Varsovie (Warszawa), Pologne

Collegium Civitas w Warszawie

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

Contact:

Pałac Kultury i Nauki
XII piętro, pokój 1210
plac Defilad 1,
00-901 Warszawa
tel. 22 656 71 89
tel. 22 656 71 87
rekrutacja@civitas.edu.pl

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en anglais
Data Analytics, Big Data and Codingétudes en anglais
Digital Marketingétudes en anglais
International Business Managementétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
English Studiesétudes en anglais
International Business and Marketingétudes en anglais
Media, Diplomacy and International Negotationsétudes en anglais
Sociologieétudes en anglais
Sociologieétudes en anglais
Multimedia Communicationétudes en anglais
Public Relations, Marketing, New Mediaétudes en anglais
Journalism and New Mediaétudes en anglais
New Media and Journalismétudes en anglais
Gestionétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Affaires internationalesétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Gestionétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Digital Marketingétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Gestionétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Analityka danych, big data i kodowanieétudes en polonais
Digital marketingétudes en polonais
Manager HRétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczneétudes en polonais
Biznes i marketing międzynarodowyétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowejétudes en polonais
Marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowychétudes en polonais
Studia azjatyckie i orientalneétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Relations internationalesétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Biznes i marketing międzynarodowyétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowejétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Sociologieétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Sociologieétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Marketing, reklama i nowe mediaétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Sociologieétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Analityka i design internetowyétudes en polonais
Marketing, reklama i nowe mediaétudes en polonais
Psychologia społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo i nowe mediaétudes en polonais
Komunikacja multimedialna. Twórcy internetowi, social media i wideo w sieciétudes en polonais
Nowe media i dziennikarstwoétudes en polonais
Dziennikarstwo i nowe mediaétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Nowe media i dziennikarstwoétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Project and Process Managementétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Civil Society and Media Diplomacyétudes en anglais
International Business and Negotiationsétudes en anglais
International History and Security Studiesétudes en anglais
International Security Studiesétudes en anglais
Strategic Peace and Conflict Studiesétudes en anglais
Sociologieétudes en anglais
Sociologieétudes en anglais
Digital Society: Transformation and Researchétudes en anglais
Media and Diversity Studiesétudes en anglais
Social Media Management and Digital Commerceétudes en anglais
Gestionétudes en polonais
Zarządzanie komunikacją i design thinkingétudes en polonais
Zarządzanie projektami i procesamiétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Sécurité internationaleétudes en polonais
Biznes i gospodarka Azjiétudes en polonais
Biznes międzynarodowy i negocjacjeétudes en polonais
Komunikacja zintegrowana w stosunkach międzynarodowych – rekalma, public relations, brandingétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Relations internationalesétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Sécurité internationaleétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Biznes międzynarodowy i negocjacjeétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Sociologieétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Sociologieétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Marketing ideiétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Nowe mediaétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Społeczeństwo cyfrowe – badania i innowacjeétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Sociologieétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Komunikacja w promocji zdrowiaétudes en polonais
Komunikacja zintegrowana – reklama, public relations, brandingétudes en polonais
Kultura orgnizacji i zarządzanie zmianąétudes en polonais
Marketing ideiétudes en polonais
Nowe mediaétudes en polonais
Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzykaétudes en polonais

Doctoratplus »
Nauki socjologiczne études en polonais

MBAplus »
MBA General Management études en anglaisétudes en ligne
Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną études en polonais

Double diplômeplus »
Anglia Ruskin University, UK
Suleyman Demirel University, Kazachstan
West Virginia University, USA

Autres programmesplus »
Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem études en polonais
Coaching zdrowia études en polonais
Cyberbezpieczeństwo études en polonais
Doradztwo zawodowe i coaching kariery études en polonais
Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia, sztuka études en polonais
Green Accademy études en polonais
Historia sztuki. Interpretacje études en polonais
Idee XX wieku. Szkoła Filozoficzna Tadeusza Gadacza études en polonais
Komercjalizacja projektów w kulturze études en polonais
Life Coaching études en polonais
Life Coaching Start Up études en polonais
Manager CSR études en polonais
Muzyka i media études en polonais
Neuromanagement études en polonais
Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga études en polonais
Skuteczny Inspektor Ochrony Danych études en polonais
Studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas w zakresie socjologii lub nauk o polityce études en polonais
Studia podyplomowe liderów oświaty études en polonais
Studium Kreatywnego Pisania études en polonais
Sztuka współczesna. Wiedza i rynek études en polonais
Teoria i praktyka sommelierska études en polonais
Terroryzm i zagrożenia hybrydowe études en polonais
Train the Trainer Porozumienie bez Przemocy études en polonais
Zarządzanie firmą w czasie pandemii études en polonais
Zarządzanie potencjałem pracowników w organizacjach XXI wieku études en polonais
Zarządzanie prywatną placówką medyczną études en polonais
Zarządzanie zespołami hybrydowymi études en polonais

site Web d'université:
www.civitas.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy