Présentation de l'université
Łódź, Pologne

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Administrationétudes en polonais
Administracja porządku publicznegoétudes en polonais
Prawna obsługa biznesuétudes en polonais
Prawo pracy i kadrétudes en polonais
Specjalność samorządowaétudes en polonais
Cosmétologieétudes en polonais
Kosmetologia estetycznaétudes en polonais
Odnowa biologicznaétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Gestion financièreétudes en polonais
Rachunkowość i analiza finansowaétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
E-commerce i marketingétudes en polonais
Rachunkowość i finanse w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie logistyczneétudes en polonais
Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznymétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Graphiqueétudes en polonais
Multimédiaétudes en polonais
Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnychétudes en polonais
Grafika projektowaétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Andragogika z elementami gerontologiiétudes en polonais
Doradztwo zawodowe i personalneétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo–wychowawczaétudes en polonais
Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchowąétudes en polonais
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalnąétudes en polonais
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolnaétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)études en polonais
Translatorykaétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Administracja w UEétudes en polonais
Biznes i współpraca na rynku europejskimétudes en polonais
Media i komunikowanie w UEétudes en polonais
Santé publiqueétudes en polonais
Specjalista ds. marketingu usług zdrowotnychétudes en polonais
Specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowiaétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Socjokryminologiaétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Soins infirmiersétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE)études en polonais
Regionalna gospodarka turystycznaétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Asystent osoby zależnejétudes en polonais
Asystent rodzinyétudes en polonais
Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinieétudes en polonais
Interwencja kryzysowaétudes en polonais
Mediator rodzinnyétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaétudes en polonais
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaétudes en polonais
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwoétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo i nowe mediaétudes en polonais
Europeistykaétudes en polonais
Administracja w UEétudes en polonais
Biznes i współpraca na rynku europejskimétudes en polonais
Media i komunikowanie w UEétudes en polonais
Film i sztuki audiowizualneétudes en polonais
Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamoweétudes en polonais
Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowaétudes en polonais
Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowaétudes en polonais
Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowaétudes en polonais
Japonistykaétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatorykaétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Koordynator pojazdów autonomicznychétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Architecture et urbanismeétudes en polonais
Architektura z projektowaniem terenów zieleniétudes en polonais
Architektura z projektowaniem wnętrzétudes en polonais
Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenneétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Grafika komputerowa i aplikacje internetoweétudes en polonais
Sieci i systemy komputeroweétudes en polonais
Technologie programowaniaétudes en polonais
Geodezja i kartografiaétudes en polonais
Geodezja gospodarczaétudes en polonais
Kataster i gospodarka nieruchomościamiétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Cosmétologieétudes en polonais
Kosmetologia medycznaétudes en polonais
Odnowa biologicznaétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Administracja i zarządzanie publiczneétudes en polonais
E-biznes & Professional Communicationétudes en polonais
Logistyka w zarządzaniuétudes en polonais
Profil menedżerskiétudes en polonais
Rachunkowość i finanse w zarządzaniuétudes en polonais
Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowiaétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Integracja systemów otwartychétudes en polonais
Systemy wizualizacji i zarządzania informacjąétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Andragogika z gerontologiąétudes en polonais
Diagnoza i terapia pedagogicznaétudes en polonais
Doradztwo zawodowe w szkoleétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo–wychowawczaétudes en polonais
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolnaétudes en polonais
Philologie anglaiseétudes en polonais
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)études en polonais
Translatorykaétudes en polonais
Physiothérapieétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Administracja w UEétudes en polonais
Biznes i współpraca na rynku europejskimétudes en polonais
Media i komunikowanie w UEétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaétudes en polonais
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaétudes en polonais
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwoétudes en polonais
Japonistykaétudes en polonais
Histoireétudes en polonais
Nauczycielskaétudes en polonais
Translatorykaétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Physiothérapieétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychogeriatriaétudes en polonais
Psychologia biznesuétudes en polonais
Psychologia doradztwa zawodowegoétudes en polonais
Psychologia sportuétudes en polonais
Psychologia zdrowia i klinicznaétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąétudes en polonais
Edukacja specjalna i terapia autyzmuétudes en polonais

Doctoratplus »
Gestion études en polonais
Informatique études en polonais
Linguistique études en polonais

MBAplus »
MBA in Healthcare Administration études en anglais
MBA in Information Technology études en anglais
MBA in Professional Communication études en anglais

Double diplômeplus »
Clark University

Autres programmesplus »
Postgraduate Studies in English for Specific Purposes études en anglais
Droit fiscal études en polonais
Administracja Rządowa i Samorządowa études en polonais
Asystent medyczny études en polonais
Audyt wewnętrzny études en polonais
Bankowość usługowa études en polonais
BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków études en polonais
Coaching w zarządzaniu i biznesie études en polonais
Doradztwo zawodowe w edukacji-studia podyplomowe kwalifikacyjne études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa- studia podyplomowe kwalifikacyjne études en polonais
Informatyka w Edukacji études en polonais
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessorii études en polonais
Internet rzeczy études en polonais
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej études en polonais
Lean Leader études en polonais
Lean Management études en polonais
Mediacje i negocjacje études en polonais
Multimedialna grafika komputerowa w mediach études en polonais
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych études en polonais
Ochrona Interesu Finansowego Skarbu Państwa études en polonais
Optyk sprzedawca études en polonais
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia études en polonais
Organizacja pomocy społecznej études en polonais
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego études en polonais
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe études en polonais
Prawo Obrotu Gospodarczego études en polonais
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych études en polonais
Prawo Spółek - aspekty polskie i europejskie études en polonais
Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku études en polonais
Programowanie aplikacji (FRONTEND) études en polonais
Przygotowanie obronne w administracji études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne études en polonais
Psychologia transportu études en polonais
Psychologia uzależnień études en polonais
Public Relations w firmie études en polonais
Rachunkowość finansowa i podatkowa études en polonais
Rachunkowość finansowa i zarządcza études en polonais
Rachunkowość z elementami analizy finansowej études en polonais
RODO, Ochrona danych osobowych-audyt wewnętrzny études en polonais
Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych études en polonais
Trener biznesowy études en polonais
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarzadzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi études en polonais
Zarzadzanie w lotnictwie cywilnym études en polonais
Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska-studia podyplomowe kwalifikacyjne études en polonais
Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach études en polonais
Zarządzanie kryzysowe études en polonais
Zarządzanie oświatą études en polonais
Zarządzanie projektami translatorskimi – lokalizacja, transkreacja oraz copywriting w ujęciu interkulturowym oraz marketingowym études en polonais
Zarządzanie transportem études en polonais
Zarządzanie w spółkach skarbu państwa études en polonais
Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych études en polonais
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo études en polonais
Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania études en polonais

Unitésplus »
Faculté de gestion
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Autres centres éducatifs
Clark University ŁódźŁódź
Clark University WarszawaVarsovie (Warszawa)
Polska Akademia OtwartaŁódź
Społeczna Akademia Nauk KrakówCracovie (Kraków)
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BełchatowieBełchatów
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BrodnicyBrodnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w GarwolinieGarwolin
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KielcachKielce
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KołobrzeguKołobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Ostrowie WielkopolskimOstrów Wielkopolski
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SieradzuSieradz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Skarżysku KamiennejSkarżysko-Kamienna
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SzczecinkuSzczecinek
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w ŚwidnicyŚwidnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w TarnobrzeguTarnobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej WoliZduńska Wola
Społeczna Akademia Nauk WarszawaVarsovie (Warszawa)
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w LondynieLondres

site Web d'université: lodz.san.edu.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy