Prague, Tchéquie

Česká zemědělská univerzita v Praze

type de l'université: university type
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
Agriculture biologiqueétudes en tchèque
Aménagement du territoireétudes en tchèque
Gestion de l'eauétudes en tchèque
Horticultureétudes en tchèque
Informatiqueétudes en tchèque
Sylvicultureétudes en tchèque
Akvakultura a péče o vodní ekosystémyétudes en tchèque
Aplikovaná ekologieétudes en tchèque
Chov hospodářských zvířatétudes en tchèque
Chov koníétudes en tchèque
Chov zájmových zvířatétudes en tchèque
Chovatelstvíétudes en tchèque
Dřevařstvíétudes en tchèque
Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředíétudes en tchèque
Hospodářská a kulturní studiaétudes en tchèque
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářstvíétudes en tchèque
Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexuétudes en tchèque
Inovativní podnikáníétudes en tchèque
Inženýrství údržbyétudes en tchèque
Kariérové poradenství a vzděláváníétudes en tchèque
Konzervace přírodnin a taxidermieétudes en tchèque
Krajinářská architekturaétudes en tchèque
Krajinářstvíétudes en tchèque
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktůétudes en tchèque
Kvalita produkceétudes en tchèque
Kynologieétudes en tchèque
Myslivost a péče o životní prostředí zvěřeétudes en tchèque
Obchod a podnikání s technikouétudes en tchèque
Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojůétudes en tchèque
Pěstování rostlinétudes en tchèque
Podnikání a administrativaétudes en tchèque
Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmysluétudes en tchèque
Poradenství v odborném vzděláváníétudes en tchèque
Produkční a okrasné zahradnictvíétudes en tchèque
Provoz a ekonomikaétudes en tchèque
Provoz a řízení myslivostiétudes en tchèque
Rostlinná produkceétudes en tchèque
Rostlinolékařstvíétudes en tchèque
Rozvoj venkovaétudes en tchèque
Rybářství a akvaristikaétudes en tchèque
Silniční a městská automobilová dopravaétudes en tchèque
Speciální chovyétudes en tchèque
Systémová arboristikaétudes en tchèque
Systémové inženýrstvíétudes en tchèque
Technika a technologie zpracování odpadůétudes en tchèque
Technologická zařízení stavebétudes en tchèque
Trávníkářstvíétudes en tchèque
Tropické zemědělstvíétudes en tchèque
Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropůétudes en tchèque
Učitelství odborných předmětůétudes en tchèque
Učitelství praktického vyučováníétudes en tchèque
Udržitelné využívání přírodních zdrojůétudes en tchèque
Územní technická a správní službaétudes en tchèque
Územní technická a správní služba v životním prostředíétudes en tchèque
Veřejná správa a regionální rozvojétudes en tchèque
Veřejná správa v zemědělství a krajiněétudes en tchèque
Veterinární asistentétudes en tchèque
Výživa a potravinyétudes en tchèque
Zahradní a krajinářská architekturaétudes en tchèque
Zahradní a krajinářské úpravyétudes en tchèque
Zemědělská technikaétudes en tchèque
Zemědělství a rozvoj venkovaétudes en tchèque
Zemědělství tropů a subtropůétudes en tchèque
Živočišná produkceétudes en tchèque
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířatyétudes en tchèque
Génie ruralétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en anglais
Sylvicultureétudes en anglais
Technologie du boisétudes en anglais
Traitement automatisé de l'informationétudes en anglais
Agriculture and Foodétudes en anglais
Economics and Managementétudes en anglais
Environmental Data Scienceétudes en anglais
Environmental Engineeringétudes en anglais
Game Managementétudes en anglais
Geographic information systems and Remote sensing in Environmental Sciencesétudes en anglais
International Cooperation in Agricultural and Rural Developmentétudes en anglais
International Cooperation in Agriculture and Rural Developmentétudes en anglais
Kynologyétudes en anglais
Sustainable Use of Natural Resourcesétudes en anglais

deuxième cycle - master
Études
Agricultureétudes en tchèque
Agriculture biologiqueétudes en tchèque
Alimentation animaleétudes en tchèque
Biotechnologieétudes en tchèque
Économie internationaleétudes en tchèque
Horticultureétudes en tchèque
Informatiqueétudes en tchèque
Reproduction animaleétudes en tchèque
Akvakultura a péče o vodní ekosystémyétudes en tchèque
Aplikovaná ekologieétudes en tchèque
Biotechnologie a šlechtění rostlinétudes en tchèque
Biotechnologie a šlechtění zvířatétudes en tchèque
Chov hospodářských zvířatétudes en tchèque
Dřevařské inženýrstvíétudes en tchèque
Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřevaétudes en tchèque
Environmentální modelováníétudes en tchèque
European Agrarian Diplomacyétudes en tchèque
Evropská agrární diplomacieétudes en tchèque
Hodnocení a ochrana půdyétudes en tchèque
Hospodářská a kulturní studiaétudes en tchèque
Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexuétudes en tchèque
Inženýrství údržbyétudes en tchèque
Krajinářská architekturaétudes en tchèque
Krajinné a pozemkové úpravyétudes en tchèque
Krajinné inženýrstvíétudes en tchèque
Kvalita a zpracování zemědělských produktůétudes en tchèque
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktůétudes en tchèque
Lesní inženýrstvíétudes en tchèque
Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropechétudes en tchèque
Management zakládání a péče o zeleňétudes en tchèque
Management zdraví a welfare zvířatétudes en tchèque
Obchod a podnikání s technikouétudes en tchèque
Ochrana a využívání přírodních zdrojůétudes en tchèque
Ochrana přírodyétudes en tchèque
Odpady a jejich využitíétudes en tchèque
Pěstování rostlinétudes en tchèque
Podnikání a administrativaétudes en tchèque
Produkční zahradnictvíétudes en tchèque
Projektové řízeníétudes en tchèque
Prostorové plánováníétudes en tchèque
Prostorové vědy v životním prostředíétudes en tchèque
Provoz a ekonomikaétudes en tchèque
Regionální environmentální správaétudes en tchèque
Reprodukční biotechnologieétudes en tchèque
Rostlinná produkceétudes en tchèque
Rostlinolékařstvíétudes en tchèque
Rozvoj venkovského prostoruétudes en tchèque
Rybářství a akvaristikaétudes en tchèque
Silniční a městská automobilová dopravaétudes en tchèque
Šlechtění rostlinétudes en tchèque
Systémové inženýrstvíétudes en tchèque
Technika a technologie zpracování odpadůétudes en tchèque
Technologická zařízení stavebétudes en tchèque
Technologie odpadůétudes en tchèque
Technologie zpracování a využití odpadůétudes en tchèque
Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropůétudes en tchèque
Udržitelný rozvoj biosféryétudes en tchèque
Veřejná správa a regionální rozvojétudes en tchèque
Voda v krajiněétudes en tchèque
Výživa a ochrana rostlinétudes en tchèque
Výživa a potravinyétudes en tchèque
Výživa zvířat a dietetikaétudes en tchèque
Zahradní a krajinářská architekturaétudes en tchèque
Zahradní tvorbaétudes en tchèque
Zájmové chovy zvířatétudes en tchèque
Zemědělská technikaétudes en tchèque
Zemědělství a rozvoj venkovaétudes en tchèque
Zemědělství tropů a subtropůétudes en tchèque
Živočišná produkceétudes en tchèque
Génie ruralétudes en anglais
Gestion d'entrepriseétudes en anglais
Traitement automatisé de l'informationétudes en anglais
Agri-food Systems and Rural Developmentétudes en anglais
Animal and Food Science in Tropics and Subtropicsétudes en anglais
Economics and Managementétudes en anglais
Environmental Geosciencesétudes en anglais
Environmental Modellingétudes en anglais
European Agrarian Diplomacyétudes en anglais
Forest Engineeringétudes en anglais
Forestry, Water and Landscape Managementétudes en anglais
International Development Agricultural Economicsétudes en anglais
International Development and Agricultural Economicsétudes en anglais
Land and Water Managementétudes en anglais
Landscape Planningétudes en anglais
Natural Resources and Environmentétudes en anglais
Natural Resources Management and Ecological Engineeringétudes en anglais
Nature Conservationétudes en anglais
Sustainable Agriculture and Food Securityétudes en anglais
Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropicsétudes en anglais
Technology and Environmental Engineeringétudes en anglais
Tropical Crop Management and Ecologyétudes en anglais
Tropical Farming Systemsétudes en anglais
Tropical Forestry and Agroforestryétudes en anglais
Wildlife and Livestock Production, Management and Conservationétudes en anglais
Wildlife Management in the Tropics and Subtropicsétudes en anglais
Wood Engineeringétudes en anglais

Doctoratplus »
Chimie agricole études en tchèque
Écologie études en tchèque
Gestion études en tchèque
Industrie énergétique études en tchèque
Sylviculture études en tchèque
Zootechnie études en tchèque
Aplikovaná a krajinná ekologie études en tchèque
Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví études en tchèque
Aplikovaná zoologie études en tchèque
Biologie lesa études en tchèque
Dendrologie a šlechtění lesních dřevin études en tchèque
Ekonomika a management lesnictví a dřevařství études en tchèque
Environmentální modelování études en tchèque
Environmentalní vědy o Zemi études en tchèque
Hospodářská úprava lesa études en tchèque
Informační management études en tchèque
Jakost a spolehlivost strojů a zařízení études en tchèque
Kvalita a spolehlivost strojů a zařízení études en tchèque
Marketing strojů a technických systémů études en tchèque
Obecná produkce rostlinná études en tchèque
Obecná zootechnika études en tchèque
Ochrana lesů a myslivost études en tchèque
Ochrana lesů a myslivosti études en tchèque
Pěstování lesa études en tchèque
Podniková a odvětvová ekonomika études en tchèque
Procesní a informační inženýrství v agrárním sektoru études en tchèque
Protipožární ochrana lesa, dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva études en tchèque
Regionální a sociální rozvoj études en tchèque
Řízení a ekonomika podniku études en tchèque
Speciální produkce rostlinná études en tchèque
Speciální zootechnika études en tchèque
Systémové inženýrství études en tchèque
Systémové inženýrství a informatika études en tchèque
Technika výrobních procesů études en tchèque
Technika zemědělských technologických systémů études en tchèque
Úpravy vodního režimu krajiny études en tchèque
Vědy o živé přírodě études en tchèque
Vědy o zvířatech études en tchèque
Využití a ochrana přírodních zdrojů études en tchèque
Výživa a potraviny études en tchèque
Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin études en tchèque
Zemědělství tropů a subtropů études en tchèque
Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství études en tchèque
Chimie agricole études en anglais
Écologie études en anglais
Gestion études en anglais
Informatique de gestion études en anglais
Sciences de la vie études en anglais
Sylviculture études en anglais
Agricultural and Forestry Phytopathology and Plant Protection études en anglais
Agriculture in Tropics and Subtropics études en anglais
Animal Science études en anglais
Applied and Landscape Ecology études en anglais
Applied Animal Science études en anglais
Applied Geoinformatics and Remote Sensing in Forestry études en anglais
Applied Zoology études en anglais
Crop Science études en anglais
Dendrology and Forest Tree Breeding études en anglais
Economics and Management of an Enterprise études en anglais
Economics and Management of Forestry and Wood Industry études en anglais
Engineering of Agricultural Technological Systems études en anglais
Environmental Earth Sciences études en anglais
Environmental Modelling études en anglais
Exploitation and Conservation of Natural Resources études en anglais
Fire Protection of Forest, Timber and Wood-Based Materials études en anglais
Forest Biology études en anglais
Forest Management études en anglais
Forest Protection and Game Management études en anglais
General Animal Science études en anglais
General Crop Science études en anglais
Global Change Forestry études en anglais
Nutrition and Food études en anglais
Plant Sciences études en anglais
Regional and Social Development études en anglais
Sector Economics and Economics of Enterprise études en anglais
Sector Economics and Economics of Enterprises études en anglais
Special Animal Science études en anglais
Special Crop Science études en anglais
Sustainable Rural Development études en anglais
Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics études en anglais
System Engineering études en anglais
System Engineering and Informatics études en anglais
Tropical Agrobiology and Bioresource Management études en anglais
Water Regime Improvement in Landscape études en anglais
Wood Processing and Forest Machinery études en anglais
site Web d'université:
www.czu.cz/

Carte

Privacy Policy