Les étudiants en Europe
pays
ville
domaines d'études 
langue 
niveau d'études
système d'études  
type d'université - Tchéquie  
statut d'université  
Présentation de l'université
Ústí nad Labem, Tchéquie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

type de l'université: university type
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Biologieétudes en tchèque
Chimieétudes en tchèque
Contrôle de productionétudes en tchèque
Développement régionalétudes en tchèque
Éducation physiqueétudes en tchèque
Géographieétudes en tchèque
Gestion de l'eauétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Informatiqueétudes en tchèque
Langue et littérature anglaisesétudes en tchèque
Mathématiquesétudes en tchèque
Philosophieétudes en tchèque
Physiothérapieétudes en tchèque
Physiqueétudes en tchèque
Protection de l'environnementétudes en tchèque
Sage-femmeétudes en tchèque
Science politiqueétudes en tchèque
Travail socialétudes en tchèque
Aktivity v příroděétudes en tchèque
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Aplikované nanotechnologieétudes en tchèque
Aplikované počítačové modelováníétudes en tchèque
Archivnictví a spisová službaétudes en tchèque
Český jazyk a literaturaétudes en tchèque
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Český jazyk pro média a veřejnou sféruétudes en tchèque
Čeština pro cizinceétudes en tchèque
Chemie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Designétudes en tchèque
Dokumentace památekétudes en tchèque
Ekonomika a managementétudes en tchèque
Energetika - teplárenstvíétudes en tchèque
Ergoterapieétudes en tchèque
Finanční managementétudes en tchèque
Fotografie a intermediální tvorbaétudes en tchèque
Fyzika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Geografie střední Evropyétudes en tchèque
Grafický designétudes en tchèque
Historie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Hudební výchovaétudes en tchèque
Hudební výchova pro pomáhající profeseétudes en tchèque
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Informační systémyétudes en tchèque
Informatika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Interkulturní germanistikaétudes en tchèque
Kulturně historická regionalistikaétudes en tchèque
Kulturní historieétudes en tchèque
Matematická informatikaétudes en tchèque
Matematika a její použití v přírodních vědáchétudes en tchèque
Matematika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Materiályétudes en tchèque
Materiály a technologie v dopravěétudes en tchèque
Německý jazyk a literaturaétudes en tchèque
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Německý jazyk pro školskou praxiétudes en tchèque
Obchod a marketingétudes en tchèque
Obchodní ruštinaétudes en tchèque
Ochrana životního prostředí v průmysluétudes en tchèque
Pedagogicko-psychologická způsobilostétudes en tchèque
Pedagogika volného časuétudes en tchèque
Počítačové modelování ve fyzice a techniceétudes en tchèque
Podniková ekonomika a managementétudes en tchèque
Popularizace hudby a organizace hudebního životaétudes en tchèque
Regionální rozvoj a veřejná správaétudes en tchèque
Sbormistrovstvíétudes en tchèque
Školský managementétudes en tchèque
Sociálně pedagogická asistenceétudes en tchèque
Sociální pedagogikaétudes en tchèque
Speciální pedagogika - intervenceétudes en tchèque
Společenské vědyétudes en tchèque
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Technická výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Tělesná výchova a sportétudes en tchèque
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Toxikologie a analýza škodlivinétudes en tchèque
Učitelství pro mateřské školyétudes en tchèque
Všeobecná sestraétudes en tchèque
Výtvarná výchovaétudes en tchèque
Výtvarná výchova pro pomáhající profeseétudes en tchèque
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Základy humanitní vzdělanosti - estetikaétudes en tchèque
Základy humanitní vzdělanosti - politologieétudes en tchèque
Physiqueétudes en anglais
Applied Computer Modellingétudes en anglais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Biologieétudes en tchèque
Développement régionalétudes en tchèque
Géographieétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Instruction civiqueétudes en tchèque
Philosophie politiqueétudes en tchèque
Analytická chemie životního prostředí a toxikologieétudes en tchèque
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Aplikované nanotechnologieétudes en tchèque
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Dějepisétudes en tchèque
Designétudes en tchèque
Ekonomika a managementétudes en tchèque
Energetika - teplárenstvíétudes en tchèque
Finanční managementétudes en tchèque
Fotografie a intermediální tvorbaétudes en tchèque
Grafický designétudes en tchèque
Hudební výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Kulturně historická regionalistikaétudes en tchèque
Kulturní historieétudes en tchèque
Kurátorská studiaétudes en tchèque
Materiálové vědy a analýza materiálůétudes en tchèque
Materiály a technologie v dopravěétudes en tchèque
Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextuétudes en tchèque
Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Odpadové hospodářstvíétudes en tchèque
Počítačové modelování ve vědě a techniceétudes en tchèque
Podniková ekonomika a managementétudes en tchèque
Příprava a řízení výrobyétudes en tchèque
Regionální rozvoj a veřejná správaétudes en tchèque
Revitalizace krajinyétudes en tchèque
Sbormistrovství pro střední školyétudes en tchèque
Sociální pedagogikaétudes en tchèque
Speciální pedagogika - poradenstvíétudes en tchèque
Společenské vědyétudes en tchèque
Sport a zdravíétudes en tchèque
Tělesná výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školyétudes en tchèque
Učitelství biologie pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství biologie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školyétudes en tchèque
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství chemie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazykétudes en tchèque
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - německý jazykétudes en tchèque
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství fyziky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství geografie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství historie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství hudební výchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství společenských věd pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství tělesné výchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituceétudes en tchèque
Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Výtvarně edukativní studiaétudes en tchèque
Computer Modelling in Science and Technologyétudes en anglais
Photography and Time-Based Mediaétudes en anglais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Biologieétudes en tchèque
Éducation physiqueétudes en tchèque
Géographieétudes en tchèque
Mathématiquesétudes en tchèque
Physiqueétudes en tchèque
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Český jazyk a literaturaétudes en tchèque
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Chemie pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Dějepisétudes en tchèque
Dějepis pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Hudební výchovaétudes en tchèque
Hudební výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Matematika pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Německý jazyk a literaturaétudes en tchèque
Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Občanská výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Sbormistrovstvíétudes en tchèque
Technická výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Tělesná výchova pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a středních školétudes en tchèque
Učitelské studium hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - německý jazykétudes en tchèque
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství fyziky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazykétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální školyétudes en tchèque
Vychovatelství pro speciální zařízeníétudes en tchèque
Výpočetní technikaétudes en tchèque
Základy společenských vědétudes en tchèque

Doctoratplus »
Beaux-arts études en tchèque
Mathématiques études en tchèque
Nanotechnologie études en tchèque
Physique études en tchèque
Ekologie a ochrana prostředí études en tchèque
Historické vědy études en tchèque
Specializace v pedagogice études en tchèque
Strojírenská technologie études en tchèque
Historische Wissenschaft études en allemand
Nanotechnologie études en anglais
Physique études en anglais

Unitésplus »
Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta umění a designu
Fakulta výrobních technologií a managementu
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta životního prostředí
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
site Web d'université: www.ujep.cz

Carte


Study in Poland
Privacy Policy