Nitra, Slovaquie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

type de l'université: agricoles
statut d'université: publiques

Contact:

Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: +421 37 641 4111, +421 37 641 5111

premier cycle - licence
Études
Agrarian trade and marketing „Eurus Agromarket”études en anglais
Business Economicsétudes en anglais
European development programmesétudes en anglais
Food safety and controlétudes en anglais
International business with agrarian commoditiesétudes en anglais
Management of crop productionétudes en anglais
Management of development of rural area and rural tourismétudes en anglais
Comptabilitéétudes en slovaque
Développement régionalétudes en slovaque
Technique de productionétudes en slovaque
Agrobiotechnológieétudes en slovaque
Agropotravinárstvoétudes en slovaque
Aplikovaná biológiaétudes en slovaque
Bezpečnosť a kontrola potravínétudes en slovaque
Biotechnika parkových a krajinných úpravétudes en slovaque
Ekomomika a manažment agrosektoruétudes en slovaque
Ekonomika podnikuétudes en slovaque
Environmentálne manažérstvoétudes en slovaque
Európske rozvojové programyétudes en slovaque
Hipológiaétudes en slovaque
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technikeétudes en slovaque
Krajinné inžinierstvoétudes en slovaque
Kvantitatívne metódy v ekonómiiétudes en slovaque
Manažérstvo kvality produkcieétudes en slovaque
Manažment podnikuétudes en slovaque
Manažment rastlinnej výrobyétudes en slovaque
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmuétudes en slovaque
Manažment živočíšnej výrobyétudes en slovaque
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditamiétudes en slovaque
Obchodné podnikanieétudes en slovaque
Poľnohospodárska technikaétudes en slovaque
Poľnohospodárska technika a komerčné činnostiétudes en slovaque
Pozemkové úpravy a geografické informačné systémyétudes en slovaque
Prevádzka dopravných a manipulačných strojovétudes en slovaque
Prevádzková bezpečnosť technikyétudes en slovaque
Špeciálne chovateľstvoétudes en slovaque
Technika pre agroenvironmentétudes en slovaque
Technika pre obnoviteľné zdroje energieétudes en slovaque
Technika spracovania poľnohospodárskych produktovétudes en slovaque
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaétudes en slovaque
Vinárstvoétudes en slovaque
Všeobecné poľnohospodárstvoétudes en slovaque
Výživa ľudíétudes en slovaque
Záhradná a krajinná architektúraétudes en slovaque
Záhradníctvoétudes en slovaque
Zakladanie a údržba športových plôchétudes en slovaque

premier cycle - ingénieur
Études
Agrárny obchod a marketingétudes en slovaque
Agroekológiaétudes en slovaque
Aplikovaná biológiaétudes en slovaque
Bezpečnosť a kontrola potravínétudes en slovaque
Biotechnika parkových a krajinných úpravétudes en slovaque
Biotechnológieétudes en slovaque
Ekonomika podnikuétudes en slovaque
Environmentálne manažérstvoétudes en slovaque
Genetické technológie v agrobiológiiétudes en slovaque
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technikeétudes en slovaque
Krajinné inžinierstvoétudes en slovaque
Kvalita produkcieétudes en slovaque
Kvantitatívne metódy v ekonómiiétudes en slovaque
Manažment rastlinnej výrobyétudes en slovaque
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmuétudes en slovaque
Manažment živočíšnej výrobyétudes en slovaque
Poľnohospodárska technikaétudes en slovaque
Poľnohospodárska technika a komerčné činnostiétudes en slovaque
Prevádzka dopravných strojov a zariadeníétudes en slovaque
Produkcia potravinových zdrojovétudes en slovaque
Špeciálne chovateľské odvetviaétudes en slovaque
Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémovétudes en slovaque
Technika pre bioenergetikuétudes en slovaque
Technológia potravínétudes en slovaque
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaétudes en slovaque
Všeobecné poľnohospodárstvoétudes en slovaque
Výživa a ochrana rastlínétudes en slovaque
Výživa ľudíétudes en slovaque
Výživa zvierat a krmivárstvoétudes en slovaque
Záhradná a krajinná architektúraétudes en slovaque
Záhradníctvoétudes en slovaque

Doctoratplus »
Alimentation études en anglais
Economics and management of agriculture and food industry Landscape and garden architecture études en anglais
General animal production Special animal production études en anglais
General plant production études en anglais
Plant and timber physiology études en anglais
Plant protection Genetics études en anglais
Special plant production Agro-chemistry and plant nutrition études en anglais
Génétique études en slovaque
Nutrition études en slovaque
Agrochémia a výživa rastlín études en slovaque
Biotechnológie études en slovaque
Dopravné stroje a zariadenia études en slovaque
Ekonomika a manažment podniku études en slovaque
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva études en slovaque
Environmentálny manažment études en slovaque
Fyziológia plodín a drevín études en slovaque
Integrovaný rozvoj vidieka études en slovaque
Krajinné inžinierstvo études en slovaque
Kvalita produkcie études en slovaque
Molekulárna biológia études en slovaque
Ochrana rastlín études en slovaque
Špeciálna rastlinná produkcia études en slovaque
Špeciálna živočíšna produkcia études en slovaque
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby études en slovaque
Technológia potravín études en slovaque
Všeobecná rastlinná produkcia études en slovaque
Všeobecná živočíšná produkcia études en slovaque
Záhradná a krajinná architektúra études en slovaque
Záhradníctvo études en slovaque

MBAplus »
MBA „Agribusiness and Commerce“ études en anglais

Unitésplus »
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta
site Web d'université:
www.uniag.sk

Carte

Privacy Policy