Présentation de l'université
Łódź, Pologne

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Science politiqueétudes en anglais
Graphicsétudes en anglaisétudes en ligne
Multimedia and Visual Communicationétudes en anglaisétudes en ligne
Language Studiesétudes en anglaisétudes en ligne
Business Linguisticsétudes en anglaisétudes en ligne
Mangementétudes en anglaisétudes en ligne
Healthcare Systems Managementétudes en anglaisétudes en ligne
Hospitality Managementétudes en anglaisétudes en ligne
The Innovative Management for Business Developmentétudes en anglaisétudes en ligne
Administrationétudes en polonais
Droit du travailétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
Broker innowacjiétudes en polonais
Doradztwo podatkoweétudes en polonais
E-administracjaétudes en polonais
Procedury sądowo-administracyjneétudes en polonais
Économieétudes en polonais
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaétudes en polonais
Rachunkowość i finanseétudes en polonais
Études culturellesétudes en polonais
Kreatywny producent i menedżer kulturyétudes en polonais
Produkcja i realizacja muzykiétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Innovative management for business developmentétudes en polonais
Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacjiétudes en polonais
Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacjiétudes en polonais
Zarządzanie projektami i procesamiétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Grafika 3d i Game Artétudes en polonais
Komunikacja wizualna i multimediaétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Coachingétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i personalneétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaétudes en polonais
Pedagogika szkolna i zdrowiaétudes en polonais
Philologieétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Architektura informacji i redakcjaétudes en polonais
Reklama i komunikacja kreatywnaétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologia kreatywnego rozwojuétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Psychologia zdrowia i jakości życiaétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejétudes en polonais
Marketing politycznyétudes en polonais
Studia wschodnieétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Bezpieczeństwo energetyczneétudes en polonais
Obronność państwaétudes en polonais
Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwaétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Marketing i organizacja usług turystycznychétudes en polonais
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)études en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarz - twórca mediów interaktywnychétudes en polonais
Dziennikarz prasy, radia i telewizjiétudes en polonais
Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowaétudes en polonais
Taniecétudes en polonais
Pedagogika tańcaétudes en polonais
Tancerz-choreografétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Computer Scienceétudes en anglaisétudes en ligne
Computer Graphic and Multimedia Techniquesétudes en anglaisétudes en ligne
ICT Networksétudes en anglaisétudes en ligne
Programmingétudes en anglaisétudes en ligne
Informatiqueétudes en polonais
Grafika komputerowa i multimedialnaétudes en polonais
Technologie programowaniaétudes en polonais
Services de transportétudes en polonais
Transport terrestreétudes en polonais
Logistyka w transporcieétudes en polonais
Inżynieria materiałowaétudes en polonais
Inżynieria dentystyczno-implantologicznaétudes en polonais
Mechanika i budowa maszynétudes en polonais
Konstrukcja maszynétudes en polonais
Mechatronikaétudes en polonais
Technologia maszynétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Science politiqueétudes en anglaisétudes en ligne
Relations internationalesétudes en anglaisétudes en ligne
Politics and Management in International Environmentétudes en anglaisétudes en ligne
Language Studiesétudes en anglaisétudes en ligne
Business Linguisticsétudes en anglaisétudes en ligne
Graphiqueétudes en polonais
Grafika artystycznaétudes en polonais
Projektowanie graficzne i fotografiaétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Coachingétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiemétudes en polonais
Gerontologia społeczna z językiem obcymétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społecznąétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z terapiąétudes en polonais
Pedagogika tańca i choreografiaétudes en polonais
Terapia pedagogiczna z elementami logopediiétudes en polonais
Philologieétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Filologia germańskaétudes en polonais
Lingwistyka w biznesieétudes en polonais
Philologie polonaiseétudes en polonais
Architektura informacji i e-marketingétudes en polonais
Media firmowe i komunikacja kreatywnaétudes en polonais
Sciences politiquesétudes en polonais
Administracja i zarządzanie w sferze publicznejétudes en polonais
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Marketing politycznyétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Inżynieria materiałowaétudes en polonais
Inżynieria dentystyczno-implantologicznaétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Cywilistycznaétudes en polonais
Gospodarczo-finansowaétudes en polonais
Karnistycznaétudes en polonais

Doctoratplus »
Linguistique études en polonais

Autres programmesplus »
Diététique études en polonaisétudes en ligne
Éducation civique études en polonaisétudes en ligne
Éducation surveillée études en polonaisétudes en ligne
Santé et sécurité au travail études en polonais
Administracja i zarządzanie publiczne études en polonaisétudes en ligne
Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia études en polonais
Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach études en polonais
Akademia IT Pro études en polonais
Akademia Sieci i Baz Danych études en polonais
Akademia Sieci Komputerowych études en polonais
Akademia Trenerów Biznesu études en polonais
Analityka rynku finansowego études en polonaisétudes en ligne
Arteterapia études en polonais
Audyt śledczy études en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe études en polonaisétudes en ligne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa études en polonais
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową études en polonaisétudes en ligne
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania études en polonaisétudes en ligne
Chemia w szkole études en polonaisétudes en ligne
Choreoterapia w edukacji études en polonais
Coaching études en polonais
Coaching w modelu kreatywnym études en polonais
Compliance w organizacji études en polonaisétudes en ligne
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej études en polonais
Dietetyka genetyczna études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo podatkowe études en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i personalne études en polonais
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa études en polonaisétudes en ligne
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej études en polonaisétudes en ligne
E-marketing études en polonaisétudes en ligne
Edukacja dla bezpieczeństwa études en polonaisétudes en ligne
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej études en polonais
Edukacja techniczna études en polonais
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma études en polonaisétudes en ligne
Filozofia dialogu. Sztuka życia. études en polonaisétudes en ligne
Filozofia w szkole z elementami metody projektów études en polonaisétudes en ligne
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej études en polonaisétudes en ligne
Fizyka w szkole études en polonaisétudes en ligne
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia études en polonaisétudes en ligne
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej études en polonais
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier études en polonais
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się études en polonaisétudes en ligne
Informatyka z elementami e-learningu études en polonaisétudes en ligne
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna études en polonaisétudes en ligne
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori études en polonais
Kadry i płace w firmie études en polonais
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD études en polonaisétudes en ligne
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach études en polonais
Kontroler finansowy études en polonaisétudes en ligne
Kreatywny menedżer kultury études en polonaisétudes en ligne
Lean Management études en polonais
Logistyka études en polonaisétudes en ligne
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli) études en polonais
Logistyka i spedycja dla nauczycieli études en polonaisétudes en ligne
Logopedia études en polonais
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się études en polonaisétudes en ligne
Matematyka w szkole ponadpodstawowej études en polonaisétudes en ligne
Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego études en polonais
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle études en polonais
Mediacje społeczne i rodzinne études en polonais
Menedżer HR études en polonais
Menedżer Operacyjny usług sprzątających études en polonais
Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej études en polonais
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji études en polonais
Nauczanie etyki études en polonaisétudes en ligne
Neurologopedia ogólna i dziecięca études en polonaisétudes en ligne
Nowe media i dziennikarstwo internetowe études en polonaisétudes en ligne
Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne études en polonais
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych études en polonais
Oligofrenopedagogika études en polonaisétudes en ligne
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki études en polonais
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori) études en polonais
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki études en polonaisétudes en ligne
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych études en polonaisétudes en ligne
Prawo medyczne z elementami bioetyki études en polonaisétudes en ligne
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych études en polonaisétudes en ligne
Przedsiębiorczość études en polonaisétudes en ligne
Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne études en polonaisétudes en ligne
Psychologia sportu études en polonaisétudes en ligne
Psychologia w biznesie études en polonaisétudes en ligne
Rachunkowości i podatki études en polonais
Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa études en polonais
Socjoterapia études en polonais
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera études en polonaisétudes en ligne
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii études en polonais
Terapia zajęciowa études en polonais
Transport-Logistyka-Spedycja études en polonais
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego études en polonais
Turystyka i rekreacja ruchowa études en polonais
Windykacja należności études en polonaisétudes en ligne
Wychowanie do życia w rodzinie études en polonaisétudes en ligne
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera études en polonais
Zarządzanie jakością études en polonais
Zarządzanie kulturą études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie oświatą études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektami informatycznymi études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI études en polonais
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie ryzykiem w organizacji études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie sprzedażą études en polonais
Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie études en polonais
Zarządzanie talentami études en polonais
Zarządzanie transportem études en polonais
Zarządzanie w ochronie zdrowia études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonaisétudes en ligne
Zielarstwo i fitoterapia études en polonais
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych études en polonais

Unitésplus »
Faculté des sciences humaines
Wydział Artystyczny
Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu

Autres centres éducatifs
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w JaśleJasło
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicyŚwidnica
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w TrzcianceTrzcianka
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w WarszawieVarsovie (Warszawa)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w GrudziądzuGrudziądz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w WieluniuWieluń

site Web d'université: www.ahe.lodz.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy