Poznań, Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Commerce internationalétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
E-Commerce in International Marketsétudes en anglais
Gestionétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
Entrepreneurshipétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja gospodarczaétudes en polonais
Administracja i finanse samorządowaétudes en polonais
Administracja w wymiarze sprawiedliwościétudes en polonais
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznejétudes en polonais
Commerce internationalétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
E-commerce na rynkach zagranicznychétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en anglais
Banqueétudes en polonais
Comptabilitéétudes en polonais
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAétudes en polonais
Menedżer finansowyétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Sprawozdawczość i rewizja finansowaétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion d'entrepriseétudes en polonaisétudes en ligne
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Menedżer sprzedażyétudes en polonais
Współczesne media w marketinguétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonaisétudes en ligne
Philologie anglaiseétudes en polonais
Business English Communicationétudes en polonais
Business Translationétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Kryminalistykaétudes en polonais
Manager bezpieczeństwa biznesuétudes en polonais
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychétudes en polonais
Służby mundurowe i porządek publicznyétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
Gastronomia z elementami żywieniaétudes en polonais
Obsługa ruchu lotniczegoétudes en polonais
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczekétudes en polonais
Trener personalny z dietetyką sportowąétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonaisétudes en ligne
Customer care – zarządzanie relacjami z klientemétudes en polonais
E-marketingétudes en polonais
Innowacje w biznesieétudes en polonais
Komunikacja marketingowa i nowe mediaétudes en polonais
Strategie i techniki w sprzedażyétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Prawo i finanseétudes en polonais
Prawo i zarządzanieétudes en polonais
Prawo w medycynieétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Komunikacja wizerunkowaétudes en polonais
Psychologia marketingu i nowych mediówétudes en polonais
Psychologia menedżera i organizacjiétudes en polonais
Psychologia negocjacji i mediacjiétudes en polonais
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiétudes en polonais
Zarządzanie kapitałem ludzkimétudes en polonais
Zarządzanie różnorodnością w organizacjiétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en anglais
Mobile Application Developerétudes en anglais
Virtual Reality and Multimediaétudes en anglais
Engineering Managementétudes en anglais
Production Mangementétudes en anglais
Quality Managementétudes en anglais
Informatiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
E-commerceétudes en polonais
Grafika i multimediaétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Wdrażanie systemów informatycznych SAPétudes en polonais
Inżynieria zarządzaniaétudes en polonais
Santé et sécurité au travailétudes en polonais
Ekoinżynieria i ekoenergetykaétudes en polonais
Inżynieria zarządzania procesami produkcjiétudes en polonais
Zarządzanie jakościąétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
International Forwardingétudes en anglais
Logistyka i spedycja międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachétudes en polonais
Procesy i projekty logistyczneétudes en polonais
Zarządzanie flotą i spedycja drogowaétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestion d'entrepriseétudes en anglais
Exécution de projetétudes en anglais
Strategic Managementétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Innowacyjne zarządzanie publiczneétudes en polonais
Zarządzanie gospodarką komunalnąétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Gestion financièreétudes en polonais
Bankowość i usługi finansoweétudes en polonais
Controlling i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Finanse publiczne i podatkiétudes en polonais
Rachunkowość i audyt finansowyétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Coaching i rozwój zawodowyétudes en polonais
Menedżer sportuétudes en polonais
Wycena i zarządzanie nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie marketingoweétudes en polonais
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektem – junior project managerétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Internet rzeczy i sieci przyszłościétudes en polonais
Outsourcing rozwiązań chmurowychétudes en polonais
Zaawansowane systemy baz danychétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Menedżer eventów i turystyki biznesowejétudes en polonais
Menedżer hotelarstwa i gastronomiiétudes en polonais
Menedżer sportuétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Zarządzanie łańcuchem dostawétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowymétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
HR menedżerétudes en polonais
Psychologia sprzedażyétudes en polonais
Trener biznesuétudes en polonais
Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacjiétudes en polonais

Doctoratplus »
Ekonomia i finanse études en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en anglais
MBA études en polonais
MBA- zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym études en polonais

Autres programmesplus »
Comptabilité études en polonais
Éducation surveillée études en polonaisétudes en ligne
Formation aux bibliothèques études en polonaisétudes en ligne
Protection de l'environnement études en polonaisétudes en ligne
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami études en polonaisétudes en ligne
Agile, scrum - zwinne zarządzanie projektami études en polonaisétudes en ligne
Akademia Analizy Transakcyjnej dla Menedżerów études en polonaisétudes en ligne
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji études en polonaisétudes en ligne
Akademia Project Managera études en polonaisétudes en ligne
Akademia przywództwa kobiet études en polonaisétudes en ligne
Akademia trenera études en polonais
Analityk biznesowy études en polonais
Analityk finansowy études en polonaisétudes en ligne
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych études en polonaisétudes en ligne
Assessor Przemysłu 4.0 études en polonaisétudes en ligne
Automatyzacja pracy (RPA) na macOS études en polonaisétudes en ligne
Big Data. Inżynieria danych études en polonais
BIM Manger - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi études en polonais
Branding i Content Marketing études en polonaisétudes en ligne
Controlling w biznesie études en polonaisétudes en ligne
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy études en polonaisétudes en ligne
Customer Experience Management études en polonaisétudes en ligne
Doradca finansowy études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i coaching kariery études en polonaisétudes en ligne
Dydaktyka języków obcych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonaisétudes en ligne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Edukacja włączająca études en polonaisétudes en ligne
Employer Branding études en polonaisétudes en ligne
Etyka dla nauczycieli études en polonaisétudes en ligne
Etyka i filozofia dla nauczycieli études en polonaisétudes en ligne
Headhunter études en polonaisétudes en ligne
Home staging z elementami aranżacji wnętrz - przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży études en polonais
HR Business Partner études en polonais
Innowacyjny e-marketing études en polonais
Inspektor Ochrony Danych études en polonaisétudes en ligne
Inspektor Ochrony Danych dla zaawansowanych études en polonaisétudes en ligne
Integracja sensoryczna études en polonaisétudes en ligne
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w j.ABAP études en polonaisétudes en ligne
Kompetentny mediator – specjalizacja mediator gospodarczy études en polonaisétudes en ligne
Kompetentny mediator – specjalizacja mediator rodzinny études en polonaisétudes en ligne
Konsultant rozwiązań Microsoft Power Platform études en polonaisétudes en ligne
Lean management études en polonaisétudes en ligne
Lean six sigma - optymalizacja procesów études en polonais
Logopedia études en polonais
Logopedia dla nauczycieli études en polonaisétudes en ligne
MacOS – Architektura i wsparcie études en polonaisétudes en ligne
Marketing kultury études en polonaisétudes en ligne
Mediacje w oświacie études en polonaisétudes en ligne
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing études en polonaisétudes en ligne
Menedżer BHP études en polonais
Menedżer CSR études en polonaisétudes en ligne
Menedżer ds. eksportu études en polonaisétudes en ligne
Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju études en polonaisétudes en ligne
Menedżer zarządzania zakupami études en polonaisétudes en ligne
Nauczanie języka polskiego jako obcego études en polonaisétudes en ligne
Negocjacje i mediacje w biznesie études en polonais
Neurobiznes études en polonaisétudes en ligne
Neurodydaktyka études en polonaisétudes en ligne
Neurologopedia études en polonaisétudes en ligne
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) études en polonaisétudes en ligne
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS études en polonaisétudes en ligne
Podatki i doradztwo podatkowe études en polonaisétudes en ligne
Pośrednik w obrocie nieruchomościami études en polonais
Praktyczny marketing internetowy études en polonaisétudes en ligne
Programista Python Developer études en polonaisétudes en ligne
Programowanie aplikacji Java études en polonaisétudes en ligne
Programowanie urządzeń mobilnych Apple z wykorzystaniem UIKit études en polonaisétudes en ligne
Projektowanie interfejsów graficznych études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów études en polonaisétudes en ligne
Przywództwo études en polonais
Psychodietetyka études en polonais
Psychologia pozytywna stosowana études en polonaisétudes en ligne
Psychologia reklamy i komunikacji études en polonaisétudes en ligne
Psychologia relacji z uczniem. Edukacyjna analiza transakcyjna études en polonaisétudes en ligne
Psychologia zarządzania études en polonais
Psychosomatyka études en polonaisétudes en ligne
SAP - zintegrowane systemy informatyczne études en polonais
SAP S/4 HANA - nowoczesny system ERP études en polonaisétudes en ligne
Social media i influencer marketing études en polonaisétudes en ligne
Socjoterapia études en polonaisétudes en ligne
Studia menedżerskie études en polonais
Tester oprogramowania études en polonaisétudes en ligne
Testowanie oprogramowania études en polonais
Transformacja cyfrowa z Salesforce études en polonaisétudes en ligne
Transport i spedycja études en polonaisétudes en ligne
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych études en polonaisétudes en ligne
Wczesne wspomaganie rozwoju études en polonaisétudes en ligne
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych études en polonaisétudes en ligne
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami études en polonaisétudes en ligne
Wycena nieruchomości études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie flotą samochodową études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości études en polonais
Zarządzanie jakością études en polonais
Zarządzanie jakością w branży automotive études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektami études en polonais
Zarządzanie projektami IT études en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie Strategiczne i Marketing w czasach VUCA études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie w podmiotach leczniczych études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR études en polonais
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP études en polonaisétudes en ligne
Zmiana i dialog études en polonaisétudes en ligne

Unitésplus »
Wydział Finansów i Bankowości

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w ŁodziŁódź
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieVarsovie (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole

site Web d'université:
www.wsb.pl/poznan/

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy