Prešov, Slovaquie

Prešovská univerzita v Prešove

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

Contact:

Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov
Tel: +421(0)51-7563110

premier cycle - licence
Études
Biologieétudes en slovaque
Écologieétudes en slovaque
Éthiqueétudes en slovaque
Gestionétudes en slovaque
Histoireétudes en slovaque
Philosophieétudes en slovaque
Psychologieétudes en slovaque
Science politiqueétudes en slovaque
Théologieétudes en slovaque
Travail socialétudes en slovaque
Andragogikaétudes en slovaque
Angličtina pre interkultúrnu praxétudes en slovaque
Archívnictvoétudes en slovaque
Environmentálny manažmentétudes en slovaque
Estetikaétudes en slovaque
Etika – sociálna prácaétudes en slovaque
Geografia v regionálnom rozvojiétudes en slovaque
Jazykovo-komunikačné štúdiáétudes en slovaque
Katechetikaétudes en slovaque
Katolícka teológiaétudes en slovaque
Masmediálne štúdiáétudes en slovaque
Pedagogika mentálne postihnutýchétudes en slovaque
Predškolská a elementárna pedagogikaétudes en slovaque
Religionistikaétudes en slovaque
Ruský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Slovenský jazyk a literatúraétudes en slovaque
Stredoeurópske štúdiáétudes en slovaque
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvoétudes en slovaque
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovétudes en slovaque

deuxième cycle - master
Études
Biologieétudes en slovaque
Écologieétudes en slovaque
Éthiqueétudes en slovaque
Gestionétudes en slovaque
Histoireétudes en slovaque
Philosophieétudes en slovaque
Psychologieétudes en slovaque
Science politiqueétudes en slovaque
Théologieétudes en slovaque
Travail socialétudes en slovaque
Angličtina pre interkultúrnu praxétudes en slovaque
Archívnictvoétudes en slovaque
Estetikaétudes en slovaque
Etika – sociálna prácaétudes en slovaque
Geografia v regionálnom rozvojiétudes en slovaque
Katolícka teológiaétudes en slovaque
Masmediálne štúdiáétudes en slovaque
Pedagogika mentálne postihnutýchétudes en slovaque
Predškolská pedagogikaétudes en slovaque
Religionistikaétudes en slovaque
Ruský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Slovenský jazyk a literatúraétudes en slovaque
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieétudes en slovaque

Unitésplus »
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Fakulta športu
Fakulta zdravotníckych odborov
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
site Web d'université:
www.unipo.sk

Carte

Privacy Policy