Białystok, Pologne

Université de Białystok

Uniwersytet w Białymstoku

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en anglais
Physiqueétudes en anglais
Physique médicaleétudes en anglais
English Philologyétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Kryminalistycznaétudes en polonais
Przestępczość i patologie społeczneétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Logistyka w biznesieétudes en polonais
Przedsiębiorczość i innowacjeétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Media i komunikowanieétudes en polonais
Reklama i public relationsétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Zarządzanie sprzedażąétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Historia w ujęciu klasycznymétudes en polonais
Historia wojskowości i służb mundurowychétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacjiétudes en polonais
Matematyka finansowaétudes en polonais
Matematyka teoretycznaétudes en polonais
Microbiologieétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Philologie russeétudes en polonais
Philosophie et moraleétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Physique médicaleétudes en polonais
Fizyka gier komputerowych i robotówétudes en polonais
Fizyka o profilu ogólnymétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Bezpieczeństwo i prawoétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Ekobiznesétudes en polonais
Ekonomiczno-prawnyétudes en polonais
Sektor prywatnyétudes en polonais
Sektor publicznyétudes en polonais
Filologia angielska z językiem hiszpańskimétudes en polonais
Filologia angielska z językiem niemieckimétudes en polonais
Filologia angielska z językiem rosyjskimétudes en polonais
Filologia francuska (od podstaw)études en polonais
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesuétudes en polonais
Filologia rosyjska (od podstaw)études en polonais
Informatyka i ekonometriaétudes en polonais
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaétudes en polonais
Język francuski (od podstaw) z angielskimétudes en polonais
Język francuski stosowany z hiszpańskim (od podstaw)études en polonais et françaisétudes en polonais et français
Kognitywistyka i komunikacjaétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonais
Prawo i podatki w biznesieétudes en polonais
Studia wschodnieétudes en polonais
Русская филологияétudes en russe
Русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнесаétudes en russe

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en anglais
Internet and Mobile Technologiesétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
English Philologyétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administracja rządowaétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
Biologieétudes en polonais
Biologie moléculaireétudes en polonais
Biologia sądowaétudes en polonais
Biologia środowiskowaétudes en polonais
Mikrobiologia z biotechnologiąétudes en polonais
Chimieétudes en polonais
Analityka chemicznaétudes en polonais
Chemia bio- i makromolekularnaétudes en polonais
Synteza i analiza związków organicznychétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnychétudes en polonais
Przeciwdziałanie przestępczościétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Comptabilité et fiscalitéétudes en polonais
Logistyka międzynarodowaétudes en polonais
Przedsiębiorczość i innowacjeétudes en polonais
Przedsiębiorstwo na rynkuétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Filmoznawstwo – medioznawstwoétudes en polonais
Komunikowanie w mediach cyfrowychétudes en polonais
Kultura Podlasiaétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Historia nauczycielskaétudes en polonais
Historia w ujęciu naukowymétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Grafika komputerowa i multimediaétudes en polonais
Technologie internetowe i mobilneétudes en polonais
Mathématiquesétudes en polonais
Matematyka finansowaétudes en polonais
Matematyka teoretycznaétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Philosophieétudes en polonais
Physiqueétudes en polonais
Physique médicaleétudes en polonais
Fizyka doświadczalnaétudes en polonais
Fizyka teoretycznaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Bliski Wschód i Afryka Północnaétudes en polonais
Cywilizacja obszaru postradzieckiegoétudes en polonais
Ewolucja konfliktów międzynarodowychétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Badanie opinii i zachowań rynkowychétudes en polonais
Coaching z elementami psychologii społecznejétudes en polonais
Komunikacja i socjologia kognitywnaétudes en polonais
Nowe praktyki kulturoweétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Bezpieczeństwo i prawoétudes en polonais
Bezpieczeństwo państwoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo społeczneétudes en polonais
Biologia z przygotowaniem pedagogicznymétudes en polonais
Chemia kryminalistyczna i sądowaétudes en polonais
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaétudes en polonais
Filologia angielska z elementami translatorykiétudes en polonais
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoétudes en polonais
Międzynarodowe stosunki gospodarczeétudes en polonais
Coopération internationaleétudes en polonais
Obsługa celna i spedycja międzynarodowaétudes en polonais

Doctoratplus »
Histoire études en polonais
Linguistique études en polonais
Pédagogie études en polonais
Philosophie études en polonais
Sciences physiques études en polonais
Ekonomia i finanse études en polonais
Literaturoznawstwo études en polonais
Nauki biologiczne études en polonais
Nauki chemiczne études en polonais
Nauki prawne études en polonais
Nauki socjologiczne études en polonais

Autres programmesplus »
Podyplomowe Studia Genealogiczne études en polonais
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego études en polonais
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej études en polonais
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa études en polonais
Studia Podyplomowe Archiwistyki études en polonais
Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe études en polonais
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Publicznym études en polonais
Studia Podyplomowe Biologia études en polonais
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego études en polonais
Studia Podyplomowe Chemia études en polonais
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe études en polonais
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych études en polonais
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna études en polonais
Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw études en polonais
Studia Podyplomowe Fizyki études en polonais
Studia Podyplomowe Historii études en polonais
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations études en polonais
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego études en polonais
Studia Podyplomowe Logopedyczne études en polonais
Studia Podyplomowe Matematyki études en polonais
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych études en polonais
Studia Podyplomowe Menedżerskie études en polonais
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody études en polonais
Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego études en polonais
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika études en polonais
Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza études en polonais
Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna études en polonais
Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej études en polonais
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych études en polonais
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu études en polonais
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego études en polonais
Studia Podyplomowe Socjoterapia études en polonais
Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych études en polonais
Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu études en polonais
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna études en polonais
Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego études en polonais
Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością études en polonais
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami études en polonais
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne études en polonais
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej études en polonais
Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego études en polonais
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais
Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli études en polonais

Unitésplus »
Faculté de Chimie
Faculté des Langues et Lettres
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Biologii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Fizyki
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa
site Web d'université:
uwb.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy