Arad, Roumanie

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

Contact:

B-dul Revoluţiei, nr. 77,
310130 Arad, România
P. O. BOX 2/158 AR
Tel. +40-257-283010

premier cycle - licence
Études
Administrarea afacerilorétudes en roumain
Arte vizualeétudes en roumain
Asistenţă socialăétudes en roumain
Contabilitate şi informatică de gestiuneétudes en roumain
Economia comerţului, turismului şi serviciilorétudes en roumain
Educaţie fizică şi sportétudes en roumain
Finanţe şi bănciétudes en roumain
Informaticăétudes en roumain
Ing. produselor alimentareétudes en roumain
Ingineria mediuluiétudes en roumain
Inginerie şi managementétudes en roumain
Limbă şi literaturăétudes en roumain
Managementétudes en roumain
Marketingétudes en roumain
Matematicăétudes en roumain
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarétudes en roumain
Psihologieétudes en roumain
Psihopedagogie specialăétudes en roumain
Şt. ale comunicăriiétudes en roumain
Ştiinţe administrativeétudes en roumain
Teologieétudes en roumain

deuxième cycle - master
Études
Administrarea afacerilor în comerț și turismétudes en roumain
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderiiétudes en roumain
Analiză economică, evaluare de active şi afaceriétudes en roumain
Buget public, pieţe financiare şi bănciétudes en roumain
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economieétudes en roumain
Ing. produselor alimentareétudes en roumain
Ingineria mediuluiétudes en roumain
Limbă şi literaturăétudes en roumain
Management şi finanţare în administraţia publicăétudes en roumain
Ştiinţe administrativeétudes en roumain
Strategii și politici de managementétudes en roumain
Teologieétudes en roumain

Doctoratplus »
Teologie études en roumain

Unitésplus »
Facultatea de Design
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala
Facultatea de Ştiinte Economice
Facultatea de Ştiinte Exacte
Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
Facultatea de Teologie
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 7288 de studenţi, 215 cadre didactice şi 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.
Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
• posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
• posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
• cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
• tabere studenţeşti gratuite;
• ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.
site Web d'université:
www.uav.ro

Carte

Privacy Policy