Bratislava, Slovaquie

Univerzita Komenského v Bratislave

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

Contact:

Šafárikovo námestie č. 6
818 06 Bratislava, Slovakia
(02) 529 21 594

premier cycle - licence
Études
Manažmentétudes en allemand
Stredoeurópske štúdiáétudes en anglais
Manažmentétudes en français
Editorstvo a vydavateľská praxétudes en hongrois
Archéologieétudes en slovaque
Biologieétudes en slovaque
Chimieétudes en slovaque
Éducation physiqueétudes en slovaque
Ethnologieétudes en slovaque
Géologieétudes en slovaque
Gestionétudes en slovaque
Histoireétudes en slovaque
Mathématiquesétudes en slovaque
Philosophieétudes en slovaque
Psychologieétudes en slovaque
Science politiqueétudes en slovaque
Sociologieétudes en slovaque
Travail socialétudes en slovaque
Andragogikaétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúraétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – fínsky jazyk a kultúraétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúraétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúraétudes en slovaque
Anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúraétudes en slovaque
Aplikovaná ekonómiaétudes en slovaque
Aplikovaná informatikaétudes en slovaque
Archívnictvoétudes en slovaque
Biogeológiaétudes en slovaque
Biomedicínska fyzikaétudes en slovaque
Bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Bulharský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraétudes en slovaque
čínsky jazyk a medzikultúrna komunikáciaétudes en slovaque
Dejiny umeniaétudes en slovaque
Deskriptívna geometriaétudes en slovaque
Ekonomická a finančná matematikaétudes en slovaque
Environmentalistikaétudes en slovaque
Estetikaétudes en slovaque
Európske štúdiáétudes en slovaque
Fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúraétudes en slovaque
Fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúraétudes en slovaque
Fínsky jazyk a kultúra- slovenský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Francúzsky jazyk a kultúraétudes en slovaque
Francúzsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Fyzikaétudes en slovaque
Geografiaétudes en slovaque
Geológia vo využívaní krajinyétudes en slovaque
Holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraétudes en slovaque
Holandský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraétudes en slovaque
Informačné štúdiáétudes en slovaque
Informatikaétudes en slovaque
Katolícka teológiaétudes en slovaque
Klasické jazykyétudes en slovaque
Kulturológiaétudes en slovaque
Liečebná pedagogikaétudes en slovaque
Literárna komunikácia a knižniceétudes en slovaque
Manažérska matematikaétudes en slovaque
Marketingová komunikáciaétudes en slovaque
Medzinárodný manažmentétudes en slovaque
Muzeológia a kultúrne dedičstvoétudes en slovaque
Muzikológiaétudes en slovaque
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiétudes en slovaque
Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzikaétudes en slovaque
Paleobiológiaétudes en slovaque
Pedagogikaétudes en slovaque
Poistná matematikaétudes en slovaque
Právoétudes en slovaque
Religionistikaétudes en slovaque
Ruské a východoeurópske štúdiáétudes en slovaque
Slovenský jazyk a literatúraétudes en slovaque
Sociálna a pracovná psychológiaétudes en slovaque
Sociálna antropológiaétudes en slovaque
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvoétudes en slovaque
španielsky jazyk a kultúraétudes en slovaque
Špeciálna pedagogikaétudes en slovaque
Šport a zdravieétudes en slovaque
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyétudes en slovaque
Športový manažmentétudes en slovaque
Trénerstvoétudes en slovaque
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyétudes en slovaque
Učitelstvoétudes en slovaque
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a estetickej výchovyétudes en slovaque
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieétudes en slovaque
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieétudes en slovaque
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo estetickej výchovy a histórieétudes en slovaque
Učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo estetickej výchovy a nemeckého jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo estetickej výchovy a slovenského jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo filozofie a histórieétudes en slovaque
Učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo hudobného umeniaétudes en slovaque
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanieétudes en slovaque
Učiteľstvo výtvarného umeniaétudes en slovaque
Zdravotnícke a diagnostické pomôckyétudes en slovaque
žurnalistikaétudes en slovaque

premier diplôme long
Études
Farmáciaétudes en anglais
Médecine dentaireétudes en slovaque
Médecine généraleétudes en slovaque
Farmáciaétudes en slovaque

deuxième cycle - master
Études
Archéologieétudes en slovaque
Biochimieétudes en slovaque
Biologieétudes en slovaque
Botaniqueétudes en slovaque
Chimieétudes en slovaque
Éducation physiqueétudes en slovaque
Ethnologieétudes en slovaque
Génétiqueétudes en slovaque
Géologieétudes en slovaque
Gestionétudes en slovaque
Histoireétudes en slovaque
Mathématiquesétudes en slovaque
Philosophieétudes en slovaque
Psychologieétudes en slovaque
Science politiqueétudes en slovaque
Sociologieétudes en slovaque
Travail socialétudes en slovaque
Zoologieétudes en slovaque
Analytická a environmentálna chémiaétudes en slovaque
Anorganická chémiaétudes en slovaque
Antropológiaétudes en slovaque
Aplikovaná a environmentálna geofyzikaétudes en slovaque
Aplikovaná informatikaétudes en slovaque
Archívnictvoétudes en slovaque
Astronómia a astrofyzikaétudes en slovaque
Biofyzika a chemická fyzikaétudes en slovaque
Biomedicínska fyzikaétudes en slovaque
Biotechnológieétudes en slovaque
Dejiny umeniaétudes en slovaque
Deskriptívna geometriaétudes en slovaque
Ekonomická a finančná matematikaétudes en slovaque
Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energieétudes en slovaque
Environmentálna geochémiaétudes en slovaque
Environmentálny manažmentétudes en slovaque
Estetikaétudes en slovaque
Európske štúdiáétudes en slovaque
Fyzická geografia a geoinformatikaétudes en slovaque
Fyzikaétudes en slovaque
Fyzika plazmyétudes en slovaque
Fyzika tuhých látokétudes en slovaque
Fyzika Zeme a planététudes en slovaque
Fyzikálna chémiaétudes en slovaque
Fyziológia rastlínétudes en slovaque
Fyziológia živočíchov a etológiaétudes en slovaque
Geografiaétudes en slovaque
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráveétudes en slovaque
Informačné štúdiáétudes en slovaque
Informatikaétudes en slovaque
Inžinierska geológia a hydrogeológiaétudes en slovaque
Jadrová a subjadrová fyzikaétudes en slovaque
Jadrová chémia a rádioekológiaétudes en slovaque
Klasické jazykyétudes en slovaque
Kulturológiaétudes en slovaque
Liečebná pedagogikaétudes en slovaque
Ložisková geológiaétudes en slovaque
Manažérska matematikaétudes en slovaque
Marketingová komunikáciaétudes en slovaque
Medzinárodný manažmentétudes en slovaque
Meteorológia a klimatológiaétudes en slovaque
Mikrobiológiaétudes en slovaque
Mineralógia a petrológiaétudes en slovaque
Molekulárna biológiaétudes en slovaque
Muzikológiaétudes en slovaque
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiétudes en slovaque
Ochrana a využívanie krajinyétudes en slovaque
Ochrana a využívanie prírody a krajinyétudes en slovaque
Optika, lasery a optická spektroskopiaétudes en slovaque
Organická a bioorganická chémiaétudes en slovaque
Paleontológiaétudes en slovaque
Pedagogikaétudes en slovaque
Pedológiaétudes en slovaque
Počítačová grafika a geometriaétudes en slovaque
Pravdepodobnosť a matematická štatistikaétudes en slovaque
Právoétudes en slovaque
Prekladateľstvo a tlmočníctvoétudes en slovaque
Regionálna geografia, rozvoj regiónova európska integráciaétudes en slovaque
Religionistikaétudes en slovaque
Románske jazyky a kultúryétudes en slovaque
Ruské a východoeurópske štúdiáétudes en slovaque
Slovenský jazyk a literatúraétudes en slovaque
Sociálna a pracovná psychológiaétudes en slovaque
Sociálna antropológiaétudes en slovaque
Špeciálna pedagogikaétudes en slovaque
Šport a zdravieétudes en slovaque
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyétudes en slovaque
Športový manažmentétudes en slovaque
Teoretická a počítačová chémiaétudes en slovaque
Teoretická fyzikaétudes en slovaque
Trénerstvoétudes en slovaque
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyétudes en slovaque
Učiteľstvo akademických predmetovétudes en slovaque
Učiteľstvo hudobného umeniaétudes en slovaque
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryétudes en slovaque
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieétudes en slovaque
Učiteľstvo výtvarného umeniaétudes en slovaque
Verejná politikaétudes en slovaque
Virológiaétudes en slovaque
Všeobecná ekológiaétudes en slovaque
Všeobecná geológia a tektonikaétudes en slovaque
Všetky študijné programy študijného odboruétudes en slovaque
žurnalistikaétudes en slovaque

Doctoratplus »
Archéologie études en slovaque
Droit administratif études en slovaque
Droit administratif études en slovaque
Droit constitutionnel études en slovaque
Droit constitutionnel études en slovaque
Dejiny filozofie études en slovaque
Etnológia a kultúrna antropológia études en slovaque
Literárna veda études en slovaque
Muzikológia études en slovaque
Obchodné a finančné právo études en slovaque
Obchodné a finančné právo études en slovaque
Slovenská literatúra études en slovaque
Slovenské dejiny études en slovaque
Slovenský jazyk études en slovaque
Systematická filozofia études en slovaque
Teória a dejiny štátu a práva études en slovaque
Teória a dejiny štátu a práva études en slovaque
Všeobecné dejiny études en slovaque
Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.
site Web d'université:
www.uniba.sk

Carte

Privacy Policy