Pardubice, Tchéquie

Univerzita Pardubice

type de l'université: university type
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
Automatisationétudes en tchèque
Chimieétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Informatique appliquéeétudes en tchèque
Philosophieétudes en tchèque
Protection de l'environnementétudes en tchèque
Sage-femmeétudes en tchèque
Technologie de l'informationétudes en tchèque
Analýza biologických materiálůétudes en tchèque
Anglický jazykétudes en tchèque
Anglický jazyk pro odbornou praxiétudes en tchèque
Anglický jazyk- specializace v pedagogiceétudes en tchèque
Anorganické a bioanorganické materiályétudes en tchèque
Anorganické materiályétudes en tchèque
Aplikovaná elektrotechnikaétudes en tchèque
Aplikovaná informatika v dopravěétudes en tchèque
Chemie a technická chemieétudes en tchèque
Chemie a technologie ochrany životního prostředíétudes en tchèque
Dopravní infrastrukturaétudes en tchèque
Dopravní management, marketing a logistikaétudes en tchèque
Dopravní prostředkyétudes en tchèque
Dopravní stavitelstvíétudes en tchèque
Dopravní technikaétudes en tchèque
Ekonomika a managementétudes en tchèque
Ekonomika a management chemických a potravinářských podnikůétudes en tchèque
Ekonomika a management podniků chemického průmysluétudes en tchèque
Ekonomika a provoz podnikuétudes en tchèque
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravěétudes en tchèque
Farmakochemie a medicinální materiályétudes en tchèque
Historicko-literární studiaétudes en tchèque
Hodnocení a analýza potravinétudes en tchèque
Hospodářská politika a veřejná správaétudes en tchèque
Humanitní studiaétudes en tchèque
Informační a bezpečnostní systémyétudes en tchèque
Informatika a systémové inženýrstvíétudes en tchèque
Informatika ve veřejné správěétudes en tchèque
Klinická biologie a chemieétudes en tchèque
Komunikační a mikroprocesorová technikaétudes en tchèque
Komunikační technikaétudes en tchèque
Kulturní dějinyétudes en tchèque
Management elektronických komunikací a poštovních služebétudes en tchèque
Management finančních rizikétudes en tchèque
Management ochrany podniku a společnostiétudes en tchèque
Management podnikuétudes en tchèque
Management, marketing a logistika ve spojíchétudes en tchèque
Německý jazyk pro hospodářskou praxiétudes en tchèque
Německý jazyk pro odbornou praxiétudes en tchèque
Ochrana hmotných památekétudes en tchèque
Polygrafieétudes en tchèque
Polymerní materiály a kompozityétudes en tchèque
Porodní asistenceétudes en tchèque
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálůétudes en tchèque
Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastrukturétudes en tchèque
Radiologická asistenceétudes en tchèque
Radiologický asistentétudes en tchèque
Regionální a informační managementétudes en tchèque
Religionistikaétudes en tchèque
Restaurování a konzervace děl hmotného kulturního dědictvíétudes en tchèque
Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálůétudes en tchèque
Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafitaétudes en tchèque
Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentůétudes en tchèque
Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálechétudes en tchèque
Řízení procesůétudes en tchèque
Slavistická studia zemí Evropské unieétudes en tchèque
Slavistická studia zemí Evropské unie - bulharština/chorvatština/polština/slovinštinaétudes en tchèque
Sociální a kulturní antropologieétudes en tchèque
Sociální antropologieétudes en tchèque
Spisová a archivní službaétudes en tchèque
Technika, technologie a řízení letecké dopravyétudes en tchèque
Technologie a management v dopravěétudes en tchèque
Technologie a řízení dopravyétudes en tchèque
Veřejná ekonomika a správaétudes en tchèque
Všeobecná sestraétudes en tchèque
Všeobecné ošetřovatelstvíétudes en tchèque
Zdravotně sociální péčeétudes en tchèque
Zdravotně-sociální pracovníkétudes en tchèque
Zdravotní laborantétudes en tchèque
Zdravotnické záchranářstvíétudes en tchèque
Zdravotnický záchranářétudes en tchèque
Applied Informatics in Transportétudes en anglais
Electrotechnical and Electronic Systems in Transportétudes en anglais
English for Educationétudes en anglais
Informatics and System Engineeringétudes en anglais
Management, Marketing and Logistics in Communicationsétudes en anglais
Regional and Information Managementétudes en anglais
Transport Management, Marketing and Logisticsétudes en anglais
Transport Meansétudes en anglais
Transport Technology and Controlétudes en anglais

deuxième cycle - master
Études
Chimie analytiqueétudes en tchèque
Chimie Organiqueétudes en tchèque
Chimie physiceétudes en tchèque
Développement régionalétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Philosophieétudes en tchèque
Protection de l'environnementétudes en tchèque
Soins infirmiersétudes en tchèque
Technologie de l'informationétudes en tchèque
Analýza biologických materiálůétudes en tchèque
Anglická filologieétudes en tchèque
Anorganická a bioanorganická chemieétudes en tchèque
Anorganická technologieétudes en tchèque
Aplikovaná informatika v dopravěétudes en tchèque
Automatické řízeníétudes en tchèque
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíétudes en tchèque
Bioanalytikétudes en tchèque
Chemické a procesní inženýrstvíétudes en tchèque
Chemické inženýrstvíétudes en tchèque
Chemie a technologie papíru a celulózových materiálůétudes en tchèque
Dopravní infrastrukturaétudes en tchèque
Dopravní management, marketing a logistikaétudes en tchèque
Dopravní prostředkyétudes en tchèque
Dopravní stavitelstvíétudes en tchèque
Dopravní technikaétudes en tchèque
Ekonomika a managementétudes en tchèque
Ekonomika a management chemických a potravinářských podnikůétudes en tchèque
Ekonomika a management podnikuétudes en tchèque
Ekonomika a management podniků chemického průmysluétudes en tchèque
Ekonomika veřejného sektoruétudes en tchèque
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravěétudes en tchèque
Filosofieétudes en tchèque
Hodnocení a analýza potravinétudes en tchèque
Hospodářská politika a veřejná správaétudes en tchèque
Informatika a systémové inženýrstvíétudes en tchèque
Informatika ve veřejné správěétudes en tchèque
Inženýrství energetických materiálůétudes en tchèque
Komunikační a radarové systémyétudes en tchèque
Komunikační a řídicí technologieétudes en tchèque
Kulturní dějinyétudes en tchèque
Materiálové inženýrstvíétudes en tchèque
Materials Chemistryétudes en tchèque
Organická chemie a technologieétudes en tchèque
Organické povlaky a nátěrové hmotyétudes en tchèque
Ošetřovatelská péče v interních oborechétudes en tchèque
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborechétudes en tchèque
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (se zaměřením na onkologii)études en tchèque
Perioperační péčeétudes en tchèque
Perioperační péče v gynekologii a porodnictvíétudes en tchèque
Pojistné inženýrstvíétudes en tchèque
Polygrafieétudes en tchèque
Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastrukturétudes en tchèque
Regionální a informační managementétudes en tchèque
Religionistikaétudes en tchèque
Resocializační pedagogikaétudes en tchèque
Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architekturyétudes en tchèque
Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkáchétudes en tchèque
Řízení procesůétudes en tchèque
Sociální a kulturní antropologieétudes en tchèque
Sociální antropologieétudes en tchèque
Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péčeétudes en tchèque
Specializace v porodní asistenci - Perioperační péčeétudes en tchèque
Technická a fyzikální chemieétudes en tchèque
Technologie a management v dopravěétudes en tchèque
Technologie a řízení dopravyétudes en tchèque
Technologie organických specialitétudes en tchèque
Technologie výroby a zpracování polymerůétudes en tchèque
Teorie a technologie výbušinétudes en tchèque
Učitelství anglického jazykaétudes en tchèque
Udržitelný rozvoj v chemii a technologiiétudes en tchèque
Vlákna a textilní chemieétudes en tchèque
Applied Informatics in Transportétudes en anglais
Electrotechnical and Electronic Systems in Transportétudes en anglais
Engineering of Energetic Materialsétudes en anglais
English Language Teacher Educationétudes en anglais
Informatics and System Engineeringétudes en anglais
Regional and Information Managementétudes en anglais
Regional Development and Governanceétudes en anglais
Transport Management, Marketing and Logisticsétudes en anglais
Transport Meansétudes en anglais
Transport Technology and Controlétudes en anglais

Doctoratplus »
Biochimie études en tchèque
Chimie analytique études en tchèque
Chimie minérale études en tchèque
Chimie Organique études en tchèque
Chimie physice études en tchèque
Gestion études en tchèque
Histoire études en tchèque
Informatique appliquée études en tchèque
Philosophie études en tchèque
Soins infirmiers études en tchèque
Anorganická technologie études en tchèque
Chemické a procesní inženýrství études en tchèque
Chemické inženýrství études en tchèque
Chemie a technologie anorganických materiálů études en tchèque
Dopravní prostředky a infrastruktura études en tchèque
Ekonomika a management études en tchèque
Elektrotechnika a informatika études en tchèque
Environmentální inženýrství études en tchèque
Filosofie études en tchèque
Historické vědy études en tchèque
Informační, komunikační a řídicí technologie études en tchèque
Informatika ve veřejné správě études en tchèque
Inženýrství energetických materiálů études en tchèque
Organic Technology études en tchèque
Organická technologie études en tchèque
Povrchové inženýrství études en tchèque
Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů études en tchèque
Regionální a veřejná ekonomie études en tchèque
Religionistika études en tchèque
Systémové inženýrství a informatika études en tchèque
Technologie a management v dopravě études en tchèque
Technologie a management v dopravě a telekomunikacích études en tchèque
Biochimie études en anglais
Chimie analytique études en anglais
Chimie minérale études en anglais
Chimie Organique études en anglais
Chimie physice études en anglais
Histoire études en anglais
Philosophie études en anglais
Sciences des religions études en anglais
Applied Informatics études en anglais
Chemical and Process Engineering études en anglais
Chemical Engineering études en anglais
Chemistry and Technology of Inorganic Materials études en anglais
Electrical Engineering and Informatics études en anglais
Engineering of Energetic Materials études en anglais
Environmental Engineering études en anglais
Historical Sciences études en anglais
Informatics in Public Administration études en anglais
Information, Communication and Control Technologies études en anglais
Inorganic Technology études en anglais
Organic Technology études en anglais
Regional and Public Economics études en anglais
Surface Engineering études en anglais
System Engineering and Informatics études en anglais
Transport Means and Infrastructure études en anglais
Transport Technology and Management études en anglais
site Web d'université:
www.upce.cz
Privacy Policy