Wrocław, Pologne

Dolnośląska Szkoła Wyższa

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja w biznesieétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Cultural animation and museum studiesétudes en anglais
Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeńétudes en polonais
Pedagog szkolny i doradca zawodowyétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapiiétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Security Studiesétudes en anglais
Bezpieczeństwo państwaétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwieétudes en polonais
Kryminologia z elementami kryminalistykiétudes en polonais
Menedżer bezpieczeństwaétudes en polonais
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychétudes en polonais
Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalneétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Asystent rodziny i doradca socjalnyétudes en polonais
Organizacja i animacja działalności wolontariackiejétudes en polonais
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnejétudes en polonais
Organizator polityki senioralnejétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo mody i styluétudes en polonais
Dziennikarstwo motoryzacyjneétudes en polonais
Dziennikarstwo muzyczneétudes en polonais
Dziennikarstwo sportoweétudes en polonais
Fotografia i nowe technologieétudes en polonais
Social media i e-PRétudes en polonais
Human resources i coachingétudes en polonais
Coach i doradcaétudes en polonais
HR Business Partnerétudes en polonais
Talent Acquisition Managementétudes en polonais
Media Design i Marketingétudes en polonais
Big data i prognozowanie trendówétudes en polonais
Marketing internetowy i media mobilneétudes en polonais
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalneétudes en polonais
3D Animation & Visual Effectsétudes en anglais
Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gierétudes en polonais
Game Designétudes en polonais
Sztuki nowoczesne – design nowétudes en polonais
Creative writing – kreatywne pisanieétudes en polonais
Performatyka i filmétudes en polonais
Projektowanie, media, nowe technologieétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Computer sience. Computer system design and data analysisétudes en anglais
E-commerce Developerétudes en polonais
Magento PHP Developerétudes en polonais
Programowanie gier komputerowychétudes en polonais
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychétudes en polonais
Zarządzanie projektami informatycznymiétudes en polonais
Geodezja i kartografiaétudes en polonais
Geodezja gospodarczaétudes en polonais
Geoinformatykaétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Psychologieétudes en polonais
Psychologia kliniczna i zdrowiaétudes en polonais
Psychologia sądowaétudes en polonais
Psychologia zarządzania i biznesuétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąétudes en polonais
Pedagogika terapeutycznaétudes en polonais
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠétudes en tchèque
Administrationétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
Administracja usług społecznychétudes en polonais
Analityka społeczno-gospodarczaétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Culture and educationétudes en anglais
Andragogika i doradztwo zawodoweétudes en polonais
Manager działań artystycznych i arteterapiaétudes en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcegoétudes en polonais
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąétudes en polonais
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneétudes en polonais
Przygotowanie i organizacja wczesnej edukacjiétudes en polonais
Terapia pedagogicznaétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologie cliniqueétudes en polonais
Psychologia społeczno-wychowawczaétudes en polonais
Psychologia zarządzania w organizacjiétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Mediacje i negocjacjeétudes en polonais
Organizator pomocy społecznejétudes en polonais
Praca socjalna z rodzinąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Kierowanie działaniami ratowniczymiétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem informacjiétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznejétudes en polonais
Zarządzanie systemami bezpieczeństwaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Big data, digital marketing and trendwatchingétudes en anglais
Dziennikarstwo i biznes muzycznyétudes en polonais
Dziennikarz i menedżer w sporcieétudes en polonais
Fotografia w multimediachétudes en polonais
Kultura i mediaétudes en polonais
Media i marketing w branży motoryzacyjnyétudes en polonais
Promocja rynku Health & Fashionétudes en polonais
Zarządzanie wizerunkiem i e-PRétudes en polonais
Human resources i coachingétudes en polonais
HR Managerétudes en polonais
Learning & Development Managerétudes en polonais
Media kreatywne: projektowanie gier i animacjiétudes en polonais
Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gierétudes en polonais
Game designétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogikiétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmuétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąétudes en polonais
Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogikiétudes en polonais
Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmuétudes en polonais
Surdopedagogika z elementami logopediiétudes en polonais
Terapia zajęciowa z psychomotorykąétudes en polonais
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąétudes en polonais

Autres programmesplus »
Administracja samorządowa études en polonais
Akademia biznesu études en polonais
Akademia trenera études en polonais
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line) études en polonais
Arteterapia – terapia przez sztukę études en polonais
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej études en polonais
Coaching z elementami psychologii i zarządzania études en polonais
Cyberbezpieczeństwo études en polonais
Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum Autyzmu – rekrutacja zimowa études en polonais
Dialog motywujący – rekrutacja zimowa études en polonais
Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym études en polonais
Doradca zawodowy études en polonais
Dziennikarstwo i public relations études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) études en polonais
Employer Branding études en polonais
Grafika komputerowa i multimedia études en polonais
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości études en polonais
Inspektor Ochrony Danych Osobowych études en polonais
Integracja sensoryczna i psychomotoryka – rekrutacja zimowa études en polonais
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (+ certyfikacja) études en polonais
Język i kultura osób niesłyszących études en polonais
Komunikacja w biznesie études en polonais
Kynopsychologia études en polonais
Logopedia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i przedszkolu) – rekrutacja zimowa études en polonais
Logopedia dla osób nie będących nauczycielami – rekrutacja zimowa études en polonais
Mediacje i negocjacje études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej z uwzględnieniem środowisk wielokulturowych études en polonais
Pedagogika lecznicza études en polonais
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole études en polonais
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe études en polonais
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli – rekrutacja zimowa études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów – NOWOŚĆ! rekrutacja zimowa études en polonais
Psychodietetyka études en polonais
Psychogerontologia études en polonais
Psychologia nowych technologii études en polonais
Psychologia przywództwa études en polonais
Psychologia reklamy i komunikacji études en polonais
Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży études en polonais
Psychologia w biznesie études en polonais
Psychologia w sporcie études en polonais
Psychoterapia neuro-lingwistyczna 4–letnia szkoła psychoterapeutyczna études en polonais
Psychoterapia zaburzeń w odżywianiu – rekrutacja zimowa études en polonais
Relaksacja w edukacji études en polonais
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) études en polonais
Systemy informacji geograficznej études en polonais
Sztuki nowoczesne études en polonais
Użytkowe wykorzystanie psiego węchu études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka études en polonais
Zaburzenia funkcji pokarmowych z dietetyką études en polonais
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym études en polonais
Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais

Unitésplus »
Wydział Studiów Stosowanych

Autres centres éducatifs
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko
site Web d'université: www.dsw.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy