Varsovie (Warszawa), Pologne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Économieétudes en anglaisétudes en ligne
Economics of the Enterprise (I)études en anglais
Economics of the New Silk Roadétudes en anglais
International Business (I)études en anglaisétudes en ligne
Exécution de projetétudes en anglaisétudes en ligne
Gestionétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en anglais
Human Resources Managementétudes en anglais
Marketing and Salesétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Global, Regional and Civilization Studiesétudes en anglais
International Business Relations Iétudes en anglais
National and International Securityétudes en anglais
English Studiesétudes en anglais
Anglophone Culture and Literature: Global Context and Heritageétudes en anglais
Multicultural Business & Media Studiesétudes en anglais
Translation Studiesétudes en anglais
Finances and Accountingétudes en anglaisétudes en ligne
Accounting and Finance Accaétudes en anglaisétudes en ligne
Accounting and Financial Reportingétudes en anglaisétudes en ligne
Banking and Financial Servicesétudes en anglaisétudes en ligne
Graphic Designétudes en anglais
Artistic Graphic Designétudes en anglais
Media Artétudes en anglais
Journalism and social communicationétudes en anglais
Business Journalismétudes en anglais
Social Media Journalismétudes en anglais
Économieétudes en polonaisétudes en ligne
Biznes międzynarodowy Iétudes en polonaisétudes en ligne
Ekonomia przedsiębiorstwa Iétudes en polonais
Ekonomika Nowego Szlaku Jedwabnegoétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing i sprzedażétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie biznesemétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektami w organizacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonaisétudes en ligne
Graphiqueétudes en polonais
Grafika artystycznaétudes en polonais
Grafika dla biznesuétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Kultura i literatura krajów anglojęzycznychétudes en polonais
Medioznawstwo i biznes międzynarodowyétudes en polonais
Translatorykaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodoweétudes en polonaisétudes en ligne
Komunikowanie międzynarodoweétudes en polonaisétudes en ligne
Międzynarodowe relacje biznesowe Iétudes en polonais
Studia globalne, regionalne i cywilizacyjneétudes en polonais
Zarządzanie kryzysem w środowisku międzynarodowymétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo biznesoweétudes en polonais
Dziennikarstwo mediów społecznościowychétudes en polonais
Filologia hiszpańskaétudes en polonais
Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCAétudes en polonaisétudes en ligne
Analityk rynku finansowegoétudes en polonais
Bankowość i usługi finansoweétudes en polonais
Przedsiębiorczośćétudes en polonais
Rachunkowość i finanseétudes en polonaisétudes en ligne
Rachunkowość i finanse ACCAétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Architectureétudes en anglais
Computer Engineeringétudes en anglais
Computer Games Engineeringétudes en anglais
Computer Networks Engineeringétudes en anglais
Database Engineeringétudes en anglais
Development Engineering and Software Maintenanceétudes en anglais
Information System Engineeringétudes en anglais
It Business Applications Engineeringétudes en anglais
It Security Engineeringétudes en anglais
Web Technologies Engineeringétudes en anglais
Architectureétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Inżynieria baz danychétudes en polonais
Inżynieria bezpieczeństwa systemów ITétudes en polonais
Inżynieria gier komputerowychétudes en polonais
Inżynieria rozwoju i utrzymanie (pielęgnacja) oprogramowaniaétudes en polonais
Inżynieria sieci komputerowychétudes en polonais
Inżynieria systemów informatycznychétudes en polonais
Inżynieria technologii internetowychétudes en polonais
Inżynieria zastosowań informatyki i biznesieétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Économieétudes en anglais
Corporate Economics IIétudes en anglais
International Business IIétudes en anglais
International Economyétudes en anglais
Gestionétudes en anglaisétudes en ligne
International Company Managementétudes en anglaisétudes en ligne
International E-Business Project Managementétudes en anglaisétudes en ligne
International Human Resources Managementétudes en anglaisétudes en ligne
International Marketing Managementétudes en anglaisétudes en ligne
Relations internationalesétudes en anglais
International Business Relations IIétudes en anglais
International Organisations and Global Policyétudes en anglais
Strategic Studiesétudes en anglais
Energy Managementétudes en anglais
English Studiesétudes en anglais
Cultural and Literary Studiesétudes en anglais
Translation Studiesétudes en anglais
Finances and Accountingétudes en anglais
Banking And Private Wealthétudes en anglais
Financial Analystétudes en anglais
Internal Auditétudes en anglais
Investment Consultingétudes en anglais
Tax Advisory Services and Tax Inspectionétudes en anglais
Économieétudes en polonais
Économie internationaleétudes en polonais
Biznes międzynarodowy IIétudes en polonais
Ekonomia przedsiębiorstwa IIétudes en polonais
Financeétudes en polonaisétudes en ligne
Comptabilitéétudes en polonaisétudes en ligne
Analityk finansowyétudes en polonais
Audyt wewnętrznyétudes en polonaisétudes en ligne
Bankowość i Private Wealthétudes en polonais
Doradztwo inwestycyjneétudes en polonais
Doradztwo podatkowe i kontrola podatkowaétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowymétudes en polonais
Zarządzanie projektem e-biznesowym w środowisku międzynarodowymétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowymétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowymétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika artystycznaétudes en polonais
Grafika dla biznesuétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Projektowanie i zastosowania aplikacji mobilnychétudes en polonais
Projektowanie i zastosowania sieci bezprzewodowychétudes en polonais
Technologie informatyczne zapewnienia cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemówétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Specjalizacja kulturoznawcza i literaturoznawczaétudes en polonais
Specjalizacja tłumaczeniowaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzmétudes en polonaisétudes en ligne
Międzynarodowe relacje biznesowe IIétudes en polonaisétudes en ligne
Studia transatlantyckieétudes en polonaisétudes en ligne
Filologia hiszpańskaétudes en polonais

Doctoratplus »
Ekonomia i finanse études en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en polonais

Double diplômeplus »
BA in Computer Engineering (Vistula) oraz BA in Information Technology (Centria University)
BA in Management, Enterprise Management Specialisation (Vistula) oraz BA in Business Management (Centria University)

Autres programmesplus »
Administrowanie funduszami europejskimi études en polonais
Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce études en polonais
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu kariery études en polonais
Finanse i rachunkowość – z akredytacją ACCA études en polonais
Komunikacja techniczna études en polonais
Menedżer transportu drogowego études en polonais
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego études en polonais
Metodyka nauczania języków obcych études en polonais
RODO w przedsiębiorstwie transportowym études en polonais
Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń études en polonais
Testowanie oprogramowania études en polonais
Tłumaczenia Specjalistyczne études en polonais

Unitésplus »
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny Filia Pułtusk
Wydział Sztuki, Techniki i Komunikacji

site Web d'université: www.vistula.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy