Toruń, Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

type de l'université: économie
statut d'université: privées

Contact:

ul. Młodzieżowa 31a
87 – 100 Toruń
tel. 56/ 66 09 200

Biuro Rekrutacji:
tel. +48 539 520 789,
+48 538 688 806 ,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
Marketing and social mediaétudes en anglais
Smart city managerétudes en anglais
Gestion du matérielétudes en anglais
International Logisticsétudes en anglais
Managing Enterprise of Futureétudes en anglais
Finance and Accountingétudes en anglais
Accounting and Corporate Financeétudes en anglais
Tourism and Recreationétudes en anglais
Gastronomy Managementétudes en anglais
International Tourismétudes en anglais
Financeétudes en polonais
Bankowość i innowacje finansoweétudes en polonais
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwétudes en polonais
Finanse w ekogospodarceétudes en polonais
Nowoczesne usługi księgowe dla firmétudes en polonais
Podatki w praktyceétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Affaires internationalesétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonaisétudes en ligne
E-business i media społecznościoweétudes en polonais
HR TECH Biznes Partnerétudes en polonais
Marketing, sprzedaż i PRétudes en polonais
Prawo i zarządzanie w praktyceétudes en polonais
Zarządzanie marką i strategie marketingoweétudes en polonais
Zarządzanie nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie w handlu i usługachétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonaisétudes en ligne
Informatique de gestionétudes en polonais
Bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
Big data w biznesieétudes en polonais
Front-end developerétudes en polonais
Informatyka w usługach i administracjiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Edukacja dorosłych z doradztwem zawodowym i personalnymétudes en polonais
Edukacja małego dzieckaétudes en polonais
Pedagogika i metodyka nauczania zdalnegoétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnieńétudes en polonais
Pedagogika szkoły z pomocą psychologiczno-pedagogiczną études en polonais
Resocjalizacja i penitencjarystykaétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RPétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwoétudes en polonais
Kryminologia i kryminalistykaétudes en polonais
Resocjalizacja i penitencjarystykaétudes en polonais
Służby specjalne i policyjneétudes en polonais
Zarządzanie systemami ratowniczymiétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Gastronomia i dietetykaétudes en polonais
Hotelarstwo, gastronomia i dietetykaétudes en polonais
Menedżer sportuétudes en polonais
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapiiétudes en polonais
Trener personalny z dietetykąétudes en polonais
Turystyka międzynarodowa i biura podróżyétudes en polonais
Zarządzanie biznesem turystycznymétudes en polonais
Design w biznesieétudes en polonais
Design produktów i usługétudes en polonais
Fotografia reklamowaétudes en polonais
Game Designétudes en polonais
Home Designétudes en polonais
Nowe technologie w designieétudes en polonais
Projektowanie marki i wizerunek firmyétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Ekologistykaétudes en polonais
Eksploatacja transportu kolejowegoétudes en polonais
International Businessétudes en polonais
Logistyka służb mundurowychétudes en polonais
Logistyka transgranicznaétudes en polonais
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucjiétudes en polonais
Transport, spedycja, magazynowanieétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
International Businessétudes en polonais
Kadry i płaceétudes en polonais
Prawo i zarządzanie w praktyceétudes en polonais
Prawo podatkowe w praktyceétudes en polonais
Prawo urzędniczeétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Coaching i mentoring w biznesieétudes en polonais
International Businessétudes en polonais
Negocjacje i mediacje w biznesieétudes en polonais
Psychologia menedżerskaétudes en polonais
Psychologia pozytywna w biznesieétudes en polonais
Psychologia zachowań konsumenckichétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestion du matérielétudes en anglais
Logistics Systems Engineeringétudes en anglais
Metropolitan Logisticsétudes en anglais
Engineering Managementétudes en anglais
Engineering Management in Productionétudes en anglais
IT in Businessétudes en anglais
Business Application Programmingétudes en anglais
Web Aplications Developerétudes en anglais
Informatique de gestionétudes en polonais
Architekt systemów informatycznych dla biznesuétudes en polonais
Developer aplikacji mobilnychétudes en polonais
Inżynier systemów bazodanowych i hurtowni danychétudes en polonais
Inżynieria zarządzaniaétudes en polonais
Inżynier automatyzacji i robotyzacjiétudes en polonais
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracyétudes en polonais
Inżynier ochrony środowiskaétudes en polonais
Inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymiétudes en polonais
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymiétudes en polonais
Inżynieria cyfrowaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Inteligentne systemy transportoweétudes en polonais
Logistyka i spedycja międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka w e-commerceétudes en polonais
Technologie informatyczne w logistyceétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Psychologieétudes en polonais
Neuropsychologiaétudes en polonais
Psychologia edukacyjnaétudes en polonais
Psychologia społecznaétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniu i biznesieétudes en polonais
Psychologia zdrowiaétudes en polonais
Psychologia przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestion du matérielétudes en anglais
International Logistics Managementétudes en anglais
Engineering Managementétudes en anglais
Engineering Management in Productionétudes en anglais
Managing Enterprise of the Futureétudes en anglais
Finance and Accountingétudes en anglais
Accounting and Financial Controlétudes en anglais
IT in Businessétudes en anglais
IT Project Managerétudes en anglais
Management and Lawétudes en anglais
Human Resource Managementétudes en anglais
International Business Administrationétudes en anglais
Financeétudes en polonais
Analityk finansowyétudes en polonais
Ekoinwestycje w finansachétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Kadry i płaceétudes en polonais
Nowoczesna bankowość i usługi finansoweétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowaétudes en polonais
Informatique de gestionétudes en polonais
Data miningétudes en polonais
IT Project Managerétudes en polonais
Projektowanie aplikacji biznesowychétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Animacja społeczno-kulturalnaétudes en polonais
Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią études en polonais
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej études en polonais
Tourismeétudes en polonais
Dietetyka w sporcie i rekreacjiétudes en polonais
Experience tourismétudes en polonais
Menedżer eventów i turystyki biznesowejétudes en polonais
Menedżer hotelarstwa i gastronomiiétudes en polonais
Inżynieria zarządzaniaétudes en polonais
Innowatyka i zarządzanie rozwojemétudes en polonais
Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracyétudes en polonais
Inżynieria produkcjiétudes en polonais
Robotyzacja i automatyzacja systemów wytwarzaniaétudes en polonais
Zarządzanie inwestycjami budowlanymiétudes en polonais
Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energiiétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Logistyka przedsiębiorstwétudes en polonais
Międzynarodowe systemy logistyczneétudes en polonais
Transport, spedycja i obsługa celnaétudes en polonais
Zarządzanie procesami logistycznymiétudes en polonais
Menedżersko-prawnyétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Marketing internetowy i e-commerceétudes en polonais
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznegoétudes en polonais
Menedżer HRétudes en polonais
Menedżer sprzedaży, marketingu i PRétudes en polonais
Menedżer w administracji publicznejétudes en polonais
Psychologia dla menedżeraétudes en polonais
Wycena i zarządzanie nieruchomościamiétudes en polonais

MBAplus »
Master of Business Administration études en polonais

Autres programmesplus »
Santé et sécurité au travail études en polonais
Travail social études en polonais
Administracja samorządowa études en polonais
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami études en polonais
Agrobusiness Development études en polonais
Akademia innowatora edukacji études en polonais
Akademia Lean Leadera études en polonais
Akademia menedżera études en polonais
Akademia Menedżera Sprzedaży études en polonais
Akademia podatkowa w praktyce études en polonais
Akademia przywództwa études en polonais
Akademia Trenera Biznesu études en polonais
Akademia Trenera Personalnego études en polonais
Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich études en polonais
Analityk finansowy études en polonais
Aplikacje internetowe i mobilne études en polonais
Architekt Rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej études en polonais
Brand Manager études en polonais
Business English études en polonais
Business Intelligence i Information Management études en polonais
Coaching études en polonaisétudes en ligne
Coaching w edukacji études en polonais
Copywriting – jako narzędzie sprzedaży i reklamy études en polonais
Customer Experience Manager études en polonais
Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych études en polonais
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli études en polonais
Doradztwo zawodowe i coaching kariery études en polonais
E-commerce études en polonais
Eco Biznes études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu études en polonais
Employer Branding études en polonais
Executive marketing études en polonais
Grafika komputerowa i multimedia études en polonais
Headhunter études en polonais
HR Business Partner z controllingiem personalnym études en polonais
HR Menedżer études en polonais
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli études en polonaisétudes en ligne
Inspektor Ochrony Danych études en polonais
Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci études en polonais
Inżynieria danych. Big data études en polonais
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP études en polonais
Język angielski w biznesie études en polonais
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej études en polonais
Język niemiecki w biznesie études en polonais
Kadry i Płace w Praktyce études en polonais
Kompetencje wychowawcze nauczyciela études en polonais
Logistyka w Biznesie études en polonais
Logopedia études en polonais
Marketing kultury études en polonais
Marketing online B2B i B2C études en polonais
Mediacje sądowe i pozasądowe études en polonais
Menedżer CSR études en polonais
Menedżer ds. eksportu études en polonais
Menedżer zarządzania zakupami études en polonais
Mindfulness w biznesie études en polonais
Negocjacje w biznesie études en polonais
Neurodydaktyka études en polonais
Neurologopedia études en polonais
Neuroprzywództwo études en polonais
Nowoczesny marketing études en polonais
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie études en polonais
Organizacja i Zarządzanie Oświatą études en polonaisétudes en ligne
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) études en polonais
Pedagogika lecznicza études en polonais
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS études en polonais
Programista Front-End Angular (dla średnio zaawansowanych) études en polonais
Programista Front-End z Angular (dla początkujących) études en polonais
Programista JAVA études en polonais
Programista Python Developer études en polonais
Projektowanie komunikacji marketingowej études en polonais
Psychologia budowania marki online i offline études en polonais
Psychologia reklamy i komunikacji études en polonais
Psychologia relacji z uczniem. Edukacyjna analiza transakcyjna études en polonais
Psychologia uzależnień études en polonais
Psychologia w Biznesie études en polonaisétudes en ligne
Psychosomatyka études en polonais
Rachunkowość w praktyce études en polonais
Rachunkowość zarządcza – operacyjna i strategiczna études en polonais
SAP S/4 HANA – nowoczesny system ERP études en polonais
Six Sigma études en polonais
Social selling études en polonais
Socjoterapia études en polonais
Specjalista zarządzania kryzysowego études en polonais
Studia informatyczne (w partnerstwie z NOKIA) études en polonais
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela études en polonais
Terapia dzieci i młodzieży études en polonais
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych études en polonais
Transport i spedycja études en polonais
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka études en polonais
Windykacja i zarządzanie nieruchomościami études en polonais
Wycena Nieruchomości études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie administracją publiczną études en polonais
Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych études en polonais
Zarządzanie Jakością études en polonais
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie produkcją études en polonais
Zarządzanie Projektami études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA études en polonais
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla menedżerów études en polonaisétudes en ligne
Zintegrowane systemy informatyczne – SAP ERP études en polonaisétudes en ligne

Unitésplus »
Wydział Finansów i Zarządzania

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w ŁodziŁódź
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieVarsovie (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole

site Web d'université:
www.wsb.pl/torun

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy