Olomouc, Tchéquie

Univerzita Palackého v Olomouci

type de l'université: university type
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
Archéologieétudes en tchèque
Biochimieétudes en tchèque
Bioinformatiqueétudes en tchèque
Biologieétudes en tchèque
Biophysiqueétudes en tchèque
Chimieétudes en tchèque
Éducation physiqueétudes en tchèque
Géographieétudes en tchèque
Géographie régionaleétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Informatiqueétudes en tchèque
Informatique appliquéeétudes en tchèque
Journalismeétudes en tchèque
Mathématiquesétudes en tchèque
Musicologieétudes en tchèque
Nanotechnologieétudes en tchèque
Optométrieétudes en tchèque
Pédagogie spécialiséeétudes en tchèque
Philologie polonaiseétudes en tchèque
Philosophieétudes en tchèque
Physiothérapieétudes en tchèque
Physiqueétudes en tchèque
Psychologieétudes en tchèque
Sage-femmeétudes en tchèque
Science politiqueétudes en tchèque
Sociologieétudes en tchèque
Soins infirmiersétudes en tchèque
Technologie de l'informationétudes en tchèque
Théologieétudes en tchèque
Travail socialétudes en tchèque
Andragogikaétudes en tchèque
Andragogika v profilaci na personální managementétudes en tchèque
Anglická filologieétudes en tchèque
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiétudes en tchèque
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překladétudes en tchèque
Aplikovaná chemieétudes en tchèque
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektorétudes en tchèque
Aplikovaná ekonomická studiaétudes en tchèque
Aplikovaná fyzikaétudes en tchèque
Aplikovaná matematikaétudes en tchèque
Aplikovaná statistikaétudes en tchèque
Aplikovaná tělesná výchovaétudes en tchèque
Aplikované pohybové aktivityétudes en tchèque
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základétudes en tchèque
Archivnictvíétudes en tchèque
Bioanorganická chemieétudes en tchèque
Biologie a ekologieétudes en tchèque
Biologie a environmentální výchovaétudes en tchèque
Biologie a environmentální výchova pro vzděláváníétudes en tchèque
Biologie pro vzděláváníétudes en tchèque
Biologie v ochraně životního prostředíétudes en tchèque
Bioorganická chemieétudes en tchèque
Bioorganická chemie a chemická biologieétudes en tchèque
Biotechnologie a genové inženýrstvíétudes en tchèque
Česká filologieétudes en tchèque
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcíchétudes en tchèque
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Charitativní a sociální práceétudes en tchèque
Chemie - analytik specialistaétudes en tchèque
Chemie pro víceoborové studiumétudes en tchèque
Chemie pro vzděláváníétudes en tchèque
Čínská filologieétudes en tchèque
Dějiny výtvarných uměníétudes en tchèque
Deskriptivní geometrieétudes en tchèque
Deskriptivní geometrie pro vzděláváníétudes en tchèque
Digitální a přístrojová optikaétudes en tchèque
Diskrétní matematikaétudes en tchèque
Divadelní studiaétudes en tchèque
Divadelní vědaétudes en tchèque
Ekochemieétudes en tchèque
Ekologie a ochrana životního prostředíétudes en tchèque
Ekonomicko-manažerská studiaétudes en tchèque
Environmentální geologieétudes en tchèque
Environmentální rizika a klimatická změnaétudes en tchèque
Environmentální studia a udržitelný rozvojétudes en tchèque
Environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Ergoterapieétudes en tchèque
Etika a kultura v mediální komunikaciétudes en tchèque
Evropská studia a diplomacieétudes en tchèque
Experimentální biologieétudes en tchèque
Filmová studiaétudes en tchèque
Filmová vědaétudes en tchèque
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaétudes en tchèque
Francouzská filologieétudes en tchèque
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomiiétudes en tchèque
Fyzika pro vzděláváníétudes en tchèque
Geografie pro vzděláváníétudes en tchèque
Geoinformatika a geografieétudes en tchèque
Geoinformatika a kartografieétudes en tchèque
Geologie a ochrana životního prostředíétudes en tchèque
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváníétudes en tchèque
Historické vědyétudes en tchèque
Historie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Humanitní studiaétudes en tchèque
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruchétudes en tchèque
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Informační výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Informatika pro vzděláváníétudes en tchèque
Italská filologieétudes en tchèque
Japonská filologieétudes en tchèque
Japonština pro hospodářskou praxiétudes en tchèque
Judaistika. Židovská a izraelská studiaétudes en tchèque
Korejština pro hospodářskou praxiétudes en tchèque
Kulturní antropologieétudes en tchèque
Latinská filologieétudes en tchèque
Lingvistika a Digital Humanitiesétudes en tchèque
Management v chemiiétudes en tchèque
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictvíétudes en tchèque
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictvíétudes en tchèque
Matematika a její aplikaceétudes en tchèque
Matematika pro vzděláváníétudes en tchèque
Matematika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictvíétudes en tchèque
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaétudes en tchèque
Mezinárodní rozvojová studiaétudes en tchèque
Mezinárodní sociální a humanitární práceétudes en tchèque
Mezinárodní vztahy a bezpečnostétudes en tchèque
Migrační studiaétudes en tchèque
Molekulární a buněčná biologieétudes en tchèque
Molekulární biofyzikaétudes en tchèque
Náboženství se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetikaétudes en tchèque
Nanomateriálová chemieétudes en tchèque
Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiétudes en tchèque
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladétudes en tchèque
Německá filologieétudes en tchèque
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Nizozemská filologieétudes en tchèque
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuétudes en tchèque
Nizozemština pro hospodářskou praxiétudes en tchèque
Obecná fyzika a matematická fyzikaétudes en tchèque
Obecná lingvistika a teorie komunikaceétudes en tchèque
Ochrana a podpora zdravíétudes en tchèque
Ochrana a tvorba životního prostředíétudes en tchèque
Ochrana obyvatelstvaétudes en tchèque
Optika a optoelektronikaétudes en tchèque
Pedagogické asistentstvíétudes en tchèque
Pedagogika - sociální práceétudes en tchèque
Pedagogika - veřejná správaétudes en tchèque
Pedagogika volného času se zaměřením na sportétudes en tchèque
Pediatrické ošetřovatelstvíétudes en tchèque
Počítačová fyzikaétudes en tchèque
Politická komunikace a politický marketingétudes en tchèque
Politologie a evropská studiaétudes en tchèque
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyétudes en tchèque
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastétudes en tchèque
Porodní asistenceétudes en tchèque
Portugalská filologieétudes en tchèque
Praktická nizozemská filologieétudes en tchèque
Právo ve veřejné správěétudes en tchèque
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Přístrojová a počítačová fyzikaétudes en tchèque
Přístrojová fyzikaétudes en tchèque
Přístrojová optikaétudes en tchèque
Radiologická asistenceétudes en tchèque
Radiologický asistentétudes en tchèque
Rekreologieétudes en tchèque
Rekreologie - pedagogika volného časuétudes en tchèque
Religionistikaétudes en tchèque
Řízení vzdělávacích institucíétudes en tchèque
Ruská filologieétudes en tchèque
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyétudes en tchèque
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastétudes en tchèque
Školský managementétudes en tchèque
Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Sociální a humanitární práceétudes en tchèque
Sociální pedagogikaétudes en tchèque
Sociální práce s dětmi a mládežíétudes en tchèque
Španělská filologieétudes en tchèque
Speciálně pedagogická andragogikaétudes en tchèque
Speciální pedagogika - andragogikaétudes en tchèque
Speciální pedagogika - dramaterapieétudes en tchèque
Speciální pedagogika - intervenceétudes en tchèque
Speciální pedagogika - ortokomunikaceétudes en tchèque
Speciální pedagogika - vychovatelstvíétudes en tchèque
Speciální pedagogika předškolního věkuétudes en tchèque
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyétudes en tchèque
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyétudes en tchèque
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyétudes en tchèque
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníkyétudes en tchèque
Speciální pedagogika raného věkuétudes en tchèque
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Sportovní specialista - duální kariéra vrcholových sportovcůétudes en tchèque
Systematická biologie a ekologieétudes en tchèque
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Tělesná výchova a sportétudes en tchèque
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemiétudes en tchèque
Tělesná výchova pro vzděláváníétudes en tchèque
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstvaétudes en tchèque
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogikuétudes en tchèque
Televizní a rozhlasová studiaétudes en tchèque
Teologická studiaétudes en tchèque
Teologické naukyétudes en tchèque
Teologie a spiritualita zasvěceného životaétudes en tchèque
Teorie a dějiny dramatických uměníétudes en tchèque
Teorie a dějiny výtvarných uměníétudes en tchèque
Trenérství a sportétudes en tchèque
Trenérství a sport - pedagogika volného časuétudes en tchèque
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuétudes en tchèque
Učitelství pro mateřské školyétudes en tchèque
Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogikaétudes en tchèque
Ukrajinská filologieétudes en tchèque
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastétudes en tchèque
Uměnovědná studiaétudes en tchèque
Vietnamská filologieétudes en tchèque
Všeobecná sestraétudes en tchèque
Všeobecné ošetřovatelstvíétudes en tchèque
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Vychovatelstvíétudes en tchèque
Vychovatelství a speciální pedagogikaétudes en tchèque
Výpočetní technikaétudes en tchèque
Vyšší justiční úředníkétudes en tchèque
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Základy technických věd a informačních technologií pro vzděláváníétudes en tchèque
Zdravotnické záchranářstvíétudes en tchèque
Zdravotnický záchranářétudes en tchèque
Deutsche Philologieétudes en allemand
Éducation sanitaireétudes en anglais
Musiqueétudes en anglais
Pédagogie spécialiséeétudes en anglais
Physiothérapieétudes en anglais
Chinese Philologyétudes en anglais
Czech for Foreignersétudes en anglais
English Language for Educationétudes en anglais
English Language in Educationétudes en anglais
English Philologyétudes en anglais
Geoinformatics and Cartographyétudes en anglais
Humanities and Social Studiesétudes en anglais
International Law, War and Peaceétudes en anglais
Jewish and Israeli Studiesétudes en anglais
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs Educationétudes en anglais
Mathematics in Educationétudes en anglais
Music Culture in Educationétudes en anglais
Petroleum Engineeringétudes en anglais
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher Trainingétudes en anglais
Special Needs Education - After-school Educationétudes en anglais
Special Needs Education - Andragogyétudes en anglais
Special Needs Education - Drama Therapyétudes en anglais
Special Needs Education - Interventionétudes en anglais
Speciaľnaja pedagogika - andragogikaétudes en russe
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaétudes en russe
Speciaľnaja pedagogika - intervencijaétudes en russe
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabótaétudes en russe
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadovétudes en russe

premier diplôme long
Études
Droitétudes en tchèque
Médecine dentaireétudes en tchèque
Médecine généraleétudes en tchèque
Psychologieétudes en tchèque
Katolická teologieétudes en tchèque
Křesťanská výchovaétudes en tchèque
Logopedieétudes en tchèque
Matematika a její aplikaceétudes en tchèque
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Učitelství hudební výchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základní školyétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogikaétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní školétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaétudes en tchèque
Médecine généraleétudes en anglais
Dentistryétudes en anglais
Primary School Teacher Training in Special Needs Educationétudes en anglais
Speech and Language Therapyétudes en anglais
Théologie catholiqueétudes en français

deuxième cycle - master
Études
Archéologieétudes en tchèque
Biochimieétudes en tchèque
Bioinformatiqueétudes en tchèque
Biophysiqueétudes en tchèque
Botaniqueétudes en tchèque
Chimie analytiqueétudes en tchèque
Chimie minéraleétudes en tchèque
Chimie Organiqueétudes en tchèque
Chimie physiceétudes en tchèque
Éducation physiqueétudes en tchèque
Géographie régionaleétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Hydrobiologieétudes en tchèque
Informatiqueétudes en tchèque
Informatique appliquéeétudes en tchèque
Musicologieétudes en tchèque
Nanotechnologieétudes en tchèque
Optométrieétudes en tchèque
Pédagogie spécialiséeétudes en tchèque
Philologie polonaiseétudes en tchèque
Philosophieétudes en tchèque
Physiothérapieétudes en tchèque
Psychologieétudes en tchèque
Science politiqueétudes en tchèque
Sociologieétudes en tchèque
Travail socialétudes en tchèque
Zoologieétudes en tchèque
Andragogikaétudes en tchèque
Anglická filologieétudes en tchèque
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překladétudes en tchèque
Anorganická a bioanorganická chemieétudes en tchèque
Aplikace matematiky v ekonomiiétudes en tchèque
Aplikovaná ekonomická studiaétudes en tchèque
Aplikovaná fyzikaétudes en tchèque
Aplikovaná fyzioterapieétudes en tchèque
Aplikovaná matematikaétudes en tchèque
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práciétudes en tchèque
Aplikovaná tělesná výchovaétudes en tchèque
Aplikované pohybové aktivityétudes en tchèque
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogiceétudes en tchèque
Asijská studiaétudes en tchèque
Bioanorganická chemieétudes en tchèque
Bioorganická chemieétudes en tchèque
Bioorganická chemie a chemická biologieétudes en tchèque
Biotechnologie a genové inženýrstvíétudes en tchèque
Česká filologieétudes en tchèque
Charitativní a sociální práceétudes en tchèque
Chemie životního prostředíétudes en tchèque
Čínská filologieétudes en tchèque
Dějiny výtvarných uměníétudes en tchèque
Digitální a přístrojová optikaétudes en tchèque
Diskrétní matematikaétudes en tchèque
Divadelní studiaétudes en tchèque
Divadelní vědaétudes en tchèque
Ediční a nakladatelská praxeétudes en tchèque
Edukace v kultuřeétudes en tchèque
Ekologie a ochrana životního prostředíétudes en tchèque
Environmentální geologieétudes en tchèque
Evropská studia a mezinárodní vztahyétudes en tchèque
Evropská studia se zaměřením na evropské právoétudes en tchèque
Evropská unieétudes en tchèque
Experimentální biologieétudes en tchèque
Experimentální biologie rostlinétudes en tchèque
Filmová studiaétudes en tchèque
Filmová vědaétudes en tchèque
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaétudes en tchèque
Francouzská filologieétudes en tchèque
Fytopatologieétudes en tchèque
Fyziologie rostlinétudes en tchèque
Geografie a regionální rozvojétudes en tchèque
Geoinformatikaétudes en tchèque
Geoinformatika a kartografieétudes en tchèque
Historické vědyétudes en tchèque
Historie - Starší dějinyétudes en tchèque
Intenzivní péče v porodní asistenciétudes en tchèque
Italská filologieétudes en tchèque
Italština a italská kulturaétudes en tchèque
Japonská filologieétudes en tchèque
Judaistika. Dějiny a kultura Židůétudes en tchèque
Katechetikaétudes en tchèque
Komunikační studiaétudes en tchèque
Kulturální studiaétudes en tchèque
Kulturní antropologieétudes en tchèque
Latinská filologieétudes en tchèque
Management vědyétudes en tchèque
Management zdravotnictvíétudes en tchèque
Matematické a počítačové modelováníétudes en tchèque
Matematika a její aplikaceétudes en tchèque
Materiálová chemieétudes en tchèque
Mediální studiaétudes en tchèque
Mezinárodní humanitární a sociální práceétudes en tchèque
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaétudes en tchèque
Mezinárodní rozvojová studiaétudes en tchèque
Molekulární a buněčná biologieétudes en tchèque
Molekulární biofyzikaétudes en tchèque
Muzejní a galerijní pedagogikaétudes en tchèque
Muzikoterapieétudes en tchèque
Nanomateriálová chemieétudes en tchèque
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladétudes en tchèque
Německá filologieétudes en tchèque
Nizozemská filologieétudes en tchèque
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazykétudes en tchèque
Obecná fyzika a matematická fyzikaétudes en tchèque
Obecná lingvistikaétudes en tchèque
Obecná lingvistika a teorie komunikaceétudes en tchèque
Ochrana a tvorba krajinyétudes en tchèque
Ochrana a tvorba životního prostředíétudes en tchèque
Odborná francouzština pro hospodářskou praxiétudes en tchèque
Odborná ruština pro hospodářskou praxiétudes en tchèque
Optika a optoelektronikaétudes en tchèque
Organizace a řízení ve zdravotnictvíétudes en tchèque
Ošetřovatelská péče v interních oborechétudes en tchèque
Pedagogika - sociální práceétudes en tchèque
Pedagogika - veřejná správaétudes en tchèque
Politická analýza a strategieétudes en tchèque
Politologie a evropská studiaétudes en tchèque
Polština pro překladateleétudes en tchèque
Portugalská filologieétudes en tchèque
Předškolní pedagogikaétudes en tchèque
Rekreologieétudes en tchèque
Religionistikaétudes en tchèque
Řízení volnočasových aktivitétudes en tchèque
Ruská filologieétudes en tchèque
Ruština pro překladateleétudes en tchèque
Sociální pedagogikaétudes en tchèque
Španělská filologieétudes en tchèque
Speciální pedagogika - dramaterapieétudes en tchèque
Speciální pedagogika - poradenstvíétudes en tchèque
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyétudes en tchèque
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyétudes en tchèque
Spirituální a křesťanská formace dospělýchétudes en tchèque
Tělesná výchova a sportétudes en tchèque
Tělesná výchova a sport - Rekreologieétudes en tchèque
Televizní a rozhlasová studiaétudes en tchèque
Teologická studiaétudes en tchèque
Teologické naukyétudes en tchèque
Teorie a dějiny dramatických uměníétudes en tchèque
Teorie a dějiny výtvarných uměníétudes en tchèque
Trenérství a management sportuétudes en tchèque
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství anglického jazyka pro základní školyétudes en tchèque
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství biologie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠétudes en tchèque
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství chemie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. Stupeň ZŠétudes en tchèque
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství fyziky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství geografie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní školétudes en tchèque
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školyétudes en tchèque
Učitelství informatiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství náboženství pro základní školyétudes en tchèque
Učitelství náboženství pro ZŠétudes en tchèque
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství německého jazyka pro základní školyétudes en tchèque
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyétudes en tchèque
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyétudes en tchèque
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠétudes en tchèque
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školyétudes en tchèque
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠétudes en tchèque
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠétudes en tchèque
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstvaétudes en tchèque
Učitelství tělesné výchovy pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ se specializacemiétudes en tchèque
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogikuétudes en tchèque
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠétudes en tchèque
Učitelství výpočetní techniky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství výtvarné výchovy pro 2.stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠétudes en tchèque
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Ukrajinská filologieétudes en tchèque
Veřejné zdravotnictvíétudes en tchèque
Vládnutí a demokracieétudes en tchèque
War and Peace Studiesétudes en tchèque
Zobrazovací technologie v radiodiagnosticeétudes en tchèque
Deutsche Philologieétudes en allemand
Biochimieétudes en anglais
Biologie végétaleétudes en anglais
Écologieétudes en anglais
Nanotechnologieétudes en anglais
Adapted Physical Activityétudes en anglais
Applied Mathematicsétudes en anglais
Biotechnology and Genetic Engineeringétudes en anglais
Development Studies and Foresightétudes en anglais
English Philologyétudes en anglais
Eurocultureétudes en anglais
European Studies and International Relationsétudes en anglais
Foresight for Environment and Developmentétudes en anglais
Geoinformatics and Cartographyétudes en anglais
Global Development Policyétudes en anglais
International and European Lawétudes en anglais
International Development Studiesétudes en anglais
Jewish Studiesétudes en anglais
Leisure Time Activities Counselling and Managementétudes en anglais
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental Educationétudes en anglais
Lower Secondary School Teacher Training in English Languageétudes en anglais
Lower Secondary School Teacher Training in Health Educationétudes en anglais
Lower Secondary School Teacher Training in Mathematicsétudes en anglais
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs Educationétudes en anglais
Material Chemistryétudes en anglais
Nanomaterial chemistryétudes en anglais
Physical Activity and Active Livingétudes en anglais
Pre-primary Educationétudes en anglais
Research and Development in Educational Studiesétudes en anglais
Special Needs Counsellingétudes en anglais
Special Needs Education - Counsellingétudes en anglais
Special Needs Education - Drama Therapyétudes en anglais
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music Educationétudes en anglais
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational Educationétudes en anglais
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual Artsétudes en anglais
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaétudes en russe
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanijeétudes en russe

Doctoratplus »
Biochimie études en tchèque
Biophysique études en tchèque
Botanique études en tchèque
Chimie analytique études en tchèque
Chimie minérale études en tchèque
Chimie Organique études en tchèque
Chimie physice études en tchèque
Chirurgie études en tchèque
Droit administratif études en tchèque
Droit civil études en tchèque
Droit constitutionnel études en tchèque
Droit pénal études en tchèque
Écologie études en tchèque
Géographie régionale études en tchèque
Informatique études en tchèque
Médecine sociale études en tchèque
Nanotechnologie études en tchèque
Neurologie études en tchèque
Neurosciences études en tchèque
Oncologie études en tchèque
Pédagogie études en tchèque
Pédagogie spécialisée études en tchèque
Pédiatrie études en tchèque
Philosophie études en tchèque
Psychiatrie études en tchèque
Psychologie clinique études en tchèque
Psychologie de l'enseignement études en tchèque
Science politique études en tchèque
Sociologie études en tchèque
Soins infirmiers études en tchèque
Stomatologie études en tchèque
Toxicologie études en tchèque
Urologie études en tchèque
Zoologie études en tchèque
Algebra a geometrie études en tchèque
Anatomie, histologie a embryologie études en tchèque
Andragogika études en tchèque
Anglická a americká literatura études en tchèque
Anglický jazyk études en tchèque
Aplikovaná fyzika études en tchèque
Aplikovaná matematika études en tchèque
Asijská studia études en tchèque
Biblická teologie études en tchèque
Bioinformatika a výpočetní biologie études en tchèque
Česká literatura études en tchèque
České dějiny études en tchèque
Český jazyk études en tchèque
Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání études en tchèque
Cultural Anthropology études en tchèque
Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy études en tchèque
Didaktika chemie études en tchèque
Didaktika fyziky études en tchèque
Didaktika informatiky études en tchèque
Didaktika informatiky a digitálních technologií études en tchèque
Didaktika literatury études en tchèque
Didaktika matematiky études en tchèque
Ekonomicko-manažerská studia études en tchèque
Environmentální a rozvojová studia études en tchèque
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena études en tchèque
Evropské a mezinárodní právo études en tchèque
Experimentální biologie études en tchèque
Fyziologie a patologická fyziologie études en tchèque
Geoinformatika a kartografie études en tchèque
Geologické vědy études en tchèque
Gynekologie a porodnictví études en tchèque
Historické vědy études en tchèque
Hudební teorie a pedagogika études en tchèque
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie études en tchèque
Imunofarmakoterapie études en tchèque
Jazyky a kultura Číny a Japonska études en tchèque
Katolická teologie études en tchèque
Kinantropologie études en tchèque
Klinická a pedagogická psychologie études en tchèque
Křesťanské myšlení études en tchèque
Kulturní antropologie études en tchèque
Lékařská biofyzika études en tchèque
Lékařská biologie études en tchèque
Lékařská chemie a biochemie études en tchèque
Lékařská chemie a klinická biochemie études en tchèque
Lékařská farmakologie études en tchèque
Lékařská genetika études en tchèque
Lékařská imunologie études en tchèque
Lékařská mikrobiologie études en tchèque
Lingvistika a Digital Humanities études en tchèque
Matematická analýza études en tchèque
Matematická gramotnost ve vzdělávání études en tchèque
Mediální a kulturální studia études en tchèque
Mezinárodní rozvojová studia études en tchèque
Migrační studia études en tchèque
Molekulární a buněčná biologie études en tchèque
Nanomateriálová chemie études en tchèque
Německá literatura études en tchèque
Německý jazyk études en tchèque
Nizozemská filologie études en tchèque
Obecná fyzika a matematická fyzika études en tchèque
Obecná jazykověda a teorie komunikace études en tchèque
Obecné dějiny études en tchèque
Optika a optoelektronika études en tchèque
Organická a bioorganická chemie études en tchèque
Otorinolaryngologie études en tchèque
Patologická anatomie a soudní lékařství études en tchèque
Patologie a soudní lékařství études en tchèque
Praktická teologie études en tchèque
Psychologie práce, organizace a dopravy études en tchèque
Religionistika études en tchèque
Románské jazyky études en tchèque
Románské literatury études en tchèque
Ruská literatura études en tchèque
Ruský jazyk études en tchèque
Sociální a spirituální determinanty zdraví études en tchèque
Srovnávací slovanská filologie études en tchèque
Studia kulturních průmyslů études en tchèque
Systematická teologie a křesťanská filozofie études en tchèque
Teoretické právní vědy études en tchèque
Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize études en tchèque
Teorie a dějiny hudby études en tchèque
Teorie a dějiny hudebního umění études en tchèque
Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu études en tchèque
Teorie a dějiny výtvarných umění études en tchèque
Teorie literatury études en tchèque
Vnitřní nemoci études en tchèque
Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby) études en tchèque
Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) études en tchèque
Zobrazovací metody études en tchèque
Biochimie études en anglais
Bioinformatique et biologie computationnelle études en anglais
Biophysique études en anglais
Botanique études en anglais
Chimie analytique études en anglais
Chimie minérale études en anglais
Chimie Organique études en anglais
Chimie physice études en anglais
Chirurgie études en anglais
Écologie études en anglais
Éducation études en anglais
Éducation des adultes études en anglais
Histoire études en anglais
Informatique études en anglais
Médecine interne études en anglais
Médecine sociale études en anglais
Nanotechnologie études en anglais
Neurologie études en anglais
Neurosciences études en anglais
Oncologie études en anglais
Pédagogie spécialisée études en anglais
Pédiatrie études en anglais
Pédiatrie études en anglais
Philosophie études en anglais
Psychiatrie études en anglais
Psychologie clinique études en anglais
Psychologie de l'enseignement études en anglais
Science politique études en anglais
Sciences des religions études en anglais
Sociologie études en anglais
Stomatologie études en anglais
Urologie études en anglais
Zoologie études en anglais
Algebra and Geometry études en anglais
Anatomy, Histology and Embryology études en anglais
Andragogy études en anglais
Applied Mathematics études en anglais
Applied Physics études en anglais
Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production) études en anglais
Catholic Theology études en anglais
Christian Thought études en anglais
Environmental and Development Studies études en anglais
European and International Law études en anglais
Experimental Biology études en anglais
General Physics and Mathematical Physics études en anglais
Geoinformatics and Cartography études en anglais
Geological Sciences études en anglais
Gynaecology and Obstetrics études en anglais
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology études en anglais
Imaging Methods études en anglais
Immunopharmacoterapy études en anglais
International and European Law études en anglais
International Development Studies études en anglais
Kinanthropology études en anglais
Mathematical Analysis études en anglais
Medical Biology études en anglais
Medical Biophysics études en anglais
Medical Chemistry and Biochemistry études en anglais
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry études en anglais
Medical Genetics études en anglais
Medical Immunology études en anglais
Medical Microbiology études en anglais
Medical Pharmacology études en anglais
Molecular and Cell Biology études en anglais
Music Theory and Education études en anglais
Nanomaterial chemistry études en anglais
Optics and Optoelectronics études en anglais
Organic and Bioorganic Chemistry études en anglais
Otorhinolaryngology études en anglais
Pathological Anatomy and Forensic Medicine études en anglais
Physiology and Pathological Physiology études en anglais
Social and Spiritual Determinants of Health études en anglais
Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology études en anglais
Teologia sistematica e filosofia cristiana études en italien
Speciálnaja pedagogika études en russe
Specijálnaja pedagogika études en russe
site Web d'université:
www.upol.cz

Carte

Privacy Policy