Varsovie (Warszawa), Pologne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Économieétudes en anglaisétudes en ligne
Economics of the Enterprise Iétudes en anglaisétudes en ligne
Economics of the New Silk Roadétudes en anglaisétudes en ligne
International Business Iétudes en anglaisétudes en ligne
Exécution de projetétudes en anglais
Gestionétudes en anglaisétudes en ligne
Gestion d'entrepriseétudes en anglaisétudes en ligne
Human Resources Managementétudes en anglaisétudes en ligne
Marketing and Salesétudes en anglaisétudes en ligne
Project Management in an Organisationétudes en anglaisétudes en ligne
Relations internationalesétudes en anglaisétudes en ligne
Global, Regional and Civilization Studiesétudes en anglaisétudes en ligne
International Business Relations Iétudes en anglaisétudes en ligne
National and International Securityétudes en anglaisétudes en ligne
English Studiesétudes en anglais
Anglophone Literature and Culture in the Global Contextétudes en anglais
Multicultural Business and Media Studiesétudes en anglais
Translation Studiesétudes en anglais
Finance and Accounting with ACCAétudes en anglaisétudes en ligne
Accounting and Finance ACCAétudes en anglaisétudes en ligne
Accounting and Financial Reportingétudes en anglaisétudes en ligne
Banking and Financial Servicesétudes en anglaisétudes en ligne
Entrepreneurshipétudes en anglaisétudes en ligne
Financial Marketing Analystétudes en anglaisétudes en ligne
Graphic Designétudes en anglais
Artistic Graphicsétudes en anglais
Graphics for Businessétudes en anglais
Journalism and social communicationétudes en anglais
Business Journalismétudes en anglais
Social Media Journalismétudes en anglais
Économieétudes en polonaisétudes en ligne
Biznes E-commerceétudes en polonais
Biznes międzynarodowy Iétudes en polonaisétudes en ligne
Ekonomia przedsiębiorstwa Iétudes en polonais
Ekonomika Nowego Szlaku Jedwabnegoétudes en polonais
Ekonomika transportu i logistykiétudes en polonais
Zielona Gospodarka/ Green Economyétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing i sprzedażétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie biznesemétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w biznesieétudes en polonais
Zarządzanie projektami w organizacjiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonaisétudes en ligne
Graphiqueétudes en polonais
Grafika artystycznaétudes en polonais
Grafika dla biznesuétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodoweétudes en polonaisétudes en ligne
Komunikowanie międzynarodoweétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kryzysem w środowisku międzynarodowymétudes en polonaisétudes en ligne
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo biznesoweétudes en polonais
Dziennikarstwo mediów społecznościowychétudes en polonais
Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCAétudes en polonaisétudes en ligne
Analityk rynku finansowegoétudes en polonais
Bankowość i usługi finansoweétudes en polonais
Przedsiębiorczośćétudes en polonais
Rachunkowość i finanseétudes en polonaisétudes en ligne
Rachunkowość i finanse ACCAétudes en polonaisétudes en ligne

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Architectureétudes en anglais
Computer Engineeringétudes en anglais
Cybersecurity and Computer Networks Engineeringétudes en anglais
Database Engineeringétudes en anglais
Information Systems Engineeringétudes en anglais
Web Technologies Engineeringétudes en anglais
Architectureétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Inżynieria baz danychétudes en polonais
Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowychétudes en polonais
Inżynieria systemów informatycznychétudes en polonais
Inżynieria technologii internetowychétudes en polonais
Inżynieria tworzenia gier komputerowychétudes en polonais
Sztuczna inteligencja i jej zastosowania w inżynieriiétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Économieétudes en anglais
Corporate Economics IIétudes en anglais
International Business IIétudes en anglais
International Economyétudes en anglais
Gestionétudes en anglaisétudes en ligne
Business Administration in an International Environmentétudes en anglaisétudes en ligne
E-business Project Management in an International Environmentétudes en anglaisétudes en ligne
Human Resources Management in an International Environmentétudes en anglaisétudes en ligne
Marketing Management in an International Environmentétudes en anglaisétudes en ligne
Relations internationalesétudes en anglaisétudes en ligne
International Business Relations IIétudes en anglaisétudes en ligne
International Organisations and Global Policyétudes en anglaisétudes en ligne
Strategic Studiesétudes en anglaisétudes en ligne
Computer Engineeringétudes en anglais
Cybersecurity and Reliability of Information and Industrial Systemsétudes en anglais
Design and Application of Mobile Applicationsétudes en anglais
Design and Application of Wireless Networksétudes en anglais
Energy Managementétudes en anglais
English Studiesétudes en anglais
Literature, Culture and Media Studiesétudes en anglais
Translation Studiesétudes en anglais
Finance and Accountingétudes en anglaisétudes en ligne
Banking and Financial Services 2études en anglaisétudes en ligne
Financial Analystétudes en anglaisétudes en ligne
Internal Auditétudes en anglaisétudes en ligne
Tax Advisory Services and Tax Inspectionétudes en anglaisétudes en ligne
Économieétudes en polonais
Biznes międzynarodowy IIétudes en polonais
Ekonomia miedzynarodowaétudes en polonais
Ekonomia przedsiębiorstwa IIétudes en polonais
Financeétudes en polonaisétudes en ligne
Comptabilitéétudes en polonaisétudes en ligne
Analityk finansowyétudes en polonaisétudes en ligne
Audyt wewnętrznyétudes en polonaisétudes en ligne
Bankowość i usługi finansowe 2études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo podatkowe i kontrola podatkowaétudes en polonaisétudes en ligne
Rachunkowość i finanse ACCAétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą w firmach południowokoreańskichétudes en anglais
Zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowymétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektem e-biznesowym w środowisku międzynarodowymétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowymétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowymétudes en polonaisétudes en ligne
Informatiqueétudes en polonais
Analiza i inżynieria danychétudes en polonais
Projektowanie i zastosowania aplikacji mobilnychétudes en polonais
Projektowanie i zastosowanie sieci bezprzewodowychétudes en polonais
Technologie informatyczne zapewnienia cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemówétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzmétudes en polonaisétudes en ligne
Międzynarodowe relacje biznesowe IIétudes en polonaisétudes en ligne
Studia transatlantyckieétudes en polonaisétudes en ligne

Doctoratplus »
Histoire études en polonais
Nauki o polityce i administracji études en polonais

Double diplômeplus »
BA in Computer Engineering (Vistula) oraz BA in Information Technology (Centria University)
BA in Management, Enterprise Management Specialisation (Vistula) oraz BA in Business Management (Centria University)

Autres programmesplus »
Full-Stack Data Science Program études en anglais
Administrowanie funduszami europejskimi études en polonais
Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce études en polonais
Finanse i rachunkowość - z akredytacją ACCA études en polonais
Komunikacja techniczna études en polonais
Menedżer transportu drogowego études en polonais
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego études en polonais
Metodyka nauczania języków obcych études en polonais
Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń études en polonais
Testowanie oprogramowania études en polonais
Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski études en polonais
Educational Advancement Program études en turc
Information Technology Education études en turc
Information Technology Techniques études en turc
Information Technology with Mathematics études en turc
Mathematics Education études en turc

Unitésplus »
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Sztuki, Techniki i Komunikacji

Autres centres éducatifs
Akademia im. Aleksandra Gieysztora - filia AFiB VistulaPułtusk
Olsztyńska Szkoła WyższaOlsztyn
Olsztyńska Szkoła Wyższa - Filia w KętrzynieKętrzyn
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaVarsovie (Warszawa)
Wyższa Szkoła Handlowa we WrocławiuWrocław

site Web d'université:
www.vistula.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy