Ústí nad Labem, Tchéquie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

type de l'université: university type
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
Beaux-artsétudes en tchèque
Biologieétudes en tchèque
Chimieétudes en tchèque
Contrôle de productionétudes en tchèque
Développement régionalétudes en tchèque
Éducation physiqueétudes en tchèque
Géographieétudes en tchèque
Gestion de l'eauétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Industrie énergétiqueétudes en tchèque
Informatiqueétudes en tchèque
Langue et littérature anglaisesétudes en tchèque
Mathématiquesétudes en tchèque
Philosophieétudes en tchèque
Physiothérapieétudes en tchèque
Physiqueétudes en tchèque
Protection de l'environnementétudes en tchèque
Sage-femmeétudes en tchèque
Science politiqueétudes en tchèque
Travail socialétudes en tchèque
Aktivity v příroděétudes en tchèque
Andragogikaétudes en tchèque
Anglický jazyk a literatura pro vzděláváníétudes en tchèque
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Aplikovaná geoinformatikaétudes en tchèque
Aplikované nanotechnologieétudes en tchèque
Aplikované počítačové modelováníétudes en tchèque
Archivnictví a spisová službaétudes en tchèque
Biologie pro vzděláváníétudes en tchèque
Český jazyk a literaturaétudes en tchèque
Český jazyk a literatura pro vzděláváníétudes en tchèque
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Český jazyk pro média a veřejnou sféruétudes en tchèque
Čeština pro cizinceétudes en tchèque
Chemie a toxikologieétudes en tchèque
Chemie pro vzděláváníétudes en tchèque
Chemie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Designétudes en tchèque
Dokumentace památekétudes en tchèque
Ekonomika a managementétudes en tchèque
Energetika - teplárenstvíétudes en tchèque
Ergoterapieétudes en tchèque
Finanční managementétudes en tchèque
Fotografie a intermediální tvorbaétudes en tchèque
Fyzika pro vzděláváníétudes en tchèque
Fyzika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Geografie pro vzděláváníétudes en tchèque
Geografie střední Evropyétudes en tchèque
Grafický designétudes en tchèque
Historie pro vzděláváníétudes en tchèque
Historie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Hudební výchovaétudes en tchèque
Hudební výchova pro pomáhající profeseétudes en tchèque
Hudební výchova pro vzděláváníétudes en tchèque
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Informační systémyétudes en tchèque
Informatika pro vzděláváníétudes en tchèque
Informatika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Interkulturní germanistikaétudes en tchèque
Konstrukce strojů a zařízeníétudes en tchèque
Kulturně historická regionalistikaétudes en tchèque
Kulturní historieétudes en tchèque
Matematika a její použití v přírodních vědáchétudes en tchèque
Matematika pro vzděláváníétudes en tchèque
Matematika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Matematika ve firmách a veřejné správěétudes en tchèque
Materiályétudes en tchèque
Materiály a technologie v dopravěétudes en tchèque
Německý jazyk a literaturaétudes en tchèque
Německý jazyk a literatura pro vzděláváníétudes en tchèque
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Německý jazyk pro školskou praxiétudes en tchèque
Obchod a marketingétudes en tchèque
Obchodní ruštinaétudes en tchèque
Ochrana životního prostředí v průmysluétudes en tchèque
Pedagogika volného časuétudes en tchèque
Pediatrické ošetřovatelstvíétudes en tchèque
Počítačové modelování ve fyzice a techniceétudes en tchèque
Počítačové modelování ve vědě a techniceétudes en tchèque
Podniková ekonomika a managementétudes en tchèque
Popularizace hudby a organizace hudebního životaétudes en tchèque
Porodní asistenceétudes en tchèque
Radiologická asistenceétudes en tchèque
Regionální rozvoj a veřejná správaétudes en tchèque
Řízení jakostiétudes en tchèque
Sbormistrovstvíétudes en tchèque
Sbormistrovství pro vzděláváníétudes en tchèque
Školský managementétudes en tchèque
Sociálně pedagogická asistenceétudes en tchèque
Sociální pedagogikaétudes en tchèque
Sociální politika a sociální práceétudes en tchèque
Speciální pedagogika - intervenceétudes en tchèque
Společenské vědyétudes en tchèque
Společenské vědy pro vzděláváníétudes en tchèque
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Technická výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Tělesná výchova a sportétudes en tchèque
Tělesná výchova pro vzděáváníétudes en tchèque
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Toxikologie a analýza škodlivinétudes en tchèque
Učitelství pro mateřské školyétudes en tchèque
Všeobecná sestraétudes en tchèque
Všeobecné ošetřovatelstvíétudes en tchèque
Výtvarná výchovaétudes en tchèque
Výtvarná výchova pro pomáhající profeseétudes en tchèque
Výtvarná výchova pro vzděláváníétudes en tchèque
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Základy humanitní vzdělanosti - estetikaétudes en tchèque
Základy humanitní vzdělanosti - politologieétudes en tchèque
Základy humanitních studiíétudes en tchèque
Zdravotnické záchranářstvíétudes en tchèque
Langue et littérature anglaisesétudes en anglais
Physiqueétudes en anglais
Applied Computer Modellingétudes en anglais
Applied Nanotechnologyétudes en anglais
Art Educationétudes en anglais
Art Education in Helping Professionsétudes en anglais
Social Pedagogyétudes en anglais
Special Education - Interventionétudes en anglais

premier diplôme long
Études
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Dějepisétudes en tchèque
Dějepis pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Německý jazyk a literaturaétudes en tchèque
Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a středních školétudes en tchèque
Učitelské studium hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazykétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální školyétudes en tchèque

deuxième cycle - master
Études
Beaux-artsétudes en tchèque
Biologieétudes en tchèque
Développement régionalétudes en tchèque
Géographieétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Industrie énergétiqueétudes en tchèque
Instruction civiqueétudes en tchèque
Philosophie politiqueétudes en tchèque
Analytická chemie životního prostředí a toxikologieétudes en tchèque
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Aplikované nanotechnologieétudes en tchèque
Aplikované plazmové technologieétudes en tchèque
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Dějepisétudes en tchèque
Designétudes en tchèque
Ekonomika a managementétudes en tchèque
Energetika - teplárenstvíétudes en tchèque
Finanční managementétudes en tchèque
Fotografie a intermediální tvorbaétudes en tchèque
Grafický designétudes en tchèque
Hudební výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextuétudes en tchèque
Inženýrská mechanika a automatizaceétudes en tchèque
Kulturně historická regionalistikaétudes en tchèque
Kulturní historieétudes en tchèque
Kurátorská studiaétudes en tchèque
Materiálové vědy a analýza materiálůétudes en tchèque
Materiály a technologie v dopravěétudes en tchèque
Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextuétudes en tchèque
Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Odpadové hospodářstvíétudes en tchèque
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízeníétudes en tchèque
Počítačové modelování ve vědě a techniceétudes en tchèque
Podniková ekonomika a managementétudes en tchèque
Příprava a řízení výrobyétudes en tchèque
Produktové inženýrstvíétudes en tchèque
Regionální rozvoj a veřejná správaétudes en tchèque
Revitalizace krajinyétudes en tchèque
Řízení v sociální práciétudes en tchèque
Sbormistrovství pro střední školyétudes en tchèque
Sociální pedagogikaétudes en tchèque
Speciální pedagogika - poradenstvíétudes en tchèque
Společenské vědyétudes en tchèque
Sport a zdravíétudes en tchèque
Technologie pro ochranu životního prostředíétudes en tchèque
Tělesná výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školyétudes en tchèque
Učitelství biologie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školyétudes en tchèque
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství chemie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazykétudes en tchèque
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - německý jazykétudes en tchèque
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství fyziky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství geografie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství historie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství hudební výchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Učitelství informatiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyétudes en tchèque
Učitelství sborového zpěvuétudes en tchèque
Učitelství společenských věd pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství tělesné výchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituceétudes en tchèque
Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Výtvarně edukativní studiaétudes en tchèque
Applied Nanotechnologyétudes en anglais
Computer Modelling in Science and Technologyétudes en anglais
Fine Artétudes en anglais
Photography and Time-Based Mediaétudes en anglais
Social Pedagogyétudes en anglais
Special Education - Counsellingétudes en anglais
Sport and healthétudes en anglais
Teaching English Language and Literature for Primary Schoolsétudes en anglais

Doctoratplus »
Aplikovaná ekonomie a správa études en tchèque
Aplikované nanotechnologie études en tchèque
České dějiny études en tchèque
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání études en tchèque
Environmentální analytická chemie études en tchèque
Environmentální chemie a technologie études en tchèque
Geografie transformací études en tchèque
Hudební teorie a pedagogika études en tchèque
Německá filologie études en tchèque
Německá literatura études en tchèque
Obecné otázky matematiky études en tchèque
Počítačové metody ve vědě a technice études en tchèque
Počítačové modelování ve vědě a technice études en tchèque
Regulace a behaviorální studia études en tchèque
Strojírenská technologie études en tchèque
Teorie výtvarné výchovy études en tchèque
Teorie vzdělávání v bohemistice études en tchèque
Vizuální komunikace études en tchèque
Tschechische Geschichte études en allemand
Applied Nanotechnology études en anglais
Computer Methods in Science and Technology études en anglais
Computer Modelling in Science and Technology études en anglais
Geographies of Transformations études en anglais
Methodology of Primary Science Education études en anglais
Music Theory and Pedagogy études en anglais
Regulation and Behavioural Studies études en anglais
Theory of Arts and Crafts études en anglais
site Web d'université:
www.ujep.cz

Carte

Privacy Policy