwem personalno-zawodowymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Psychologia organizacji i pracyétudes en polonais
Psychologia rozwoju biznesuétudes en polonais
Psychologia sprzedażyétudes en polonais
Trener biznesuétudes en polonais

MBAplus »
Master of Business Administration études en polonais

Autres programmesplus »
Analyse financière études en polonaisétudes en ligne
Comptabilité études en polonais
Exécution de projet études en polonais
Adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej études en polonaisétudes en ligne
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami études en polonaisétudes en ligne
Agile i scrum. Zwinne zarządzanie projektami études en polonaisétudes en ligne
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomicznego études en polonais
Akademia coachingu études en polonais
Akademia liderek biznesu études en polonais
Akademia menedżera études en polonais
Akademia przywództwa études en polonais
Akademia trenera biznesu études en polonais
Analityk biznesowy études en polonais
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych études en polonaisétudes en ligne
BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi études en polonais
Controlling études en polonais
Cyberbezpieczeństwo chmury obliczeniowej études en polonais
Dietoterapia i poradnictwo żywieniowe z elementami psychodietetyki études en polonais
Doradztwo zawodowe i coaching kariery études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Employer Branding études en polonaisétudes en ligne
Headhunter études en polonaisétudes en ligne
HR biznes partner études en polonais
Inspektor Ochrony Danych - prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji études en polonais
Inspektor Ochrony Danych dla zaawansowanych études en polonais
Inteligencja emocjonalna w administracji i biznesie études en polonais
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w ABAP études en polonais
Kadry i płace études en polonais
Konsultant rozwiązań Microsoft Power Platform études en polonais
Marketing kultury études en polonaisétudes en ligne
Mediacje sądowe i pozasądowe études en polonais
Menadżer ds. eksportu études en polonaisétudes en ligne
Menedżer CSR études en polonaisétudes en ligne
Menedżer w BHP études en polonais
Menedżer zarządzania zakupami études en polonais
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie études en polonais
Nowe prawo zamówień publicznych études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS études en polonaisétudes en ligne
Podatki i doradztwo podatkowe études en polonaisétudes en ligne
Praktyczny marketing internetowy études en polonaisétudes en ligne
Programowanie aplikacji Java études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych études en polonais
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej études en polonais
Psychologia Pozytywna: budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów études en polonais
Psychologia reklamy i komunikacji études en polonaisétudes en ligne
Psychologia zarządzania études en polonais
Public speaker - akademia wystąpień publicznych études en polonais
SAP - zintegrowane systemy informatyczne études en polonais
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERP études en polonaisétudes en ligne
Studia menedżerskie études en polonais
Tester oprogramowania études en polonais
Transport i spedycja études en polonaisétudes en ligne
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych études en polonaisétudes en ligne
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami études en polonaisétudes en ligne
Wycena nieruchomości études en polonais
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem études en polonais
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości études en polonais
Zarządzanie operacyjne w logistyce études en polonais
Zarządzanie pracą zdalną études en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w podmiotach leczniczych études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais
Zwinne zarządzanie usługami études en polonaisétudes en ligne

Unitésplus »
Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole

Zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!
Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, dlatego na nasze studia możesz bez problemu zapisać się w pełni ONLINE. Aby zostać studentem WSB w Warszawie wystarczy wykonać 5 prostych kroków – sprawdź.


O uczelni:

Czas na studia, czas na pracę, czas na życie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie należy do grupy WSB – największej grupy prywatnych uczelni wyższych w Polsce, która od 25 lat pokazuje, że łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym jest możliwe. Działamy w myśl idei work-life balance.

W naszej ofercie znajdziesz studia I i II stopnia (ścieżka tradycyjna i ze studiami podyplomowymi) i studia podyplomowe.

Więcej informacji na: wsb.pl/warszawa/

Nasze studia przygotowaliśmy przede wszystkim dla osób łączących naukę i pracę. Dlatego zajęcia masz tylko w soboty i niedziele, średnio w co drugi weekend, jeśli jesteś studentem studiów niestacjonarnych, lub przez 3-4 dni w tygodniu, jeśli studiujesz w trybie stacjonarnym. Staramy się również, żeby Twój plan miał jak najmniej okienek. To, czego się uczysz, przydaje się w pracy.

Ofertę kierunków i specjalności tworzymy na podstawie potrzeb rynku pracy, a programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. Część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem case studies i ma formę warsztatową – rozwiązujesz w ich trakcie realne problemy występujące w firmach. W ten sposób zdobywasz kwalifikacje, których będą wymagać od Ciebie przyszli pracodawcy. Posiadamy wielu partnerów biznesowych. Dzięki tej współpracy masz okazję zweryfikować swoją wiedzę w praktyce. Dla naszych partnerów, to z kolei okazja do zdobycia bardzo dobrych pracowników.

Czekamy na Ciebie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie!

site Web d'université:
www.wsb.pl/warszawa

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy