Prague, Tchéquie

Univerzita Karlova

type de l'université: university type
statut d'université: publiques

premier cycle - licence
Études
Biochimieétudes en tchèque
Bioinformatiqueétudes en tchèque
Biologieétudes en tchèque
Chimieétudes en tchèque
Démographieétudes en tchèque
Ethnologieétudes en tchèque
Géologieétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Informatiqueétudes en tchèque
Journalismeétudes en tchèque
Logiqueétudes en tchèque
Pédagogieétudes en tchèque
Pédagogie spécialiséeétudes en tchèque
Philosophieétudes en tchèque
Physiothérapieétudes en tchèque
Physiqueétudes en tchèque
Protection de l'environnementétudes en tchèque
Psychologieétudes en tchèque
Sage-femmeétudes en tchèque
Science économiqueétudes en tchèque
Science politiqueétudes en tchèque
Sciences de la terreétudes en tchèque
Sociologieétudes en tchèque
Travail socialétudes en tchèque
Adiktologieétudes en tchèque
Andragogika a personální řízeníétudes en tchèque
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Angličtina pro mezikulturní komunikaciétudes en tchèque
Anglistika - amerikanistikaétudes en tchèque
Aplikovaná fyzikaétudes en tchèque
Aplikovaná geografieétudes en tchèque
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiétudes en tchèque
Arabistikaétudes en tchèque
Archeologie pravěku a středověkuétudes en tchèque
Archivnictví a pomocné vědy historickéétudes en tchèque
Asijská studiaétudes en tchèque
Biologie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Blízkovýchodní studiaétudes en tchèque
Bohemistika pro cizinceétudes en tchèque
Česko-německá studiaétudes en tchèque
Český jazyk a literaturaétudes en tchèque
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Čeština pro cizinceétudes en tchèque
Čeština v komunikaci neslyšícíchétudes en tchèque
Chemie a fyzika materiálůétudes en tchèque
Chemie a fyzika speciálních materiálůétudes en tchèque
Chemie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Chemie v přírodních vědáchétudes en tchèque
Chemie životního prostředíétudes en tchèque
Dánská studiaétudes en tchèque
Dějepis se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Dějiny a kultura islámských zemíétudes en tchèque
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověkuétudes en tchèque
Dějiny a kultura východního Středomoří ve středověkuétudes en tchèque
Dějiny antické civilizaceétudes en tchèque
Dějiny evropské kulturyétudes en tchèque
Dějiny křesťanského uměníétudes en tchèque
Dějiny uměníétudes en tchèque
Demografie s ekonomiíétudes en tchèque
Demografie se sociální geografiíétudes en tchèque
Demografie se sociologiíétudes en tchèque
Dentální hygienaétudes en tchèque
Dentální hygienistkaétudes en tchèque
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Divadelní vědaétudes en tchèque
Egypt a Přední východ ve starověkuétudes en tchèque
Ekologická a evoluční biologieétudes en tchèque
Ekonomie a financeétudes en tchèque
Ergoterapieétudes en tchèque
Estetikaétudes en tchèque
Etnologie a kulturní antropologieétudes en tchèque
Etnologie se specializací indonesistikaétudes en tchèque
Etnologie se specializací vietnamistikaétudes en tchèque
Evangelická teologieétudes en tchèque
Filmová studiaétudes en tchèque
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceétudes en tchèque
Finanční matematikaétudes en tchèque
Finská studiaétudes en tchèque
Fonetikaétudes en tchèque
Francouzská filologieétudes en tchèque
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Francouzština pro mezikulturní komunikaciétudes en tchèque
Fyzická geografie a geoinformatikaétudes en tchèque
Fyzika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Fyzika zaměřená na vzděláváníétudes en tchèque
Geografie a kartografieétudes en tchèque
Geografie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Geologie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Geotechnologieétudes en tchèque
Germánská a severoevropská studiaétudes en tchèque
Hebraistikaétudes en tchèque
Hebraistika a židovská studiaétudes en tchèque
Hispanistikaétudes en tchèque
Historie - evropská studiaétudes en tchèque
Historie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Hospodaření s přírodními zdrojiétudes en tchèque
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Hudební vědaétudes en tchèque
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Husitská teologieétudes en tchèque
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíétudes en tchèque
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouétudes en tchèque
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiétudes en tchèque
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouétudes en tchèque
Hydrologie a hydrogeologieétudes en tchèque
Iberoamerická kulturaétudes en tchèque
Indologieétudes en tchèque
Indonesistikaétudes en tchèque
Informační studia a knihovnictvíétudes en tchèque
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Informatika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Íránistikaétudes en tchèque
Italianistikaétudes en tchèque
Japonská studiaétudes en tchèque
Jazyky a komunikace neslyšícíchétudes en tchèque
Jihovýchodoevropská studiaétudes en tchèque
Judaistikaétudes en tchèque
Klasická archeologieétudes en tchèque
Klinická a toxikologická analýzaétudes en tchèque
Komunikační studiaétudes en tchèque
Kondiční trenérétudes en tchèque
Koreanistikaétudes en tchèque
Kulturologieétudes en tchèque
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíétudes en tchèque
Latinaétudes en tchèque
Latinský jazyk a literaturaétudes en tchèque
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Management tělesné výchovy a sportuétudes en tchèque
Marketingová komunikace a public relationsétudes en tchèque
Matematické metody informační bezpečnostiétudes en tchèque
Matematické modelováníétudes en tchèque
Matematika pro informační technologieétudes en tchèque
Matematika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Matematika zaměřená na vzděláváníétudes en tchèque
Mediální studiaétudes en tchèque
Medicinální chemieétudes en tchèque
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutschétudes en tchèque
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutschétudes en tchèque
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtinaétudes en tchèque
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzštinaétudes en tchèque
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčinaétudes en tchèque
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruštinaétudes en tchèque
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělštinaétudes en tchèque
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočeníétudes en tchèque
Mezinárodní teritoriální studiaétudes en tchèque
Molekulární biologie a biochemie organismůétudes en tchèque
Mongolistikaétudes en tchèque
Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Němčina pro mezikulturní komunikaciétudes en tchèque
Německý jazyk a literaturaétudes en tchèque
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Nizozemský jazyk a literaturaétudes en tchèque
Norská studiaétudes en tchèque
Novořecká filologieétudes en tchèque
Novořečtinaétudes en tchèque
Nutriční terapeutétudes en tchèque
Nutriční terapieétudes en tchèque
Obecná fyzikaétudes en tchèque
Obecná informatikaétudes en tchèque
Obecná jazykovědaétudes en tchèque
Obecná lingvistikaétudes en tchèque
Obecná matematikaétudes en tchèque
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Ortotik - protetikétudes en tchèque
Ortotik-protetikétudes en tchèque
Pastorační a sociální práceétudes en tchèque
Pediatrické ošetřovatelstvíétudes en tchèque
Politologie a mezinárodní vztahyétudes en tchèque
Politologie a veřejná politikaétudes en tchèque
Porodní asistenceétudes en tchèque
Portugalistikaétudes en tchèque
Povrchová a podzemní vodaétudes en tchèque
Praktická geobiologieétudes en tchèque
Pravěká a raně středověká archeologieétudes en tchèque
Pravoslavná teologieétudes en tchèque
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiétudes en tchèque
Programováníétudes en tchèque
Programování a softwarové systémyétudes en tchèque
Psychologie a speciální pedagogikaétudes en tchèque
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogikuétudes en tchèque
Řecká a latinská studiaétudes en tchèque
Řecká antická filologieétudes en tchèque
Religionistikaétudes en tchèque
Romistikaétudes en tchèque
Ruský jazyk a literaturaétudes en tchèque
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Ruština pro mezikulturní komunikaciétudes en tchèque
Sbormistrovství chrámové hudbyétudes en tchèque
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Sborový zpěv se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Sinologieétudes en tchèque
Školský managementétudes en tchèque
Sociální a charitativní práceétudes en tchèque
Sociální geografie a geoinformatikaétudes en tchèque
Sociální pedagogikaétudes en tchèque
Sociologicko-ekonomická studiaétudes en tchèque
Sociologie a sociální antropologieétudes en tchèque
Sociologie a sociální politikaétudes en tchèque
Softwarové a datové inženýrstvíétudes en tchèque
Soudobé dějinyétudes en tchèque
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Španělština pro mezikulturní komunikaciétudes en tchèque
Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Speciální pedagogika/Logopedieétudes en tchèque
Správa počítačových systémůétudes en tchèque
Srovnávací jazykovědaétudes en tchèque
Starokatolická teologieétudes en tchèque
Starořečtinaétudes en tchèque
Středoevropská studiaétudes en tchèque
Studium humanitní vzdělanostiétudes en tchèque
Švédská studiaétudes en tchèque
Technická a informační výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Tělesná výchova a sportétudes en tchèque
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiétudes en tchèque
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Teologické naukyétudes en tchèque
Teologie křesťanských tradicétudes en tchèque
Teritoriální studiaétudes en tchèque
Tibetanistikaétudes en tchèque
Trenérétudes en tchèque
Turkologieétudes en tchèque
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuétudes en tchèque
Učitelství pro mateřské školyétudes en tchèque
Veřejná správa a spisová službaétudes en tchèque
Veřejné zdravotnictvíétudes en tchèque
Vojenská tělovýchovaétudes en tchèque
Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Všeobecná sestraétudes en tchèque
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelstvíétudes en tchèque
Všeobecné ošetřovatelstvíétudes en tchèque
Východoevropská studiaétudes en tchèque
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Vychovatelstvíétudes en tchèque
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníétudes en tchèque
Zdravotní laborantétudes en tchèque
Česko-německá studiaétudes en allemand
Deutsch-Tschechische Studienétudes en allemand
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutschétudes en allemand
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutschétudes en allemand
Biochimieétudes en anglais
Bioinformatiqueétudes en anglais
Biologieétudes en anglais
Chimieétudes en anglais
Géologieétudes en anglais
Informatiqueétudes en anglais
Linguistique comparéeétudes en anglais
Physiothérapieétudes en anglais
Protection de l'environnementétudes en anglais
Sciences de la Terreétudes en anglais
Sciences socialesétudes en anglais
Ancient Egypt and the Near Eastétudes en anglais
Applied Geobiologyétudes en anglais
Applied Physicsétudes en anglais
Chemistry and Physics of Special Materialsétudes en anglais
Chemistry Oriented at Educationétudes en anglais
Choir Conducting Oriented at Educationétudes en anglais
Clinical and Toxicological Analysisétudes en anglais
Coachétudes en anglais
Demography and Economicsétudes en anglais
Demography and Social Geographyétudes en anglais
Demography and Sociologyétudes en anglais
Ecological and Evolutionary Biologyétudes en anglais
Economics and Financeétudes en anglais
English Language Oriented at Educationétudes en anglais
Environmental Chemistryétudes en anglais
Financial Mathematicsétudes en anglais
Fitness Coachétudes en anglais
General Computer Scienceétudes en anglais
General Mathematicsétudes en anglais
General Physicsétudes en anglais
Geography and Cartographyétudes en anglais
Geotechnologyétudes en anglais
History and Area Studiesétudes en anglais
Hydrology and hydrogeologyétudes en anglais
Liberal Arts and Humanitiesétudes en anglais
Management of Natural Resourcesétudes en anglais
Mathematical Methods of Information Securityétudes en anglais
Mathematical Modellingétudes en anglais
Mathematics for Information Technologiesétudes en anglais
Mathematics Oriented at Educationétudes en anglais
Medicinal Chemistryétudes en anglais
Molecular Biology and Biochemistry of Organismsétudes en anglais
Music Oriented at Educationétudes en anglais
Musical Instrument Oriented at Educationétudes en anglais
Physical Education and Sportétudes en anglais
Physics Directed Towards Educationétudes en anglais
Politics, Philosophy and Economicsétudes en anglais
Programming and Software Systemsétudes en anglais
Protestant Theologyétudes en anglais
Russian Language Oriented at Educationétudes en anglais
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practiceétudes en anglais
Software and Data Engineeringétudes en anglais

premier diplôme long
Études
Biologieétudes en tchèque
Droitétudes en tchèque
Ethnologieétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Logiqueétudes en tchèque
Médecine dentaireétudes en tchèque
Médecine généraleétudes en tchèque
Pédagogieétudes en tchèque
Pédagogie spécialiséeétudes en tchèque
Pharmacieétudes en tchèque
Philosophieétudes en tchèque
Psychologieétudes en tchèque
Science politiqueétudes en tchèque
Sociologieétudes en tchèque
Travail socialétudes en tchèque
Anglistika - amerikanistikaétudes en tchèque
Arabistikaétudes en tchèque
Archivnictví a pomocné vědy historickéétudes en tchèque
Český jazyk a literaturaétudes en tchèque
Čeština pro cizinceétudes en tchèque
Čeština v komunikaci neslyšícíchétudes en tchèque
Dánštinaétudes en tchèque
Dějiny a kultura islámských zemíétudes en tchèque
Dějiny uměníétudes en tchèque
Divadelní vědaétudes en tchèque
Egyptologieétudes en tchèque
Estetikaétudes en tchèque
Evangelická teologieétudes en tchèque
Filmová vědaétudes en tchèque
Finštinaétudes en tchèque
Fonetikaétudes en tchèque
Francouzštinaétudes en tchèque
Hebraistikaétudes en tchèque
Hudební vědaétudes en tchèque
Husitská teologieétudes en tchèque
Husitská teologie - psychosociální studiaétudes en tchèque
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíétudes en tchèque
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouétudes en tchèque
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouétudes en tchèque
Indologie se specializací bengálština, hindština, sánskrt, tamilštinaétudes en tchèque
Italštinaétudes en tchèque
Katolická teologieétudes en tchèque
Klasická archeologieétudes en tchèque
Komparatistikaétudes en tchèque
Koreanistikaétudes en tchèque
Kulturologieétudes en tchèque
Latinaétudes en tchèque
Lingvistika a fonetikaétudes en tchèque
Maďarštinaétudes en tchèque
Mongolistikaétudes en tchèque
Němčinaétudes en tchèque
Nizozemštinaétudes en tchèque
Norštinaétudes en tchèque
Pedagogika předškolního věkuétudes en tchèque
Portugalštinaétudes en tchèque
Právo a právní vědaétudes en tchèque
Pravoslavná teologieétudes en tchèque
Překladatelství a tlumočnictví - angličtinaétudes en tchèque
Překladatelství a tlumočnictví - francouzštinaétudes en tchèque
Překladatelství a tlumočnictví - němčinaétudes en tchèque
Překladatelství a tlumočnictví - ruštinaétudes en tchèque
Překladatelství a tlumočnictví - španělštinaétudes en tchèque
Psychologie a speciální pedagogikaétudes en tchèque
Řečtinaétudes en tchèque
Religionistikaétudes en tchèque
Romistikaétudes en tchèque
Rumunštinaétudes en tchèque
Sinologieétudes en tchèque
Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistikaétudes en tchèque
Slovakistikaétudes en tchèque
Španělštinaétudes en tchèque
Starokatolická teologieétudes en tchèque
Švédštinaétudes en tchèque
Učitelství na speciálních školáchétudes en tchèque
Učitelství náboženství, etiky a filozofieétudes en tchèque
Učitelství pro 1. stupeň základní školyétudes en tchèque
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - chemieétudes en tchèque
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - tělesná výchovaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchovaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědétudes en tchèque
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Vojenská farmacieétudes en tchèque
Vojenské všeobecné lékařstvíétudes en tchèque
Vojenské zubní lékařstvíétudes en tchèque
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistikaétudes en tchèque
Droitétudes en anglais
Médecine généraleétudes en anglais
Pharmacieétudes en anglais
Dentistryétudes en anglais
Law and Jurisprudenceétudes en anglais
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conductingétudes en anglais
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Languageétudes en anglais
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musicétudes en anglais
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian Languageétudes en anglais

deuxième cycle - master
Études
Biochimieétudes en tchèque
Bioinformatiqueétudes en tchèque
Biologie cellulaireétudes en tchèque
Botaniqueétudes en tchèque
Chimie analytiqueétudes en tchèque
Chimie macromoléculaireétudes en tchèque
Chimie minéraleétudes en tchèque
Chimie nucléaireétudes en tchèque
Chimie Organiqueétudes en tchèque
Chimie physiceétudes en tchèque
Démographieétudes en tchèque
Écologieétudes en tchèque
Ethnologieétudes en tchèque
Géologieétudes en tchèque
Géophysiqueétudes en tchèque
Histoireétudes en tchèque
Immunologieétudes en tchèque
Intelligence artificielleétudes en tchèque
Journalismeétudes en tchèque
Logiqueétudes en tchèque
Microbiologieétudes en tchèque
Parasitologieétudes en tchèque
Pédagogieétudes en tchèque
Pédagogie spécialiséeétudes en tchèque
Philosophieétudes en tchèque
Physiologie animaleétudes en tchèque
Physiothérapieétudes en tchèque
Physique théoriqueétudes en tchèque
Protection de l'environnementétudes en tchèque
Psychologieétudes en tchèque
Relation internationaleétudes en tchèque
Science économiqueétudes en tchèque
Science politiqueétudes en tchèque
Sociologieétudes en tchèque
Sociologie historiqueétudes en tchèque
Travail socialétudes en tchèque
Zoologieétudes en tchèque
Adiktologieétudes en tchèque
Americká studiaétudes en tchèque
Anatomie a fyziologie rostlinétudes en tchèque
Andragogika a management vzděláváníétudes en tchèque
Andragogika a personální řízeníétudes en tchèque
Anglický jazykétudes en tchèque
Anglistika - amerikanistikaétudes en tchèque
Anglofonní literatury a kulturyétudes en tchèque
Antropologická studiaétudes en tchèque
Antropologie a genetika člověkaétudes en tchèque
Aplikovaná etikaétudes en tchèque
Aplikovaná fyzioterapieétudes en tchèque
Aplikovaná geologieétudes en tchèque
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiétudes en tchèque
Aplikované sportovní vědyétudes en tchèque
Arabistikaétudes en tchèque
Archeologie pravěku a středověkuétudes en tchèque
Archivnictví a pomocné vědy historickéétudes en tchèque
Asijská studiaétudes en tchèque
Astronomie a astrofyzikaétudes en tchèque
Balkánská, euroasijská a středoevropská studiaétudes en tchèque
Bezpečnostní studiaétudes en tchèque
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíétudes en tchèque
Biofyzika a chemická fyzikaétudes en tchèque
Biofyzikální chemieétudes en tchèque
Blízkovýchodní studiaétudes en tchèque
Bohemistika pro cizinceétudes en tchèque
Buněčná a vývojová biologieétudes en tchèque
Částicová a jaderná fyzikaétudes en tchèque
Český jazykétudes en tchèque
Český jazyk - specializační studiumétudes en tchèque
Český jazyk a literaturaétudes en tchèque
Český jazyk-specializační studiumétudes en tchèque
Čeština pro cizinceétudes en tchèque
Čeština v komunikaci neslyšícíchétudes en tchèque
Chemie a fyzika materiálůétudes en tchèque
Chemie a fyzika speciálních materiálůétudes en tchèque
Chemie životního prostředíétudes en tchèque
Dějiny a kultura islámských zemíétudes en tchèque
Dějiny antické civilizaceétudes en tchèque
Dějiny evropské kulturyétudes en tchèque
Dějiny křesťanského uměníétudes en tchèque
Dějiny moderní evropské kulturyétudes en tchèque
Dějiny uměníétudes en tchèque
Diskrétní modely a algoritmyétudes en tchèque
Divadelní vědaétudes en tchèque
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictvíétudes en tchèque
Egypt a Přední východ ve starověkuétudes en tchèque
Egyptologieétudes en tchèque
Ekonomický výzkumétudes en tchèque
Ekonomie a financeétudes en tchèque
Elektronická kultura a sémiotikaétudes en tchèque
Ergoterapieétudes en tchèque
Ergoterapie pro dospěléétudes en tchèque
Estetikaétudes en tchèque
Etnologie a kulturní antropologieétudes en tchèque
Evangelická teologieétudes en tchèque
Evoluční biologieétudes en tchèque
Evropská studiaétudes en tchèque
Evropské kulturní a duchovní dějinyétudes en tchèque
Experimentální biologie rostlinétudes en tchèque
Filmová studiaétudes en tchèque
Filosofie v kontextu humanitních vědétudes en tchèque
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceétudes en tchèque
Finanční a pojistná matematikaétudes en tchèque
Finská filologieétudes en tchèque
Fonetikaétudes en tchèque
Francouzská filologieétudes en tchèque
Fyzická geografie a geoekologieétudes en tchèque
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologieétudes en tchèque
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálůétudes en tchèque
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředíétudes en tchèque
Fyzika povrchů a plazmatuétudes en tchèque
Genderová studiaétudes en tchèque
Genetika, molekulární biologie a virologieétudes en tchèque
Geobiologieétudes en tchèque
Geofyzika a fyzika planetétudes en tchèque
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Zeměétudes en tchèque
Germánská a severoevropská studiaétudes en tchèque
Globální migrační a rozvojová studiaétudes en tchèque
Hebraistikaétudes en tchèque
Hebraistika a židovská studiaétudes en tchèque
Hispanistikaétudes en tchèque
Historie - české dějiny v evropském kontextuétudes en tchèque
Historie - hospodářské a sociální dějinyétudes en tchèque
Historie - obecné dějinyétudes en tchèque
Hudební vědaétudes en tchèque
Husitská teologieétudes en tchèque
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiétudes en tchèque
Hydrologie a hydrogeologieétudes en tchèque
Iberoamerikanistikaétudes en tchèque
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Amerikyétudes en tchèque
Indologieétudes en tchèque
Informace, média a knižní kulturaétudes en tchèque
Informační studia a knihovnictvíétudes en tchèque
Informatika - Diskrétní modely a algoritmyétudes en tchèque
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistikaétudes en tchèque
Informatika - Softwarové a datové inženýrstvíétudes en tchèque
Informatika - Softwarové systémyétudes en tchèque
Informatika - Teoretická informatikaétudes en tchèque
Informatika - Umělá inteligenceétudes en tchèque
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových herétudes en tchèque
Intenzivní péčeétudes en tchèque
Italianistikaétudes en tchèque
Jaderná a subjaderná fyzikaétudes en tchèque
Japonská studiaétudes en tchèque
Jihovýchodoevropská studiaétudes en tchèque
Judaistikaétudes en tchèque
Kartografie a geoinformatikaétudes en tchèque
Klasická archeologieétudes en tchèque
Klinická a toxikologická analýzaétudes en tchèque
Klínopisétudes en tchèque
Komparatistikaétudes en tchèque
Komunitní krizová a pastorační práce - diakonikaétudes en tchèque
Koreanistikaétudes en tchèque
Krajina a společnostétudes en tchèque
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikaétudes en tchèque
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonikaétudes en tchèque
Landscape and Societyétudes en tchèque
Latinaétudes en tchèque
Latinská medievistikaétudes en tchèque
Latinský jazyk a literaturaétudes en tchèque
Logopedieétudes en tchèque
Lusobrazilská studiaétudes en tchèque
Management tělesné výchovy a sportuétudes en tchèque
Management vzděláváníétudes en tchèque
Matematická analýzaétudes en tchèque
Matematická lingvistikaétudes en tchèque
Matematické a počítačové modelování ve fyziceétudes en tchèque
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a techniceétudes en tchèque
Matematické metody informační bezpečnostiétudes en tchèque
Matematické modelování ve fyzice a techniceétudes en tchèque
Matematické strukturyétudes en tchèque
Matematika pro informační technologieétudes en tchèque
Mediální studiaétudes en tchèque
Medicinální chemieétudes en tchèque
Meteorologie a klimatologieétudes en tchèque
Mezinárodní teritoriální studiaétudes en tchèque
Modelování chemických vlastností nano- a biostrukturétudes en tchèque
Mongolistikaétudes en tchèque
Německá a francouzská filozofieétudes en tchèque
Německá a rakouská studiaétudes en tchèque
Německá a středoevropská studiaétudes en tchèque
Německý jazyk a literaturaétudes en tchèque
Nizozemský jazyk a literaturaétudes en tchèque
Novořecká filologieétudes en tchèque
Numerická a výpočtová matematikaétudes en tchèque
Nutriční specialistaétudes en tchèque
Obecná antropologie - integrální studium člověkaétudes en tchèque
Obecná lingvistikaétudes en tchèque
Odborný pracovník v laboratorních metodáchétudes en tchèque
Optika a optoelektronikaétudes en tchèque
Orální historie - soudobé dějinyétudes en tchèque
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčiétudes en tchèque
Pedagogika předškolního věkuétudes en tchèque
Počítačová grafika a vývoj počítačových herétudes en tchèque
Politická a regionální geografieétudes en tchèque
Politické teorieétudes en tchèque
Politické teorie a současné dějinyétudes en tchèque
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrieétudes en tchèque
Pravěká a raně středověká archeologieétudes en tchèque
Pravoslavná teologieétudes en tchèque
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiétudes en tchèque
Překladatelstvíétudes en tchèque
Překladatelství: čeština - angličtinaétudes en tchèque
Překladatelství: čeština - francouzštinaétudes en tchèque
Překladatelství: čeština - němčinaétudes en tchèque
Překladatelství: čeština - ruštinaétudes en tchèque
Překladatelství: čeština - španělštinaétudes en tchèque
Protistologieétudes en tchèque
Řecká a latinská studiaétudes en tchèque
Řecká antická filologieétudes en tchèque
Regionální a politická geografieétudes en tchèque
Religionistikaétudes en tchèque
Reprodukční a vývojová biologieétudes en tchèque
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchétudes en tchèque
Romistikaétudes en tchèque
Ruská a východoevropská studiaétudes en tchèque
Ruský jazyk a literaturaétudes en tchèque
Sinologieétudes en tchèque
Skandinavistikaétudes en tchèque
Sociální a charitativní práceétudes en tchèque
Sociální a kulturní ekologieétudes en tchèque
Sociální epidemiologieétudes en tchèque
Sociální geografie a regionální rozvojétudes en tchèque
Sociální pedagogikaétudes en tchèque
Softwarové a datové inženýrstvíétudes en tchèque
Softwarové systémyétudes en tchèque
Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školyétudes en tchèque
Srovnávací jazykovědaétudes en tchèque
Starokatolická teologieétudes en tchèque
Starořečtinaétudes en tchèque
Strategická komunikaceétudes en tchèque
Středoevropská komparativní studiaétudes en tchèque
Středoevropská studiaétudes en tchèque
Studia nových médiíétudes en tchèque
Studia občanské společnostiétudes en tchèque
Studia občanského sektoruétudes en tchèque
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiženýchétudes en tchèque
Tělesná výchova a sportétudes en tchèque
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiétudes en tchèque
TEMA - evropské společnosti: identita a vývojétudes en tchèque
TEMA+ Evropské společnosti: kulturní dědictví a vývojétudes en tchèque
Teologické naukyétudes en tchèque
Teologie - spiritualita - etikaétudes en tchèque
Teologie křesťanských tradic - ekumenikaétudes en tchèque
Teoretická a evoluční biologieétudes en tchèque
Teoretická informatikaétudes en tchèque
Teoreticko-výzkumná psychologieétudes en tchèque
Teritoriální studiaétudes en tchèque
Tibetanistikaétudes en tchèque
Tlumočnictvíétudes en tchèque
Tlumočnictví: čeština - angličtinaétudes en tchèque
Tlumočnictví: čeština - francouzštinaétudes en tchèque
Tlumočnictví: čeština - němčinaétudes en tchèque
Tlumočnictví: čeština - ruštinaétudes en tchèque
Tlumočnictví: čeština - španělštinaétudes en tchèque
Transatlantická studiaétudes en tchèque
Turkologieétudes en tchèque
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství biologie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství češtiny jako cizího jazykaétudes en tchèque
Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství chemie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství deskriptivní geometrieétudes en tchèque
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství fyzikyétudes en tchèque
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních školétudes en tchèque
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství fyziky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikouétudes en tchèque
Učitelství geografie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství geologie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství historie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství hry na nástrojétudes en tchèque
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství informatikyétudes en tchèque
Učitelství informatiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikouétudes en tchèque
Učitelství latinského jazyka a literaruty pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství matematikyétudes en tchèque
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikouétudes en tchèque
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství náboženství, etiky a filozofieétudes en tchèque
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství pedagogikyétudes en tchèque
Učitelství pedagogiky pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyétudes en tchèque
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstvaétudes en tchèque
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaétudes en tchèque
Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství ruského jazyka pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství sborového zpěvuétudes en tchèque
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školyétudes en tchèque
Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství tělesné výchovy pro střední školyétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemieétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie(dvouoborové)études en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologieétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogikaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchovaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdravíétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědétudes en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd(dvouoborové)études en tchèque
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovaétudes en tchèque
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školyétudes en tchèque
Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školyétudes en tchèque
Veřejná a sociální politikaétudes en tchèque
Veřejná správa a spisová službaétudes en tchèque
Vojenská tělovýchovaétudes en tchèque
Východoevropská studiaétudes en tchèque
Výživa dospělých a dětíétudes en tchèque
Západoevropská studiaétudes en tchèque
Židovská studiaétudes en tchèque
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropaétudes en allemand
Deutsche und französische Philosophieétudes en allemand
Deutsche und französische Philosophie in Europaétudes en allemand
Deutsche und mitteleuropäische Studienétudes en allemand
Application de l'informatique à la linguistiqueétudes en anglais
Astronomie et astrophysiqueétudes en anglais
Biochimieétudes en anglais
Bioinformatiqueétudes en anglais
Biologie cellulaireétudes en anglais
Botaniqueétudes en anglais
Chimie analytiqueétudes en anglais
Chimie macromoléculaireétudes en anglais
Chimie minéraleétudes en anglais
Chimie Organiqueétudes en anglais
Chimie physiceétudes en anglais
Démographieétudes en anglais
Écologieétudes en anglais
Études européennesétudes en anglais
Géologieétudes en anglais
Géophysiqueétudes en anglais
Immunologieétudes en anglais
Intelligence artificielleétudes en anglais
Logiqueétudes en anglais
Microbiologieétudes en anglais
Parasitologieétudes en anglais
Pédagogie spécialiséeétudes en anglais
Physiologie animaleétudes en anglais
Physiothérapieétudes en anglais
Physique théoriqueétudes en anglais
Protection de l'environnementétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Sociologie historiqueétudes en anglais
Zoologieétudes en anglais
Addictologyétudes en anglais
Ancient Egypt and the Near Eastétudes en anglais
Anglophone Literatures and Culturesétudes en anglais
Anthropology and Human Geneticsétudes en anglais
Applied Geologyétudes en anglais
Applied Physiotherapyétudes en anglais
Applied Sport Scienceétudes en anglais
Arts in Sports Ethics and Integrityétudes en anglais
Atmospheric Physics, Meteorology and Climatologyétudes en anglais
Balkan, Eurasian and Central European Studiesétudes en anglais
Biophysical Chemistryétudes en anglais
Biophysics and Chemical Physicsétudes en anglais
Cellular and Developmental Biologyétudes en anglais
Central European Comparative Studiesétudes en anglais
Chemistry and Physics of Special Materialsétudes en anglais
Civil Sector Studiesétudes en anglais
Clinical and Toxicological Analysisétudes en anglais
Computational Mathematicsétudes en anglais
Computer Graphics and Game Developmentétudes en anglais
Computer Science - Artificial Intelligenceétudes en anglais
Computer Science - Discrete Models and Algorithmsétudes en anglais
Computer Science - Language Technologies and Computational Linguisticsétudes en anglais
Computer Science - Software and Data Engineeringétudes en anglais
Computer Science - Software Systemsétudes en anglais
Computer Science - Theoretical Computer Scienceétudes en anglais
Computer Science - Visual Computing and Game Developmentétudes en anglais
Corporate Strategy and Finance in Europeétudes en anglais
Diaconia and Christian Social Practiceétudes en anglais
Discrete Models and Algorithmsétudes en anglais
Economics and Financeétudes en anglais
English Language and Linguisticsétudes en anglais
Environmental Chemistryétudes en anglais
European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programmeétudes en anglais
Experimental Plant Biologyétudes en anglais
Finance and Data Analyticsétudes en anglais
Financial and Insurance Mathematicsétudes en anglais
Gender Studiesétudes en anglais
General Anthropologyétudes en anglais
Genetics, Molecular Biology and Virologyétudes en anglais
Genetics, Molekular Biology and Virologyétudes en anglais
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensingétudes en anglais
Geophysics and Planetary Scienceétudes en anglais
Geopolitical Studiesétudes en anglais
German and Central European Studiesétudes en anglais
Global Migration and Development Studiesétudes en anglais
Hebrew and Jewish Studiesétudes en anglais
History - General Historyétudes en anglais
Hydrology and hydrogeologyétudes en anglais
International Economic and Political Studiesétudes en anglais
International Master in Security, Intelligence and Strategic Studiesétudes en anglais
International Masters in Economy, State and Societyétudes en anglais
International Security Studiesétudes en anglais
Journalism, Media and Globalisationétudes en anglais
Landscape and Societyétudes en anglais
Management and Supervision in Social and Health Care Organizationsétudes en anglais
Master in Area Studiesétudes en anglais
Master in Economic Researchétudes en anglais
Mathematical Analysisétudes en anglais
Mathematical and Computational Modelling in Physicsétudes en anglais
Mathematical and Computer Modelling in Physicsétudes en anglais
Mathematical Methods of Information Securityétudes en anglais
Mathematical Modelling in Physics and Technologyétudes en anglais
Mathematical Structuresétudes en anglais
Mathematics for Information Technologiesétudes en anglais
Media and Area studiesétudes en anglais
Medicinal Chemistryétudes en anglais
Meteorology and Climatologyétudes en anglais
Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructuresétudes en anglais
Nuclear and Subnuclear Physicsétudes en anglais
Numerical and Computational Mathematicsétudes en anglais
Optics and Optoelectronicsétudes en anglais
Oral History - Comtemporary Historyétudes en anglais
Oral History - Contemporary Historyétudes en anglais
Parasitology and Infection Biologyétudes en anglais
Particle and Nuclear Physicsétudes en anglais
Pharmaceutical Sciencesétudes en anglais
Physical Education and Sportétudes en anglais
Physical Geography and Geoecologyétudes en anglais
Physics of Condensed Matter and Materialsétudes en anglais
Physics of Surfaces and Ionized Mediaétudes en anglais
Plant Anatomy and Physiologyétudes en anglais
Political and Regional Geographyétudes en anglais
Probability, Mathematical Statistics and Econometricsétudes en anglais
Probability, Mathematical Statistics and Econometryétudes en anglais
Protestant Theologyétudes en anglais
Protistologyétudes en anglais
Public and Social Policyétudes en anglais
Public and Social Policy Studiesétudes en anglais
Social Geography and Regional Developmentétudes en anglais
Society, Communication and Mediaétudes en anglais
Sociology in European Contextétudes en anglais
Sociology of Contemporary Societiesétudes en anglais
Software and Data Engineeringétudes en anglais
Software Systemsétudes en anglais
Special and Inclusive Educationétudes en anglais
Special Education Needsétudes en anglais
Sports Ethics and Integrityétudes en anglais
Surface and Plasma Physicsétudes en anglais
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementétudes en anglais
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementétudes en anglais
Theoretical and Evolutionary Biologyétudes en anglais
Theoretical and Research Psychologyétudes en anglais
Theoretical Computer Scienceétudes en anglais
Tibetan Studiesétudes en anglais
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary Schoolsétudes en anglais
Training Teachers of Computer Scienceétudes en anglais
Training Teachers of Descriptive Geometryétudes en anglais
Training Teachers of Education at Higher Secondary Schools and Collegesétudes en anglais
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conductingétudes en anglais
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Languageétudes en anglais
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsétudes en anglais
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musicétudes en anglais
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrumentétudes en anglais
Training Teachers of Mathematicsétudes en anglais
Training Teachers of Physicsétudes en anglais
Transatlantic Studiesétudes en anglais
L´histoire - L´histoire généraleétudes en français
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)études en français
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementétudes en français
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementétudes en français
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieétudes en polonais

Doctoratplus »
Anthropologie études en tchèque
Biochimie études en tchèque
Bioéthique études en tchèque
Botanique études en tchèque
Chimie analytique études en tchèque
Chimie macromoléculaire études en tchèque
Chimie minérale études en tchèque
Chimie Organique études en tchèque
Chimie pharmaceutique études en tchèque
Chimie physice études en tchèque
Chirurgie études en tchèque
Chirurgie expérimentale études en tchèque
Démographie études en tchèque
Droit commercial études en tchèque
Droit de l'environnement études en tchèque
Droit international études en tchèque
Écologie études en tchèque
Ethnologie études en tchèque
Géologie études en tchèque
Géophysique études en tchèque
Gérontologie études en tchèque
Immunologie études en tchèque
Logique études en tchèque
Médecine préventive études en tchèque
Médecine sociale études en tchèque
Microbiologie études en tchèque
Neurologie études en tchèque
Neurosciences études en tchèque
Oncologie études en tchèque
Parasitologie études en tchèque
Pathologie études en tchèque
Pédagogie études en tchèque
Pédagogie spécialisée études en tchèque
Pédiatrie études en tchèque
Philosophie études en tchèque
Physiologie animale études en tchèque
Physique nucléaire études en tchèque
Psychiatrie études en tchèque
Psychologie clinique études en tchèque
Psychologie de l'enseignement études en tchèque
Psychologie générale études en tchèque
Psychologie sociale études en tchèque
Radiologie études en tchèque
Relation internationale études en tchèque
Science de l'information études en tchèque
Science économique études en tchèque
Science politique études en tchèque
Sociologie études en tchèque
Sociologie historique études en tchèque
Stomatologie études en tchèque
Travail social études en tchèque
Zoologie études en tchèque
Adiktologie études en tchèque
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví études en tchèque
Algebra, teorie čísel a matematická logika études en tchèque
Anatomie a fyziologie rostlin études en tchèque
Anatomie, histologie a embryologie études en tchèque
Andragogika études en tchèque
Anglická a americká literatura études en tchèque
Anglický jazyk études en tchèque
Anglický jazyk a literatura s didaktikou études en tchèque
Anglofonní literatury a kultury études en tchèque
Antropologie a genetika člověka études en tchèque
Aplikovaná a krajinná ekologie études en tchèque
Aplikovaná etika études en tchèque
Aplikovaná geologie études en tchèque
Aplikovaná geologie se zaměřeními études en tchèque
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka études en tchèque
Archeologie pravěku a středověku études en tchèque
Biblická teologie études en tchèque
Bioanalytická chemie études en tchèque
Bioanalytické metody études en tchèque
Biochemie a patobiochemie études en tchèque
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika études en tchèque
Biologie a patologie buňky études en tchèque
Biomechanika études en tchèque
Biomedicínská informatika études en tchèque
Bioorganická chemie études en tchèque
Blízkovýchodní studia études en tchèque
Částicová a jaderná fyzika études en tchèque
České a československé dějiny études en tchèque
České dějiny études en tchèque
Český jazyk études en tchèque
Církevní a obecné dějiny études en tchèque
Dějiny a kultury Asie études en tchèque
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky études en tchèque
Dějiny antické civilizace études en tchèque
Dějiny antického starověku études en tchèque
Dějiny české literatury a teorie literatury études en tchèque
Dějiny křesťanského umění études en tchèque
Dějiny lékařství études en tchèque
Dějiny výtvarného umění études en tchèque
Dermatovenerologie études en tchèque
Didaktika českého jazyka études en tchèque
Didaktika chemie études en tchèque
Didaktika dějepisu études en tchèque
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky études en tchèque
Didaktika geografie études en tchèque
Didaktika konkrétního jazyka études en tchèque
Didaktika matematiky études en tchèque
Didaktika výtvarné výchovy études en tchèque
Diskrétní modely a algoritmy études en tchèque
Divadelní věda études en tchèque
Egyptologie études en tchèque
Ekonomie a Ekonometrie études en tchèque
Ekonomie a finance études en tchèque
Environmentální studia études en tchèque
Environmentální vědy études en tchèque
Estetika études en tchèque
Etnologie a kulturní antropologie études en tchèque
Evropské právo études en tchèque
Experimentální biologie rostlin études en tchèque
Farmaceutická analýza études en tchèque
Farmaceutická technologie études en tchèque
Farmakognosie études en tchèque
Farmakognosie a nutraceutika études en tchèque
Farmakognozie a toxikologie přírodních látek études en tchèque
Farmakologie a toxikologie études en tchèque
Filmová věda études en tchèque
Filozofie a dějiny přírodních věd études en tchèque
Filozofie náboženství études en tchèque
Filozofie výchovy a vzdělávání études en tchèque
Finanční právo a finanční věda études en tchèque
Fonetika études en tchèque
Fyzická geografie a geoekologie études en tchèque
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie études en tchèque
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum études en tchèque
Fyzika nanostruktur études en tchèque
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů études en tchèque
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí études en tchèque
Fyzika povrchů a rozhraní études en tchèque
Fyzika Země a planet études en tchèque
Fyziologie a patofyziologie člověka études en tchèque
Fyziologie a patologická fyziologie études en tchèque
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země études en tchèque
Geologie se zaměřeními études en tchèque
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury études en tchèque
Geometrie, topologie, a globální analýza études en tchèque
Germanoslavistika études en tchèque
Germánské a severské jazyky a literatury études en tchèque
Germánské jazyky études en tchèque
Germánské jazyky a literatury études en tchèque
Germánské literatury études en tchèque
Gynekologie a porodnictví études en tchèque
Historická a systematická teologie études en tchèque
Historická teologie a teologie náboženství études en tchèque
Historie - obecné dějiny études en tchèque
Historie ve veřejném prostoru études en tchèque
Hudební teorie a pedagogika études en tchèque
Hudební věda études en tchèque
Husitská teologie études en tchèque
Hygiena a preventivní lékařství études en tchèque
Hygiena, preventivní lékařství études en tchèque
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie études en tchèque
Iberoamerikanistika études en tchèque
Informatika - Softwarové systémy études en tchèque
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace études en tchèque
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry études en tchèque
Integrální studium člověka - Obecná antropologie études en tchèque
Jazyky zemí Asie a Afriky études en tchèque
Judaistika études en tchèque
Kardiovaskulární vědy études en tchèque
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země études en tchèque
Katolická teologie études en tchèque
Kinantropologie études en tchèque
Kineziologie a rehabilitace études en tchèque
Klasická archeologie études en tchèque
Klasická filologie études en tchèque
Klinická a sociální farmacie études en tchèque
Klinická biochemie études en tchèque
Klinická farmacie études en tchèque
Klinická onkologie a radioterapie études en tchèque
Klinická psychologie a psychologie zdraví études en tchèque
Korpusová a teoretická lingvistika études en tchèque
Kulturologie études en tchèque
Kvantová optika a optoelektronika études en tchèque
Latinská medievistika a novolatinská studia études en tchèque
Lékařská biofyzika études en tchèque
Lékařská biologie études en tchèque
Lékařská biologie a genetika études en tchèque
Lékařská chemie a biochemie études en tchèque
Lékařská farmakologie études en tchèque
Lékařská imunologie études en tchèque
Lékařská mikrobiologie études en tchèque
Lékařská psychologie a psychopatologie études en tchèque
Matematická analýza études en tchèque
Matematická lingvistika études en tchèque
Matematické a počítačové modelování études en tchèque
Mediální a komunikační studia études en tchèque
Mediální studia études en tchèque
Meteorologie a klimatologie études en tchèque
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu études en tchèque
Mezinárodní teritoriální studia études en tchèque
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur études en tchèque
Moderní dějiny études en tchèque
Moderní hospodářské a sociální dějiny études en tchèque
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie études en tchèque
Německá a francouzská filozofie études en tchèque
Německý jazyk a literatura s didaktikou études en tchèque
Neurologie a psychiatrie études en tchèque
Numerická a výpočtová matematika études en tchèque
Nutriční a metabolické vědy études en tchèque
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) études en tchèque
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) études en tchèque
Obecná antropologie études en tchèque
Obecná geografie études en tchèque
Obecná lingvistika études en tchèque
Obecné otázky geografie études en tchèque
Obecné otázky matematiky a informatiky études en tchèque
Oční lékařství études en tchèque
Ortopedie études en tchèque
Otorinolaryngologie études en tchèque
Patobiochemie a xenobiochemie études en tchèque
Pedagogická a školní psychologie études en tchèque
Počítačová grafika a analýza obrazu études en tchèque
Pomocné vědy historické études en tchèque
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení études en tchèque
Praktická a ekumenická teologie a teologická etika études en tchèque
Pravděpodobnost a matematická statistika études en tchèque
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika études en tchèque
Pravěká a středověká archeologie études en tchèque
Právní dějiny a římské právo études en tchèque
Preventivní medicína a epidemiologie études en tchèque
Psychologie práce a organizace études en tchèque
Regionální a politická geografie études en tchèque
Religionistika études en tchèque
Románské jazyky études en tchèque
Románské literatury études en tchèque
Sémiotika a filozofie komunikace études en tchèque
Slovanské filologie études en tchèque
Slovanské literatury études en tchèque
Sociální ekologie études en tchèque
Sociální geografie a regionální rozvoj études en tchèque
Sociální psychologie a psychologie práce études en tchèque
Softwarové systémy études en tchèque
Soudobé evropské dějiny études en tchèque
Soudobé evropské kulturní dějiny études en tchèque
Správní právo a správní věda études en tchèque
Studia dlouhověkosti études en tchèque
Studia občanského sektoru études en tchèque
Subjaderná fyzika études en tchèque
Systematická a praktická teologie études en tchèque
Teoretická a evoluční biologie études en tchèque
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika études en tchèque
Teoretická informatika études en tchèque
Teoretická informatika a umělá inteligence études en tchèque
Teoretické právní vědy - Evropské právo études en tchèque
Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda études en tchèque
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo études en tchèque
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu études en tchèque
Teoretické právní vědy - Občanské právo études en tchèque
Teoretické právní vědy - Obchodní právo études en tchèque
Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení études en tchèque
Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo études en tchèque
Teoretické právní vědy - Právo životního prostředí études en tchèque
Teoretické právní vědy - Správní právo a správní věda études en tchèque
Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva études en tchèque
Teoretické právní vědy - Trestní právo, kriminologie a kriminalistika études en tchèque
Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda études en tchèque
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky études en tchèque
Teorie, filozofie a sociologie práva études en tchèque
Toxikologie přírodních látek études en tchèque
Translatologie études en tchèque
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika études en tchèque
Učitelství - Didaktika dějepisu études en tchèque
Ústavní právo a státověda études en tchèque
Vědecko-technické výpočty études en tchèque
Veřejná a sociální politika études en tchèque
Veřejné zdravotnictví études en tchèque
Vnitřní nemoci études en tchèque
Výtvarná výchova études en tchèque
Vývojová a buněčná biologie études en tchèque
Vývojová biologie études en tchèque
Vzdělávání v biologii études en tchèque
Vzdělávání v chemii études en tchèque
Xenobiochemie a patobiochemie études en tchèque
Židovská studia études en tchèque
Zobrazovací metody v lékařství études en tchèque
Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách études en tchèque
Musicologie études en allemand
Pédagogie spécialisée études en allemand
Philosophie études en allemand
Bibelwissenschaft études en allemand
Deutsch und Slawistik études en allemand
Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik études en allemand
Deutsche und französische Philosophie études en allemand
Europäische Kulturzeitgeschichte études en allemand
Germanische und skandinavische Sprachen und Literaturen études en allemand
Geschichte der tschechischen Literatur und der Literaturtheorie études en allemand
Historische und Systematische Theologie études en allemand
Hussitische Theologie études en allemand
Kirchen und Allgemeine Geschichte études en allemand
Moderne europäische Geschichte études en allemand
Philosophie der Religion études en allemand
Praktische und Ökumenische Theologie und theologische Ethik études en allemand
Anthropologie études en anglais
Application de l'informatique à la linguistique études en anglais
Biochimie études en anglais
Botanique études en anglais
Chimie analytique études en anglais
Chimie macromoléculaire études en anglais
Chimie minérale études en anglais
Chimie Organique études en anglais
Chimie pharmaceutique études en anglais
Chimie physice études en anglais
Chirurgie études en anglais
Chirurgie expérimentale études en anglais
Démographie études en anglais
Dermatologie études en anglais
Droit de l'environnement études en anglais
Droit international études en anglais
Écologie études en anglais
Économie études en anglais
Éducation études en anglais
Géologie études en anglais
Géophysique études en anglais
Gérontologie études en anglais
Histoire ancienne études en anglais
Histoire de la médecine études en anglais
Histoire moderne études en anglais
Immunologie études en anglais
Logique études en anglais
Médecine interne études en anglais
Médecine préventive études en anglais
Médecine sociale études en anglais
Microbiologie études en anglais
Musicologie études en anglais
Neurologie études en anglais
Neurosciences études en anglais
Oncologie études en anglais
Ophtalmologie études en anglais
Parasitologie études en anglais
Pathologie études en anglais
Pédagogie spécialisée études en anglais
Pédiatrie études en anglais
Pédiatrie études en anglais
Pharmacognosie études en anglais
Philosophie études en anglais
Phonétique études en anglais
Physiologie animale études en anglais
Physique nucléaire études en anglais
Psychiatrie études en anglais
Psychologie de l'enseignement études en anglais
Radiologie études en anglais
Relations internationales études en anglais
Science de l'information études en anglais
Science politique études en anglais
Sciences des religions études en anglais
Sociologie études en anglais
Sociologie historique études en anglais
Travail social études en anglais
Zoologie études en anglais
Addiction: Specialization in Health Care études en anglais
Addictology études en anglais
Administrative Law and Administrative Science études en anglais
Aesthetics études en anglais
Algebra, Number Theory and Mathematical Logic études en anglais
Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic études en anglais
Anatomy, Histology and Embryology études en anglais
Anglophone Literatures and Cultures études en anglais
Anthropology and Human Genetics études en anglais
Applied Ethics études en anglais
Applied Geology études en anglais
Applied Linguistics for Language Teaching études en anglais
Archaeology of Prehistory and Middle Ages études en anglais
Area Studies études en anglais
Art Education études en anglais
Asian History and Culture études en anglais
Atmospheric physics, meteorology and climatology études en anglais
Auxiliary Historical Sciences études en anglais
Biblical studies études en anglais
Biblical Theology études en anglais
Bioanalytical Chemistry études en anglais
Bioanalytical methods études en anglais
Biochemistry and Pathobiochemistry études en anglais
Bioethics études en anglais
Biomechanics études en anglais
Biomedical Informatics études en anglais
Bioorganic Chemistry études en anglais
Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics études en anglais
Business Law études en anglais
Cardiovascular Science études en anglais
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing études en anglais
Cell Biology and Pathology études en anglais
Church and General History études en anglais
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) études en anglais
Civil Sector Studies études en anglais
Classical Archaeology études en anglais
Classical Philology études en anglais
Clinical and Health Psychology études en anglais
Clinical and Social Pharmacy études en anglais
Clinical Biochemistry études en anglais
Clinical Oncology and Radiotherapy études en anglais
Clinical Pharmacy études en anglais
Computational mathematics études en anglais
Computer Graphics and Image Analysis études en anglais
Computer Science - Software Systems études en anglais
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization études en anglais
Computer Science - Visual computing and computer games études en anglais
Constitutional Law and Politics études en anglais
Contemporary European Cultural History études en anglais
Contemporary European History études en anglais
Corpus and Theoretical Linguistics études en anglais
Criminal Law, Criminology and Criminalistics études en anglais
Czech and Czechoslovak History études en anglais
Czech History études en anglais
Czech Language études en anglais
Dentistry études en anglais
Dermatovenerology études en anglais
Developmental and Cell Biology études en anglais
Didactics of Art Education études en anglais
Didactics of Chemistry études en anglais
Didactics of Geography études en anglais
Didactics of Mathematics études en anglais
Discrete Models and Algorithms études en anglais
Economics and Econometrics études en anglais
Economics and Finance études en anglais
Educational and School Psychology études en anglais
Egyptology études en anglais
Employment Law and Social Security Law études en anglais
English and American Literature études en anglais
English Language études en anglais
English Language and Literature in a Didactic Perspective études en anglais
Environmental Science études en anglais
Environmental Studies études en anglais
Ethnology and Cultural Anthropology études en anglais
European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges (EJD MOVES) études en anglais
European Law études en anglais
Experimental Plant Biology études en anglais
Film Studies études en anglais
Financial Law and Financial Science études en anglais
Financial Law and Politics études en anglais
General and Comparative Literature études en anglais
General Anthropology études en anglais
General Antropology études en anglais
General Geography études en anglais
General Issues in Geography études en anglais
General Linguistics études en anglais
General Questions of Mathematics and Computer Science études en anglais
General Questions of Mathematics and Information Science études en anglais
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing études en anglais
Geometry, topology, and global analysis études en anglais
Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures études en anglais
Germanic and Nordic Languages and Literatures études en anglais
Gynaecology and Obstetrics études en anglais
Historical and Systematic Theology études en anglais
Historical Theology and Theology of Religions études en anglais
History of Ancient Civilization études en anglais
History of Christian Art études en anglais
History of Czech Literature and Literary Theory études en anglais
History of Law and Roman Law études en anglais
History of Visual Arts études en anglais
History/General History études en anglais
Human Physiology and Pathophysiology études en anglais
Hussite Theology études en anglais
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie études en anglais
Hygiene and Preventive Medicine études en anglais
Hygiene, Preventive Medicine études en anglais
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology études en anglais
Ibero-American Studies études en anglais
Imaging Methods in Medicine études en anglais
Jewish Studies études en anglais
Katolická teologie études en anglais
Kinanthropology études en anglais
Kinesiology and Rehabilitation études en anglais
Languages of Asia and Africa études en anglais
Lékařská mikrobiologie études en anglais
Longevity Studies études en anglais
Mathematical Analysis études en anglais
Mathematical and computer modeling études en anglais
Mathematical and Computer Modelling études en anglais
Mathematical Linguistics études en anglais
Mathematics Education études en anglais
Media and Communication Studies études en anglais
Medical Biology études en anglais
Medical Biology and Genetics études en anglais
Medical Biophysics études en anglais
Medical Chemistry and Biochemistry études en anglais
Medical Immunology études en anglais
Medical Microbiology études en anglais
Medical Pharmacology études en anglais
Medical Psychology and Psychopathology études en anglais
Medieval and Neo-Latin Studies études en anglais
Meteorology and Climatology études en anglais
Middle Eastern Studies études en anglais
Mikrobiology études en anglais
Modeling of Chemical Properties of Nano-and Biostructures études en anglais
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures études en anglais
Modern Economic and Social History études en anglais
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology études en anglais
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology études en anglais
Music Theory and Education études en anglais
Musical Theory and Education études en anglais
Neurology and Psychiatry études en anglais
Nutritional and Metabolic Sciences études en anglais
Orthopaedics études en anglais
Otorhinolaryngology études en anglais
Particle and Nuclear Physics études en anglais
Pathobiochemistry and Xenobiochemistry études en anglais
Pathological Anatomy études en anglais
Pharmaceutical Analysis études en anglais
Pharmaceutical Technology études en anglais
Pharmacognosy and Nutraceuticals études en anglais
Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds études en anglais
Pharmacology and Toxicology études en anglais
Philosophy and History of Science études en anglais
Philosophy of Education études en anglais
Philosophy of Religion études en anglais
Physical Geography and Geoecology études en anglais
Physics Education and General Problems of Physics études en anglais
Physics of Condensed Matter and Materials Research études en anglais
Physics of Nanostructures études en anglais
Physics of nanostructures and nanomaterials études en anglais
Physics of Plasma and Ionized Media études en anglais
Physics of Plasmas and Ionized Media études en anglais
Physics of Surfaces and Interfaces études en anglais
Physics of the Earth and Planets études en anglais
Physiology and Pathological Physiology études en anglais
Plant Anatomy and Physiology études en anglais
Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics études en anglais
Preventive Medicine and Epidemiology études en anglais
Private International Law and International Trade Law études en anglais
Probability and Mathematical Statistics études en anglais
Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics études en anglais
Public and Social Policy études en anglais
Public History études en anglais
Quantum Optics and Optoelectronics études en anglais
Regional and Political Geography études en anglais
Romance Languages études en anglais
Romance Literatures études en anglais
Scientific and Technical Calculations études en anglais
Semiotics and Philosophy of Communication études en anglais
Slavic Literature Studies études en anglais
Social Ecology études en anglais
Social Geography and Regional Development études en anglais
Social Psychology and Psychology of Work études en anglais
Software Systems études en anglais
Subnuclear Physics études en anglais
Systematic and Practical Theology études en anglais
Teaching - History Education études en anglais
Text and Event in Early Modern Europe études en anglais
Theatre Studies études en anglais
Theoretical and Evolutionary Biology études en anglais
Theoretical Computer Science études en anglais
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence études en anglais
Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context études en anglais
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics études en anglais
Theory, Philosophy and Sociology of Law études en anglais
Toxicology of Natural Products études en anglais
Translation Studies études en anglais
Xenobiochemistry and Pathobiochemistry études en anglais
Philosophies allemande et française études en français
Phonétique études en français
Sémiotique et Philosophie de la communication études en français
Traductologie études en français
Katolická teologie études en italien
Teologia cattolica études en italien
Germanoslavistika études en russe
Slavjanskije filologii études en russe
Slavjanskije litěratury études en russe

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Na UK působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem.

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, promítat výsledky výzkumu a vývoje do vzdělávací činnosti a zapojení co nejvyššího počtu vědeckých pracovníků a studentů do českých i zahraničních projektů v největší možné míře. Důkazem úspěšnosti politiky Univerzity Karlovy v oblasti vědy a výzkumu jsou i žebříčky vědecké úspěšnosti univerzity jako celku, které ukazují i srovnání se zahraničními prestižními ústavy. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.


Na univerzitě bylo uvedeno v život nové rozdělování institucionálních prostředků v rámci univerzity do praxe. K tomuto účelu byly vytvořeny projekty UNCE a programy PRVOUK. Tyto programy mají navázat na již skončené programy „Výzkumných záměrů“ a „Výzkumných center“ a tím zajistit efektivní využití prostředků a lidských zdrojů k vytvoření dalších excelentních výsledků.

V hodnocení The Times Higher Education World University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě.


Academic Ranking of World Universities, tzv. šanghajský žebříček, který každoročně srovnává více než 1000 nejlepších světových univerzit, vybraných z více než 17 000 univerzit z celého světa, opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí stovky univerzit, čímž se opětovně začlenila mezi 2 % nejlepších světových univerzit a 100 nejlepších univerzit evropských

site Web d'université:
www.cuni.cz

Carte

Privacy Policy